Lutynia

lutynia-kosciol-2.jpg Mała wieś w gminie Lądek Zdrój, położona w dolinie Lutego Potoku w Górach Złotych. Wzmiankowana w 1346 r., należała do państewka karpieńskiego i położona była na trakcie handlowym wiodącym na Przełęcz Lądecką. W I poł. XVI w. eksploatowano tu złoża rud srebra, ołowiu i żelaza.W 1622 r. rozruchy antycesarskie stłumione przez wojsko. W 1641 r. wieś nabył Zygmunt Hoffmann, a w 1736 r. miasto Lądek Zdrój. W latach 20. XX w. wybudowano tu kopalnię rud ołowiu Nowy Filip, porzuconą w 1926 r. Wieś wyludniona po 1945 r. Readmore..


Lądek Zdrój

ladek-zdroj-zaklad-przyrodoleczniczy-wojciech-1.jpg Miasto (7 tys. mieszkańców) położone w dolinie Białej Lądeckiej, między Górami Złotymi a Krowiarkami. Działa tu najstarsze w Polsce uzdrowisko, specjalizujące się w leczeniu chorób narządów ruchu, reumatycznych, skóry, układu nerwowego, oddechowego i krążenia. Nazwa Lądek wzięła się od słowa „Landecke” czyli „zakątek kraju”, co wskazuje na peryferyjne położenie. Pierwsze urządzenia kąpielowe zniszczyli Mongołowie w 1241 r. W II poł. XIII w. doszło do lokacji miasta. Kolejne zniszczenia przyniosły najazdy husytów w Readmore..Karpno

karpno-kaplica-2.jpg Ruiny wsi, położonej w południowej części Gór Złotych. Powstała w XIV w. jako osada służebna zamku Karpień na trakcie handlowym – Solnej Drodze. W XIX w. mieszkało tu 130 osób, w latach 30. XX w. były tu dwie gospody, dzisiaj ruiny domów całkowicie pochłonął las. W latach 1981-1989 okolice Karpna były miejscem konspiracyjnych spotkań opozycjonistów polskich i czeskich z udziałem Vaclava Havla. Readmore..


Karpień

karpien-ruiny-zamku-2.jpg Ruiny zamku, położonego na szczycie Karpiaka (775 m) w południowej części Gór Złotych. Prawdopodobnie w XII w. wzniesiono tu warownię strzegącą Solnej Drogi, wiodącej przez Przełęcz Karpowską do Czech. Pierwsza wzmianka o zamku Carpenstein pochodzi z I poł. XIV w. W 1341 r. zamek kupił Tomasz von Glubos, tworząc tu niewielkie państewko, od jego herbu – złotego karpia na niebieskim polu pochodzi nazwa zamku. W 1428 r. zniszczony przez husytów, później zajął go rycerz- Readmore..


Jaskinia Radochowska

jaskinia-radochowska-wejscie-2.jpg Jaskinia krasowa w soczewie marmurów, położona w dolinie Jaskińca u południowych podnóży Gór Złotych, nieopodal Radochowa. Ma długość 502 m, największą atrakcją jest podziemne jeziorko o pow. 30 m². Żyje tu studniczek tatrzański i owad oncopudura reyersdorfensis. Znaleziono tu także kości niedźwiedzia jaskiniowego. Pierwsze wzmianki o jaskinii pochodzą z 1757 r. Liczni odwiedzający w XIX w. spowodowali zanik szaty naciekowej, podobno brali sobie kawalki „na pamiątkę”. W okresie międzywojennym jaskinią opiekował się Henryk Perigrin, który stworzył tu Readmore..Goszów

goszow-widok-na-lysiec-2.jpg Mała wieś w gminie Stronie Śląskie, położona w dolinie Białej Lądeckiej na pograniczu Gór Złotych i Bialskich. Wzmiankowana w 1344 r., należała do tzw. Głębokich Dołów. W XVI w. czynne były tu kopalnie rud żelaza i kuźnica. Do 1648 r. i w latach 1789-1945 Goszów podzielony był na dwie części. We wsi zachowało się kilka kaplic przydrożnych z XVIII/XIX w.
Readmore..


Cierniak

cierniak-kaplica-2.jpg Szczyt 592 m w północnej części Gór Złotych, jego stroma sylwetka góruje nad Radochowem i doliną Białej Lądeckiej.

