More from: Gmina Szczytna


Torfowisko pod Zieleńcem

torfowisko-pod-zielencem-sciezka-dydaktyczna.jpg Rezerwat utworzony w 1919 r. i reaktywowany w 1954 r., na pow. 156,8 ha, położony w Górach Bystrzyckich, obejmuje Topielisko i fragment Czarnego Bagna.  Ochronie podlega unikalne torfowisko wysokie, z zespołem roślinności, który powstał w epoce polodowcowej w piaskowcowej niecce, pod którą znajdują się nieprzepuszczalne margle. Torf ma ok. 8 m grubości, niegdyś znajdowały się tu oczka wodne, zanikły jednak po przekopaniu rowów odwadniających w XVIII-XIX w. Wypływa stąd Dzika Orlica, Readmore..
Szczytnik

szczytnik-skaly-kalwaria-3.jpg Szczyt 589 m stanowi kulminację najniższego i najmniejszego stoliwa Gór Stołowych, wznoszącego się między Szczytną a Polanicą Zdrój. Zbudowany z piaskowców, opada skalistą krawędzią do Piekielnej Doliny na południu i w stronę Szczytnej na zachodzie. Na jego zboczu znajduje się zamek Leśna (Leśny Kamień). Obok kalwaria zbudowana z kamiennych płaskorzeźb umieszczonych na piaskowcowych skałach. Budowę rozpoczęli oo. Misjonarze w latach 1929-40, zakończono ją w 1959 r. Readmore..


Szczytna

szczytna-nepomucen.jpg Miasto (ponad 5 tys. mieszkańców) położone w powiecie kłodzkim,  w dolinie Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku, na granicy Gór Bystrzyckich i Stołowych. W skład miasta wchodzą także okoliczne dawne wsie. Szczytna powstała w pocz. XIV w. w obrębie państewka homolskiego, później weszła w skład dóbr kamery śląskiej. W1627 r. została spustoszona przez żołnierzy cesarskich, w 1639 r. cesarz Ferdynand III nadał ją nadwornemu lekarzowi Esaiasowi von Sachsowi. Kupił on także okoliczne wsie i Szczytna stała się centrum rozległego dominium. Cesarz Leopold I nadał wieś również swojemu Readmore..


Stare Bobrowniki

stare-bobrowniki-widok-na-nawojowa.jpg Dawna wieś, obecnie dzielnica Szczytnej, położona w Górach Bystrzyckich między Nawojową a Gołębią. Powstała w XVII w. jako królewszczyzna, w XIX w. działały tu warsztaty bawełniarskie, 2 szlifiernie szkła i 2 huty gwoździ. Od 1910 r. spadek liczby mieszkańców, w 1973 r. włączona do Szczytnej. W dole wsi źródło szczawy wodoro-węglanowo-wapniowo-żelazistej. Pod Nawojową murowana kapliczka słupowa z XIX w.
Readmore..


Schronisko Pod Muflonem

schronisko-pod-muflonem-3.jpg Schronisko położone na zboczu Ptasiej Góry w Górach Bystrzyckich, na granicy Dusznik Zdroju i Szczytnej. W poł. XIX w. wzniesiono tu zrębowy domek kryty gontem, z gospodarstwem hodującym krowy, których mleko zalecane było przez dusznickich lekarzy. Obiekt później rozbudowano, stał się celem wycieczek kuracjuszy, nazwano go Miła Cisza, co później przekręcono na Cichą Miłość. W 1947 r. przejęte przez PTTK, po pożarze w 1959 r. odbudowane w 1964 r. Przed schroniskiem pomnik przyrody – Readmore..Nowe Bobrowniki

nowe-bobrowniki-dom-1.jpg Dawna wieś, obecnie dzielnica Szczytnej, położona w dolinie Szklarskiej Wody i Zajęcznika w Górach Bystrzyckich. Założona w XVII/XVIII w., wkrótce przerosła Stare Bobrowniki. Największy rozwój w II poł. XIX w., działały wtedy 2 szlifiernie szkła, w okresie międzywojennym powstało letnisko. Od 1960 r. część Szczytnej. Liczne przykłady budownictwa ludowego z XIX w.
Readmore..
Grodziec

grodziec-widok-na-gory-stolowe-2.jpg Grzbiet, stanowiący najwyższe wzniesienie Wzgórz Lewińskich, zbudowany z łupków łyszczykowych i piaskowców z wkładkami wapieni.  Zaczyna się kulminacją 716 m i przez najwyższy wierzchołek Grodczyna (803 m) opada w stronę Zielonego. Grzbietem przechodzi europejski dział wodny, a zbocza trawersuje atrakcyjna widokowa linia kolejowa do Kudowy Zdroju. Na szczycie znajduje się przekaźnik RTV, a na zboczach stare kamieniołomy i wapienniki.
Readmore..