Świątniki

swiatniki-kosciol-1
Wieś w gminie Sobótka, położona w Masywie Ślęży, w dolinie Sulistrowickiego Potoku, u stóp Gozdnika. Odkryto tu 2 cmentarzyska kultury łużyckiej, ślady pobytu Celtów i osadę wczesnośredniowieczną. Wieś wzmiankowana w 1369 r. pod nazwą Swentenik jako własność rodu von Brinnig. Zniszczona w czasie wojny 30-letniej, w 1680 r. należała do ks. holsztyńskiego, w XVII/XVIII w. barona von Leippe, od 1734 do 1945 r. von Zedlitzów (później von Zedlitz-Trütschler), którzy w 1809 r. utworzyli majorat z siedzibą w Świątnikach. W 1848 r. miały tu miejsce zamieszki chłopskie.
Readmore..


Sulistrowiczki

sulistrowiczki-kosciol-1
Wieś letniskowa w gminie Sobótka, położona w Masywie Ślęży, między Ślężą a Radunią. Wzmiankowana w 1677 r. jako Klein Sieberwitz, należała do 1810 r. do wrocławskich augustianów. W 1845 r. we wsi działało 28 warsztatów rzemieślniczych, głównie tkackich. Na pocz. XX w. wieś kupił Erich Bohn, powstało sanatorium, pojawili się turyści. Obecnie rozwija się zabudowa letniskowa.
Readmore..


Sulistrowice

sulistrowice-kosciol
Wieś w gminie Sobótka, położona w Masywie Ślęży. Wzmiankowana w 1352 r. jako Sulstirwicz, istniał już wtedy kościół. W 1361 r. Nikel von Zeisberge sprzedał wieś klasztorowi cystersów w Lubiążu, w 1503 r. należała do klasztoru augustianów (aż do sekularyzacji w 1810 r.). W k. XIX w. pojawił się tu ruch turystyczny, planowano nawet doprowadzić kolejkę elektryczną z Wrocławia. W l. 70. XX w. na Sulistrowickim Potoku zbudowano zalew i ośrodek wypoczynkowy, co doprowadziło do przekształcenia wsi w letnisko.
Readmore..


Strzegomiany

strzegomiany-dwor-spichlerz
Wieś w gminie Sobótka, położona w Masywie Ślęży. Wzmiankowana już w 1149/50 r. w dokumencie biskupa Waltera jako Stregoni. W 1193 r. w bulli papieża Celestyna III wymieniana jako posiadłość augustianów (aż do sekularyzacji w 1810 r.). W 1733 r. dr Burghardt odkrył przy drodze na Ślężę figurę niedźwiedzia, która obecnie znajduje się na szczycie. W 1825 r. wieś kupił Franz Halfter, w 1870 r. właścicielem był Heinemann. W 1946 r. przybyli tu przesiedleńcy z Bukowiny rumuńskiej (górale czadeccy), obecnie rozwija się zabudowa letniskowa.
Readmore..
Rogów Sobócki

rogow-sobocki-kosciol-4
Wieś w gminie Sobótka, położona na Równinie Wrocławskiej, przy linii kolejowej Wrocław – Świdnica. Wzmiankowana w 1307 r. jako Rogow, istniał już wtedy kościół. Od 1450 r. własność rodu von Reichenbach, od 1558 r. do poł. XVIII w. von Gellhornów. W 1700 r. połączono dwie niezależne dotąd wsie Rogau i Rosenau, należące do hrabiny von Schlegenberg. W latach 1852–1945 wieś należała do hr. von Pückler, w 1885 r. doprowadzono linię kolejową Wrocław – Sobótka Zachodnia. W 1945 r. wieś uległa w znacznym stopniu zniszczeniu.
Readmore..
Olbrachtowice

olbrachtowice-folwark-1
Wieś w gminie Sobótka, położona na Równinie Wrocławskiej, przy linii kolejowej Wrocław – Świdnica. Wzmiankowana w 1336 r. jako Albrechtczdorf, w 1341 r. lokowana na prawie niemieckim. W XVII-XVIII w. własność rodu von Fürst und Kupfenberg, w XVIII–XIX w. rodów: von Tschirsky i von Zedlitz. W 1880 r. istniała tu wytwórnia serów, w 1885 r. doprowadzono linię kolejową Wrocław – Sobótka Zachodnia. Do 1925 r. właścicielami byli von Hochbergowie, w latach 1926-45 rodzina von Mutius.
Readmore..