Warto zobaczyć:

W r. 1849 Antoni Wachsmann z Radochowa postawił pod szczytem drewnianą kaplicę jako wotum dla Matki Boskiej za uzdrowienie z ciężkiej choroby – ospy. W 1851 r. kaplicę przebudowano na murowaną i rozbudowano w 1854 r., szybko też zaczęła Readmore..Przerzeczyn-Zdrój

przerzeczyn-zdroj-kosciol-1.jpg Wieś i małe uzdrowisko w gminie Niemcza, położona między Wzgórzami Gumińskimi i Szklarskimi. Osadnictwo sięga tu czasów neolitu. Wieś założono na pocz. XIII w., pierwsza wzmianka z 1247 r. Od XV w. do 1945 r. własność von Pfeilów. Wieś zniszczono w czasie wojny 30-letniej. Na pocz. XVIII w. pastor Sommer prowadził tu działalność ruchu pietystów. W końcu XVIII w. odkryto tu źródła siarczanowe, w 1821 r. inne, żelaziste. Wtedy też zbudowano pierwszy pawilon kąpielowy a w 1824 r. rozpoczęto budowę domu zdrojowego. W 1894 r. doprowadzono linię kolejową z Niemczy do Readmore..


Podlesie

podlesie-widok-na-ostra-gora-1.jpg Mała wieś w gminie Niemcza, położona nad Ślęzą, u stóp Wzgórz Dębowych. Odkryto tu ślady osadnictwa z okresu kultury łużyckiej. Wzmiankowana w 1300 r. Należała do rodzin: von Tschrschky (1765), von Golz (1783), von Lindemer (1825, 1840), von Hanke (1870). W XIX w. w skałce nad Ślęzą istniała niewielka jaskinia zwana Quarkloch. We wsi znajduje się zespół okazałych zagród o charakterze folwarcznym.
Readmore..Niemcza

niemcza-brama-gorna-2.jpg Małe miasto (3600 mieszkańców), położone w dolinie Ślęzy między Wzgórzami Gumińskimi i Dębowymi. Już w neolicie istniała tu osada kultury ceramiki wstęgowej rytej (4250 p.n.e.). W VII w. powstał tu gród wczesnośredniowieczny, jeden z głównych grodów Ślężan, w X w. Niemcza stała się siedzibą kasztelanii. Najbardziej znanym epizodem historii miasta, było 3-tygodniowe oblężenie w 1017 r. przez wojska cesarza Henryka II, któremu nie udało się zdobyć Niemczy. Ok. 1270 r. doszło do lokacji miasta na prawie niemieckim. Od 1311 r. miasto znalazło się w księstwie brzeskim, w Readmore..Kośmin

kosmin-widok-ogolny-1.jpg Dawna wieś, obecnie część Piławy Górnej, leży w dolinie między Wzgórzami Gilowskimi i Gumińskimi. Wymieniany w 1701 r., wchodził w obręb dóbr z siedzibą w Piławie Górnej. Ok. 1750 r. rozpoczęto eksploatację sjenitów w kamieniołomie na pobliskiej Młyńskiej Górze, wykonano z nich wiele reprezentacyjnych budowli w Berlinie i Poczdamie. W XIX w. ośrodek tkactwa chałupniczego. W latach 80. powstała kaplica mszalna.
Readmore..

Bílá Voda

bila-voda-kolegium-pijarow-1.jpg Wieś u podnóża Gór Rychlebskich, położona przy granicy polsko-czeskiej. Założona w poł. XIII w., w 1732 r. właściciel dóbr z Doboszowic, Jakob Ernst von Lichtenstein-Kastelkorn, który później został biskupem ołomunieckim i prymasem Niemiec, ufundował tu klasztor i kolegium pijarów. W 1742 r. wieś podzielono na część austriacką i pruską, która dzisiaj nazywa się Kamienica, od 1748 r. część austriacka dzieli się na dolne „miasto” i górną „wieś”. Wiąże się to z nadaniem przez Marię Teresę części Readmore..


