Góry Bystrzyckie Szlak żółty Duszniki Zdrój – Schronisko Pod Muflonem – Szczytna

Szlak żółty Duszniki Zdrój – Szczytna (10,8 km, 3.05/3.10 h)

Przebieg: Duszniki Zdrój – Schronisko Pod Muflonem – Stare Bobrowniki – Nowe Bobrowniki – Szczytna

Trasa zaczyna się na Rynku w Dusznikach Zdrój. Idziemy ul. Mickiewicza, przekraczamy most na Bystrzycy Dusznickiej z rzeźbą św. Jana Nepomucena i wchodzimy na aleję biegnącą przez łąki poborowinowe w stronę zdroju. Readmore..


Wilczyn

img_4833 Wieś w gminie Oborniki Śląskie, położona w dolinie Lubniówki w południowej części Wzgórz Trzebnickich, znana także jako Wilczyn Leśny. W okolicy zachowały się kurhany z epoki brązu. Wieś wzmiankowana w 1175 r. w dokumencie Bolesława Wysokiego określającym posiadłości klasztoru w Lubiążu. Do czasów reformacji własność klasztoru. W 1695 r. zbudowano tu drewniany kościół ucieczkowy dla protestantów. Dwór i drewniany kościół ewangelicki zostały zniszczone po wojnie. Znajdują się tu trzy duże stawy rekreacyjne i tor motokrosowy. Readmore..


Wielka Lipa

wielka-lipa-palac-1.jpg Wieś w gminie Oborniki Śląskie, położona przy szosie nr 342 Oborniki Śląskie – Strupina. W okolicy zachowało się wiele kurhanów związanych z kulturą przedłużycką (1450-1200 p.n.e.). Miejscowość wzmiankowana była w 1453 r. i wielokrotnie zmieniała właścicieli. We wsi urodził się w 1785 r. Johann von Diebitsch, znany jako Iwan Dybicz, dowódca rosyjskiej armii i pogromca powstania listopadowego. W 1807 r. wojska napoleońskie zbudowały tu tzw. Drogę Francuską.
Readmore..


Szewce

szewce-kosciol-2.jpg Wieś w gminie Wisznia Mała, położona na południowym przedpolu Wzgórz Trzebnickich, przy linii kolejowej Wrocław – Poznań. Szewce wzmiankowano w 1322 r. jako Szewecz, była to wieś służebna, stąd nazwa pochodząca od mieszkających tu rzemieślników. Niemiecka nazwa brzmiała Schebitz, od XVIII w. Schegitz Mieszkańcy płacili niegdyś daninę dziekanowi kapituły katedralnej we Wrocławiu.

Warto zobaczyć:

Readmore..Oborniki Śląskie

oborniki-slaskie-dom-ul-dworcowa-2.jpg Miasto (8500 mieszkańców) w powiecie trzebnickim, malowniczo położone na południowych stokach Wzgórz Trzebnickich przy linii kolejowej Wrocław – Poznań. Wskutek usytuowania wśród lasów zwane „zielonymi płucami Wrocławia”. Znaleziono tu cmentarzysko kurhanowe i ciałopalne kultury przedłużyckiej z epoki brązu. Wieś wzmiankowana w 1305 r. jako Obora, mieszkańcy zajmowali się hodowlą bydła, stąd pochodzi nazwa. Na początku XIV w. wieś przeszła w ręce księcia oleśnickiego Konrada I. W 1403 r. Readmore..Zwardoń

zwardon-widok-ogolny.jpg Wieś w gminie Rajcza, położona u stóp Przełęczy Zwardońskiej (675 m) rozdzielającej Beskid Śląski od Żywieckiego. Znajduje się tu przejście kolejowe na Słowację. Wieś powstała jako przysiółek Soli prawdopodobnie w XVII w., wzmiankowana pod koniec XVIII w. jako istniejąca przy bitym trakcie. W XIX w. własność Wielopolskich i Habsburgów. W 1884 r. przeprowadzono tu linię kolejową na szlaku Żywiec – Czadca, co doprowadziło do rozwoju miejscowości, od tej pory samodzielnej wsi. W latach 30. Zwardoń Readmore..Wielka Racza

