Psie Pole

psie-pole-kosciol-ss-jakuba-i-krzysztofa-3 Dzielnica Wrocławia, położona nad Widawą, w północno-wschodniej części miasta. Nazwa osady wg Wincentego Kadłubka pochodzi od bitwy, która rozegrała się tu w 1109 r. pomiędzy wojskami króla niemieckiego Henryka V a oddziałami Bolesława Krzywoustego. Istnieje również pogląd, że tutejsze ziemie były po prostu liche, czyli „psie”, stąd nazwa. Wieś lokowana została w 1252 r., od 1294 r. znajdowała się w Księstwie Głogowskim, od 1312 r. w Księstwie Oleśnickim. Readmore..Kiełczów

kielczow-kosciol-2 Wieś w gminie Długołęka, położona u wschodnich granic Wrocławia. Wzmiankowana w regestrze nuncjusza Galharda w 1335 r. jako villa Wigandi. Ok. 1530 r. miejscowy kościół przejęli luteranie. Do poł. XIX w. Kiełczów dzielił się na dwie części – górny i dolny. W 1529 r. ks. ziębicko- oleśnicki Karol I sprzedał Kiełczów radzie miejskiej Wrocławia. W 1594 r. wieś przeszła w ręce prywatne, w latach 1777-1945 majątek należał do von Strachwitzów. Obecnie masowo rozwija się tu budownictwo jednorodzinne. Readmore..
Długołęka

dlugoleka-kosciol-1 Wieś gminna, położona w powiecie wrocławskim przy linii kolejowej i drodze Wrocław-Oleśnica. Wzmiankowana po raz pierwszy w końcu XIII w. Na pocz. XIV w. była podzielona na część rycerską (razem ze Szczodrem) i biskupią. Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) przyniosła duże straty, ocalało jedynie 8 osób. W 1810 r. część biskupia wsi przeszła na własność króla pruskiego. W 1850 r. część królewską i książęcą połączono w jedną gminę. W 1868 r. przez Długołękę przeprowadzono linię kolejową na trasie Wrocław – Oleśnica – Kluczbork. W 1945 na jednym z pól rozbił się niemiecki samolot myśliwski Readmore..