Zatwarnica

zatwarnica-dolina-rzeki-widok-5
Wieś w gminie Lutowiska, położona w dolinie Rzeki. Piotr Kmita Sobieński do 1553 r. dziedziczy Zatwarnicę, a po jego śmierci bezdzietna wdowa Barbara Kmita z Herburtów. Po jej śmierci w 1580 r. brat Stanisław Herburt. 13 sierpnia 1944 r. oddział UPA uderzył po raz pierwszy na posterunek policji w Zatwarnicy. 13 listopada 1944 r. sotnia UPA zamordowała 8 Polaków i powiesiła jednego Ukraińca oskarżonego o „zdradę narodu ukraińskiego”. Następnie w 1946 r. wieś została kompletnie spalona przez sotnię Bira, a ludność miejscowa przesiedlona w ramach wymiany ludności na radziecką Ukrainę. Readmore..Brzegi Górne

brzegi-gorne-widok-3
Wymarła wieś w gminie Lutowiska, położona przy szosie Cisna – Ustrzyki Górne, pomiędzy Połoniną Wetlińską i Caryńską. W XVI w. właścicielami tej miejscowości byli Kmitowie. Do 1553 r. dziedziczy tę wieś Piotr Kmita Sobieński, a po jego śmierci bezdzietna wdowa Barbara Kmita z Herburtów. Po jej śmierci w 1580 r. – brat Stanisław Herburt. 25 września 1944 r. wieś została zajęta przez wojska radzieckie.Obecnie wieś zamieszkana jest przez jedną rodzinę pod numerem domu jeden. Gospodarstwo znajduje się tuż przy zejściu z Readmore..
Otryt (896 m)

otryt-chata-socjologa-1
Pasmo górskie w Bieszczadach Zachodnich, położone na północ od doliny Sanu. Najwyższym szczytem jest Trohaniec (939 m). Otryt to długi, prosty grzbiet o długości ok. 18 km, porośnięty lasami jodłowo-bukowymi, przez co brak na nim punktów widokowych.
Na grzbiecie Otrytu, w miejscu, w którym przed wojną istniał przysiółek Otryt Górny (896 m), działa schronisko studenckie o nazwie Chata Socjologa. Wybudowane w latach 1972–73, spłonęło 13 stycznia 2003 r., jednak szybko zostało odbudowane i ponownie Readmore..


Lutowiska

lutowiska-stary-cmentarz-miniatura-cerkwi
Wieś gminna w powiecie bieszczadzkim, położona przy szosie Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne. Osada powstała w X w. Właścicielami osady byli do 1553 r. Kmitowie, później przeszła na Herburtów. Lokacja osady na prawie wołoskim nastąpiła w 1580 r. W XVII-XVIII w. należała do Polańskich, Ustrzyckich i Urbańskich. W 1742 r. Lutowiska otrzymały od Augusta III, prawo odbywania 10 jarmarków rocznie, a nazwę miejscowości zmieniono na Urbanice, aby uczcić właściciela Ludwika Urbańskiego. Jednak nowa nazwa nie przyjęła się. Majątek w Lutowiskach Readmore..Wiązów

wiazow-ratusz-4
Miasto (2 365 mieszkańców)w powiecie strzelińskim, położone przy szosie i nieczynnej linii kolejowej Strzelin – Brzeg. Pierwsza wzmianka o Wiązowie pochodzi z 1155 r. W XIII w. w Wiązowie działała książęca komora celna, kontrolująca handel na szlaku drogowym z Wrocławia do Ołomuńca i z Kłodzka do Kalisza. Biskup Tomasz I (1232-1268) postanowił na polach wsi Wiązów założyć miasto. Na jego budowę, książę wrocławski Henryk III Biały zgodził się w 1250 r. Dwa lata później, w 1252 r. biskup wystawił dokument lokacyjny. W 1350 r. za czasów Readmore..Wawrzęcice

wawrzecice-dwor
Wieś w gminie Wiązów. Wzmiankowana w 1285 r. W XVI w. i na pocz. XVII w. majątek był w rękach rodziny von Sebottendorf. W latach 1668-1770 należał do von Prittwitzów, w 1783 r. do von Wentzky’ego, od ok. 1840 r. Augusta Zemplina, który założył park i przebudował folwark. W latach 1867-1926 r. własność rodziny von Seherr-Thoss, 1926-37 r. Richthofenów, od 1937 r. Elisabeth Sabath.
Readmore..
Łojowice