wielka-racza-schronisko.jpg Szczyt 1236 m, najwyższy w Paśmie Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim. Położony na granicy polsko-słowackiej, stanowi także najwyższy szczyt słowackich Beskidów Kisuckich. Po stronie słowackiej znajduje się rezerwat „Vel’ka Rača” utworzony w 1976 r. na powierzchni 313 ha. Przedmiotem ochrony są w nim naturalny bór świerkowo-jodłowy, piaskowcowe skały i pseudojaskinie. Występują cenne gatunki roślin (goryczka trojeściowa), ze zwierząt cietrzew i ryś. Wierzchołek pokrywa Readmore..Rycerka Górna Kolonia

rycerka-gorna-kolonia-widok-2.jpg Najwyżej położona część Rycerki Górnej, leżąca u zbiegu potoków Rycerka i Ciapków. Osada powstała w 1873 r., została zasiedlona sprowadzonymi przez Habsburgów drwalami ze Styrii, dlatego do dzisiaj wielu mieszkańców nosi niemiecko brzmiące nazwiska. W 1910 r. powstała tu stacja turystyczna, założona przez Towarzystwo Tatrzańskie, a w 1972 r. schronisko PTSM. Readmore..


Przełęcz Graniczne

przelecz-graniczne-widok-na-sol.jpg Przełęcz 755 m w głównym grzbiecie Pasma Wielkiej Raczy, położona na granicy polsko-słowackiej. Rozdziela Skalankę od grzbietu Oźnej i Beskidu Granicznego. Przez przełęcz przechodził trakt handlowy, którym transportowano sól na Słowację, a rudę żelaza do Polski, był to też znany szlak przemytników. Jeden z projektów zakładał poprowadzenie tędy linii kolejowej, którą ostatecznie zbudowano przez Przełęcz Zwardońską. Readmore..

Szczytnik

szczytnik-skaly-kalwaria-3.jpg Szczyt 589 m stanowi kulminację najniższego i najmniejszego stoliwa Gór Stołowych, wznoszącego się między Szczytną a Polanicą Zdrój. Zbudowany z piaskowców, opada skalistą krawędzią do Piekielnej Doliny na południu i w stronę Szczytnej na zachodzie. Na jego zboczu znajduje się zamek Leśna (Leśny Kamień). Obok kalwaria zbudowana z kamiennych płaskorzeźb umieszczonych na piaskowcowych skałach. Budowę rozpoczęli oo. Misjonarze w latach 1929-40, zakończono ją w 1959 r. Readmore..


Szczytna

szczytna-nepomucen.jpg Miasto (ponad 5 tys. mieszkańców) położone w powiecie kłodzkim,  w dolinie Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku, na granicy Gór Bystrzyckich i Stołowych. W skład miasta wchodzą także okoliczne dawne wsie. Szczytna powstała w pocz. XIV w. w obrębie państewka homolskiego, później weszła w skład dóbr kamery śląskiej. W1627 r. została spustoszona przez żołnierzy cesarskich, w 1639 r. cesarz Ferdynand III nadał ją nadwornemu lekarzowi Esaiasowi von Sachsowi. Kupił on także okoliczne wsie i Szczytna stała się centrum rozległego dominium. Cesarz Leopold I nadał wieś również swojemu Readmore..


Stare Bobrowniki

stare-bobrowniki-widok-na-nawojowa.jpg Dawna wieś, obecnie dzielnica Szczytnej, położona w Górach Bystrzyckich między Nawojową a Gołębią. Powstała w XVII w. jako królewszczyzna, w XIX w. działały tu warsztaty bawełniarskie, 2 szlifiernie szkła i 2 huty gwoździ. Od 1910 r. spadek liczby mieszkańców, w 1973 r. włączona do Szczytnej. W dole wsi źródło szczawy wodoro-węglanowo-wapniowo-żelazistej. Pod Nawojową murowana kapliczka słupowa z XIX w.
Readmore..


