Zamarski

zamarski-kosciol-7 Wieś w gminie Hażlach, położona na północny wschód od Cieszyna. Wzmiankowana w 1223 r. jako jedna z najstarszych na Śląsku Cieszyńskim. Wieś była ulubionym miejscem polowań książąt cieszyńskich. W 1626 r. na tzw. Bachorku rozegrała się bitwa między wojsk cesarskich ze szwedzkimi. W XVII-XVIII w. własność Marklowskich, Tęczyńskich, Wilczków i Trachów, w 1802 r. weszła w obręb Komory Cieszyńskiej. W 1808 r. powstała szkoła ewangelicka, w 1814 r. przejęta przez katolików, uczęszczały do niej dzieci obu wyznań. W latach 1847-48 klęska głodu spowodowała śmierć wielu Readmore..
Górki Wielkie

gorki-wielkie-kosciol-3 Wieś w gminie Brenna, położona w dolinie Brennicy, na pograniczu Pogórza Śląskiego i Pasma Klimczoka w Beskidzie Śląskim. Wzmiankowana w 1305 r., od 1417 r. własność rodu Pięćlatów. W XVI w. doszło do podziału na Górki Wielkie i Małe. Wieś była własnością Góreckich (1521-1697), Marklowskich (1734-1802) i książąt cieszyńskich. W 1931 r. na wzgórzu Bucze utworzono Stanicę i Centralną Szkołę Instruktorek ZHP, a we wsi Szkołę Pracy Społecznej ZHP, którą kierował Aleksander Kamiński. Po 1945 r. obiekty te przejęto na cele lecznicze. Readmore..Dębowiec

debowiec-spichlerz Wieś gminna w powiecie cieszyńskim, położona na zachód od Skoczowa. Wzmiankowana w 1305 r., od XIV w. istniały tu stawy rybne. W XVII w. większość mieszkańców stanowili ewangelicy, odbywający tajemne leśne nabożeństwa. W XVIII w. wieś stanowiła własność hr. Larischa. Na pocz. XX w. odkryto w okolicy złoża metanu, w 1909 r. doszło do kilkutygodniowego pożaru szybu. W lutym 1943 r. omyłkowo zrzucono tu pierwszą grupę cichociemnych, którym udało się przedostać do Krakowa. Po wojnie rozpoczęto eksploatację gazu ziemnego i uruchomiono warzelnię solanki jodobromowej (1963).
Readmore..Śląska Ostrawa

slaska-ostrawa-zamek-brama-3 Dzielnica Ostrawy, położona na historycznym Śląsku Cieszyńskim, na prawym brzegu Ostrawicy, do 1919 r. znana pod nazwą Polska Ostrawa. W 1290 r. weszła w skład księstwa cieszyńskiego. W końcu XIV w. tutejszy zamek przeszedł w ręce szlacheckie, stając się ośrodkiem dóbr, zwanych „państwem polsko-ostrawskim”. W 1919 r. Polska Ostrawa znalazła się w granicach Czechosłowacji, w związku z czym zmieniono nazwę na Śląską Ostrawę. W 1920 r. otrzymała prawa miejskie, w 1941 r. połączono ją z Morawską Ostrawą.

Readmore..


Přívoz

privoz-kosciol-niepokalanego-poczecia-nmp-1 Dzielnica Ostrawy, położona na północ od centrum miasta u zbiegu Odry i Ostrawicy, znajduje się tu główny dworzec kolejowy Ostrawy. Přívoz znajdował się na historycznych Morawach, na granicy ze Śląskiem Cieszyńskim. Miejscowość wzmiankowana w 1377 r. W 1847 r. zlokalizowano tu główną stację kolejową Ostrawy na linii Wiedeń – Kraków. Miejscowość rozwinęła się w 2. poł. XIX w. wskutek industrializacji, w 1909 r. powstała elektrownia. W 1900 r. Přívoz otrzymał prawa miejskie, w 1924 r. został włączony w granice Ostrawy. Readmore..


Ostrawa

ostrawa-nowy-ratusz-4 Duże miasto (310 tys. mieszkańców), położone na pograniczu historycznych Moraw i Śląska, u zbiegu Odry i Ostrawicy. Największy ośrodek przemysłowy Republiki Czeskiej, centrum górnictwa, hutnictwa i przemysłu chemicznego. Lokacji miasta pod nazwą Morawska Ostrawa dokonał w 1267 r. biskup ołomuniecki Bruno. W końcu XIV w. weszła w skład dóbr hukwaldzkich. Ostrawa była małym miasteczkiem, ludność zajmowała się rzemiosłem. W 1763 r. Jan Augustin odkrył w okolicy znaczne złoża węgla kamiennego, który zaczęto wydobywać w latach 80. XVIII w., co spowodowało gwałtowny rozwój Readmore..


