Olesno

olesno-rynek-ratusz-4 Miasto powiatowe (10 tys. mieszkańców) w województwie opolskim, położone nad rzeką Stobrawą, przy szosie i linii kolejowej Kluczbork – Lubliniec. Znaleziono tutaj ślady osadnictwa z epoki neolitu. Wzmiankowane w dokumencie biskupa Wawrzyńca z 1226 r. jako gród kasztelański. Przed 1292 r. lokowano miasto na prawie niemieckim, zajęte później przez książąt opolskich. W 1395 r. istniały już mury miejskie, w 1450 r. książę niemodlińsko-strzelecki Bernard przeniósł tu swoją Readmore..


Zębowice

zebowice-kosciol-2 Wieś gminna w powiecie oleskim, położona przy linii kolejowej Kluczbork – Fosowskie. Wzmiankowana w dokumencie Bolesława II opolskiego (1313-56). Od 1628 r. własność Paczyńskich, od 1671 r. Blonkowskich, od 1834 r. ks. raciborskich Hohenlohe. W 1853 r. zniesiono pańszczyznę. W XIX w. funkcjonowały tu warzelnia potażu, wapiennik, dwie kuźnie żelaza, dwa młyny wodne. W 1868 r. doprowadzono kolej na trasie Kluczbork – Fosowskie. W XIX/XX w. działały Towarzystwo Czytelni Ludowych i Readmore..


Radawie

radawie-kosciol-4 Wieś w gminie Zębowice, położona przy szosie do Turawy. Znaleziono tu ślady osadnictwa z epoki kamiennej. W 1. poł. XIII w. Silvius zbudował tu kaplicę z relikwiami Krzyża Św. W 1241 r. rycerz Radowoj chcąc powstrzymać Tatarów podpalił okoliczne lasy, za co został obdarowany okolicznymi dobrami. W 1428 r. w czasie najazdu husytów zebrali się tu okoliczni rycerze, dzięki czemu napastnicy wycofali się do Gliwic. W XV-XVII w. własność rodziny Salawa, w XIX w. von Ballestremów i von Aulocków. Readmore..

Łąka

laka-stodola Wieś położona w zachodniej części gminy Zębowice, nad Prusówką. Powstała w poł. XIII w., w XVII w. własność Paczyńskich. W 2. poł. XIX w. powstał zakład ceramiczny i karczma, a w 1902 r. szkoła. Rozwinęła się turystyka, wieś nazwano nawet „Szwajcarią Łącką”.

Warto zobaczyć

Zrębowa stodoła drewniana i murowany spichlerz z pocz. XIX w.
Readmore..Kadłub Wolny

kadlub-wolny-karczma-3 Wieś położona we wschodniej części gminy Zębowice. Wzmiankowana w 1295 r. W 1605 r. Jan von Bess sprzedał majątek chłopom, uwalniając ich z poddaństwa i pańszczyzny, za specjalnym zezwoleniem cesarza Rudolfa II. Ziemię podzielono między 25 chłopów, dla zarządu nad lasami, stawami i karczmą ustanowiono wspólnotę chłopską w 1845 r. zatwierdzoną sądownie. Co ciekawe wspólnota leśna działa do dzisiaj. W maju-czerwcu 1921 r. toczyły się tu walki powstańcze. Readmore..


Żytniów

zytniow-kosciol-7 Wieś w gminie Rudniki, położona przy szosie do Olesna. W latach 1918-39 biegła tędy granica polsko-niemiecka.

Warto zobaczyć

Drewniany kościół św. Marcina, pierwotny wzmiankowany w 1312 r., zniszczony w pożarach w XVII w. i 1817 r. Obecny XVII-wieczny pochodzi z Trzcinicy koło Kępna, przeniesiony w 1837 r. W poł. XIX w. zbudowano dzwonnicę, obecna z 1947 r. Kościół Readmore..


Rudniki

rudniki-kosciol-5 Wieś gminna w powiecie oleskim, położona na skrzyżowaniu szos do Praszki, Wielunia i Częstochowy. Nazwa pochodzi od znajdujących się tu złóż rudy żelaza. Wzmiankowana w 1381 r. w dokumencie Władysława Opolczyka. Od końca XIV w. własność rodów szlacheckich: Bechcickich – Rudnickich, Grodzieckich z Wyszyny (XVII w.), Masłowskich, którzy zbudowali dwór w 1666 r. (nie zachowany) i kościół oraz Miączyńskich. W XV w. w Krakowie studiowało aż sześć osób z Rudnik. Do 1795 r. wieś wchodziła w Readmore..