Schronisko Pod Muflonem

schronisko-pod-muflonem-3.jpg Schronisko położone na zboczu Ptasiej Góry w Górach Bystrzyckich, na granicy Dusznik Zdroju i Szczytnej. W poł. XIX w. wzniesiono tu zrębowy domek kryty gontem, z gospodarstwem hodującym krowy, których mleko zalecane było przez dusznickich lekarzy. Obiekt później rozbudowano, stał się celem wycieczek kuracjuszy, nazwano go Miła Cisza, co później przekręcono na Cichą Miłość. W 1947 r. przejęte przez PTTK, po pożarze w 1959 r. odbudowane w 1964 r. Przed schroniskiem pomnik przyrody – Readmore..


Polanica Zdrój

polanica-zdroj-wielka-pieniawa-3.jpg Miasto (7 tys. mieszkańców) i znane uzdrowisko, położone w powiecie kłodzkim, na pograniczu Gór Bystrzyckich, Stołowych i Kotliny Kłodzkiej. Jest to największe uzdrowisko sudeckie, podstawą leczenia są źródła mineralne Wielka Pieniawa, Józef I i II, leczy się tu choroby układu krążenia, trawienia, przemiany materii i nerwice. Miejscowość wzmiankowana w 1347 r. jako własność von Glubosów, w II poł. XV w. przeszła w ręce von Lasanów. Po ich wygaśnięciu w 1494 r. ks. Henryk Starszy Podiebradowicz darował Readmore..Nowe Bobrowniki

nowe-bobrowniki-dom-1.jpg Dawna wieś, obecnie dzielnica Szczytnej, położona w dolinie Szklarskiej Wody i Zajęcznika w Górach Bystrzyckich. Założona w XVII/XVIII w., wkrótce przerosła Stare Bobrowniki. Największy rozwój w II poł. XIX w., działały wtedy 2 szlifiernie szkła, w okresie międzywojennym powstało letnisko. Od 1960 r. część Szczytnej. Liczne przykłady budownictwa ludowego z XIX w.
Readmore..Duszniki Zdrój

duszniki-zdroj-kosciol-ss-piotra-i-pawla-ambona.jpg Miasto (5 tys. mieszkanców) i znane uzdrowisko położone w powiecie kłodzkim, nad Bystrzycą Dusznicką na granicy Gór Bystrzyckich, Stołowych i Wzgórz Lewińskich. Podstawę leczenia stanowi 5 źródeł mineralnych, wykorzystuje się także borowinę, leczy się tu choroby układu krążenia, trawiennego, oddechowe i kobiece. W okolicy znaleziono ślady człowieka z okresu neolitu. W starożytności biegł tędy Szlak Bursztynowy, potem powstała osada związana z zamkiem Homole. Przed 1324 r. lokowano miasto Readmore..


Masyw Śnieżnika Szlak czarny Ołdrzychowice Kłodzkie – Krzyżowa – Bystrzyca Kłodzka

Szlak czarny Ołdrzychowice Kłodzkie – Bystrzyca Kłodzka (11,8 km, 3.15 h)

Przebieg: Ołdrzychowice Kłodzkie – Romanowo – Piotrowice Górne – Krzyżowa – Stary Waliszów – Bystrzyca Kłodzka.

Trasa zaczyna się w centrum Ołdrzychowic Kłodzkich. Idziemy główną drogą, ulicą Kłodzką. Readmore..Beskid Śląski Szlak czerwony Ustroń Polana – Równica – Ustroń

Szlak czerwony Ustroń Polana – Ustroń (9,4 km, 3.00/3.05 h)

Przebieg: Ustroń Polana – Ustroń Jaszowiec – Równica – Ustroń Zdrój – Ustroń

Trasa ta stanowi odcinek Głównego Szlaku Beskidzkiego. Startujemy ze stacji PKP Ustroń Polana, idziemy ulicą Papierniczą, przekraczamy kładką Wisłę i dochodzimy do ulicy Turystycznej w Ustroniu Jaszowcu. Readmore..

