Niewodniki

niewodniki-palac-4
Wieś w gminie Dąbrowa, położona na Równinie Niemodlińskiej, nad Odrą, przy szosie Opole – Skorogoszcz. Wzmiankowana na pocz. XIII w., jako płacąca dziesięcinę na rzecz kościoła w Skorogoszczy. Nazwa pochodzi od ludzi sporządzających sieci zwane niewodnikami. W 1870 r. od Roberta Krause wieś kupił Julius Wichelhaus, który postawił tu okazały pałac i wzorowo zarządzał majątkiem. Wdowa po Juliusie, Maria von Carnap, na Readmore..


Narok

narok-kosciol
Wieś w gminie Dąbrowa, położona na Równinie Niemodlińskiej, nad Odrą, przy szosie Opole – Skorogoszcz. Wzmiankowana w 1234 r., w XVIII w. własność hrabiny Luisy Eleonory von Beess z domu von Skerbrnsky, kolejni właściciele to: Gottlob Albrecht von Saurma, generałowa von Schmiedeberg i bracia Guradze, którzy doprowadzili do upadku majątku w poł. XIX w. Od 1858 r. własność Friedricha Wichelhausa, który zbudował tu okazałą rezydencję. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Narok na Wolfsgrund. Readmore..


Chróścina

chroscina-kosciol-dzwonnica-1
Wieś w gminie Dąbrowa, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy szosie Prądy – Opole i linii kolejowej Wrocław – Opole. Wzmiankowana w 1223 r., płaciła wtedy dziesięcinę kościołowi w Skorogoszczy. Prawdopodobnie zniszczona przez Tatarów w 1241 r., w 1274 r. lokowana na prawie niemieckim przez ks. opolskiego Władysława, właścicielem był rycerz Henryk. W 1371 r. wzmiankowano kościół. W 1532 r. własność rodu Beess, w latach 1601-1810 należała do norbertanek z Czarnowąsów. W czasie wojny Readmore..Tułowice

tulowice-palac-3
Wieś gminna w powiecie opolskim, położona na Równinie Niemodlińskiej, nad rzeką Ścinawą, przy szosie Niemodlin – Korfantów i linii kolejowej Opole – Nysa. Wzmiankowana w 1447 r., istniała tu parafia św. Rocha. Niemiecka nazwa Tillowitz pochodzi prawdopodobnie od imienia Tilo. W XVI w. własność Puecklerów i rodu von Dreske, od 1604 r. von Zierotinów, w 1779 r. wniesiona w wianie przez Marię von Zierotin Johannowi Nepomukowi Carlowi Praschmie. W 1783 r. powstała huta żelaza Theresienhuette, w 1813 r. w Readmore..


Szydłów

szydlow-kosciol-1
Wieś w gminie Tułowice, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy linii kolejowej Opole – Nysa, od której odgałęzia się czynna w ruchu towarowym linia do Graczy. Otoczona jest ze wszystkich stron przez Bory Niemodlińskie, na północny zachód od wsi znajduje się rezerwat torfowiskowy Złote Bagna (utworzony 19 lipca 2001 r. na pow. 33,17 ha), powstały na obszarze wybierzysk torfu Das Goldmoor, które eksploatowano do ok. 1925 r. W czasie 2. wojny światowej poligon lotniczy, po którym pozostał bunkier żelbetowej Readmore..


Skarbiszowice

skarbiszowice-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Tułowice, położona na Równinie Niemodlińskiej. Wzmiankowana w latach 1303-06, w spisie uposażeń diecezji wrocławskiej, położona była przy trakcie z Wrocławia przez Racibórz do Czech. W średniowieczu własność rycerska, w północno-zachodniej części wsi znajdowało się niezachowane grodzisko. W 1598 r. własność Heinricha von Dreske z Tułowic. W 1693 r. za 7.500 talarów nabył ją hr. Zygfryd Erdmann von Zierotin z Niemodlina. W 1818 r. działała szkoła katolicka, cegielnia, Readmore..