Jaworzno

jaworzno-kosciol-2 Wieś w gminie Rudniki, położona przy szosie do Radomska i Częstochowy i linii kolejowej Wieluń – Krzepice – Herby Nowe. Linię kolejową doprowadzono w 1926 r.

Warto zobaczyć

Drewniany kościół Trójcy Św. z pocz. XVI w., zbudowany na miejscu wcześniejszego. Przebudowany po 1660 r., w 1767 r. powstała północna kaplica, w 1922 r. południowa, przesunięto wtedy nawę główną i Readmore..

Sternalice

[SinglePic not found]Wieś w gminie Radłów, położona przy szosie do Rudników, nad Prosną. Wg legendy istniał tu zbójecki zamek Stocki. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od trznadli (Sternal).

Warto zobaczyć

Kościół św. Mateusza z 1614 r., rozbudowany w 1927 r., najstarsza murowana świątynia w okolicy. W prezbiterium cenna polichromia z 1713 r.
Zespół dworski z XVIII-XIX w.
Readmore..Radłów

radlow-kosciol-2 Wieś gminna w powiecie oleskim, położona przy szosie Olesno – Rudniki. Wzmiankowana w 1392 r., sama nazwa Radłów pojawiła się w 1679 r. Właściciele wsi, Strońscy, ufundowali tu w 1660 r. szpital dla ubogich, który funkcjonował do 1819 r. (obecnie w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach). W latach 1853-1945 właścicielami majątku była pruska rodzina królewska.

Warto zobaczyć

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1928 r.
Readmore..
Kościeliska

koscieliska-kosciol-1 Wieś położona w północno-zachodniej części gminy Radłów. Wzmiankowana w 1250 r., jako najstarsza w gminie. Podczas wykopalisk archeologicznych w latach 1937 i 1957 odkryto 5 domów i 125 grobów z czasów kultury łużyckiej.

Warto zobaczyć

Kościół Narodzenia NMP z lat 1946-48. Pierwotny drewniany, wzmiankowany w 1374 r., obecny pochodzący z 1576 r. przeniesiono do Gwoździan w 1976 r.
Drewniana chałupa z 1780 r.
Readmore..


Biskupice

biskupice-kosciol-sw-jadwigi-2 Wieś położona w zachodniej części gminy Radłów.

Warto zobaczyć

Kościół św. Jacka z 1784 r., wzniesiony przez ewangelików z fundacji właściciela okolicznych wsi, Christiana Gottlieba von Jordan. Wewnątrz rokokowy ołtarz i organy.
Drewniany kościół św. Jadwigi Śl. pierwotny z XIV w., ponownie zbudowany w 1450 r., obecny z 1718 r. zbudowany przez mistrza Readmore..Praszka

praszka-synagoga-4 Miasto (8,2 tys. mieszkańców) w powiecie oleskim, położone na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej nad rzeką Prosną, która niegdyś biegła granica Śląska i Ziemi Wieluńskiej. Miejscowość wzmiankowana jako Michałów w 1260 r. W 1392 r. król Władysław Jagiełło wystawił przywilej, na mocy którego Piotr Kowalski herbu Wierusz założył miasto Praszka, przy przeprawie przez Prosnę. W XV w. wytapiano tu żelazo z rudy darniowej, w 1620 r. ustanowiono cechy. W XVII-XVIII w. doszło do zahamowania rozwoju miasta, najazd szwedzki i wojna północna spowodowały znaczne zniszczenia. Readmore..


Kowale

kowale-kosciol-3 Wieś w gminie Praszka, położona przy szosie do Wielunia.

Warto zobaczyć

Kościół św. Wojciecha, pierwotny drewniany sprzed 1460 r., restaurowany w 1550 r., w 1804 r. rozebrany ze względu na zły stan. Obecny z lat 1833-1834, jednonawowy z prezbiterium i zakrystią od północy. Wewnątrz ołtarz główny z XVII w., obraz śś. Feliksa i Adaukta z XVIII w., ołtarze boczne z XVIII i XIX w. Readmore..


