Sudół

sudol-kosciol-1
Dawna wieś, obecnie dzielnica Raciborza, położona na pograniczu Kotliny Raciborskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego, przy rozgałęzieniu szos z Raciborza do Chałupek i Krzanowic. Nazwa oznacza suche obniżenie terenu. Wieś wzmiankowana była w 1335 r., w 1975 r. została włączona w granice Raciborza. Od 1765 r. funkcjonuje szkoła, nowy budynek powstał w 1857 r. Readmore..


Zabełków

zabelkow-kosciol-2
Wieś w gminie Krzyżanowice, położona w Kotlinie Raciborskiej, u zbiegu szos z Raciborza i Rybnika do Chałupek. Powstała w XIV w., od 1428 r. wchodziła w skład hr. bohumińskiego. W 1373 r. własność rycerza Paszko z Chałupek, w latach 1420-28 Tworkowskich, wreszcie od 1844 r. Rothschildów. W 1818 r. wieś przeszła z powiatu pszczyńskiego do raciborskiego. Szkoła z 1795 r. została rozbudowana w 1862 r. Z Zabełkowa pochodziło wielu powstańców śląskich i pierwszy wojewoda śląski Józef Rymer. W 1921 r. wieś została po Readmore..Tworków

tworkow-ruiny-palacu-2
Duża wieś w gminie Krzyżanowice, położona w Kotlinie Raciborskiej, przy szosie i linii kolejowej Racibórz – Chałupki. Powstała prawdopodobnie ok. 1258 r., wzmiankowana w 1350 r., jako własność rodziny Tworkowskich, później przechodziła w ręce Klemów, Wodnikowskich, Wieczów, Gaszynów i Reiswitzów. W XIV w. zbudowano pierwszy kościół i zamek. W XVI-XVIII w. miejscowi chłopi często brali udział w buntach, na czele pierwszego z nich w Readmore..


Rudyszwałd

rudyszwald-krzyz-pojednania
Wieś w gminie Krzyżanowice, położona w Kotlinie Raciborskiej, w widłach linii kolejowych z Raciborza i Rybnika do Chałupek, tuż przy granicy czeskiej. Powstała na przełomie XIII i XIV w. jako Las Rudolfa, w obecnej formie Rudyszwałd znana od XVIII w. W 1469 r. należała do dóbr tworkowskich, od 1643 r. własność hr. Ewy Reiswitz, od 1775 r. rodu Lichnowskich. Już w 1676 r. powstała szkoła, działał też młyn i folwark. W 1447 r. wzniesiono drewniany kościół wg projektu Mikołaja Volfa, rozebrany w 1714 r. W 1847 r. Readmore..


Roszków

roszkow-kosciol-1
Wieś w gminie Krzyżanowice, położona w Kotlinie Raciborskiej, w sąsiedztwie Odry, przy szosie i linii kolejowej Racibórz – Chałupki. Wzmiankowana w 1264 r., nazwa Roszków pojawiła się w dokumencie z 1507 r., w którym ks. Walenty zezwolił na prowadzenie wyszynku piwa i gorzałki. W XVI w. działał tu mały młyn wodny ze stawem hodowlanym. W 1847 r. doprowadzono linię kolejową Racibórz – Bohumin, w 1869 r. zakończono budowę szkoły. W wyrobiskach miejscowej żwirowni odkryto szczątki mamutów sprzed 10 tys. Readmore..
Krzyżanowice

krzyzanowice-palac-1
Wieś gminna w powiecie raciborskim, położona na pograniczu Kotliny Raciborskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego, przy szosie i linii kolejowej Racibórz – Chałupki i lokalnej szosie Owsiszcze – Wodzisław Śląski. Założona prawdopodobnie w XIII w., wzmiankowana w dokumentach arcybiskupa gnieźnieńskiego z 1285 r. Wieś składała się z dwóch części, należących do Tworkowskich i Debeszów, połączonych w 1708 r. przez barona Readmore..


Chałupki

chalupki-palac-2
Wieś w gminie Krzyżanowice, położona w Kotlinie Raciborskiej, nad Odrą, przy szosie i linii kolejowej z Raciborza i Rybnika do Bohumina, przy ważnym niegdyś przejściu granicznym do Czech. Znajduje się tu duża stacja graniczna. Dobra rycerskie hr. z Bohumina wzmiankowano tu w XIV w., w 1626 r. ks. Jan Ernest ufundował most drewniany łączący Chałupki z Bohuminem. W 1742 r. po zajęciu Śląska przez Prusy wieś została odcięta od Readmore..


Bolesław

boleslaw-spichlerz-2
Wieś w gminie Krzyżanowice, położona na Płaskowyżu Głubczyckim, przy granicy polsko-czeskiej. Wzmiankowana w 1377 r., nazwa pochodzi prawdopodobnie od imienia Bolesława Krzywoustego, który wracał tędy z wojny w Czechach. Przez wieś biegł szlak smołowy z Raciborza do południowych Czech. Bolesław należał do ks. krnowskich, od 1377 r. własność Zygfryda z Krzanowic, od 1679 r. Lichnowskich. W 1809 r. miejscowy folwark stał się chłopską dzierżawą, w 1853 r. przeszedł na własność mieszkańców Readmore..


Bieńkowice

bienkowice-kosciol-3 Wieś w gminie Krzyżanowice, położona na pograniczu Kotliny Raciborskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego, przy szosie Racibórz – Chałupki, nad rzeką Psiną, przy jej ujściu do Odry. Założona na przełomie XII i XIII w., wzmiankowana w dokumencie rudzkiego klasztoru z 1283 r. W 1351 r. powstał kościół. W XV w. własność klasztoru dominikanek w Raciborzu, później dobra książęce. W lutym 1493 r. chłopi zostali uwolnieni od poddaństwa przez ks. Readmore..