Ligota Tułowicka

ligota-tulowicka-mlyn-3
Wieś w gminie Tułowice, położona na Równinie Niemodlińskiej, nad rzeką Ścinawą. W pobliżu znajduje się kamieniołom bazaltu, powstałego na granicy uskoku tektonicznego w wyniku działalności wulkanu. Na południowy wschód od wsi ciąg wydm eolicznych. Okolica była ośrodkiem osadnictwa już od czasów neolitycznych, zachowało się grodzisko, sama wieś wzmiankowana w 1451 r., w 1595 r. nabyta przez wdowę Readmore..


Goszczowice

goszczowice-kosciol
Wieś w gminie Tułowice, położona na Równinie Niemodlińskiej, między stawami Pustelnik i Ławnik. Staw Pustelnik znajduje się w wyrobisku, powstałym po eksploatacji rudy darniowej. W pobliżu wsi użytek ekologiczny Doły Goszczowickie, będący miejscem żerowania ptaków wodnych. Wieś wzmiankowana w 1581 r., należała do majątku Tułowice. Do lat 70. XIX w. w katolickiej szkole wiejskiej używano języka polskiego. W latach 30. XX w. hitlerowcy zmienili nazwę Gauschwitz na Buchengrund. Readmore..


Kup

kup-kosciol-sw-jerzego-4
Wieś w gminie Dobrzeń Wielki, położona na Równinie Opolskiej, wśród Borów Stobrawskich, nad rzeką Brynicą, przy szosie Opole – Namysłów, od której odchodzi szosa do Jełowej. W 1607 r. Lorenz Slensagk z Chróścic wybudował tu młyn. W 1780 r. w czasie kolonizacji fryderycjańskiej powstała kolonia rzemieślnicza Kupp, zbudowana wg planów architekta z Brzegu, Drenkhana, na gruntach młynarza Thomasa Lellka. W 1847 r. powstał sąd. Wieś Readmore..Dobrzeń Wielki

dobrzen-wielki-dawny-kosciol-3
Wieś gminna w powiecie opolskim, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Opole – Namysłów, od której odchodzi szosa do Brzegu i linii kolejowej Opole – Jelcz-Laskowice. Wzmiankowana w 1228 r. jako wieś książęca. W 1909 r. doprowadzono linię kolejową Opole Groszowice – Wrocław Brochów. W okresie międzywojennym ośrodek polskości. We wsi hotel Pod Lasem, kręgielnia Stara Szwalnia i kąpielisko Balaton, na północ od miejscowości lasy Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Readmore..Czarnowąsy

czarnowasy-klasztor-norbertanek-1
Wieś w gminie Dobrzeń Wielki, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Opole – Namysłów i linii kolejowej Opole – Jelcz-Laskowice, przy ujściu Małej Panwi do Odry. Wzmiankowana w 1228 r., kiedy ks. opolski Kazimierz ufundował tu klasztor norbertanek, przeniesiony z Rybnika. Klasztor stał się centrum postępu gospodarczego na tych terenach i ośrodkiem znacznych posiadłości ziemskich. Sama wieś też weszła w skład dóbr Readmore..


Chróścice

chroscice-kosciol-3
Wieś w gminie Dobrzeń Wielki, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Dobrzeń Wielki – Brzeg i linii kolejowej Opole – Jelcz-Laskowice, nad Odrą. Osadnictwo sięga tu okresu neolitu, odnaleziono groby ciałopalne z II – poł. IV w. n.e., resztki pieców hutniczych i monety rzymskie. Wieś wzmiankowana była w 1268 r. jako lokowana na prawie niemieckim. W 1321 r. włączona do ks. opolskiego, jako wieś książęca. W 1909 r. doprowadzono Readmore..