lojowice-palac-1
Wieś w gminie Wiązów, położona przy szosie Strzelin – Grodków. O Łojowicach po raz pierwszy dowiadujemy się z dokumentów z 1450 r. Wtedy nosiły nazwę Ludwigsdorf. Później nazwę zmieniono na Luisdorf. Kto był właścicielem Łojowic do XVIII w., właściwie nie wiadomo. Pierwszym udokumentowanym jest Wenzel von Prittwitz, który w poł. XVIII w. nabył majątek w Łojowicach. Później właściciele zmieniali się dość często. Pod koniec XIX w. Łojowice należały do Gottlieba Waltera z Żeleźnika. Po nim odziedziczyła je jego córka Elisabeth. Do 1945 r. właścicielem majątku był syn Elisabeth, Leopold von Carnap. Readmore..
Jędrzychowice

jedrzychowice-palac-1
Wieś w gminie Wiązów. Nazwa miejscowości pochodzi od męskiego imienia Andrzej lub jego polskiego wariantu Jędrzej. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis spisanej w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest w zlatynizownej formie Andreowiczi. Polską nazwę miejscowości Andrzejowice oraz niemiecką Höckricht wymienia w 1896 r. śląski pisarz Konstanty Damrot w książce o nazewnictwie miejscowym na Śląsku. Przed 1945 r. miejscowość nosiła nazwę Hennersdorf, zaś krótko po wojnie – Kurniki. Lokacja wsi na prawie niemieckim nastąpiła Readmore..

Ludów Śląski


Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Premature end of JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: '//wp-content/gallery/ludow-slaski/ludow-slaski-kosciol-1.jpg' is not a valid JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

ludow-slaski-kosciol-1
Wieś w gminie Borów, wzmiankowana w 1297 r.
Readmore..

Borów

borow-kosciol-2
Wieś gminna w powiecie strzelińskim, położona u zbiegu Ślęzy i Małej Ślęzy. Wzmiankowana w 1200 r., kiedy to wymieniono nazwę Borów w rejestrze posiadłości biskupa wrocławskiego. W 1292 r. Borów uzyskał prawa miejskie. W czasie wojen husyckich (XV w.) Borów został dotkliwie zniszczony. Miasto po odbudowaniu, ponownie uległo zniszczeniu w czasie wojny trzydziestoletniej. W 1535 r. Borów przyjął luteranizm, a w 2. poł. XVII w. kazania głoszone były już na przemian w języku niemieckim i polskim. Na przełomie XV i XVI w. Borów należał do rodu Czetritzów, a od 1779 r.- do rodu Sandretzkych z Mańczyc. W poł. XVIII w. Borów zaliczony został do tzw. miast nieakcyzowych Readmore..


Borek Strzeliński

borek-strzelinski-kosciol-1
Wieś w gminie Borów, położona przy szosie Wrocław – Strzelin i dawnej linii kolejowej Boreczek – Oława. Wzmiankowana w 1155 r. W 1234 (lub 1237) r. książę Henryk Brodaty podarował Borek biskupowi z Lubusza w Nowej Marchii. Miejscowość przeszła pod zarząd Marchii Branderburskiej, jej enklawą na Śląsku. W 1553 r. biskup lubuski oddał dobra Fryderykowi von Canitz. W 1745 r. przeszedł w posiadanie rodziny von Tenczin. Potem wieś odziedziczył von Rentz, który sprzedał ją w 1838 r. Juliuszowi von Bemsdorf auf Grossburg. W 2. poł. XIX w. dobra przeszły na Henryka von Schonemarkt, od 1885 r. na dr praw z Wrocławia Ludwiga Friedmanna auf Grossburg. Readmore..