Wapniarka

wapniarka-wieza-widokowa.jpg Szczyt 518 m w najbardziej na północny zachód wysuniętej części Krowiarek. Zbudowany częściowo z wapieni, liczne stanowiska roślinności kserotermicznej i unikatowych gatunków ślimaków. Na wschodnim zboczu duży kamieniołom wapieni. Wapniarka położona jest w samym centrum Ziemi Kłodzkiej, w związku z tym wystawiono w 1889 r. tu drewnianą wieżę widokową, która spłonęła od uderzenia pioruna. Odbudowana w 1925 r. przez GGV, zniszczona została po wojnie. W latach 2004-08 wzniesiono kolejną, również drewnianą.
Readmore..


Stary Waliszów

stary-waliszow-kosciol-5.jpg Wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, położona w Rowie Górnej Nysy, u południowych stóp Krowiarek. W rejonie ujścia Równicy do Nysy Kłodzkiej miał znajdować się gród Kobylice, strzegący traktu handlowego na Przełęcz Międzyleską. Wieś wzmiankowana w 1269 r., należała do rodu von Pannwitzów, w 1378 r. istniało tu wolne sędziostwo. W 1416 r. wzmiankowano wapiennik, w 1484 r. wieś przeszła w ręce Schaffgotschów. W końcu XV w. funkcjonowała kopalnia rud żelaza i kuźnica. W 1604 r. Krzysztof von Pannwitz Readmore..


Romanowo

romanowo-drzewo.jpg Mała wieś w gminie Kłodzko, jej rozproszona zabudowa ciągnie się w dolinie Piotrówki w Krowiarkach. Wzmiankowana w 1350 r. jako Raumnitz czyli Równica, stanowiła część Ołdrzychowic Kłodzkich. W okolicy wsi znajduje się Romanowskie Źródło – największe wywierzysko krasowe w Sudetach, z którego bije woda o stałej temperaturze 10 stopni C. Obok wsi duży kamieniołom marmuru z najczystszym w Polsce złożem dolomitu.
Readmore..


Mielnik

mielnik-wapienniki.jpg Wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, położona u południowych krańców Krowiarek, jej zabudowania wspinają się na Przełęcz Mielnicką. Z okolicy rozległe widoki. Istniała w XIII w., wzmiankowana w 1358 r., w 1416 r. przeniesiona na prawo niemieckie, w 1461 r. istniało tu wolne sędziostwo. Od 1421 r. połowa wsi stanowiła lenno zamku w Kłodzku. Słowiański charakter wsi utrzymał się do XVI w., należała ona do von Pannwitzów. Od 1652 r. część dóbr gorzanowskich von Herbersteinów. W II poł. Readmore..


Krzyżowa

Szczyt 508 m położony w Krowiarkach, stanowi część Żelaznych Gór i góruje od północy nad Starym Waliszowem. Na szczycie barokowa kaplica Św. Krzyża z 1736 r. fundacji Oppersdorfów, wzniesiona jako wotum za wyzdrowienie córki. Półkolista absyda i sygnaturka z cebulastym hełmem. Wewnątrz rzeźba św. Antoniego z XVII/XVIII w. Wokół kalwaria z XIX/XX w. Pod szczytem znajdował się niegdyś kamieniołom wapienia.
Readmore..


Gorzanów

gorzanow-palac-3.jpg Duża wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, leżąca w dolinie Nysy Kłodzkiej między Krowiarkami a Górami Bystrzyckimi. Istniał tu niegdyś gródek, zniszczony przez husytów w XV w. i ostatecznie w 1470 r. w czasie walk o tron czeski między Maciejem Korwinem i Jerzym z Podiebradów. Wieś wzmiankowana w XIV w. jako własność von Moschenów i von Ratschinów. Istniało tu też wolne sędziostwo. W czasie wojny 30-letniej właściciele opowiedzieli się po stronie protestantów, za co spotkała ich konfiskata majątku, w Readmore..Antonówka

antonowka-pieta-3.jpg Kaplica św. Antoniego Padewskiego, położona nieopodal Gorzanowa, u stóp Dębowej Góry w Krowiarkach. Kaplicę ufundował w 1660 r. Johann Friedrich von Herberstein, poświęcona w 1665 r. przez abp praskiego Ernesta Harracha. Budowla centralna nakryta kopulastym dachem z latarniami. We wnętrzu klasycystyczny ołtarz główny. Niegdyś znajdowała się tu też pustelnia. Obok Pieta z 1734 r. fundacji Jan Józefa Marxa i figura św. Onufrego, ubranego w spódniczkę z liści palmowych i okrytego własnymi włosami.
Readmore..