Okulice

okulice-ruiny-dworu
Wieś w gminie Sobótka, położona na Równinie Wrocławskiej, nad Bystrzycą. Wzmiankowana w 1250 r. pod nazwą Ochocili w bulli papieża Innocentego IV. W latach 1594-1638 należała do rodu von Reibnitz, w 1651 r. von Knobelsdorf. W 1653 r. po zakończeniu wojny 30-letniej całkowicie opuszczona. W latach 1744–1945 własność rodu von Machui. W 1853 r. wzmiankowano istnienie młyna, a w 1880 r. gorzelni i wytwórni celulozy.
Readmore..


Nasławice

naslawice-kosciol-2
Wieś w gminie Sobótka, położona w Masywie Ślęży, na skraju Kamiennego Grzbietu (201 m), w którym duża kopalnia serpentynitu, powstała pod k. XIX w., występują w nim także okazy opali i wezuwianu. Znaleziono tu toporek kultury ceramiki sznurowej, w XII-XIII w. istniała osada. Wieś wzmiankowana w 1312 r. pod nazwą Nazlawicz jako własność Wernera Panewicza, w 1335 r. istniał już kościół. Od 1461 r. częściowo, a od 1581 r. w całości własność klarysek. W czasie wojny 30-letniej wieś zniszczona całkowicie w 1621 r. W 1766 r. powstała szkoła katolicka. Po sekularyzacji w 1810 r. wieś sprzedano Readmore..


Mirosławice

miroslawiczki-palac-3
Wieś w gminie Sobótka, położona na Równinie Wrocławskiej, przy szosie Wrocław – Świdnica. Składa się z właściwych Mirosławic i Mirosławiczek, leżących nad Czarną Wodą. Wzmiankowana w 1264 r. w dokumencie ks. Henryka III Białego jako Rosinthal (Mirosławiczki). Mirosławice wzmiankowane w 1371 r. jako Mirselwicz. W XV w. własność rodzin: von Rosenthal, von Mesenau i von Zeschau, w latach 1498-1570 von Logau, od 1570 r. von Schindel, w latach 1610-58 von Sebottendorf, od 1658 r. von Pückler, w 1688 r. von Kalckreuth, w latach 1770-1851 von Zedlitz und Leipe, która zbudowała pałac i Readmore..


Kunów

kunow-palac
Wieś w gminie Sobótka, położona w Masywie Ślęży, nad Sulistrowickim Potokiem, u stóp Kunowskiej Góry (190 m). Znaleziono tu osadę neolityczną, wieś wzmiankowana w 1283 r. jako Conowe. Od XVI do poł. XVIII w. należała do von Seidlitzów, w 1765 r. własność von Siegrotha, w 1825 r. Schäfferów, w 1870 r. wrocławskiego przemysłowca Korna, w 1910 r. von Schickfussa z Rękowa.
Readmore..


Księginice Małe

ksieginice-male-kosciol-1
Wieś w gminie Sobótka, położona w Masywie Ślęży, nad Sulistrowickim Potokiem. Wzmiankowana jako wieś książęca Kneyniche w 1203 r., w 1315 r. istniała już parafia. Ok. 1338 r. wieś lokowano na prawie niemieckim, w XVI w. w okolicy wydobywano serpentynity. W 1673 r. miał tu miejsce pogrzeb Joanny Elżbiety Howory, pochodzącej z rodu ks. legnicko-brzesko-wołowskiego Jana Chrystiana. W latach 1734-1945 własność rodu von Zedlitz.
Readmore..