Mleczna


Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Premature end of JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: '//wp-content/gallery/mleczna/mleczna-dwor.jpg' is not a valid JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

mleczna-dwor
Wieś w gminie Jordanów Śląski, położona przy szosie Wrocław – Kłodzko. Wzmiankowana w 1288 r. Należała w latach 1351-1810 do kapituły katedry wrocławskiej. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Mlietsch na Lohetal.
Readmore..
Janówek

janowek-dwor
Wieś w gminie Jordanów Śląski, położona na skraju Wzgórz Łagiewnickich, opadający do doliny Olesznej. Odkryto tu ślady osadnictwa z neolitu i epoki brązu (osada, cmentarzysko, toporek z serpentynitu i szczątki ceramiki zaliczanej do grupy janóweckiej). Wieś wzmiankowana w 1414 r., rozwinęła się przy niewielkim folwarku. Jego właścicielami były rodziny: von Poser (1765), von Schikfus (1785, 1825), Stephan (1840, 1870).
Readmore..


Tuszyn

tuszyn-palac-1
Wieś w gminie Dzierżoniów. Wzmiankowana w 1283 r. Wioska swoją świetność przeżywała w wiekach XV-XVIII, kiedy terenami tymi władała rodzina von Heide, po której pozostał barokowy pałac. Z jej inicjatywy też, w 1742 r. powstała we wsi szkoła ewangelicka, a w 1744 r. poświęcono ewangelicki dom modlitwy, jeden z pierwszych w okolicy po wcieleniu Śląska do Prus. Dom modlitwy nie dotrwał do naszych czasów. W 1874 r. stanęła na jego miejscu neogotycka świątynia ewangelicka, która po latach stała się kościołem katolickim. W XIX w. wieś należała do rodziny von Prittwitz-Gaffron.
(za Wikipedią)
Readmore..


Zebrzydów

zebrzydow-kosciol-3
Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1193 r. W latach 60. XX w. w rejonie wsi odkryto grodzisko kultury łużyckiej. W 1209 r. została wymieniona jako posiadłość kanoników regularnych z klasztoru NMP na Piasku we Wrocławiu. W 1221 r. została lokowana na prawie niemieckim. Ok. poł. XIII w. istniał kościół. Po kasacie dóbr kościelnych w 1810 r. Zebrzydów stał się wsią królewską.
Readmore..


Wiry

wiry-kosciol-1
Wieś w gminie Marcinowice. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1193 r. , 9 kwietnia papież Celestyn III potwierdzał Augustianom z wrocławskiego Piasku ich własności. Jedną z osad były Viuri. W 1205 r. zgodnie prawem niemieckim, który wprowadził Henryk I Brodaty we wsi wprowadzono urząd wójta. Duże zniszczenia w czasie wojny trzydziestoletniej, m.in. zniszczenie klasztoru augustianów, do którego wieś należała do sekularyzacji w 1810 r. Odbudowa trwała do 1648 r. W 1825 r. we wsi były 72 domy, sołectwo, kościół, szkoła, cegielnia i browar. Mieszkańcy hodowali owce i bydło oraz trudnili się tkactwem. W 1922 r. wieś należała do H. Rossdeutschera. Readmore..


Tworzyjanów

img_5601
Wieś w gminie Marcinowice, położona przy szosie Wrocław – Świdnica. Składa się z dwóch dawnych wsi: Kiefendorf (Sosnów) i Floriansdorf (Tworzyjanów). Najwcześniejsze wzmianki o wsi pochodzą z 1545 r., kiedy należała do rodziny Krzysztofa Petoche, a w 1548 r. do rodziny von Bock. W XVII w. właścicielem wsi Tworzyjanów był Hans von Gellhorn, a po nim rodzina von Schickfuß. Od 1876 r. do 1930 r. właścicielem był hr. Heinrich Hoslingen von Schickfuß.
Readmore..


Tąpadła

tapadla-dwor-solecki-1
Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1209 r. Założenie wsi przypisuje się komesowi Piotrowi Włastowi, który ufundował klasztor augustianów na Ślęży, przeniesiony potem do Wrocławia. Wieś wchodziła w obręb posiadłości klasztornych. Dokument opata Konrada von Leslau z 1348 r. potwierdza istnienie we wsi wolnego sołectwa. Po kasacie w 1810 r. stała się wsią królewską. Wielki pożar w 1842 r. strawił większość zabudowań. W pocz. XX w. w sołectwie osiadł Erich Bohn z Sulistrowiczek, zajmował się twórczością artystyczną. Przez Tąpadła prowadził dość uczęszczany szlak na Ślężę.
Readmore..