Borki

borki-elektrownia
Wieś w gminie Dobrzeń Wielki, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Opole – Namysłów i linii kolejowej Opole – Jelcz-Laskowice. Wzmiankowana w 1724 r. W 1909 r. doprowadzono linię kolejową Opole Groszowice – Wrocław Brochów. W 1935 r. hitlerowcy zmienili nazwę Borrek na Wäldchen O.S. Borki znane są z ogromnej elektrowni, zlokalizowanej na północ od wsi. Readmore..Komprachcice

komprachcice-stacja-1
Wieś gminna w powiecie opolskim, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy szosie Wawelno – Prószków i linii kolejowej Opole – Nysa. Wzmiankowana w ok. 1300 r., nazwa pochodzi prawdopodobnie od założyciela wsi, rycerza Gumperta (Komprachta). W XVI w. należała do dóbr prószkowskich. W XIX w. nastąpił rozwój wsi, powstały młyny i tartaki, działały dwie karczmy. W 1887 r. doprowadzono linię kolejową Opole – Nysa. Readmore..


Wawelno

wawelno-kosciol
Wieś w gminie Komprachcice, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy szosie Opole – Prądy, od której odchodzi szosa do Prószkowa. Wzmiankowana ok. 1300 r. w księdze uposażeń biskupów wrocławskich. W 1326 r. doszło do ponownej lokacji, zasadźcami byli Stefan i Nikoska. Nazwa pochodzi od słowa ‚wąwel’, oznaczającego suche miejsce otoczone bagnami. W latach 60. XIX w. działała tu kopalnia węgla brunatnego, roczne Readmore..


Polska Nowa Wieś

polska-nowa-wies-kosciol-1
Wieś w gminie Komprachcice, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy szosie Wawelno – Prószków. Wzmiankowana w 1456 r., w 1914 r. zmieniono nazwę Polnisch Neudorf na Neudorf. Po I wojnie światowej przybyło wielu osadników z głębi Niemiec, podczas plebiscytu w 1921 r. za Niemcami głosowało 629 osób, za Polską 259. W latach 30. XX w. wybudowano tu lotnisko sportowe Fliegerhorst Neudorf O/S, odbywano na nim szkolenia wojskowe. Readmore..


Osiny

osiny-kosciol-1
Wieś w gminie Komprachcice, położona na Równinie Niemodlińskiej. Wzmiankowana w 1300 r. w księdze uposażeń biskupów wrocławskich, wg innych źródeł powstała po wojnie trzydziestoletniej lub pod k. XVIII w. W 1819 r. właścicielem był baron Hochberg. Podczas plebiscytu w 1921 r. za Niemcami głosowało 170 osób, za Polską 25 osób. Przed wojną 30% mieszkańców stanowili ewangelicy. Readmore..


Ochodze

ochodze-kosciol-2
Wieś w gminie Komprachcice, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy szosie Wawelno – Prószków, na skraju Borów Niemodlińskich. Wzmiankowana w 1295 r., mieszkańcy płacili dziesięcinę dla kościoła w Chrząszczycach. Od 1536 r. własność braci Buchta, w 1783 r. Koschützkiego. W 1921 r. w plebiscycie za Niemcami głosowało 338 mieszkańców, za Polską 121. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Ochotz na Frühauf. Readmore..


Dziekaństwo

dziekanstwo-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Komprachcice, położona na Równinie Niemodlińskiej, nad Prószkowskim Potokiem. Wzmiankowana w 1531 r., istniał tu młyn, należący do dziekana katedry opolskiej (stąd nazwa wsi). Po sekularyzacji w 1810 r. grunty we wsi kupiło kilku gospodarzy. Podczas plebiscytu w 1921 r. za Niemcami głosowały 52 osoby, za Polską 51 osób. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Dziekanstwo na Dechantsdorf. Readmore..