Wigańcice

wigancice-kosciol-4.jpg Wieś w gminie Ziębice, położona na pograniczu Wzgórz Strzelińskich i Wysoczyzny Ziębickiej. Powstała w 1234 r. na terenie darowanym przez księcia Henryka Brodatego klasztorowi cysterek w Trzebnicy, którego własnością była do 1810 r. W 1335 r. wieś lokowano na prawie niemieckim, istniał też folwark, będący posiadłością prywatną. Od poł. XVI w. do 1653 r. kościół był własnością protestantów, którzy stawiali czynny opór przy przejęciu przez katolików. Readmore..


Starczówek

starczowek-kosciol.jpg Wieś w gminie Ziębice, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Odkryto tu wczesnośredniowieczną ceramikę. Wieś powstała w I poł. XIV w. Od poł. XVI w. do 1654 r. kościół znajdował się w użytkowaniu ewangelików. W XIX w. wieś była posiadłością von Schlabrendorfów, podobno w dolinie Oławy znajdowało się źródło mineralne.

Warto zobaczyć:

Kościół Wniebowzięcia NMP, wzmiankowany w 1364 r., gotycka budowla Readmore..


Sosnowa

sosnowa-kosciol.jpg Wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, położona na pograniczu Pradoliny Nysy i Przedgórza Paczkowskiego. Została założona na przełomie XII i XIII w., pierwsza wzmianka pochodzi z 1210 r. W latach 1251-1810 własność klasztoru cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim. W 1302 r. lokowana na prawie niemieckim. Podobno w 1428 r. doszło w okolicy do bitwy z husytami. W czasie wojny 30-letniej wieś została całkowicie spustoszona. W 1900 r. zbudowano linię kolejową Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok, w Readmore..


Służejów

sluzejow-palac-2.jpg Wieś w gminie Ziębice, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Odkryto tu ślady osadnictwa z okresu wędrówek ludów, wieś wzmiankowana była w II poł. XIII w., a w 1318 r. lokowana była na prawie niemieckim. Podczas wojny 30-letniej Służejów został zniszczony, kościół spłonął wraz z mieszkańcami, którzy się w nim schronili. W XIX w. własność von Schlabrendorfów.

Warto zobaczyć:

Kaplica mszalna Wniebowzięcia NMP, klasycystyczna z 1805 r., wewnątrz Readmore..Skalice

skalice-kaplica-1.jpg Mała wieś w gminie Ziębice, położona w Kotlinie Henrykowskiej u zachodniego podnóża Wzgórz Strzelińskich. Odkryto tu grób jamowy z okresu kultury przeworskiej. Wieś powstała w XIII w., w 1233 r. część a w 1259 całość zakupił klasztor w Henrykowie, w którego posiadaniu Skalice były do 1810 r.

Warto zobaczyć:

Kaplica mszalna św. Wawrzyńca z 1825 r., w stylu późnobarokowo- Readmore..


Rososznica

rososznica-kosciol-2.jpg Wieś w gminie Ziębice, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Ciągłość osadnicza udokumentowana jest od IV tys. p.n.e. Miejscowy kościół wzmiankowano w 1287 r., w 1324 r. wieś przeniesiono na prawo niemieckie. Od poł. XVI w. do 1653 r. kościół był w użytkowaniu protestantów, podczas wojny 30-letniej wieś została zniszczona. Ewangelicy odzyskali kościół w 1706 r.

Warto zobaczyć:

Readmore..


Osina Wielka

osina-wielka-kosciol-1.jpg Wieś w gminie Ziębice, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Odkryto tu osadę z IV-VI w., z okresu wędrówek ludów. W 1292 r. część wsi nabył klasztor cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim, w 1293 r. lokowano ją na prawie niemieckim. Od 1361 r. do 1810 r. wyłączna własność cystersów. Po wojnie wzniesiono jednostkę wojsk łącznościowych i niewielkie koszary.

Warto zobaczyć:

Readmore..


Niedźwiedź

niedzwiedz-kosciol-2.jpg Duża wieś w gminie Ziębice, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Wzmiankowana w końcu XIII w., w XV i XVI w. należała do von Domanzów. Od połowy XVI w. do 1653 r. kościół użytkowali protestanci. W czasie wojny 30-letniej wieś doszczętnie zniszczono. W XIX w. własność von Schlabrendorfów.

Warto zobaczyć:

Kościół śś. Szymona i Tadeusza, pierwotny wzmiankowany w 1356 r., Readmore..