Wisła Obłaziec

wisla-oblaziec-widok-na-czantoria-i-wisla.jpg Dzielnica Wisły, położona w przełomowej dolinie Wisły, na północ od centrum miasta, na granicy z Ustroniem. Nazwa wzmiankowana w 1615 r., pochodzi od słowa „obłaz” oznaczającego obejście stromym stokiem górskim niedostępnego odcinka doliny. Na lewym brzegu rzeki wielki kamieniołom, w którym eksploatowane są gruboławicowe piaskowce dolnych warstw godulskich.
Readmore..Wisła

wisla-zameczek-habsburgow-2.jpg Miasto (11,5 tys. mieszkańców) w powiecie cieszyńskim, położone w Beskidzie Śląskim, w dolinie Wisły, rozdzielającej Pasma Czantorii i Równicy. Znany i popularny ośrodek turystyczny. Charakterystyczną cechą Wisły jest wielowyznaniowość, połowa mieszkańców to luteranie, 30 % stanowią katolicy. Osadę założyli robotnicy leśni, pierwsza wzmianka w 1615 r., mieszkańcy składali się z uciekających przed prześladowaniami ewangelików i wołoskich pasterzy. Od końca XIX w. zaczął się rozwój ruchu Readmore..


Wielka Czantoria

wielka-czantoria-wieza-widokowa.jpg Szczyt 995 m w Beskidzie Śląskim, najwyższy w całym paśmie Czantorii, wyniosły i stromo opadający do doliny Wisły. Położony na granicy polsko-czeskiej góruje nad Ustroniem. Nazwa pochodzi od słowa „czartoryja” czyli miejsce nawiedzane przez czarty. Z Czantorią związana jest legenda o rycerzach oczekujących na zew do boju ze złem i niesprawiedliwością. Szczyt licznie odwiedzany już od pocz. XIX w., obecnie jest to jedno z najpopularniejszych miejsc w całych Beskidach. Na znajdującą się pod szczytem Polanę Stokłosica biegnie kolej linowa. Na północnych zboczach Readmore..
Ustroń Polana

ustron-polana-widok-na-czantoria.jpg Dzielnica Ustronia, położona nad Wisłą na południe od centrum miasta, między Wielką Czantorią a Palenicą. Znajduje się tutaj przystanek kolejowy i dolna stacja kolei linowej Czantoria. Osada wzmiankowana w 1607 r., stanowiła część Ustronia Górnego przed połączeniem w 1839 r. z Ustroniem Dolnym. W latach 1792-1837 działała tu papiernia, założona przez księcia Alberta Sasko-Cieszyńskiego. Później, do 1899 r. w tym samym miejscu funkcjonowała kuźnia wodna Teresa, wykorzystująca wody kanału Wisły.

Więcej o Ustroniu Polanie
Readmore..

Soszów

soszow-schronisko-2.jpg Nazwa grzbietu, położonego w Paśmie Czantorii, składają się nań Soszów Mały (762 m) i Soszów Wielki (886 m). Położony na granicy polsko-czeskiej, duży kompleks narciarski. Pod szczytem Soszowa Wielkiego znajduje się schronisko Soszów, zbudowane w 1932 r. przez Pawła Poloka jako „U Szwarnej Hanki”. Od 1979 r. prowadzone przez Marię i Pawła Murzynów.

Strona schroniska

Readmore..


Orłowa

orlowa-widok-2.jpg Szczyt 813 m w Paśmie Równicy, leży pomiędzy Świniorką i Równicą, przechodzi przez niego granica Ustronia i Brennej. Niegdyś znajdował się tu jeden z największych ustrońskich szałasów – ośrodków gospodarki pasterskiej. Na szczycie kamienie graniczne z lat 1781-84 z wyrytymi literami TK (Teschiner Kammer – Komora Cieszyńska), wyznaczające granice posiadłości cieszyńskich Habsburgów. Na wschodnim stoku pozostałości bunkra partyzanckiego w Grapach, zbudowanego jesienią 1944 r. przez AK-owców.
Readmore..Krzepice

