More from: Gmina Lądek Zdrój

Kąty Bystrzyckie

katy-bystrzyckie-kosciol-2 Wieś w gminie Lądek-Zdrój, położona w dolinie dopływu Rudego Potoku we wschodniej części Krowiarek. Wzmiankowana w dokumencie Jana Luksemburskiego z 1346 r. jako część państewka karpieńskiego. Istniała już wtedy parafia, w 1417 r. wzmiankowano wolne sędziostwo, a w 1494 r. młyn wodny. W XVI w. w okolicy rozwinęło się górnictwo darniowych rud żelaza, wieś włączono w obręb królewszczyzny, od 1684 r. stanowiła własność szlachecką. Do 2. poł. XIX w. funkcjonował samodzielny przysiółek Kłodno z sędziostwem, młynem i gorzelnią. Po wojnie wieś nie została w pełni zasiedlona i wyludniła się. Readmore..


Orłowiec

orlowiec-kosciol-1.jpg Wieś w gminie Lądek Zdrój, położona w dolinie Orliczki w Górach Złotych. Wzmiankowana w 1346 r., później opuszczona i ponownie założona w 1539 r. Do 1625 r. należała do Pannwitzów, została im skonfiskowana za udział w rebelii czeskiej i przekazana baronowi von Nayhausen. Biegła tędy droga z Lądka Zdroju do Bilej Vody przez Przełęcz Różaniec.W czasie Wiosny Ludów interwencja wojska zmusiła chłopów do odrabiania powinności wobec dworu. Księżna Marianna Orańska wybudowała szosę Złoty Stok – Lądek Zdrój, przechodzącą przez dolną część wsi. W XIX w. Orłowiec stał się wsią Readmore..


Wrzosówka

wrzosowka-widok-2.jpg Resztki dawnej wsi, leżącej w dolinie Lutego Potoku w masywie Borówkowej w Górach Złotych. Wieś powstała w XVII w., jako rycerska posiadłość wydzielona z folwarku abp Ernesta. Zniszczona w czasie wojny 30-letniej i odbudowana w 1660 r. W 1736 r. zakupiona przez Lądek od spadkobierców Zygmunta Hoffmana. Zabudowania sięgały niegdyś pod sam szczyt Borówkowej, istniała również gospoda. Obecnie ostały się 2 domy, w jednym z nich tzw. Kajówce miał pracownię i galerię malarz Kazimierz Hałajkiewicz (1936-94). Readmore..


Radochów

radochow-kosciol-2.jpg Wieś w gminie Lądek Zdrój, położona w dolinie Białej Lądeckiej między Górami Złotymi i Krowiarkami. Wzmiankowana w 1362 r.,położona przy Solnej Drodze. Przez długi czas, do 1620 r. własność von Pannwitzów. Ostatni z rodu – Bernard zmarł w 1624 r. w więzieniu zamku kłodzkiego za udział w buncie przeciwko Habsburgom. Wieś kupił wtedy von Neuhaus, później przeszła w ręce von Haugwitzów. W XIX w. miał miejsce rozwój wsi, po doprowadzeniu linii kolejowej z Kłodzka do Stronia Śl. w 1897 r. Radochów stał się małym letniskiem. Prowadziła tędy znana trasa do Jaskini Radochowskiej i do kaplicy na Cierniaku. Readmore..Przełęcz Lądecka

przelecz-ladecka-widok-na-strzybnik.jpg Przełęcz 665 m w głównym grzbiecie Gór Złotych, oddziela masyw Borówkowej od grupy Kobylej Kopy. Położona w soczewie wapieni znajdujących się wśród łupków krystalicznych. Położona na granicy polsko-czeskiej, od dawna prowadził tędy trakt handlowy z Lądka Zdroju do Javornika. Fryderyk II zbudował tu w II poł. XVIII w. dla potrzeb wojen z Austrią  Graniczną Drogę Królewską. Zamknięta w 1945 r., od 1996 r. działało turystyczne przejście graniczne. Obecnie prowadzi tędy niedawno zbudowana droga asfaltowa Readmore..

Lutynia

lutynia-kosciol-2.jpg Mała wieś w gminie Lądek Zdrój, położona w dolinie Lutego Potoku w Górach Złotych. Wzmiankowana w 1346 r., należała do państewka karpieńskiego i położona była na trakcie handlowym wiodącym na Przełęcz Lądecką. W I poł. XVI w. eksploatowano tu złoża rud srebra, ołowiu i żelaza.W 1622 r. rozruchy antycesarskie stłumione przez wojsko. W 1641 r. wieś nabył Zygmunt Hoffmann, a w 1736 r. miasto Lądek Zdrój. W latach 20. XX w. wybudowano tu kopalnię rud ołowiu Nowy Filip, porzuconą w 1926 r. Wieś wyludniona po 1945 r. Readmore..


Lądek Zdrój

ladek-zdroj-zaklad-przyrodoleczniczy-wojciech-1.jpg Miasto (7 tys. mieszkańców) położone w dolinie Białej Lądeckiej, między Górami Złotymi a Krowiarkami. Działa tu najstarsze w Polsce uzdrowisko, specjalizujące się w leczeniu chorób narządów ruchu, reumatycznych, skóry, układu nerwowego, oddechowego i krążenia. Nazwa Lądek wzięła się od słowa „Landecke” czyli „zakątek kraju”, co wskazuje na peryferyjne położenie. Pierwsze urządzenia kąpielowe zniszczyli Mongołowie w 1241 r. W II poł. XIII w. doszło do lokacji miasta. Kolejne zniszczenia przyniosły najazdy husytów w Readmore..