Wysoka

    wysoka-kosciol-4

    Wieś w gminie Olesno, położona na południe od miasta. Wzmiankowana w 1339 r., chociaż wg legendy wieś założyli w 1429 r. zbiegli przed husytami mieszkańcy Osiny. Właścicielami byli Wysoccy, którzy nadali mieszkańcom prawo korzystania z okolicznych lasów. W 1518 r. Bernard Wysocki sprzedał wieś Olesnu, podobno sołtys Wysokiej został zaproszony do ratusza i spity gorzałką, dzięki czemu mieszczanie wykradli dokumenty potwierdzające prawa mieszkańców wsi. Readmore..


Wachów

wachow-kosciol-4 Wieś w gminie Olesno, położona na południowy zachód od miasta. Wzmiankowana już w 1244 r., nazwa wywodzi się od rodu Wachowskich.

Warto zobaczyć

Drewniany kościół św. Wawrzyńca pierwotny wzmiankowany w 1408 r., kolejny wzniesiony w latach 1560-80, obecny z 1706 r. Posiada konstrukcję zrębową, wieża zwieńczona czworobocznym hełmem, soboty o dachu gontowym. Wewnątrz cenny gotycki krucyfiks z początku XV w., pozostały Readmore..Świercze

swiercze-zespol-dworski-3 Wieś w gminie Olesno, położona przy szosie do Częstochowy. Część miejscowości włączono w granice Olesna.

Warto zobaczyć

Zespół dworski z XIX w. wzniesiony przez rodzinę von Studnitz, obejmuje oficynę, czworak, spichlerz, wozownię i dawny park. Hans von Studnitz gościł tu słynnego niemieckiego lotnika Manfreda von Richthofena, zwanego „czerwonym baronem”, Readmore..


Stare Olesno

stare-olesno-kosciol-1 Wieś w gminie Olesno, położona przy szosie i linii kolejowej do Kluczborka. Była niegdyś własnością Kosickich, Paczyńskich, Frankenbergów, Maltitzów i rodu von Lieres und Wilkau. W 1883 r. doprowadzono linię kolejową na trasie Kluczbork – Olesno. Znajduje się tu zalew wodny z ośrodkiem wypoczynkowym Anpol, i ośrodek Horn z dwoma stawami rybnymi.

Warto zobaczyć

Readmore..


Łomnica

[SinglePic not found]Wieś w gminie Olesno, położona przy szosie do Lublińca. W tutejszej szkole uczył Józef Lompa.

Warto zobaczyć

Neobarokowy kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 1916-1917 r. Poprzedni kościół drewniany przeniesiono do Sowczyc. W środku płyta nagrobna Jerzego Adolfa Marschalla z 1753 r. i kopia obrazu MB z pocz. XVI w., pochodzącego ze szkoły Rafaela. Obraz przywiózł z Czech marszałek Gessler, oryginał przeniesiono do muzeum w Opolu.

Readmore..

Borki Wielkie

borki-wielkie-kosciol-drewniany-4 Wieś we wschodniej części gminy Olesno, położona nad Łomnicą. Wzmiankowana w 1193 r. w liście papieża Celestyna III do opata klasztoru NMP na Piasku we Wrocławiu. W XVIII w. wypalano tu węgiel drzewny i wytapiano żelazo z rud darniowych, hr. Gottlieb von Jordan w 1783 r. postawił piec i dwie świeżarki. Wskutek starań ks. Brunona Alexandra w 1905 r. osiedlili się tu franciszkanie. Readmore..Bodzanowice

bodzanowice-kosciol-1 Wieś w gminie Olesno, położona przy szosie do Częstochowy. Wzmiankowana w 1447 r. W latach 1753-80 własność Reichenbachów. W poł. XIX w. powstały tu dwa wielkie piece, wydobywano rudę żelaza i wapień. W 1914 r. zginął tu z rąk kozaków żołnierz Paul Grun, uznawany za pierwszą ofiarę I wojny światowej. W latach 1918-39 znajdowało się tu przejście graniczne do Polski. W nocy z 31.08 na 1.09 1939 r. żołnierze niemieccy zbudowali tu most pontonowy, który przerzucili przez rzekę Liswartę.

Warto zobaczyć

Readmore..