Garncarsko

garncarsko-palacyk-1
Wieś w gminie Sobótka, położona na Równinie Wrocławskiej, nad Czarną Wodą. Wzmiankowana w 1250 r. pod nazwą Garncarsco jako osada rzemieślnicza lub służebna. Od 1351 r. do sekularyzacji w 1810 r. wchodziła w skład dóbr klasztoru augustianów we Wrocławiu. Jeden z chłopów, Beutel, przez 23 lata odmawiał płacenia klasztorowi daniny, za co został w 1463 r. powieszony przed murami Wrocławia. W 1825 r. własność rotmistrza Hufelanda, później do 1945 r. rodziny von Becker. Znajdował się tu romański lew, przeniesiony w 1812 r. z okolicznych pól do wsi, a w 1954 r. pod kościół św. Anny w Sobótce. W 1950 r. odkopano również rzeźbę mnicha, znajdującą się obecnie przy drodze na Przełęcz pod Wieżycą.
Readmore..

Stróża

stroza-kosciol
Wieś w gminie Mietków, położona na Wysoczyźnie Średzkiej, nad Strzegomką. Wzmiankowana jako Stros w 1274 r. W 1319 r. powstała parafia, w 1336 r. ks. Henryk wydzierżawił ją Heinczowi von Libenau. Dzieliła się na Górną i Dolną Stróżę, mających różnych właścicieli. Stróża Dolna prawdopodobnie od 1440 r. należała do von Seidlitzów, od 1885 r. do 1945 r. do rodziny von Piotz. Stróża Górna od 1578 r. należała do rodziny von Saurma.
Readmore..
Mietków

img_5655
Wieś gminna w powiecie wrocławskim, położona na Równinie Wrocławskiej, między Bystrzycą a Strzegomką, przy linii kolejowej Wrocław – Wałbrzych. Mietków wzmiankowany był w 1326 r. jako Mettichaw (później Metkow), nazwa wywodzi się od słowa miód. Późniejsza niemiecka nazwa brzmiała Mettkau. Wieś należała do rodów: von Seidlitz, von Schindel, von Glaubitz i von Pinto. W latach 30. XX w. majątek został rozparcelowany przez Śląską Spółkę Ziemską. W latach 1974-86 na Bystrzycy wybudowano Zbiornik Mietkowski, obok wsi powstała zapora o wys. 17 m. Koło jeziora duża kopalnia piasku.
Readmore..
Maniów

maniow-kaplica-cmentarna
Wieś w gminie Mietków, położona na Równinie Wrocławskiej, w Parku Krajobrazowym Dolina Bystrzycy. Maniów wzmiankowano w 1318 r. jako Parvum Manow, późniejsza nazwa niemiecka brzmiała Wenig Mohnau. Właścicielami wsi były rodziny: 1568 – von Reichau i von Schindel, 1650 – von Hegewald, 1733 – von Poser, 1785 – baron Ezettritz, od 1801 – von Schweinitz.
Readmore..
Kąty Wrocławskie

katy-wroclawskie-rynek-ratusz-2
Miasto (5700 mieszkańców) w powiecie wrocławskim, położone w dolinie między Bystrzycą a Strzegomką, przy linii kolejowej Wrocław – Wałbrzych, autostradzie A4 Wrocław – Legnica i szosie Środa Śląska – Oława. Wg ustnych przekazów osada istniała tu już w 1101 r. Miasto lokowane na prawie średzkim przez ks. Bolka I Surowego w 1297 r. pod nazwą Kant. W 1302 r. wzmiankowano parafię i dziedzicznego wójta. W 1322 r. miasto wniosła w posagu żona Konrada Oleśnickiego, w 1329 r. weszło w skład ks. świdnicko-jaworskiego, później ziębickiego. W 1339 r. ks. Bolko II Mały sprzedał je Readmore..