Domecko

domecko-dwor
Wieś w gminie Komprachcice, położona na Równinie Niemodlińskiej, nad Prószkowskim Potokiem. Wzmiankowana ok. 1300 r., płaciła wtedy biskupowi wrocławskiemu dziesięcinę w wysokości kilku skojców. W 1443 r. należał do Erenberga, w XVI w. do Buchtów. W 1723 r. wzmiankowano kuźnię. Po 1801 r. powstała szkoła, na przełomie XIX i XX w. nastąpił znaczny wzrost ludności. Podczas plebiscytu w 1921 r. za Niemcami głosowało 467 Readmore..Prószków

proszkow-zamek-2
Miasto (2691 mieszkańców) w powiecie opolskim, położone na Równinie Niemodlińskiej, przy skrzyżowaniu szos Opole – Biała – Prudnik i Wawelno – Zimnice Wielkie. Wzmiankowane w 1250 r., od XVI w. było ośrodkiem rozległych dóbr hr. Prószkowskich, którzy nadali miejscowości w 1560 r. prawa miejskie. Rozwijało się tu hutnictwo rud darniowych, w latach 1763 – 1853 działała manufaktura fajansów. W 1769 r., po śmierci ostatniego z Readmore..
Zimnice Wielkie

zimnice-wielkie-kosciol-3
Wieś w gminie Prószków, położona na nadodrzańskiej skarpie, koło szosy Opole – Krapkowice. Pierwotnie jedna wieś z Zimnicami Małymi, wzmiankowana w dokumencie biskupa wrocławskiego Jana w 1295 r. Obie wsie uległy podziałowi na pocz. XVI w. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Gross Schimnitz na Gross Schimmendorf. Na pocz. 1945 r. po wkroczeniu Armii Czerwonej wieś spalono, zginęło 164 mieszkańców. Obok wsi biegnie taśmociąg, którym transportuje się margle z kopalni Folwark do Cementowni Readmore..Winów

winow-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Prószków, położona we Wzgórzach Winowskich na wys. 194 m, przy szosie Opole – Prószków. Wzmiankowana w 1412 r., jako własność Macieja Schana z Gorczyc, spalona w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Przed wojną miejsce rekreacji dla mieszkańców Opola, na wzgórzu ks. Luizy znajdowała się restauracja, park, tor saneczkowy oraz wyciąg szybowcowy. Wokół ciągną się niewielkie Wzgórza Winowskie z malowniczymi zagajnikami. Gniazdują tu świergotki, świerszczaki, Readmore..Rezerwat Staw Nowokuźnicki

nowa-kuznia-rezerwat-staw-nowokuznicki-3
Rezerwat o pow. 20 ha, obejmujący staw położony koło wsi Nowa Kuźnia, powołany w 1957 r. w celu ochrony ginącej rośliny, kotewki orzecha wodnego. Występują tu także: mięsożerna roślina aldrowanda pęcherzykowata, salwinia pływająca, grzybień biały, grążel żółty. Na brzegu stawu znajduje się szeroki pas trzcinowisk i podmokłych olszyn. Występuje tu 135 gatunków ptaków m.in. bączek, bocian czarny, remiz, zimorodek, czaple Readmore..Ligota Prószkowska

ligota-proszkowska-kosciol-1
Wieś w gminie Prószków, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy szosie Prószków – Biała, na skraju Borów Niemodlińskich. Wzmiankowana na pocz. XIV w. w księdze uposażeń biskupa wrocławskiego. Założono ją jako leśną osadę, mieszkali tu wozacy, smolarze i bartnicy. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Ellguth Proskau na Frei Proskau. W przysiółku Dzików projektowany rezerwat mrówki ćmawej, która ma tu jedyne na Opolszczyźnie tak liczne stanowisko. W starym młynie gospodarstwo agroturystyczne ze stawem. Readmore..


Jaśkowice

jaskowice-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Prószków, położona na Równinie Niemodlińskiej. Na pocz. XVIII w. folwark hr. Prószkowskich. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Jaschkowitz na Johannsdorf. W pobliżu skraj rozległych Borów Niemodlińskich. Na południowy zachód od wsi rezerwat Jaśkowice (pow. 5,92 ha, utworzony w 1969 r.) chroniący fragment las mieszanego ze skupiskiem blisko 200-letnich modrzewi, jeden pomnikowy posiada 40 m wys. i ponad 2 m obw. W runie rosną m.in. orlica pospolita, szczawik zajęczy, kłosówka miękka. Readmore..Folwark