Niedźwiednik

niedzwiednik-kosciol-2.jpg Duża wieś w gminie Ziębice, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Odkryto tu osadę kultury przeworskiej i wczesnośredniowieczne cmentarzysko z IX-X w. Wieś powstała w I poł. XIII w. Od poł. XVI w. do 1644 r. kościół użytkowali protestanci. Wieś uległa zniszczeniu w czasie wojny 30-letniej. W 1662 r. wskutek ciężkich warunków życia doszło do masowego zbiegostwa 16 chłopów.

Warto zobaczyć:

Readmore..


Dębowiec

debowiec-kosciol-1.jpg Wieś w gminie Ziębice, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Wzmiankowana w 1351 r., w XVI w. należał do von Sebottendorfów, w XVIII w. von Auerspergów, w XIX w. von Schlabrendorfów.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Antoniego z 1834 r., skromna budowla o cechach architektury neobarokowej i klasycystycznej z półkolistym szczytem. Wewnątrz tryptyk z 1513 r., przeniesiony z Kamieńca Ząbkowickiego. Obok stoi budynek dawnej szkoły z pocz. XX w.
Readmore..


Doboszowice

doboszowice-kosciol-1.jpg Duża wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, położona na granicy Pradoliny Nysy i Wysoczyzny Ziębickiej. Wieś została założona w 1291 r. przez kolonistów niemieckich, już w 1293 r. wzmiankowano kościół. Doboszowice stanowiły własność rodów rycerskich m.in. von Schaffgotschów (1465-1537), von Promnitzów (1537-1585) i von Lichtensteinów (1687-1747), do 1816 r. wchodziły w obręb księstwa nyskiego, wtedy dopiero weszły w skład powiatu ziębickiego. W 1874 r. powstała linia kolejowa Kamieniec Ząbkowicki – Nysa, we wsi powstała wtedy stacja. W 1926 r. rozparcelowano majątek ziemski. Readmore..Biernacice

biernacice-kosciol-2.jpg Wieś w gminie Ziębice, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Na terenie wsi odkryto cmentarzysko wczesnośredniowieczne, sama miejscowość była lokowana w 1310 r., a od 1396 r. do 1810 r. stanowiła własność cystersów z Henrykowa. Po 1945 r. w dawnym folwarku działała Stacja Hodowli Roślin, w latach 80. na skraju lasu pod wsią powstała nowoczesna strzelnica Związku Łowieckiego.

Warto zobaczyć:

Readmore..
Ciepłowody

cieplowody-kosciol-3.jpg Duża wieś, siedziba gminy na skraju Wzgórz Dobrzenickich. Osadnictwo sięga czasów kultury ceramiki wstęgowej kłutej, wieś założono na pocz. XIII w. Nazwa wzięła się od bijącego tu, nie zamarzającego źródła. W 1443 r. oddział mieszczan wrocławskich zdobył zamek, będący w posiadaniu rycerza-rozbójnika Georga von Reibnitza. W latach 1543-1653 i 1708-1945 kościół był w użytkowaniu ewangelików. Tutejszy pastor Steinmetz (1716-1722) był znanym krzewicielem ruchu pietystów. W 1908 r. Readmore..


Płonica

plonica-kosciol-4.jpg Wieś w gminie Złoty Stok, na Przedgórzu Paczkowskim. Powstała w XIV w. jako własność cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego, w których posiadaniu była do 1810 r.

Warto zobaczyć:

Barokowy kościół św. Mikołaja z 1777 r. wzniesiony wg projektu Kaufmanna, wewnątrz rokokowe wyposażenie z końca XVIII w. W murze kościelnym renesansowe epitafium z 1585 r.

Readmore..


Zwrócona

zwrocona-kosciol-1.jpg Wieś w gminie Ząbkowice Śląskie, w Obniżeniu Ząbkowickim. Osadnictwo istniało tu już w okresie neolitu i epoki brązu. Wieś wzmiankowana już w 1175 r. jako posiadłość cystersów z Lubiąża, w XIII w. przeszła na własność kapituły katedry wrocławskiej (do 1810 r.). Często dochodziło do sporów władz kościelnych z Ząbkowicami Śląskimi o prawo sprzedaży we wsi piwa spoza miasta. Readmore..Topola

topola-kosciol-nepomucen.jpg Wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, w dolinie Nysy Kłodzkiej. Wzmiankowana w 1293 r., od XIV w. do 1810 r. własność cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego, od 1838 r. ks. Marianny Orańskiej.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Bartłomieja fundacji opata z Kamieńca Ząbkowickiego, barokowy z lat 1754-1757, na miejscu wcześniejszego z 1317 r., wewnątrz rokokowy wystrój. Przy kościele barokowa figura św. Jana Nepomucena z Readmore..


