Bierutów

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Miasto w powiecie oleśnickim, położone na Równinie Oleśnickiej, przy linii kolejowej Wrocław – Kluczbork i skrzyżowaniu szos Oleśnica – Namysłów i Bierutów – Oława. W 1. poł XIII w. powstała tu osada, leżąca na trakcie handlowym Wrocław – Kraków, wzmiankowana w 1214 r. Ok. 1250 r. miała miejsce pierwsza lokacja na prawie niemieckim, następnej dokonał ks. Henryk III wrocławski w 1266 r. W 1294 r. miasto objął we władanie ks. Henryk III głogowski, od 1309 r. znajdowało się w obrębie księstwa oleśnickiego. W Readmore..Łuczyna

luczyna-kosciol-4
Wieś w gminie Dobroszyce, położona we Wzgórzach Trzebnickich, przy szosie Trzebnica – Oleśnica. Lokowana w 1251 r. na prawie niemieckim przez biskupa wrocławskiego Tomasza, w 1283 r. wzmiankowano parafię. Wieś dzieliła się na część górną i dolną. Do 1810 r. należała do klasztoru Cysterek z Trzebnicy, potem dzieliła się na posiadłości szpitala św. Bernarda z Wrocławia (1847-1912) i rodziny von Roeder. Readmore..Dobroszyce

dobroszyce-kosciol-4
Wieś gminna w powiecie oleśnickim, położona na Równinie Oleśnickiej, przy szosie Oleśnica – Trzebnica i linii kolejowej Oleśnica – Ostrów Wielkopolski. Wzmiankowana w 1405 r., jako wieś Treszkin, siedziba rodu von Czirn. W 1655 r. zakupiona od von Hengelów przez ks. oleśnickiego Sylwiusza Nimroda wirtemberskiego, który w 1663 r. w pobliżu dokonał lokacji nowego miasta z kwadratowym rynkiem. W 1675 r. jego syn Readmore..


Dobra

img_5892
Wieś w gminie Dobroszyce, położona na Równinie Oleśnickiej. Dobra składa się z dwóch dawnych wsi, oddalonych nieco od siebie. Polska nazwa Dobra została przekształcona w niemiecką Döberle. Wzmiankowana 12 sierpnia 1201 r. w bulli papieża Innocentego III, potwierdzającej przekazanie wsi klasztorowi benedyktyńskiemu św. Wincentego we Wrocławiu w 1150 r. Później własność książęca, w 1673 r. została jedną z rezydencji wdów po książętach oleśnickich. W XIX w. przeszła w ręce prywatne. W 1935 r. słowiańska nazwa została zmieniona na Karlsburg. Readmore..


Goszcz

goszcz-palac-06
Wieś w gminie Twardogóra, położona na pograniczu Wzgórz Twardogórskich i Kotliny Milickiej. W okolicy znaleziono trzy toporki z okresu neolitu. Wieś wzmiankowana jako własność biskupa wrocławskiego w bulli papieża Hadriana IV w 1155 r. Od XVI w. własność książęca, później stanowiła własność rodziny von Borschnitz a od 1605 r. hr. Abrahama von Dohna, który przyłączył ją do sycowskiego wolnego państwa stanowego. W 1686 r. Goszcz otrzymał przejściowo prawa miejskie i herb. W 1727 r. przeszedł na własność von Reichenbachów, którzy zbudowali pałac, sprowadzili kolonistów z Czech i Niemiec, zbudowali 3 czerpalnie papieru, manufakturę jedwabniczą, wytwórnię powozów, browar i gorzelnię. Goszcz stanowiła własność Reichenbachów do 1945 r.
Readmore..Syców

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Miasto w powiecie oleśnickim, położone we Wzgórzach Sycowskich, przy szosie Wrocław – Oleśnica – Kępno – Warszawa i nieczynnej linii kolejowej Oleśnica – Kępno. Lokalne szosy biegną do Ostrzeszowa i Twardogóry. Miasto lokowane pod nazwą Wartenberg na miejscu słowiańskiej osady Syców, prawdopodobnie już przed 1276 r. przez ks. wrocławskiego. Osadzono tu kolonistów z Frankonii. W 1287 r. wzmiankowano Readmore..


Zalew Stradomia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Zalew na Widawie, położony koło miejscowości Stradomia Wierzchnia, w sąsiedztwie arboretum leśnego. Ma pow. 30 ha, znajduje się tu wydzielone strzeżone kąpielisko, boiska do piłki plażowej i siatkowej, drewniane wigwamy, pole biwakowe i punkty gastronomiczne. Dla miłośników żeglowania przygotowano przystań wodna ze sprzętem pływającym. W letnie wieczory sycowski MOSiR organizuje tu cykliczne imprezy, zabawy Readmore..


