Niewodniki

Wieś w gminie Dąbrowa, położona na Równinie Niemodlińskiej, nad Odrą, przy szosie Opole – Skorogoszcz. Wzmiankowana na pocz. XIII w., jako płacąca dziesięcinę na rzecz kościoła w Skorogoszczy. Nazwa pochodzi …

Narok

Wieś w gminie Dąbrowa, położona na Równinie Niemodlińskiej, nad Odrą, przy szosie Opole – Skorogoszcz. Wzmiankowana w 1234 r., w XVIII w. własność hrabiny Luisy Eleonory von Beess z domu …

Karczów

Wieś w gminie Dąbrowa, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy szosie Brzeg – Opole. Wzmiankowana w 1471 r. Od 1831 r. własność Friedricha Leopolda Stollberg zu Stollberg, od 1843 r. Aloisa …

Dąbrowa

Wieś gminna w powiecie opolskim, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy szosie Opole – Nysa i linii kolejowej Wrocław – Opole. W 1843 r. doprowadzono linię kolejową Wrocław – Opole.