krzepice-kosciol-4.jpg Miasto, położone w powiecie kłobuckim, nad rzeką Liswartą. Osadnictwo sięga tu epoki kamiennej, pierwsza wzmianka z 1356 r., rok później Kazimierz Wielki wystawił przywilej lokacyjny na prawie niemieckim. W latach 1296-1323 i 1370-91 Krzepice znajdowały się w księstwie opolskim. Miasto położone było na trakcie handlowym, na granicy ze Śląskiem, odbywały się tu targi czwartkowe, które potwierdził Kazimierz Jagiellończyk w 1450 r. W 1455 r. zniszczone przez nie opłaconych żołnierzy zaciężnych. W XVII w. pojawili się tu pierwsi osadnicy żydowscy, którzy w 1765 r. założyli osobną dzielnicę – Readmore..
Danków

dankow-mury-obronne-zamku-5.jpg Wieś w gminie Lipie, położona w dolinie Liswarty. Wzmiankowana w 1217 r., zawarto tu wtedy układ między księciem krakowskim Leszkiem Białym, wrocławskim Henrykiem Brodatym i poznańskim Władysławem Laskonogim. W 1267 r. odbył się tutaj synod prowincjonalny, zwołany przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janusza. Od poł. XVI w. własność Warszyckich, gościł tu król Zygmunt III Waza w czasie rokoszu Zebrzydowskiego (1606-09). W 1655 r. drogą układów udało się obronić wieś przed Szwedami. Readmore..
Mrozów

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         Wieś w gminie Miękinia, położona na Wysoczyźnie Średzkiej. Wzmiankowana w 1220 r., w 1277 r. przeniesiona na prawo niemieckie. Od 1353 r. własność wrocławskiego klasztoru klarysek. W 1572 r. kościół przejęli luteranie, w XVII w. zwrócono go katolikom. W 1844 r. doprowadzono kolej na trasie Wrocław – Legnica. W okolicy wsi stanowisko rzadkiej sasanki łąkowej.

Warto zobaczyć:

Readmore..


Leśnica

lesnica-zamek-02
Dawne miasto, obecnie część Wrocławia, położona nad Bystrzycą, przy linii kolejowej Wrocław – Legnica i drodze nr 94 Wrocław – Środa Śląska. Wzmiankowana w 1201 r., na tutejszym zamku zmarł wtedy książę wrocławski Bolesław Wysoki. W XIV w. uzyskała prawa miejskie, powstała wtedy siatka ulic. Od poł. XV w. upadek miasta, które w 1633 r. zostało splądrowane przez wojska szwedzkie. Readmore..Trestno

trestno-kosciol-2 Wieś w gminie Siechnice, położona nad Odrą. Wzmiankowana w 1216 r. jako posiadłość Szpitala Św. Ducha z Wrocławia, od 1529 r. do XVII w. własność von Claussnitzów. Później stanowiła posiadłość rodzin: von Loewenstern (po 1648-70), von Krause (1720-85), Krok (1845), von Kulmitz (1876-91) i Schuettelhelm (1894-1905). W 1909 r. majątek wszedł w posiadanie spółki Odergesetzfonds i w 1928 r. został rozparcelowany. Znajdował się tu dwór z ok. 1710 r., przebudowany w latach 30. XX w. i zniszczony w 1945 r. W końcu XIX w. miejsce rekreacji dla mieszkańców Wrocławia. Znajduje się tu wodowskaz na Odrze.

Warto zobaczyć:

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

Readmore..


Środa Śląska

sroda-slaska-ratusz-1.jpg Miasto powiatowe (9 tys. mieszkańców), położone na Wysoczyźnie Średzkiej. Osada targowa powstała tu w X/XI w. Prawa miejskie nadane przez księcia Henryka Brodatego w 1208 r., na ich wzór wiele miast było lokowanych później na tzw. prawie średzkim. W latach 1277-1311 w księstwie legnickim, potem wróciło do dzielnicy wrocławskiej. W 1428 r. spalone przez husytów, już od 1523 r. ośrodek luteranizmu. Zniszczone w czasie wojny 30-letniej i w 1945 r. Readmore..