Międzybórz

miedzyborz-kosciol-sw-krzyza-1 Miasto w powiecie oleśnickim, położone we Wzgórzach Twardogórskich, przy szosie i linii kolejowej Oleśnica – Ostrów Wielkopolski. Wzmiankowane w XII w., na pocz. XIV w. prawdopodobnie lokowane, od ok. 1340 r. siedziba kasztelanii, posiadająca prawa targowe. Położone w księstwie oleśnickim, później powiecie sycowskim, przy granicy Śląska i Wielkopolski, wielokrotnie niszczone. Zamek książąt oleśnickich z XIV w. spłonął w XVIII w. W 1530 r. zakupione przez von Maltzana z Sycowa, w 1549 r. religią panującą stał się Readmore..


Bukowina Sycowska

bukowina-sycowska-dwor-przychodnia
Wieś w gminie Międzybórz, położona we Wzgórzach Twardogórskich, przy linii kolejowej Oleśnica – Ostrów Wielkopolski. Wzmiankowana w 1283 r., kiedy nabył ją ks. Henryk IV, w 1407 r. wybudowano tu zamek myśliwski. W latach 1755-1888 własność Wegerów, którzy 1796 r. odkryli źródło wód mineralnych. Powstało wtedy niewielkie uzdrowisko, wybudowano ujęcie źródła wraz z domem zdrojowym. Leczono tu nerwice, Readmore..Nieciszów

nieciszow-palac-folwark-3
Wieś w gminie Oleśnica, położona na Równinie Oleśnickiej. Wzmiankowana w 1288 r. jako wieś płacąca dziesięcinę na rzecz Zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. W 1785 r. działały: szkoła, folwark i młyn wodny, w 1874 r. wieś podzielona na własność gminną i majątek książęcy. Po śmierci ostatniego z książąt w 1884 r., ta część weszła w skład majoratu ks. Fryderyka Augusta Saskiego. Readmore..Ligota Mała

ligota-mala-kosciol-2
Wieś w gminie Oleśnica, położona na Równinie Oleśnickiej. W 1423 r. wzmiankowano folwark, w 1785 r. działała tu szkoła, 3 folwarki i owczarnia. Od 1520 r. wieś książęca Podiebradów, potem częściowo Wirtembergów (1648), a po 1795 r. ks. brunszwickich. W 1576 r. wskutek oporu miejscowej ludności niemieckiego pastora zastąpiono polskim. Od 1900 r. miejscowość odwiedzał następca tronu, dla którego w 1904 r. wybudowano Readmore..Bystre

bystre-palac
Wieś w gminie Oleśnica, położona na Równinie Oleśnickiej. Wzmiankowana w 1288 r., ks. Henryk IV przekazał ją wtedy wrocławskiemu klasztorowi Św. Krzyża. Podzielona na Bystre Dolne i Górne, lokowane na prawie niemieckim w 1313 r. Tuż przed 1663 r powstała szkoła. Od 1773 r. własność von Riembergów, w XIX w. hr. von Richthofen. W 1945 r., podczas przemarszu wojsk radzieckich zostało zamordowanych 13 osób, Readmore..


Cerekwica

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wieś w gminie Trzebnica, położona we Wzgórzach Trzebnickich, przy szosie Trzebnica – Oleśnica. Wzmiankowana w 1155 r. jako dobra biskupie. Pomiędzy 1137 i 1146 r. przeniesiono tu prawa targowe z Trzebnicy. W dokumencie z 1264 r. wymieniana jako założona na prawie średzkim. Biskup zachował wójtostwo, które sprzedał Michaelowi von Schmarkow (lub Schmartsch). W następnych latach rozwój miejscowości został zahamowany, z uwagi na bliskość Trzebnicy. W 1740 r. Cerekwica staje się ponownie wsią. Readmore..