Śmiałowice

smialowice-kosciol-1
Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1318 r., chociaż ostatnio odnaleziono wzmiankę o wsi, pochodzącą z 1240 r. W XV w. jako właściciel figurował Sigmund von Seidlitz. W okresie wojny trzydziestoletniej von Seidlitzowie utracili wieś, która stała się wsią królewską, tworząc posiadłość wraz z Klecinem i Marcinowicami. W 1652 r. cesarz Ferdynand IV przekazał ją kolegium jezuickiemu ze Świdnicy. W 1654 r. oddano kościół katolikom. Od 1829 r. Śmiałowice stały się własnością prywatną. Od 1840 r. wieś należała do braci von Barchwitz.
Readmore..
Marcinowice

marcinowice-kosciol-1
Wieś gminna w powiecie świdnickim, położona przy szosie i nieczynnej linii kolejowej Wrocław – Świdnica. Wzmiankowana w 1204 r. Powstała prawdopodobnie jako wieś lokowana, a nazwę przyjęła od zasadźcy. W 1568 i 1594 r. jako właściciel występował Daniel von Seidliz. Podczas wojny trzydziestoletniej wieś została zniszczona, potem administrowali nią jezuici ze Świdnicy. Po sekularyzacji w 1810 r. Marcinowice stanowiły majątek kuratorium Schwabego. W 1840 r. właścicielami wsi byli bracia Gustav, Evald i Robert Oskar von Barchwitz.
Readmore..Gruszów

gruszow-krzyz-kamienny-2
Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1369 r. W 1393 r. należała do oficera księcia świdnickiego Benescha Chusnika. Podobno przed 1500 r. we wsi był jakiś zamek W 1594 r. właścicielem był Georg von Seidliz, a w 1619 r. Hans von Schindel i Georg von Taubadel. Wieś dzieliła się na dwie części, jedną po wojnie trzydziestoletniej von Schweinichen sprzedał konwentowi jezuitów ze Świdnicy. Jezuici w 1707 r. sprzedali swoją część, całą wieś posiadał Bernhard von Czettriz auf Pultzen. W 1825 r. właścicielem wsi została pani von Dresky.
Readmore..Chwałków

chwalkow-dwor-1
Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1150 r. Na południe od wsi istniała wczesnośredniowieczna osada, datowana na VI–VIII w., odkryta w 1966 r. Odkryto tam m.in. pracownię obróbki kamieni żarnowych. Obecna wieś wchodziła w obręb majątku klasztoru augustianów na Ślęży, potem klasztoru NMP na Piasku we Wrocławiu. Po sekularyzacji w 1810 r. Chwałków został sprzedany rotmistrzowi dr Hufeland. W 1840 r. wieś posiadali spadkobiercy rotmistrza dr. Hufelanda, ale urząd rentowy w Świdnicy przejął ją za długi. W 1870 r. majątek ziemski należał do Franza Radlera. Wieś rozwijała Readmore..Pszenno

pszenno-kosciol-1
Wieś w gminie Świdnica, położona przy szosie i towarowej linii kolejowej Wrocław – Świdnica. Wzmiankowana w 1241 r. W latach 1535-36 ukrywał się tu przywódca anabaptystów Dawid. Właścicielem większości wsi była Świdnica. W 1836 r. Friedrich Kopisch i Martin Scherzer założyli tu cukrownię. Kolejną zbudował w 1848 r. Johann Frommer. Podobno 9.05.1945 r. podpisano tu kapitulację Twierdzy Wrocław (tablica na przedszkolu) ale nie jest to prawdą.
Readmore..Makowice

makowice-palac-1
Wieś w gminie Świdnica. Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w dokumencie lokacyjnym z 1283 r. pod nazwą Swenkinfeld. W XIII–XIV w. siedziba rodu von Swenkfeld, z którego wywodził się m.in. słynny inkwizytor wrocławski, dominikanin, Jan von Swenkfeld (Schwenckfeld). W 2. poł. XIV w. wieś przeszła w ręce rycerskiego rodu Czettryców. Od XV w. właściciele wsi zmieniali się często, wreszcie w 1840 r. Makowice stały się własnością kupieckiej rodziny Webskych z Głuszycy. W 1870 r. wieś liczyła trzydzieści kilka domów, miała dwa młyny, kościół Readmore..Grodziszcze

