Krobielowice

krobielowice-palac-3
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, nad Czarną Wodą, przy szosie Kąty Wrocławskie – Oława. Wzmiankowana w 1231 r. pod nazwą Criebelowicz jako własność Thizki von Stercza. W 1417 r. kupiona przez opata premonstratensów z Wrocławia, Andrzeja Rüglera, pozostała w rękach zakonu do sekularyzacji w 1810 r. W 1814 r. król Fryderyk Wilhelm III przekazał wieś naczelnemu wodzowi wojsk pruskich, pogromcy Napoleona, feldmarszałkowi Gebhardowi Leberechtowi Blücherowi, który zmarł tutaj w 1819 r. Wieś pozostała w rękach Blücherów do 1945 r.
Readmore..
Kamionna

kamionna-ruiny-palacu-atlant-1
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, nad Bystrzycą. Wzmiankowana jako Kammendorf w 1294 r. W XV w. własność rodu von Reydeburg, później von Seydlitzów, w XVII w. rodów von Kadloff i von Knobelsdorff, od 1657 r. von Kalckreuth und Dolzig, od 1760 r. von Stillfried, wreszcie od 1838 do 1945 r. von Zedlitzów z pobliskich Czerńczyc.
Readmore..


Jurczyce

jurczyce-palac-2
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, nad Bystrzycą. Wzmiankowana pod nazwą Jurtschicz w 1361 r. jako allodium rycerskie. Od pocz. XVIII w. do 1787 r. uposażenie konwiktu jezuitów z Wrocławia. W 1795 r. własność von Rothkircha, w 1830 r. radcy prawnego Ludwiga, ok. 1873 r. Kocha, w 1886 r. królewskiego kamerdynera Fedora von Zawadzky’ego. Od pocz. XX w. do 1945 r. posiadłość grafów von Wengersky.
Readmore..


Jaszkotle

jaszkotle-kosciol-1
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, przy szosie Wrocław – Kąty Wrocławskie. Wzmiankowana w 1155 r. pod nazwą Jascotele jako własność biskupa wrocławskiego. W 1293 r. wieś lokował na prawie niemieckim Heidenricus de Mulnheim. Po sekularyzacji w 1810 r. przeszła w ręce prywatne, ok. 1902 r. weszła w skład majątku von Johnstonów.
Readmore..


Gniechowice

gniechowice-kosciol-3
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, nad Czarną Wodą, przy skrzyżowaniu szos Wrocław – Świdnica i Kąty Wrocławskie – Oława. Znaleziono tu ślady osadnictwa z epoki neolitu, wieś wzmiankowana w 1288 r. jako Gniechowiczi, w 1299 r. istniał tu już kościół. Od 1337 r. własność rodziny von Reichenbach, w latach 1404-1561 rodziny Ungerathen, od 1561 r. aż do 1945 r. hr. von Saurma- Jeltsch. Pod k. XVIII w. istniał tu browar, gorzelnia, młyn wodny i dwa wiatraki, w latach 1860-63 zbudowano kościół ewangelicki, rozebrany w latach 50. XX w.
Readmore..


Gądów

gadow-palac-1
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej. Wzmiankowana w 1207 r. jako Gandouo. W 1336 r. własność wrocławskich mieszczan, Piotra Gleisila i Pawła Rutheni, od lat 1362-78 Pawła de Gandaw, który lokował tu osadę. W 1418 r. kupił ją Mikołaj von der Heide, a w 1506 r. Aleks Bank. Do 1594 r. własność Anny Krapmus, w 1795 r. von Dankelmanna, w 1845 r. Ernsta Waltera, w 1886 r. majora Wolfa von Thrümmela. W 1902 r. majątek kupił von Johnston z Zabrodzia.
Readmore..


Czerńczyce

czernczyce-palac-1
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, nad Bystrzycą. Wzmiankowana w 1374 r. pod nazwą Kapusdorff, jako własność Gunzelinusa de Seydlicz. Od 1633 r. własność rodu von Seydlitz (Zedlitz) und Leipe. Karol Abraham von Zedlitz (1731-1793) był pruskim ministrem szkolnictwa, reformatorem systemu edukacyjnego. Ostatnie lata życia spędził w Czerńczycach, gdzie został pochowany. Ok. 1838 r., po śmierci ostatniego właściciela, Czerńczyce stały się fundacją dla panien z rodu von Zedlitz.
Readmore..


Bogdaszowice

bogdaszowice-kosciol-3
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Wysoczyźnie Średzkiej, nad Strzegomką. Wzmiankowana w 1241 r. jako Bogdosouichi jako płacąca dziesięcinę dla klasztoru Św. Ducha we Wrocławiu. Od 1271 r. własność rodz. Schartliczan, w 1360 r. wzmiankowano dwór. W latach 1642-1787 uposażenie konwiktu jezuitów, w 1795 r. majątek należał do rodziny Schreiber, w 1845 r. von Witzleben, w 1873 r. Dyhrenfuhrt, od 1886 r. do pocz. XX w. Oswalda Schütze, potem Alfreda Ruprechta. Rozwinęła się wtedy hodowla buraka cukrowego dla cukrowni w Pietrzykowicach.
Readmore..


Bliż

bliz-palac-1
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej. Wzmiankowana w 1245 r. jako posiadłość rycerska Blis. Do 1810 r. własność biskupstwa wrocławskiego, po sekularyzacji przeszła na rzecz Skarbu Państwa. W 1886 r. własność Paula Schaube, od lat 90-tych XIX w. do 1945 r. von Johnstonów z Zabrodzia, uprawiano tu buraki cukrowe dla Cukrowni Pietrzykowice.
Readmore..

Piotrowice

piotrowice-folwark-6
Wieś w gminie Kostomłoty, położona na Wysoczyźnie Średzkiej, nad Strzegomką. Wzmiankowana w 1221 r., w 1298 r. istniał tu już kościół. W 1666 r. własność Jana Krzysztofa Nemitza, pod k. XVIII w. hr. Gottloba Siegmunda von Zedlitz und Leipe. W 1852 r. hr. Limburg-Stirum zbudował tu cukrownię. W styczniu 1945 r. przez wieś przechodził Marsz Śmierci z obozu Fünfteichen do Gross Rosen, którego ofiary pochowane są we wspólnej mogile na cmentarzu.
Readmore..