Zybiszów

zybiszow-palac-portal
Osada w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej. Wzmiankowana w 1338 r. jako Sebischau, w XVII w. posiadała ją Helena Fesselinger, która za zgodą starosty krajowego ks. wrocławskiego samodzielnie władała majątkiem po śmierci męża. W 1680 r. kupił ją Gottfryd von Männich, w XVIII w. własność von Döbschutzów, w 1795 r. von Stegmannów, kolejni właściciele to: Pitschke (ok. 1830), Johanne Caroline von Pückler (1856), Franz Bauch (1866), von Stegmann (1873) r., Ferdinand von Lippe (od 1880) i Georg Skutsch (od ok. 1886). Od pocz. XX w. do 1945 r. własność von Wallenbergów ze Smolca.
Readmore..


Zachowice

zachowice-kosciol-1
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej. Wzmiankowana w 1217 r. pod nazwą Zachouici jako darowizna Zachariasza, syna Artwiga dla biskupa wrocławskiego. W XVIII w. własność barona von Stillfrieda, w 1795 r. pana von Pertkenau. Na pocz. XIX w. kupił ją Heinrich von Zedlitz, od 1838 r. do 1945 r. była w posiadaniu fundacji dla panien z rodu von Zedlitz.
Readmore..


Wojtkowice

wojtkowice-kosciol-1
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej. Wzmiankowana w 1309 r. pod nazwą Woickowitz jako darowizna ks. legnickiego Bolesława III i wrocławskiego Henryka VI dla Bogusza z Pogorzeli. W 1492 r. Walenty Scheuerlein sprzedał ją klasztorowi św. Wincentego z Wrocławia, który posiadał ją aż do sekularyzacji w 1810 r. Niedługo potem kupił ją graf Blücher z Krobielowic, we władaniu tej rodziny wieś pozostała do 1945 r.
Readmore..


Strzeganowice

strzeganowice-kosciol-1
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej. Wzmiankowana już w 1155 r. pod nazwą Ztreganoici jako własność biskupa wrocławskiego. W 1312 r. ks. Henryk VI sprzedał ją wrocławskiemu mieszczaninowi Gisco de Reste. Od 1352 r. do sekularyzacji w 1810 r. należała do kapituły wrocławskiej. Kolejni właściciele to: baron von Kottwiz (1845), Fryderyk Walkhoff (do 1888) i rodzina Naehrich (od 1888), posiadająca fabrykę w Pustkowie Żurawskim.
Readmore..


Stoszyce

stoszyce-palac-4
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona w Dolinie Bystrzycy, nad Strzegomką. Wzmiankowana w 1311 r. jako własność Thimo von Kmelowa, w 1353 r. wieś Stobschicz posiadał klasztor św. Wincentego we Wrocławiu, od 1504 r. do sekularyzacji w 1810 r. znajdowała się w rękach wrocławskich klarysek. Potem przeszła w ręce prywatne, posiadali ją: Hoffmann, Hugo Carl Schmeck-Pfeffer (1880), Ludwig Schmidt (1886), Emil Barthel, Oswald Hoffman (1909).
Readmore..


Sośnica

sosnica-kosciol-3
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, przy szosie Wrocław – Kąty Wrocławskie, nad Bystrzycą. Wzmiankowana w 1244 r., istniał wtedy kościół. W latach 1248-1287 własność Michała von Schosnitz, późniejszego kasztelana wrocławskiego. Od 1302 r. w kościele odbywały się odpusty, przyciągające pielgrzymów. Od 1312 r. własność von Parchwitzów, od ok. 1338 r. do 1403 r. von Reichenbachów, w XV w. często zmieniała właścicieli. Od 1484 r. do poł. XVII w. podlegała von Prockendorfom, od 1740 r. własność Jana Franciszka von Roye, od 1777 r. von Saurmów z Samotworu, od 1846 r. Immerwahra, od 1857 r. Walkhoffa, który postawił cukrownię, Readmore..Smolec

smolec-ruiny-zamku-1
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, przy linii kolejowej Wrocław – Wałbrzych. Powstała dzięki połączeniu osad: polskiej (Smolec Mały) i niemieckiej (Smolec Wielki), wzmiankowana w 1323 r. W 1523 r. własność rodu von Sauerma-Uthmannsche, od 1616 r. obie wsie należały do Gottfrieda von Uthmanna. W 1795 r. własność von Pfeirla, w 1830 r. hr. von Konigsdorfa, później barona von Wallenberg- Pachaly, który po 1844 r. połączył obie części wsi. W 1843 r. doprowadzono linię kolejową Wrocław – Świebodzice, założono cukrownię, fabrykę superfosforatu Readmore..


