More from: Gmina Lewin Kłodzki

Taszów

taszow-kaplica.jpg Mała wieś w gminie Lewin Kłodzki, położona we Wzgórzach Lewińskich. Powstała w XV w., w 1534 r. po likwidacji państewka homolskiego weszła w skład kamery śląskiej. W 1684 r. weszła w obręb posiadłości z ośrodkiem w Jeleniowie. W XVIII-XIX w. ośrodek tkactwa chałupniczego, w II poł. XIX w. pojawili się turyści udający się do czeskiego Pekla. Po wojnie przygraniczna wieś znacznie się wyludniła.

Zobacz mapę

Readmore..


Miejski Lasek


Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Premature end of JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: '//wp-content/gallery/miejski_lasek/miejski-lasek-kaplica.jpg' is not a valid JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

miejski-lasek-kaplica.jpg Przysiółek Lewina Kłodzkiego, położony we Wzgórzach Lewińskich. Lokalna tradycja mówi, że spalono tu czarownicę Bródkę. W 1724 r. wzniesiono kaplicę a później kalwarię, powstała gospoda a miejsce to stanowiło ulubiony cel spacerów okolicznych mieszkańców. Po 1945 r. gospodę zamieniono na ośrodek wczasowy.

Zobacz mapę

Readmore..


Lewin Kłodzki

lewin-klodzki-wiadukt-2.jpg Wieś gminna w powiecie kłodzkim, położona we Wzgórzach Lewińskich na trasie Duszniki Zdrój – Kudowa Zdrój. Znaleziono tu ślady osad neolitycznych i kultury łużyckiej. W XI w. na pobliskim Gródku podobno istniała strażnica, w XIII w. wzmiankowano wieś Lewin jako posiadłość klasztoru w Broumovie. Zniszczona przez husytów w 1428 r., niedługo później uzyskała prawa miejskie i wraz z państewkiem homolskim weszła w 1477 r. w skład Hrabstwa Kłodzkiego. Miasto nie posiadało murów obronnych, od Readmore..


Jeleniów

jeleniow-kosciol-2.jpg Wieś w gminie Lewin Kłodzki, położona w dolinie Bystrej we Wzgórzach Lewińskich. Istniała prawdopodobnie już w XIII w., należała do państewka homolskiego, od 1595 r. do miasta Duszniki, które w 1599 r. odsprzedało ją wolnemu sołtysowi Kacprowi Alt. W XVIII w. własność von Ullerstorfów, Haugwitzów i Mutiusów, duży ośrodek tkactwa chałupniczego. Na pocz. XIX w. hr. von Mutius założył dużą tkalnię płótna z bielnikiem, którą później włączono do Zakrza. Na bazie miejscowych źródeł po wojnie zbudowano rozlewnię wody mineralnej.

Readmore..


Jawornica


Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Corrupt JPEG data: 21982 extraneous bytes before marker 0xd9 in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: '//wp-content/gallery/jawornica/jawornica-kaplica.jpg' is not a valid JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

jawornica-kaplica.jpg Mała wieś w gminie Lewin Kłodzki, położona we Wzgórzach Lewińskich. Wzmiankowana w 1477 r. jako część państewka homolskiego, do 1684 r. własność kamery śląskiej, później weszła w skład dóbr szczytnieńskich. W XVIII w. wydobywano w okolicy rudę hematytową, dostarczaną do huty w Kudowie. W XIX-XX w. ośrodek tkactwa chałupniczego. Obecnie znacznie wyludniona.

Zobacz mapę

Readmore..Jerzykowice Wielkie

jerzykowice-wielkie-widok-na-koscielny-las-2.jpg Mała wieś w gminie Lewin Kłodzki, położona we Wzgórzach Lewińskich. Powstała w XV w. za czasów króla czeskiego Jerzego z Podiebradów. Do 1684 r. wieś stanowiła dobra kamery śląskiej, w XVIII w. rozwinęło się tu tkactwo chałupnicze.

Warto zobaczyć:

Drewniana dzwonnica sygnalizacyjna z 1847 r., o konstrukcji słupowej, zwieńczona okrągłym daszkiem z podwójnym krzyżykiem.
Readmore..Grodziec

grodziec-widok-na-gory-stolowe-2.jpg Grzbiet, stanowiący najwyższe wzniesienie Wzgórz Lewińskich, zbudowany z łupków łyszczykowych i piaskowców z wkładkami wapieni.  Zaczyna się kulminacją 716 m i przez najwyższy wierzchołek Grodczyna (803 m) opada w stronę Zielonego. Grzbietem przechodzi europejski dział wodny, a zbocza trawersuje atrakcyjna widokowa linia kolejowa do Kudowy Zdroju. Na szczycie znajduje się przekaźnik RTV, a na zboczach stare kamieniołomy i wapienniki.
Readmore..


Dańczów

danczow-dzwonnica-1.jpg Wieś w gminie Lewin Kłodzki, położona we Wzgórzach Lewińskich. Powstała prawdopodobnie w XIV w. jako część państewka homolskiego. W XVIII w. podstawę bytu ludności stanowiło tkactwo chałupnicze. W końcu XIX w. istniała tu gospoda z miejscami noclegowymi.

Warto zobaczyć:

Przydrożna dzwonnica drewniana z 1849 r. o konstrukcji szkieletowej, słupowej, kryta dachem z facjatką.
Readmore..