folwark-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Prószków, położona na nadodrzańskiej skarpie z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami erozyjnymi, przy szosie Opole – Krapkowice. Wzmiankowana w 1295 r. kiedy ks. opolski Bolko I darował ją minorytom jako osadę służebną drwali i flisaków. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Follwark na Vorwerk. Na wschód od wsi dawne starorzecza Odry i oczka wodne o nazwach: „Czorne”, „Wala”, „Hodne” i „Kotuc”, pozostałości większego jeziora, ciągnącego się do opolskiego Ostrówka, miejsce Readmore..
Boguszyce

boguszyce-kosciol-4
Wieś w gminie Prószków, położona na Równinie Niemodlińskiej, na skarpie nad Odrą, przy szosie Opole – Krapkowice. Wzmiankowana w dokumencie ks. Władysława Opolskiego w 1260 r. W 1872 r. założono niemiecką szkołę. W 1910 r. na 538 osób, 532 mówiły po polsku, podczas plebiscytu w 1921 r. 178 osób głosowało za Polską, a 149 za Niemcami. W styczniu 1945 r., po sforsowaniu Odry wkroczyły tu oddziały Armii Czerwonej, puszczając wieś z dymem, zginęło co najmniej 300 osób, w tym cywilni uciekinierzy z Opola i Readmore..Tarnów Opolski

tarnow-opolski-kosciol-2
Wieś gminna w powiecie opolskim, położona na Równinie Opolskiej, przy linii kolejowej Opole – Strzelce Opolskie. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od słowa ‚tarnina’ lub nazwy ‚Tarn’. Wzmiankowana w 1293 r., kiedy ks. opolski Bolesław I sprzedał tu Gumpertowi 40 łanów flamandzkich. Jednak osadnictwo istniało tu wcześniej, o czym świadczą znaleziska cmentarzyska, przedmiotów kultu i grotu włóczni z okresu rzymskiego. W 1447 r. wzmiankowano kościół, mieszkańcy zajmowali się uprawą nieurodzajnej Readmore..Przywory

przywory-nepomucen-2
Wieś w gminie Tarnów Opolski, położona na Równinie Opolskiej, nad Odrą, przy szosie i linii kolejowej Opole – Kędzierzyn-Koźle. Wzmiankowana stosunkowo późno, w 1531 r. W 1627 r. żołnierze Mansfelda splądrowali tu młyn Mistritz, 3 lata później cesarz Ferdynand potwierdził młynarzowi Michałowi Piechocie przywileje. W 1845 r. doprowadzono linię kolejową Opole – Kędzierzyn-Koźle. Readmore..
Kosorowice

kosorowice-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Tarnów Opolski, położona na Równinie Opolskiej. Wzmiankowana w 1365 r., nazwa wsi pochodzi od słowa ‚kosiarz’. Wg legendy tutejszy chłop znalazł i oddał księżnej bransoletkę, zgubioną podczas polowania, za co mieszkańcy zostali uwolnieni od pańszczyzny. Stało się to na podstawie przywileju z 1446 r. potwierdzonego w 1658 r. przez burmistrza opolskiego. W 1852 r. wieś spłonęła w wielkim pożarze, od tej pory zaprzestano budowy drewnianych domów. W 1890 r. wszyscy Readmore..

Suchy Bór

suchy-bor-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Chrząstowice, położona na Równinie Opolskiej, przy linii kolejowej Opole – Częstochowa. Założona przez kr. Fryderyka Wielkiego w 1773 r. Drewniane chałupy z belek kosztowały państwo pruskie 150 talarów każda. Niemiecka nazwa Derschau pochodzi od nazwiska ówczesnego ministra poczty pruskiej. Już w 1774 r. powstała pierwsza szkoła, w 1895 r. wybudowano kolejną. W 1858 r. doprowadzono linię kolejową Opole – Tarnowskie Góry, jednak stacja powstała dopiero w 1901 r., obok zbudowano Readmore..