Śrem

srem-kosciol.jpg Mała wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, leżąca na pograniczu Przedgórza Paczkowskiego i Pradoliny Nysy. Osadnictwo datuje się tu od czasów wpływów rzymskich. Wieś lokowana była w 1294 r., wkrótce potem stała się własnością klasztoru w Kamieńcu Ząbkowickim, była w jego posiadaniu do 1810 r.

Warto zobaczyć:

Kościół Ducha Św., pierwotny, barokowy powstał w 1666 r., Readmore..


Stoszowice

stoszowice-kosciol-2.jpg Duża wieś, siedziba gminy, położona w Obniżeniu Stoszowic. Osadnictwo istniało tu już we wczesnym średniowieczu.Nazwa pochodzi prawdopodobnie od założyciela, Stoscha, wieś wzmiankowano w 1249 r. W latach 1288 – 1810 większa jej część należała do kapituły Św. Krzyża przy katedrze wrocławskiej. Ewangelicy użytkujący kościół od poł. XVI w. utracili go w wyniku redukcji w 1653 r., ale ponownie go odzyskali w 1707 r. Ok. 1800 r. w dolnej części wsi powstało małe uzdrowisko, tryskały tam 2 źródła mineralne. W 1908 r. wieś otrzymała połączenie kolejowe na trasie Ząbkowice Śl. – Srebrna Góra Readmore..


Stary Henryków

stary-henrykow-kosciol-2.jpg Wieś w gminie Ciepłowody, położona w zachodniej części Kotliny Henrykowskiej. Jak nazwa wskazuje jest ona starsza od samego Henrykowa, tamtejsze opactwo weszło w posiadanie wsi już w XIII w. Kościół był niszczony trzy razy: w czasie najazdu Mongołów w 1241 r., w okresie wojen husyckich w XV w.  i w czasie wojny 30-letniej. W 1908 r. powstała tu stacja na linii kolejowej Henryków – Ciepłowody. Readmore..


Sieroszów

sieroszow-kosciol-1.jpg Wieś w gminie Ząbkowice Śląskie, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Osadnictwo datuje się tu od starszej epoki brązu (1800-1700 p.n.e.). Wieś wzmiankowana była w 1277 r. W 1653 r. podczas dokonywania tzw. redukcji kościoła (zwrotu katolikom) doszło we wsi do zamieszek, bowiem mieszkańcy byli ewangelikami. W latach 1688-1810 własność klasztoru w Henrykowie. W połowie XIX w. właścicielem wsi był Heinrich Diettrich, rosła tu najlepsza na Śląsku pszenica, za którą właściciel Readmore..
Ożary

ozary-nepomucen.jpg Wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, na Przedgórzu Paczkowskim. Założona przez cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego przed 1260 r., w ich posiadaniu do 1810 r. W 1344 r. książę ziębicki Mikołaj potwierdził von Haugwitzom przywilej górniczy, jednak prac tu nie podjęto.

Kościół św. Katarzyny z XIV-XV w., gruntownie przebudowany na barokowy w XVII-XVIII w., w latach 1853-1854 dostawiono kaplice, wystrój późnobarokowy i rokokowy. Readmore..


Mąkolno

makolno-kosciol-1.jpg Wieś w gminie Złoty Stok, na północnym przedpolu Gór Złotych. Założona przez klasztor w Kamieńcu Ząbkowickim, wzmiankowana w 1260 r. W 1483 r. hrabia kłodzki Henryk Starszy wydał przywilej Janowi Pannwitzowi Młodszemu przywilej na prowadzenie tu robót górniczych. W XIX w. własność Marianny Orańskiej. Mieści się tu filia Zakładów Tworzyw i Farb ze Złotego Stoku. Readmore..