grodziszcze-kosciol-1
Wieś w gminie Świdnica. Wieś zaliczana jest do najstarszych wsi na Śląsku. W trakcie prowadzonych prac archeologicznych odkryto we wsi ślady pobytu człowieka z czasów neolitu. W XI w. we wsi istniała kasztelania, wymieniana wśród kasztelańskich warowni południowego pogranicza Śląska jako Gramolin, co potwierdził w słynnej „srebrnej bulli” w 1155 r. papież Hadrian IV. W XI-XII w. wieś była siedzibą kasztelana Jana Pana na zamku Grodez. Kasztelanię w późniejszym okresie przeniesiona do Świdnicy. W średniowieczu była własnością Kanoników regularnych co 9 kwietnia 1193 r. potwierdził Papież Celestyn III. W 1288 r. Grodziszcze było wsią książęcą. W 1742 r. król Readmore..
Wierzbna

wierzbna-kosciol-4
Wieś w gminie Żarów. Wzmiankowana w 1208 r., istniał tu średniowieczny gród. Własność rodu Wierzbnów i von Ronow, od 1318 r. częściowo, od 1446 r. całkowicie przeszła na własność cystersów z Krzeszowa. 28.01.1807 r. doszło tu do potyczki Prusaków z twierdzy świdnickiej z Bawarczykami. Po sekularyzacji w 1810 r. własność von der Golza i von Waldenburgów. W 1892 r. w dawnej oranżerii urządzono kościół ewangelicki.
Readmore..Żarów

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Miasto (7000 mieszkańców) w powiecie świdnickim, położone przy linii kolejowej Wrocław – Wałbrzych. Wzmiankowane jako wieś w 1198 r. Należała do von Muehlheimów, von Zedlitzów, von Nostitzów i von Burghausów. W 1843 r. doprowadzono linię kolejową Wrocław – Świebodzice. Jednocześnie w okolicy odkryto złoża żwiru, kaolinu i węgla brunatnego, które rozpoczęto eksploatować. Miejscowość zaczęła się szybko rozwijać, powstała huta, fabryka maszyn i wytwórnia kwasu siarkowego. W 1954 r. Żarów uzyskał prawa miejskie. Obecnie pod miastem działa duża strefa ekonomiczna.
Readmore..
Bożanów

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wieś w gminie Żarow. Niemiecka nazwa wsi Eckersdorf może wskazywać, iż założycielem wsi był rycerz Ekkerhard z Wierzbnej, który pojawia się w dokumentach z 1274 r. W grudniu 1945 r. władze gminne proponowały nazwać ją Dołoszyce, ale władze wyższego szczebla zdecydowały się na Rogowo. W 1948 r. zmieniono nazwę na Bożanów. W 1658 r. Bożanów był zrujnowany i niezamieszkany – nazywano go „wüste Eckersdorf”. Zaległości wobec państwa doprowadziły do przejęcia Bożanowa przez aparat fiskalny i wystawienia go na sprzedaż. Bożanowem zainteresował się klasztor cystersów w Krzeszowie, który po długich negocjacjach uzyskał zgodę władz cesarskich Readmore..


Różana

rozana-ruiny-kosciola-1
Wieś w gminie Udanin. Pierwsze wzmianki o Różanie pochodzą ze źródeł kościelnych (1305). Biskup Wrocławia von Bongarel w 1360 r. wspomina proboszcza tej wsi. W późniejszych wiekach często zmieniali się właściciele wsi, np. w 1512 r. właścicielem był Schindel a w 1600 r. von Mohl z Drogomiłowic. W 1680 r. wieś nabył Dichter Hans Hassman von Abschatz auf Zobel, a po jego śmierci odziedziczył wieś jego syn – Wolf Aassman. Kościół został zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-48). Wierni przeszli do parafi Udanin. W 1845 r. osiedlił się w Różanie major D. von Koschembach. Readmore..