Brochocin

brochocin-stacja-4
Wieś w gminie Trzebnica, położona we Wzgórzach Trzebnickich, przy linii kolejowej Wrocław Psie Pole – Trzebnica. W Brochocinie odkryto ślady osadnictwa z epoki kamienia i osadę z wczesnego średniowiecza. Wieś wzmiankowana była w 1203 r. jako Brochotino, nazwa pochodzi od imion: Broch, Bronisław, Proch albo od słów brok, broczyć. Niemiecka nazwa brzmiała Brokotschine i została zmieniona przez hitlerowców w 1937 r. na Moltketal. Brochocin należał częściowo do klasztoru w Trzebnicy i do dóbr książęcych, później przejętych przez rodziny: von Mutschelnitz-1530-41, von Leutsch – 1617, von Kassel – 1705, von Salich – 1726, von Riemberg – 1779, von Helmrich – 1830, Seydel – 1845, Jentsch – 1876 i od 1914-1937 r. do Frombergów. W 1886 r. doprowadzono linię kolejową. W 1939 r. do Brochocina przyłączono Taczów Wielki i Taczów Mały, nazwa Moltketal została nadana ku czci marszałka Helmuta Moltke, któremu postawiono pomnik. Readmore..

Skarszyn

skarszyn-krzyz-kamienny-1
Wieś w gminie Trzebnica, położona we Wzgórzach Trzebnickich. Wzmiankowana w 1253 r., dziesięciny ze wsi pobierało wrocławskie opactwo św. Wincentego. Później własność rodów rycerskich (von Nostitz 1591-1651, von Promnitz 1651-87, von Reuss 1700-66, von Keltsch 1778-1912). W 1710 r. odkryto tu źródła lecznicze, powstało modne uzdrowisko, które okres świetności przeżywało dzięki Marii Eleonorze Amelii hrabinie v. Readmore..


Koniowo

koniowo-kosciol-4
Wieś w gminie Trzebnica, położona w Kotlinie Żmigrodzkiej.
Pierwotnie osada leśna, nabyta w XIII w. przez klasztor w Trzebnicy. W 1623 r. wzniesiono kościół ewangelicki – określany jako cmentarny, we wsi istniał też zbór staroluterański z 2. poł. XIX w. Od 1815 r. wieś przechodzi na własność Hatzfeldów ze Żmigrodu, którzy wydzielili tu osobne leśnictwo. Readmore..

Głuchów Górny

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wieś w gminie Trzebnica, położona we Wzgórzach Trzebnickich. Na pocz. XIII w. dobra książęce, przeniesiony na prawo niemieckie w 1283 r., powstał wtedy folwark. W 1376 r. istniał już kościół parafialny. Później własność Solkowskich (2 poł. XV w.), rodzin von Luckau (XVI w.), von Kessel (1646 – 1945). W latach 1718-22 założono tu z nicjatywy pastora Nietschkego zespół sierocińca i szkoły zamknięty w 1727 r. z rozkazu cesarza, który obawiał się Readmore..


Brzyków

brzykow-dawna-kaplica
Wieś w gminie Trzebnica, położona w Kotlinie Żmigrodzkiej. Pierwotnie kolonia leśna, mieszkańcy zajmowali się bartnictwem. W 1203 r. zakupiona przez ks. Henryka I i nadana klasztorowi w Trzebnicy, który posiadał ją do 1810 r. W 1295 r. przeniesiona na prawo niemieckie, zasadźcą był rycerz Bogusco. W 1410 r. klasztor wykupił wyższe prawa sądownicze. W czasie reformacji większość mieszkańców przeszła na protestantyzm. Readmore..


Niebieski szlak rowerowy Wrota Wielkopolski

Niebieski szlak rowerowy Wrota Wielkopolski (74,4 km)

Baranów – 4,5 km – Grębanin – 2,3 km – Łęka Mroczeńska – 8,6 km – Gierczyce – 0,5 km – Drożki – 2,3 km – Darnowiec – 3,3 km – Zgorzelec – 2,6 km – rez. Studnica – 5,0 km – Wielki Buczek – 3,2 km – Aniołka Pierwsza – 2,2 km – Wodziczna – 2,1 km – Pomiany – 1,0 km – Kuźnica Trzcińska – 3,1 km – Janówka – 6,4 km – Siemianice – 3,0 km – Marianka Siemieńska – 7,1 km – Raków – 2,6 km – Kuźnica Słupska – 2,6 km – Nowa Wieś – 2,6 km – arboretum Laski – 2,5 km – Mroczeń – 2,4 km – Grębanin – 4,5 km – Baranów


Zielony szlak rowerowy Transwielkopolska Trasa Rowerowa Marcinki – Siemianice

Zielony szlak rowerowy Transwielkopolska Trasa Rowerowa Marcinki – Siemianice (48,3 km)

Marcinki – 6,9 km – Czermin – 2,3 km – Utrata – 4,6 km – Bralin – 3,5 km – Mnichowice – 2,4 km – Nosale – 4,9 km – Grębanin – 2,3 km – Łęka Mroczeńska – 1,2 km – Mroczeń – 5,1 km – Laski – 4,9 km – Kuźnica Słupska – 1,6 km – Zmyślona Słupska – 2,3 km – Łęka Opatowska – 2,8 km – Raków – 3,5 km – Siemianice