Krzelków

krzelkow-kosciol-4.jpg Wieś w gminie Ziębice, w Kotlinie Henrykowskiej. Znaleziono tu topór kamienny  z ok. 2000 r. p.n.e. Wieś wzmiankowana w 1241 r., lokowana na prawie niemieckim w 1321 r.  Częściowo, a od 1388 r. do 1810 r. w całości własność cystersów z Henrykowa.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Jadwigi wzmiankowany w 1241 r., obecny barokowy z 1709 r. z wieżą z 1741 r., wewnątrz gotycka figura MB z Dzieciątkiem z poł. XV w., Readmore..


Koziniec

koziniec-kosciol-3.jpg Wieś w gminie Ząbkowice Śląskie, w Obniżeniu Stoszowic. Powstał ok. 1241 r., pierwotnie założony jako miasto, jednak lokacja nie udała się. Frantz Hans Schweerts von Reist wzniósł dwór, który spłonął od uderzenia pioruna w 1622 r. W 1653 r. dokonano redukcji kościoła, zwracając go katolikom.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Jakuba Apostoła wzmiankowany w 1452 r., obecny barokowy z 1749 r., wyposażenie z XVIII/XIX w.

Readmore..


Kluczowa

kluczowa-palac-1.jpg Mała wieś w gminie Ząbkowice Śląskie, we Wzgórzach Bielawskich. Wymieniana w XIV w., była posiadłością rodów rycerskich  m. in. von Pfeilów od 1583 r. do końca XVIII w. i Rustów w latach 1839-1945. W 1762 r. podczas wojny siedmioletniej w sąsiedztwie wsi rozegrała się duża bitwa austriacko-pruska. W 1879 r. na polach w stronę Piławy Górnej spadł meteoryt, jego część jest eksponowana w Muzeum Mineralogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Readmore..


Kamieniec Ząbkowicki

kamieniec-zabkowicki-zamek-1.jpg Duża wieś i siedziba gminy w dolinie Nysy Kłodzkiej. Osadnictwo datuje się od czasów kultury łużyckiej. Istnienie zamku Kamgruk wzmiankowano w 1094 r., w latach 1096-1105/07 zajęty przez Czechów. Vinzenz von Pogrell w 1210 r. założył tu klasztor augustianów, przejęty w 1248 r. przez cystersów. Klasztor był centrum rozległych dóbr ziemskich, sięgających Moraw. W czasie wojen husyckich klasztor został złupiony w 1426 i 1428 r., Readmore..


Grochowiska

grochowiska-kosciol.jpg Mała wieś w gminie Ząbkowice Śląskie, położona w Obniżeniu Ząbkowickim. Odkryto tu pozostałości osady z czasów kultury łużyckiej. Wieś jest jedną z najstarszych w okolicy, wymieniono ją już w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. W latach ok. 1260 – 1810 własność cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego. 27 lutego 1741 r. w okolicy odbyła się potyczka prusko-austriacka, zwycięstwo wojsk austriackich zmusiło króla pruskiego Fryderyka II do ucieczki i ukrycia się w klasztorze w Kamieńcu Ząbkowickim. Readmore..


Dobrzenice

dobrzenice-kosciol.jpg Mała wieś w gminie Ciepłowody, położona u wschodniego podnóża Wzgórz Dobrzenickich, które od niej wzięły swoją nazwę. Wieś istniała już w XIII w., chociaż niektóre źródła niemieckie przypisywały jej założenie starożytnym Galom. W XVI w. większość mieszkańców przyjęła protestantyzm. Koło kościoła stał pomnik, który wg legendy odwiedzającym go młodym parom zapewniał długie lata w szczęściu. W 1908 r. doprowadzono linię kolejową na trasie Ciepłowody – Kondratowice, na terenie wsi Readmore..


Czerńczyce

czernczyce-kosciol-1.jpg Wieś w gminie Ziębice, na Wysoczyźnie Ziębickiej. Odkryto tu osadę kultury łużyckiej, sama wieś powstała ok. 1300 r., od 1395 r. do 1810 r. własność klasztoru w Henrykowie.

Warto zobaczyć:

Kościół Wniebowzięcia NMP wzmiankowany w 1471 r., obecny barokowy z 1725-26 r., wyposażenie wnętrza barokowe. W murze kościelnym pomnik poległych w I wojnie światowej. Neogotycka Readmore..


