Przyłęk

przylek-kosciol-4
Wieś w gminie Bardo, położona w dolinie Nysy Kłodzkiej, przy linii kolejowej Kłodzko – Kamieniec Ząbkowicki. W okolicy odkryto ślady osadnictwa kultury łużyckiej. Wieś wzmiankowana w 1198 r., w 1230 r. ks. Henryk Brodaty darował ją kapitule Św. Krzyża katedry wrocławskiej, a część Piasek klasztorowi augustianów (od 1247 r. cystersów) w Kamieńcu Ząbkowickim, prawdopodobnie wtedy nastąpiła lokacja na prawie niemieckim. W 1253 r. wzmiankowano wójta, prawdopodobnie wieś uzyskała prawa miejskie, jednak nie utrzymały się zbyt długo. W 1394 r. cystersi nabyli od kanoników katedralnych we Wrocławiu młyn nad Nysą Kłodzką. W czasie wojny 30-letniej wybuchła Readmore..


Dzbanów

dzbanow-dwor-1
Wieś w gminie Bardo, położona w dolinie Nysy Kłodzkiej, u północnych stóp Gór Bardzkich. Wzmiankowana w 1189 r. na terenie kolonizowanym przez augustianów (od 1249 r. cystersów) z Kamieńca Ząbkowickiego. Wieś znajdowała się częściowo w rękach prywatnych, całość zakupił opat Johannes w 1394 r. W 1529 r. opat Georg wydzielił ze wsi folwark. Po sekularyzacji w 1810 r. nabyła ją kr. holenderska Fryderyka Luiza Wilhelmina, a w 1838 r. odziedziczyła ks. Marianna Orańska. W 1836 r. powstała szkoła katolicka, w której uczył w latach 1885-87 poeta Hermann Stehr. Na północ od wsi Readmore..


Suszka

suszka-stacja-4
Wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, położona w dolinie Nysy Kłodzkiej, przy linii kolejowej Kłodzko – Kamieniec Ząbkowicki. Odkryto tu ślady 2 osad z okresu wpływów rzymskich. Wieś wzmiankowana w 1316 r., przed 1322 r. lokowana na prawie niemieckim. W 1403 r. zakupił ją klasztor cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim. Zniszczona w czasie wojny 30-letniej i opuszczona ok. 1645 r., ponownie zasiedlona po zakończeniu wojny. Po sekularyzacji dóbr kościelnych przeszła na własność kr. holenderskiej Fryderyki Luizy Wilhelminy, w 1838 r. odziedziczyła ją ks. Marianna Orańska. W 1874 r. Readmore..Różańcowa (380 m)

rozancowa-kaplica-03-1
Szczyt w północnej części Gór Bardzkich, górujący od północy nad Bardem i zamykający przełom Nysy Kłodzkiej. Zbudowany z piaskowców szarogłazowych i mułowców. Prawdopodobnie na pocz. XVIII w. Austriacy wznieśli pod szczytem fort, rozbudowany przez Prusaków po 1741 r. i w 1813 r., jedno z ogniw systemu fortyfikacji zewnętrznych twierdzy w Srebrnej Górze. W 1905 r. na południowo-zachodnim zboczu Różańcowej redemptoryści z Barda zaczęli stawiać rozległą kalwarię, do 1945 r. zdążono postawić 12 kaplic. Później Droga Różańcowa niszczała, renowację podjęto w latach 80. XX w., dostawiono nawet jedną współczesną kaplicę. W miejscu planowanych kaplic stoją Readmore..Pawłowice

pawlowice-budynek
Wieś w gminie Ząbkowice Śląskie, położona w Obniżeniu Ząbkowickim. Wzmiankowana w 1260 r., w 1396 r. Peter de Kunczindorf sprzedał ją klasztorowi cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim. Istniało tu także wolne sołectwo. Po sekularyzacji w 1810 r. wieś nabyła kr. holenderska Fryderyka Luiza Wilhelmina, później przeszła w ręce Marianny Orańskiej.
Readmore..Grochowiec (425 m)

grochowiec-widok-na-brzeznica
Szczyt we wschodniej części Masywu Brzeźnicy, pomiędzy Brzeźnicą (492 m) a Stróżnikiem (417 m). Zbudowany z serpentynitów, granodiorytów i gabra. Na skalnych wychodniach rosną rzadkie paprocie (zanokcica ciemna i klinowa) oraz storczyk kruszczyk szerokolistny. W poł. XIX w. na zboczach zaczęto wydobywać magnezyt, powstały 3 kopalnie, zalane przez Niemców w 1945 r.
Readmore..


Grochowa

grochowa-dwor-brama
Wieś w gminie Bardo, leżąca u południowych stóp Masywu Brzeźnicy. Wzmiankowana już w 1154 r. Właścicielami były rody: von Pogrell, von Reichenbach (1485), von Tscheschwiz (1583), von Hatzfeld (k. XVI w.), Mannelin (1765), Schefflern (1765), w XIX w. wieś weszła w skład państwa stanowego w Ząbkowicach hr. von Schlabrendorf. W poł. XIX w. w okolicy zaczęto wydobywać rudy żelaza, węgiel brunatny, w 1870 r. powstała kopalnia magnezytu, później zakład przerobu surowca i piec. W latach 1907 i 1912 powstały kolejne kopalnie, których liczba wzrosła później do 8, wydobywano także rudy niklu. Pod koniec Readmore..


Brzeźnica

brzeznica-kosciol-1
Wieś w gminie Bardo, leżąca w obniżeniu pomiędzy Górami Bardzkimi i Masywem Brzeźnicy. Powstała prawdopodobnie w XIII/XIV w., w 1399 r. wzmiankowano kościół. Często zmieniała właścicieli (von Warnsdorf, Jenkwiz, Reibniz i Seidliz). W XVI w. kościół przejęli protestanci, wrócił do katolików w 1644 r. W 1613 r. cesarz nadał wieś Hansowi von Teschau. Spustoszona przez wojska szwedzkie w 1641 r., w latach 1654-1791 należała do ks. ziębickich Auerspergów. W 1807 r. w okolicy doszło do potyczek wojsk francusko-bawarskich i pruskich, przechodzili tędy polscy ułani. W XIX w. wieś należała Readmore..


Braszowice

braszowice-kosciol-3
Wieś w gminie Ząbkowice Śląskie, położona na pograniczu Obniżenia Ząbkowickiego i Masywu Brzeźnicy, przy szosie Ząbkowice Śląskie – Kłodzko. Lokowana przed 1253 r., w 1270 r. wzmiankowano kościół. Istniało tu wolne sołectwo i kilka posiadłości, należących do różnych właścicieli. Jedną z nich nabyli w 1398 r. cystersi, reszta należała do von Reichenbachów ze Stolca. Po 1528 r. kościół przejęli protestanci. W 1630 r. Reichenbachowie sprzedali swoją część wsi klasztorowi w Kamieńcu Ząbkowickim, który stał się jej wyłącznym właścicielem. W 1644 r. kościół wrócił w ręce katolików. 27.02.1741 Readmore..