Wędrynia

wedrynia-kosciol-5 Wieś w gminie Lasowice Wielkie, położona nad Budkówką, przy szosie Opole – Olesno. Wzmiankowana w 1305 r., w 1783 r. własność Lubawskiego, w 1819 r. von Reiswitzów, którzy zbudowali wapiennik, owczarnię i gorzelnię. Istniał również młyn, w którym wytapiano żelazo.

Warto zobaczyć

Drewniany kościół św. Jana Chrzciciela z 1791 r., wieżę dobudowano w 1818 r. Posiada konstrukcję zrębową, sześcioboczna wieżyczka na Readmore..


Tuły

tuly-palac-4 Wieś w gminie Lasowice Wielkie, położona nad Budkowiczanką, przy linii kolejowej Opole – Kluczbork. Wzmiankowana w 1416 r. Stanowiła własność von Dombrowków, od ok. 1720 r. rodziny von Blacha, od 1867 r. Fuerstenbergów. W 1899 r. doprowadzono linię kolejową na trasie Opole – Kluczbork.

Warto zobaczyć

Neogotycki kościół MB Bolesnej z lat 1853-1856, wzniesiony według projektu znanego wrocławskiego architekta Alexisa Readmore..Szumirad

szumirad-rezerwat-4 Wieś w gminie Lasowice Wielkie, położona nad Budkowiczanką, przy szosie Opole – Olesno i linii kolejowej Kluczbork – Fosowskie. W XIX w. istniały tu piece do wytopu żelaza z rudy darniowej oraz cegielnia. W 1868 r. doprowadzono linię kolejową (obecnie linia towarowa), chociaż stacja znajduje się faktycznie w sąsiedniej Chudobie. W okolicznych lasach znajduje się jednostka wojskowa.

Warto zobaczyć

Readmore..
Lasowice Małe

lasowice-male-kosciol-drewniany-2 Wieś w gminie Lasowice Wielkie, położona nad Bogacicą, przy linii kolejowej Kluczbork – Fosowskie (linia towarowa). Na skraju wsi odkryto cmentarzysko z okresu kultury halsztackiej. Wieś spustoszona przez husytów, kościół wzmiankowano w 1447 r., w XVI w. przejęli go ewangelicy, zwrócony katolikom w 1653 r. W 1783 r. wzmiankowano szkołę ewangelicką. W poł. XIX w. własność ks. zu Hohenlohe-Öhringen, którzy rozbudowali wieś. W 1868 r. doprowadzono linię kolejową Kluczbork – Fosowskie. Do 2005 r. znajdowała się tu siedziba gminy Lasowice Wielkie. W 2003 r. powstał ewangelicki Readmore..


Laskowice

laskowice-kosciol-drewniany-1 Wieś w gminie Lasowice Wielkie, położona przy linii kolejowej Opole – Kluczbork. Wzmiankowane w 1228 r. jako własność klasztoru w Czarnowąsach. W 1608 r. zmarła tu w podróży Brygitta Buchta von Buchticz, zwana Laskowską Śmiercią, której zmumifikowane ciało spoczywa prawdopodobnie w krypcie pod kościołem. W 1783 r. wieś odwiedził król Fryderyk II. Linię kolejową zbudowano w 1899 r., a w 1905 r. szkołę. Readmore..
Gronowice

kolonia-gronowice-chalupa Wieś w gminie Lasowice Wielkie, położona nad Bogacicą, na pograniczu Równiny Opolskiej i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej.

Warto zobaczyć

Współczesny kościół św. Idziego. W miejscu tym stał kościół drewniany, zbudowany w 1635 r. jako kościół szpitalny w Oleśnie, w 1910 r. przeniesiony do Gronowic. Niestety świątynia spaliła się w 1995 r. Readmore..Chudoba

chudoba-kosciol Wieś w gminie Lasowice Wielkie, położona przy szosie Opole – Olesno i linii kolejowej Kluczbork – Fosowskie. Wzmiankowana w 1240 r., w 1297 r. przekazana kuratorowi kolegiaty w Opolu. Od 1729 r. własność Daniela von Schönowskiego, od 1774 r. Jana Jerzego Janischa, od 1830 r. ks. Karola Augusta Hohenlohe-Oehringen. W 1868 r. doprowadzono linię kolejową na odcinku Kluczbork – Fosowskie (obecnie czynna w ruchu towarowym), jednak stacja nazywa się Szumirad. Readmore..


Chocianowice

chocianowice-kosciol-drewniany-1 Wieś w gminie Lasowice Wielkie, położona na pograniczu Równiny Opolskiej i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. Wzmiankowana w 1252 r. jako własność zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą. W 1376 r. istniał tu już kościół. W XV w. na okolicznych polach rozegrała się bitwa, w której wojska księcia brzeskiego z sojusznikami rozgromiły oddziały husytów, którzy zdobyli wcześniej Kluczbork.

Warto zobaczyć

Readmore..
Kuniów

kuniow-kosciol-1 Wieś w gminie Kluczbork, położona przy szosie do Opola. Wzmiankowana w 1253 r. jako własność szpitala krzyżowców z czerwoną gwiazdą w Kluczborku. W 1317 r. istniała już parafia, nad którą patronat aż do sekularyzacji w 1810 r. sprawował zakon krzyżowców.