Byczeń

byczen-kosciol-2.jpg Wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, w dolinie Nysy Kłodzkiej. Odnaleziono ślady człowieka z paleolitu, w średniowieczu istniał tu gródek. Wieś powstała ok. 1183 r., od 1349 r. do 1810 r. własność cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego. W czasie wojen husyckich w 1427 r. i wojny 30-letniej w 1632 r. i latach 1643-1646 wieś była niszczona.
Readmore..
Złoty Jar

zloty-jar-osrodek-wypoczynkowy.jpg Długa dolina, ciągnąca się od kopalni złota w Złotym Stoku aż do podnóży Jawornika Wielkiego w Górach Złotych, miejsce dawnych poszukiwań rud złota i arsenu. Znajdują się tu wyloty Sztolni Gertrudy, Czarnej i Książęcej, z czego dwie ostatnie udostępnione są do zwiedzania. Sztolnia Czarna wchodzi w skład podziemnej trasy w kopalni złota, Sztolnia Książęca pochodzi z XV w. i można wejść 250 m wgłąb niej. W wielkim wyrobisku dawnego kamieniołomu i nad korytem potoku znajduje się Leśny Park Readmore..

Krzyżniak

krzyzniak-lawka.jpg Szczyt 516 m, na północnym krańcu Gór Złotych, górujący nad Złotym Stokiem. Nazwa pochodzi od krzyży stawianych w miejscach licznych katastrof górniczych, zbocza bowiem były wręcz podziurawione licznymi sztolniami kopalni złota. W 1731 r. na szczycie wybudowano kaplicę św. Anny z prowadzącą do niej drogą krzyżową. W 1846 r. dobudowano wieżyczkę, a w 1855 r. pustelnię dla opiekującego się kaplicą pustelnika. Obok kaplicy zachowała się resztka figury Eliasza biorącego chleb z dzioba Readmore..Jawornik Wielki

jawornik-wielki-widok-na-zloty-jar.jpg Szczyt 872 m, najwyższy w północnej części Gór Złotych, jego charakterystyczna kopuła widoczna jest nawet z nizin śląskich. Zbudowany z granitoidów i łupków metamorficznych z wkładkami serpentynitów. Wylesiony po klęsce ekologicznej w latach 80.  szczyt stanowi dobry punkt widokowy na północ, z Jeziorami Nyskim i Otmuchowskim. Z Jawornikiem związane są legendy o zmarłych wędrowcach, uważano go za siedzibę bogów śmierci, co ma związek z występującymi tu trującymi złożami arsenu. W 2009 r. na szczycie powstała mała wieża widokowa.
Readmore..Złoty Stok

zloty-stok-kopalnia-zlota-kolejka.jpg Małe miasteczko, liczące 3000 mieszkańców, położone u północnych stóp Gór Złotych. Znajdowały się tu złoża rud złota i arsenu, a tradycje górnicze sięgają X w. Wzmiankowany w 1291 r. jako osada targowa. W 1273 r. książę Henryk Probus zezwolił cystersom kamienieckim na wydobywanie kruszcu. Prawa miejskie Złoty Stok uzyskał w 1344 r., w 1358 r. został kupiony przez Bolka II księcia świdnickiego. W 1491 r. Złoty Stok otrzymał status Wolnego Miasta Górniczego z najstarszym na Śląsku Readmore..


Przełęcz Różaniec

przelecz-rozaniec-drzewo.jpg Przełęcz 593 m w Górach Złotych, oddzielająca masywy Borówkowej (900 m) i Jawornika Wielkiego (872 m). Przełęcz znajduje się na granicy polsko-czeskiej, niegdyś wiodła tędy droga z Orłowca do Bilej Vody. Tędy też przedarł się na Ziemię Kłodzką lądolód, pozostawiając głazy narzutowe i terasy kemowe. Przez miejsce obecnej przełęczy płynęła niegdyś Biała Lądecka.  Nazwa przełęczy pochodzi od drogi różańcowej, która biegła do sanktuarium w Radochowie. Istniała tu gospoda, w 1790 r. w okolicy zbierał minerały sam J. W. Goethe. Po stronie czeskiej znajdowała się przed wojną Readmore..Borówkowa

borowkowa-wieza-widokowa-3.jpg Szczyt 900 m, najwyższy w środkowej części Gór Złotych, położony na granicy polsko-czeskiej. Nazwa pochodzi od wielkiej ilości czarnych jagód (borówek). W 1870 r. postawiono tu drewnianą wieżę widokową, która później się zawaliła. Kolejną postawiła lądecka sekcja Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego (GGV). W 1900 r. doszło na niej do nieszczęśliwego wypadku, pod dwiema turystkami z Javornika załamały się schody, odszkodowanie niemal zrujnowało lądecką sekcję GGV. Niedługo później runęła cała wieża. Kolejna, o wys. 15 m powstała w 1908 r. i istniała do 1926 r. W latach 1930-1945 Readmore..