Lędziny

ledziny-kosciol-2
Wieś w gminie Chrząstowice, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Opole – Częstochowa. Wzmiankowana w 1295 r. jako Ledzynicze. W latach 1566-1567 własność książęca, później zatopiona pod staw rybny Wielki Staw Kalicha. Ponownie zasiedlona w czasie kolonizacji fryderycjańskiej, w XIX w. istniał tu mały folwark, należący do opolskiego dworu. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Lendzin na Lenzen. Readmore..


Dębska Kuźnia

debska-kuznia-kosciol
Wieś w gminie Chrząstowice, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie i linii kolejowej Opole – Częstochowa. W 1926 r. koło toru kolejowego znaleziono 4 kurhany. Wieś wzmiankowana w 1531 r. jako osiedle kuźnicze, później Martin Maretko posiadał tu młot i młyn. Folwark w XVII w. był posiadłością rycerską i należał do Garstenbergerów, w 1864 r. do rodziny Scholzów, od 1783 r. posiadał browar i palarnię, zniszczony w 1945 r. W 1783 r. Readmore..


Dębie

debie-kosciol-2
Wieś w gminie Chrząstowice, położona na Równinie Opolskiej. Podobno już w 1070 r. stał tu drewniany kościół. W 1297 r. wzmiankowana jako Dobre Dambe, w XVI w. własność książęca, w 1531 r. wzmiankowano kuźnię i osiedle hutnicze. Wg legendy Najświętsza Maria Panna uratowała tu chłopa grzęznącego w bagnie, Dębie stało się ośrodkiem pątniczym, w 1618 r. wzniesiono murowany kościół. W czasie wojny 30-letniej wieś została całkowicie zniszczona. W 1903 r. doszło tu do wielkiej powodzi. W 1936 r. Readmore..


Daniec

daniec-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Chrząstowice, położona na Równinie Opolskiej. We wschodniej części wsi znajduje się użytek ekologiczny Łąka koło Dańca. Wzmiankowana w 1297 r., w dokumencie biskupa wrocławskiego Jan III, ustanawiającego parafię w Raszowej jako Mokrodaniecz. Ks. Bolesław Opolski nadał ją rycerzowi Albertowi Barch, w 1476 r. własność wójta dziedzicznego ze Skorogoszczy, w 1534 r. posiadłość książęca. W XVI w. mieszkańcy zajmowali się wypalaniem smoły i bartnictwem. W 1784 r. powstała drewniana szkoła, Readmore..


Chrząstowice

chrzastowice-kosciol-1
Wieś gminna w powiecie opolskim, położona na Równinie Opolskiej, nad rzeką Imielnicą, przy szosie i linii kolejowej Opole – Częstochowa. Wzmiankowana w akcie fundacyjnym ks. opolskiego Bolesława w 1259 r., nazwa pochodzi prawdopodobnie od imienia właściciela, Chansto. W 1534 r. należała do dworu opolskiego. W 1723 r. wzmiankowano młyn wodny, w 1779 r. wieś zwolniono od danin, w zamian rolnicy mieli wozić furmankami rudę z Tarnowskich Gór do huty w Ozimku. W 1858 r. doprowadzono linię Readmore..


Schodnia

schodnia-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Ozimek, położona na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią, przy szosie Opole – Częstochowa. Odkryto tu cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów rzymskich na początku naszej ery. Wieś wzmiankowana w 1464 r., mieszkańcy utrzymywali się z upraw żyta, owsa, jęczmienia, lnu i poganki a także bartnictwa. W 1618 r. we wsi istniał młyn wodny i palarnia potażu. W 1789 r. zatrzymał się tu król Fryderyk Wilhelm II w czasie wizytacji hut w Ozimku i Jedlicach. W 1870 r. powstała szkoła, a w 1927 r. Ochotnicza Readmore..