Warto zobaczyć

Kościół św. Jana Chrzciciela, postawiony na miejscu wcześniejszego, drewnianego w latach 1799-1803 i powiększony w 1932 r. Readmore..
Bąków

bakow-kosciol-2 Wieś w gminie Kluczbork, położona przy szosie i linii kolejowej do Olesna. Wzmiankowana już w 1258 r., nazwa pochodzi od nazwiska Bąk. W XIV w. istniała tu parafia, w XV w. własność klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu. Ok. 1530 r. kościół przejęli ewangelicy. W latach 50. XVIII w. powstały wielkie piece na węgiel drzewny oraz 2 świeżarki. Od 1785 r. własność rodziny von Bethusy-Huc, pochodzącej z Langwedocji. W 1883 r. doprowadzono linię kolejową na odcinku Kluczbork – Olesno. 16 lutego 1932 r. hitlerowcy zamordowali tu członka Związku Walki z Faszyzmem, Augusta Bassy.
Readmore..


Bażany

bazany-kosciol-1 Wieś w gminie Kluczbork, położona przy linii kolejowej do Opola. Powstała na pocz. XVIII w., zasiedlona przez ludność polską, wzmiankowana w 1714 r. Była to biedna wieś rolnicza, położona na niezbyt urodzajnych glebach. W 1804 r. powstała szkoła katolicka, w 1899 r. doprowadzono linię kolejową Opole – Kluczbork (chociaż samą stację nazwano Borkowice).

Warto zobaczyć

Kościół Chrystusa Króla z lat 1939-42.
Readmore..Uszyce

uszyce-kosciol-2 Wieś w gminie Gorzów Śląski, położona przy szosie do Byczyny.

Warto zobaczyć

Drewniany kościół Wniebowzięcia NMP. Pierwotny wzmiankowany w 1386 r., obecny z 1517 r., przebudowany w XVII w. Posiada konstrukcję zrębową, wieża o konstrukcji słupowej, kryta dachem namiotowym. Dach siodłowy kryty gontem, sygnaturka z baniastym hełmem. Wewnątrz barokowe Readmore..Pawłowice

pawlowice-palac-3 Wieś w gminie Gorzów Śląski, położona nad Piaską. Wzmiankowana w 1362 r., w 1499 r. ks opolski Jan II sprzedał ją Hansowi Frankenbergowi z Proślic. W 1928 r. tutejszy majątek został zakupiony przez Oberschlesische Landsgeselschaft (Górnośląskie Towarzystwo Ziemskie) w celu dokonania parcelacji.

Warto zobaczyć

Pałac zbudowany w 1864 r. przez Wilhelma von Pannwitza. W Readmore..Kozłowice

kozlowice-kosciol-4 Wieś w gminie Gorzów Śląski, położona przy dawnej linii kolejowej do Olesna. W 1899 r. doprowadzono kolej wąskotorową na linii Olesno-Praszka, w 1928 r. przebudowaną na normalnotorową (obecnie rozebrana).

Warto zobaczyć

Drewniany kościół św. Jana Chrzciciela wzniesiony przez Adama von Frankenberga w 1. poł. XVII w. Posiada konstrukcję zrębową, wieża o konstrukcji palowej nakryta dachem namiotowym. Dach siodłowy i zewnętrzne ściany Readmore..
Gorzów Śląski

gorzow-sl-kosciol-trojcy-sw-1 Miasto (2,6 tys. mieszkańców) w powiecie oleskim, położone na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej. Gorzów położony jest nad rzeką Prosną, którą biegła historyczna granica Śląska i Ziemi Wieluńskiej. Wzmiankowany jako gród kasztelański Landsberg w 1270 r. Przed 1294 r. lokowany na prawie niemieckim, na trakcie łączącym Wrocław z Krakowem. Do 1294 r. w księstwie wrocławskim, potem rządzili tu książęta głogowscy, oleśniccy, brzesko-legniccy, świdnicko-jaworscy i opolscy, a w latach 1396- ok. 1400 Władysław Readmore..

Turza

turza-kapliczka-nepomucen Przysiółek Myśliny w gminie Dobrodzień, położony na Równinie Opolskiej. Nazwa pochodzi od tego, że mieszkała tu ludność opiekująca się turami. Prawdopodobnie już w XV w. istniała tu prymitywna huta żelaza (ognisko dymarskie). W XVII-XVIII w. własność Kozłowskich. Do 1922 r. osada wchodziła w skład powiatu oleskiego, od tego roku dobrodzieńskiego. Readmore..

Myślina

myslina-stacja-6 Wieś w gminie Dobrodzień, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Dobrodzień – Ozimek i linii kolejowej Kluczbork – Fosowskie. Założona ok. 1675 r., do okresu międzywojennego należała do powiatu strzeleckiego. W XVIII – 2. poł. XIX w. funkcjonowały tu fryszerki i młyn wodny. W 1868 r. doprowadzono linię kolejową na trasie Kluczbork – Fosowskie (obecnie linia towarowa). Readmore..


Dobrodzień

dobrodzien-kosciol-sw-walentego-4 Miasto (4 tys. mieszkańców) w powiecie oleskim, położone na pograniczu Równiny Opolskiej i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. Legenda mówi, że w 984 r. zatrzymał się tu św. Wojciech w drodze do Krakowa. Dobrodzień wzmiankowano w 1267 r. Prawa miejskie nadał ks. Władysław Opolczyk w 1374 r. W końcu XIV w. miasto przeszło na własność rycerza Władysława Jagiełły Spytka z Melsztyna, później zajęli je książęta niemodlińscy, później opolscy (do 1532 r.). W XV-XVI w. właścicielami miasta byli Kranczkowscy, Posadowscy i Jaroccy. Anna Jarocka z domu von Gaschin (1612-1648), stale Readmore..