Skałka

skalka-kosciol-1
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, nad Bystrzycą. Wzmiankowana w 1250 r. pod nazwą Scalka, należała do klasztoru augustianów z Wrocławia. W latach 1488-1622 r. własność rodziny von Geresleben, do 1786 r. von Haugwitzów, od 1786 r. von Posadowskych, od 1. poł. XIX w. Eisfeldów, później zarządzał nią Herrmann ze Stanowic, wreszcie od pocz. XX w. do 1945 r. w posiadaniu Jesdinskych z Kębłowic.
Readmore..


Samotwór

samotwor-palac-03
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, nad Bystrzycą. Wzmiankowana w 1272 r. pod nazwą Zsamotvor jako własność klasztoru klarysek we Wrocławiu, w 1274 r. nadany przez Henryka IV Prawego braciom Ronbere (Romberg). W 1681 r. własność von Löwensternów, od 1776 r. von Saurmów, w latach 1867-91 von Richthofenów, od pocz. XX w. do 1945 r. Jesdinskych z Kębłowic.
Readmore..


Sadowice

sadowice-palac-4
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, przy linii kolejowej Wrocław – Wałbrzych, nad Bystrzycą. Wzmiankowana w 1250 r. pod nazwą Sadova, jako własność augustianów na Piasku we Wrocławiu. Od ok. 1598 r. własność von Saurmów, od pocz. XVIII w. von Posadowskych, w 1795 r. rodziny von Pachaly, na pocz. XIX w. wróciła do von Saurmów. Później własność von Stoschów i Schachtów. Ok. 1902 r. przejął ją Gustaw von Johnston. W 1843 r. doprowadzono linię kolejową Wrocław – Świebodzice.
Readmore..

Romnów

romnow-tablica
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, w dolinie między Bystrzycą a Strzegomką. Wzmiankowana w 1292 r. jako Romenow, tworzyła jedno allodium z sąsiednią Skałką. W 1786 r. graf von Haugwitz sprzedał ją grafom von Posadowsky. W 1. poł. XIX w. własność Eisfeldów, od k. XIX w. do 1945 r. dziedzicznej fundacji Eisfeldt-Hermann’sche Stiftung.
Readmore..


Pełcznica

pelcznica-kosciol-1
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Wysoczyźnie Średzkiej, przy szosie Kąty Wrocławskie – Środa Śl., nad Strzegomką. Wzmiankowana już w 1149 r. jako Pulsnica, kiedy została nadana przez grafa Sulisława opactwu benedyktyńskiemu św. Wincentego na Ołbinie we Wrocławiu. Pod k. XVIII w. działały tu 2 młyny i gorzelnia. Do sekularyzacji w 1810 r. własność klasztoru premonstratensów we Wrocławiu, później przekazana feldmarszałkowi Blücherowi. W 1880 r. majątek był własnością dr Gustawa Jungfera, w latach 20. XX w. Roberta Schandera.
Readmore..Małkowice

malkowice-kosciol-2
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, nad Bystrzycą. Wzmiankowana w 1255 r. w dokumencie ks. Henryka III Białego, w 1287 r. istniał już kościół. W 1310 r. lokowana na prawie niemieckim. Od 2. poł. XVII w. własność rodu von Oberg, od 1796 r. Silbersteinów, od pocz. XX w. do 1945 r. Steuerów. W Małkowicach mieszka i tworzy malujący na drewnie i płótnie Janusz Łozowski.
Readmore..