Czerwony szlak rowerowy Smocza Kraina

Czerwony szlak rowerowy Smocza Kraina (109,8 km)

Kobyla Góra – 6,6 km – Parzynów – 2,9 km – Kobyla Góra (284 m) – 2,4 km – Marcinki – 2,6 km – Weronikopole – 1,0 km – Mielęcin – 1,7 km – Utrata – 2,3 km – Czermin – 7,0 km – Tabor Wielki – 3,1 km – Bralin – 5,6 km – Nosale – 2,4 km – Mnichowice – 4,4 km – Turkowy – 2,0 km – Perzów – 6,2 km – Mnichowice – 2,4 km – Nowa Wieś Książęca – 6,4 km – Domasłów – 3,3 km – Trębaczów – 7,6 km – Miechów – 3,1 km – Koza Wielka – 3,3 km – Słupia pod Bralinem – 3 km – Bałdowice – 3,3 km – Pisarzowice – 2,4 km – Wioska – 2,1 km – Stary Folwark – 2,0 km – Rybin – 3,6 km – Zmyślona Ligocka – 5,8 km – Kuźnica Myślniewska – 2,2 km – Jezioro – 3,8 km – Smolarze – 3,3 km – Myślniew – 2,0 km – Kobyla Góra


Szlak niebieski Bolesławiec – Byczyna

Szlak niebieski Bolesławiec – Byczyna (43,3 km)

Bolesławiec – 1,1 km – Podbolesławiec – 2,6 km – Kolonia Opatowska – 3,4 km – Łęka Opatowska – 2,3 km – Raków – 8,7 km – Janówka – 2,8 km – Ignacówka Trzecia – 5,0 km – Rezerwat Krzywiczyny – 4,3 km – Bruny – 2,5 km – Jakubowice – 2,1 km – Proślice – 2,5 km – zalew Biskupice-Brzózki – 3,3 km – Polanowice – 2,7 km – Byczyna


Szlak żółty Kępno – Bolesławiec

Szlak żółty Kępno – Bolesławiec (36,3 km)

Kępno – 3,4 km – Mokre Łąki – 2,0 km – Lipka – 3,1 km – Grębanin – 2,3 km – Łęka Mroczeńska – 1,2 km – Mroczeń – 6,2 km – Laski – 3,4 km – Kuźnica Trzcińska – 3,1 km – Janówka – 3,7 km – Marianka Siemieńska – 2,6 km – Siemianice – 4,2 km – Podbolesławiec – 1,1 km – Bolesławiec


Kobyla Góra (284 m)

kobyla-gora-krzyz-1
Najwyższe wzniesienie Wzgórz Ostrzeszowskich i całej Wielkopolski. W 1999 r. ustawiono tu Krzyż Wielkopolski, który stał się miejscem pielgrzymek i plenerowych koncertów. W 2006 r. obok Krzyża postawiono dzwonnicę z dzwonem Jana Pawła II, bijącym o 15.00 (godzina śmierci Chrystusa) i 21.37 (godzina śmierci papieża). Znajduje się tu także kaplica polowa, droga krzyżowa i przekaźnik RTV. Ze szczytu rozpościera się widok na południe. Readmore..

Mikorzyn

mikorzyn-kosciol-1
Wieś w gminie Kępno, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej. W okolicy dokonano znalezisk archeologicznych z epoki kultury łużyckiej. Nazwa wsi pochodzi od imienia Mikora, w 1266 r. wzmiankowana była jako Mycorczino. W 1. poł. XVI w. funkcjonowała tu kuźnia Rudniczysko. Mikorzyn jest największym ośrodkiem kultu św. Idziego w Polsce, pielgrzymki podążają tu od XVII w. Główne uroczystości odbywają się w pierwszą niedzielę wrześniową. 1 września 1939 r. do wsi wkroczyły wojska niemieckie, zastając Readmore..
Mroczeń

mroczen-palac-2
Wieś w gminie Baranów, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, przy szosie i nieczynnej linii kolejowej Namysłów – Kępno. Nazwa wsi pochodzi od mrocznych borów, które niegdyś tu się rozciągały. Wieś wzmiankowano w 1658 r., należała do Tomickich, od 1784 r. Wężyków. W 1900 r. majątek nabyła Pruska Komisja Kolonizacyjna i rozparcelowała go wśród niemieckich osadników. W końcu XIX w. odkryto tu skarb Readmore..