Karwina

karwina-rynek-fontanna-i-ratusz Miasto (63,5 tys. mieszkańców), położone na historycznym Śląsku Cieszyńskim, nad rzeką Olzą, tuż przy granicy z Polską. Jeden z głównych ośrodków górnictwa w Republice Czeskiej. Powstało z połączenia miast Karwina i Frysztat oraz wsi Darków, Raj i Stare Miasto. Frysztat został założony ok. 1305 r., prawa miejskie uzyskał przed 1327 r., stając się jednym z najważniejszych ośrodków Księstwa Cieszyńskiego. W XIX w. nastąpił gwałtowny rozwój górnictwa i przemysłu hutniczego w okolicy miasta. Po podziale Readmore..


Darkov

darkov-most-na-olzie-3 Dawna wieś, obecnie część miasta Karwina, położona nad Olzą. Wzmiankowana w 1447 r, znana z uzdrowiska, które założono w 1866 r. Leczy się tu choroby narządów ruchu, stany powypadkowe i pooperacyjne. Uzdrowisko posiada jedne z najlepszych wód jodowo-bromowych w Europie Środkowej.

Co warto zobaczyć w Darkovie

Obiekty uzdrowiskowe, zlokalizowane w pobliżu rzeki Olzy. Readmore..Twardogóra

twardogora-rynek-ratusz-01 Miasto w powiecie oleśnickim, leży u północnych stóp Wzgórz Twardogórskich, przy szosie Syców – Milicz i linii kolejowej Oleśnica – Ostrów Wielkopolski. Pierwotnie osada targowa na szlaku handlowym z Wrocławia do Poznania. Wg legendy nazwa miasta powstała od twardego oporu, który stawili mieszkańcy Tatarom w 1241 r., chociaż bardziej prawdopodobne jest topograficzne pochodzenie nazwy. Prawa miejskie Twardogóra otrzymała od ks. Henryka III Głogowskiego 1 sierpnia 1293 r., od pocz. XIV w. weszła Readmore..

Grabowno Wielkie

grabowno-wielkie-stacja-2 Wieś położona na południowy zachód od Twardogóry, na południowych skłonach Wzgórz Twardogórskich. Znajduje się tu węzeł kolejowy, od linii Oleśnica – Ostrów Wielkopolski, odgałęzia się lokalna linia do Krotoszyna. Pierwotnie osada hutników i węglarzy rozbudowana ok. XV w. W 1875 r. doprowadzono linię kolejową Oleśnica – Krotoszyn – Gniezno, w latach 1909-10 wybudowano odgałęzienie do Ostrowa Wielkopolskiego. Powstał węzeł kolejowy, znaczenie wsi wzrosło. Readmore..Grabowno Małe

grabowno-male-kosciol-2 Wieś położona na zachód od Twardogóry, u północnego podnóża Wzgórz Twardogórskich.

Co warto zobaczyć w Grabownie Małym

Drewniany kościół Podwyższenia Krzyża Św. Pierwotny wzmiankowany w XVI w., obecny wzniesiony w 1655, remontowany po 1666 r. Jeden z nielicznych na Dolnym Śląsku kościołów drewnianych wykazujących cechy gotyckie. Posiada konstrukcję wieńcową wzmocnioną słupami, jedną nawę, Readmore..


Czarny Wąwóz

Odcinek doliny Czarnego Rowu, położony między Grabownem Wielkim i Małym, na północnych stokach Wzgórz Twardogórskich. Znajduje się tu grodzisko z ok. 985-1000 r., zbudowane na planie trójkąta, mające 5-8-metrowe wały od strony zewnętrznej i 2,5-metrowe od wewnętrznej i ok. 0,24 ha powierzchni. Istniało do XII w., z tego okresu znaleziono fragmenty ceramiki. Wzdłuż doliny biegnie linia kolejowa Grabowno Wielkie – Krotoszyn i niebieski szlak z Grabowna Wielkiego do Twardogóry. Readmore..


Chełstów

chelstow-kosciol-3 Wieś położona we Wzgórzach Twardogórskich, na południowy wschód od Twardogóry.

Co warto zobaczyć w Chełstowie

Drewniany kościół św. Idziego. Zbudowany po 1666 r. na miejscu starszego XVI-wiecznego. Kościół konstrukcji zrębowej, jednonawowy, z prostokątnym prezbiterium i kwadratową wieżą od zachodu, wnętrze nakryte sklepieniem pozornym. Wewnątrz rzeźby Readmore..