Ozimek

ozimek-kosciol-ewangelicki-4
Miasto w powiecie opolskim, położone na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią, przy szosie i linii kolejowej Opole – Częstochowa, boczne szosy prowadzą do Bierdzan i Kolonowskiego. Nazwa pochodzi od imienia młynarza, mieszkającego nad Małą Panwią w poł. XVII w. W miejscu tym, między wsiami Krasiejów i Schodnia, władze pruskie postanowiły w 1754 r. ulokować hutę żelaza Małapanew. Do 1780 r. podlegała ona zwierzchnictwu Izby Wojenno-Dominalnej, potem przeszła w zarząd Wyższego Urzędu Górniczego we Readmore..Szczedrzyk

szczedrzyk-pomnik-poleglych-2
Wieś w gminie Ozimek, położona na Równinie Opolskiej, na południowym brzegu Jeziora Turawskiego. Odkryto tu ślady pobytu ludzi z początku naszej ery, wieś wzmiankowana w 1300 r. w dokumencie mówiącym o płaceniu dziesięciny w postaci 30 dzbanów miodu na rzecz biskupa wrocławskiego. W latach 1385-1412 wymieniano Wenceslausa de Sczedrzik, zastępcy dziekana kolegiaty w Opolu. Wieś należała do książąt opolskich, w 1447 r. wzmiankowano parafię. W XVI w. wieś znana była z bartnictwa. 6 lipca 1763 Readmore..


Krasiejów

krasiejow-jura-park-11
Wieś w gminie Ozimek, położona na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią, przy linii kolejowej Opole – Częstochowa i szosie Ozimek – Kolonowskie. Znajduje się tu kurhan z X-XII w., wieś wzmiankowana w 1292 r. w dokumencie ks. opolskiego Bolesława I. W 1768 r. nad Małą Panwią zbudowano 2 piece do fryzowania, stanowiące część huty w Ozimku. Huta działała do 1821 r., do 1860 r. na jej miejscu produkowano lufy karabinowe. W 1858 r. doprowadzono linię kolejową na trasie Opole – Tarnowskie Góry. Readmore..


Jedlice

jedlice-huta-osiedle-2
Osada w gminie Ozimek, położona na Równinie Opolskiej, przy ujściu Małej Panwi do Jeziora Turawskiego. W pobliżu wsi ostoja ptactwa wędrownego. Pierwotnie część Szczedrzyka, w 1775 r., powstał tu zakład hutniczy, wybudowano piec do fryzowania, kuźnię i 10 druciarek, wykopano kanał służący do napędu młotów i dmuchawek. W 1778 r. strawiony przez pożar, później rozbudowany, powstało osiedle hutnicze dla pracowników. W Readmore..


Grodziec

grodziec-kosciol-2
Wieś w gminie Ozimek, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Opole – Częstochowa. Założona w 1752 r. w ramach kolonizacji fryderycjańskiej, jako największa tego typu na Śląsku. Pierwszymi osadnikami byli husyci z okolic Uher w Czechach. Założona wg ścisłego planu, uregulowano przepływającą tędy rzeczkę, po jej obu stronach powstały jednakowej szerokości drogi i 100 domów kolonijnych, założenie to zrealizował kaznodzieja Blanicky. W latach 1767-68 wybudowano kościół i rozpoczęto budowę szkoły, w 1845 r. Readmore..


Dylaki

dylaki-kosciol
Wieś w gminie Ozimek, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Bierdzany – Ozimek, na wschód od Jeziora Turawskiego, do którego uchodzi rzeka Libawa. W południowej części wsi znajduje się użytek ekologiczny Antoniów, obejmujący położone w lesie zabagnione źródlisko o pow. 1,8 ha. Wieś wzmiankowana w 1723 r., znajdowała się tu karczma Dillera (Dylla), od którego nazwiska powstała nazwa wsi. Pierwotnie przysiółek Szczedrzyka, po 1900 r. samodzielna wieś. W 1898 r. Artur Fuchs założył tu Strumpf und Readmore..


Turawa

turawa-palac-1
Wieś gminna w powiecie opolskim, położona na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią, w pobliżu zachodniego brzegu Jeziora Turawskiego i zapory je tworzącej. W XVI w. znajdowały się tu dwa folwarki wchodzące w skład Kotorza Wielkiego, zwane Kuchara. Prawdopodobnie w 1562 r. Georg von Koenigsfeld nadał jednemu z nich nazwę Turawa. W latach 1596-1629 własność Kochtitzkich, 1638-1712 baronów von Blankowskich. W 1712 r. Readmore..