Kudowa Zdrój

kudowa-zdroj-pijalnia-i-park-zdrojowy.jpg Miasto położone w Obniżeniu Kudowskim, na granicy Gór Stołowych i Wzgórz Lewińskich, znane uzdrowisko, leczy się tu choroby układu krążenia, krwiotwórczego, dokrewnego, przemiany materii i nerwice. W XV w. prawdopodobnie istniała tu czeska wieś Lipolitow, sama Kudowa powstała na gruntach wsi Czermna, pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1631 r. Pierwsza wzmianka o miejscowych źródłach pochodzi z ok. 1580 r. a o pierwszych urządzeniach kąpielowych z 1636 r. Zdrój na szerszą skalę zaczął Readmore..Jerzykowice Wielkie

jerzykowice-wielkie-widok-na-koscielny-las-2.jpg Mała wieś w gminie Lewin Kłodzki, położona we Wzgórzach Lewińskich. Powstała w XV w. za czasów króla czeskiego Jerzego z Podiebradów. Do 1684 r. wieś stanowiła dobra kamery śląskiej, w XVIII w. rozwinęło się tu tkactwo chałupnicze.

Warto zobaczyć:

Drewniana dzwonnica sygnalizacyjna z 1847 r., o konstrukcji słupowej, zwieńczona okrągłym daszkiem z podwójnym krzyżykiem.
Readmore..Grodziec

grodziec-widok-na-gory-stolowe-2.jpg Grzbiet, stanowiący najwyższe wzniesienie Wzgórz Lewińskich, zbudowany z łupków łyszczykowych i piaskowców z wkładkami wapieni.  Zaczyna się kulminacją 716 m i przez najwyższy wierzchołek Grodczyna (803 m) opada w stronę Zielonego. Grzbietem przechodzi europejski dział wodny, a zbocza trawersuje atrakcyjna widokowa linia kolejowa do Kudowy Zdroju. Na szczycie znajduje się przekaźnik RTV, a na zboczach stare kamieniołomy i wapienniki.
Readmore..


Dańczów

danczow-dzwonnica-1.jpg Wieś w gminie Lewin Kłodzki, położona we Wzgórzach Lewińskich. Powstała prawdopodobnie w XIV w. jako część państewka homolskiego. W XVIII w. podstawę bytu ludności stanowiło tkactwo chałupnicze. W końcu XIX w. istniała tu gospoda z miejscami noclegowymi.

Warto zobaczyć:

Przydrożna dzwonnica drewniana z 1849 r. o konstrukcji szkieletowej, słupowej, kryta dachem z facjatką.
Readmore..


Czermna

czermna-skansen-2.jpg Dawna wieś, obecnie część Kudowy Zdroju, położona w Obniżeniu Kudowy. Powstała już w XIV w. i aż do 1945 r. zamieszkiwana była głównie przez ludność czeską. Po powstaniu uzdrowiska  w Kudowie, Czermna stała się jego zapleczem. W czerwcu 1813 r., w czasie wojen napoleońskich, w miejscowej plebanii mieszkał król pruski Fryderyk Wilhelm III, zawarł on wtedy układ z Austrią. Wikariusz parafii w Czermnej Gerhard Hirschfelder, znany z antynazistowskich poglądów zmarł w obozie koncentracyjnym w Readmore..Siemisławice

siemislawice-kosciol-3.jpg Mała wieś, obecnie przysiółek Przeworna w gminie Przeworno, położona we Wzgórzach Strzelińskich. Nazwa wywodzi się od siedmiu wąwozów prowadzących w kierunku Gromnika. Początki wsi związane są z zamkiem na Gromniku, w 1443 r. została zniszczona przez oddziały mieszczan. Od XV w. do 1615 r. własność von Czirnów. W czasie I wojny śląskiej król pruski Fryderyk II przekazał miejscowy majątek fundacji charytatywnej Charité z Berlina.

Readmore..


1 18 19 20