Jezioro Turawskie

jezioro-turawskie-poludniowy-brzeg-05
Zbiornik retencyjny na Małej Panwi wybudowany w latach 1933-1939, w celu regulacji poziomu wody na Odrze, o wybitnych walorach rekreacyjno-wypoczynkowych. Na terenie zalanym przez jezioro znajdowały się miejscowości: Zamoście, Krzyślina, Łuk oraz Pustków. Zbiornik ma pow. 24 km², gł. do 13 m, pojemność ok. 108 mln m³ i wys. zapory 13 m. Przy zaporze funkcjonuje elektrownia wodna o mocy 1,2 MW. Na północnym i południowym Readmore..


Bierdzany

bierdzany-kosciol-2
Wieś w gminie Turawa, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Opole-Kluczbork, od której odchodzą szosy do Olesna i Ozimka. Wzmiankowana w 1279 r., w XVII w. istniały tu: młyn wodny, tartak, gorzelnia, leśniczówka, dwa folwarki i szkoła. W XVIII w. własność rodziny von Loewenkron, szczególnie dla rozwoju wsi zasłużyła się Anna Justyna von Loewenkron (1746-1754). W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Bierdzan na Burkardsdorf. 21 stycznia 1945 r. miejsce zaciętego boju żołnierzy Wehrmachtu z 14 Dywizją Piechoty Readmore..


Łubniany

ubniany-kosciol-2
Wieś gminna w powiecie opolskim, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Kup-Jełowa. Wzmiankowana w 1260 r., ks. opolski Władysław zobowiązał wtedy wieś Lubnane do opłacania klasztorowi w Czarnowąsach czynszu za korzystanie z okolicznych lasów. W XIII w. wzmiankowano kaplicę, w 1760 r. powstała szkoła (obecny budynek z 1904 r.). W 1914 r. powstała szosa z Opola przez Łubniany do Jełowej, w 1926 r. doprowadzono prąd. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Lugnian na Lugendorf. Readmore..
Kobylno

kobylno-kosciol-1
Wieś w gminie Łubniany, położona na Równinie Opolskiej. Wzmiankowana ok. 1300 r., ok. 1500 r. ks. opolski Jan II Dobry, nabył ją od Pawła Kobylynskyego, w 1527 r. z kolei sprzedał ją Mikołajowi Kositskyemu. W 1729 r. Kobylno nabył Karol Fryderyk Blacha de Lub z Tuł. W 1890 r. 88% mieszkańców posługiwało się językiem polskim. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Kobyllno na Lerchenfeld. Do 1945 r. istniał tu dwór. We wsi znajduje się domek myśliwski Henrykówka. Readmore..


Jełowa

jelowa-kosciol-1
Wieś w gminie Łubniany, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie i linii kolejowej Opole – Kluczbork, linia kolejowa Jełowa – Namysłów jest nieczynna. W 1889 r. doprowadzono linię kolejową na trasie Opole – Namysłów, w 1899 r. powstał odcinek Jełowa – Kluczbork. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Jellowa na Ilnau. 9-11.09 1939 r. na stacji miał postój pociąg pancerny Amerika z Adolfem Hitlerem, 12 września przeprowadzono tu konferencję na temat przyszłych losów Polski. W okolicy Readmore..Brynica

brynica-kosciol-1
Wieś w gminie Łubniany, położona na Równinie Opolskiej, nad rzeką Brynicą, przy szosie Kup – Jełowa. Znaleziono tu narzędzia kamienne z okresu neolitu. W okolicy skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich i Stawowej odkryto ślady wytapiania żelaza z rud darniowych, pochodzące z okresu kultury przeworskiej. Wieś wzmiankowana w 1228 r., w 1333 r. klasztor w Czarnowąsach sprzedał braciom Wawrzyńcowi i Stanko Cira, sołectwo Brynicze z Readmore..