More from: Gmina Dziadowa Kłoda


Gołębice

golebice-kosciol-3
Wieś w gminie Dziadowa Kłoda, położona na Równinie Oleśnickiej, nad Widawą, przy dawnej linii kolejowej Bukowa Śl. – Syców. Wzmiankowana w 1335 r., w XVII-XVIII w. własność rodu von Siegroth, w XIX w. część majoratu Radzowice rodu von Dyhm, w 1930 r. majątek rycerski został wydzielony przez Śląskie Towarzystwo Ziemskie. W 1939 r. doprowadzono linię kolejową z Bukowej Śl., przedłużoną w 1941 r. do Sycowa.

Warto zobaczyć:

Readmore..Dziadowa Kłoda

dziadowa-kloda-kosciol-2
Wieś gminna, położona na Równinie Oleśnickiej, nad Widawą, przy dawnej linii kolejowej Syców – Bukowa Śl. Wzmiankowana w 1305 r. jako Czadowacloda. Dawna własność rycerska, wchodząca w skład sycowskiego wolnego państwa stanowego. W latach 1615-1810 wchodziła w skład posiadłości zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą. Zamieszkana przez ludność polskojęzyczną, w XIX w. rozpoczęto proces germanizacji, w czasach hitlerowskich zmieniono słowiańskie nazwy miejscowości. W 1941 r. doprowadzono linię kolejową Bukowa Śl. – Syców. Teren obecnej gminy Dziadowa Kłoda historycznie podzielony był na część należącą do ks. oleśnickiego (Dziadów Most, Readmore..


Dalborowice

dalborowice-palac-1
Wieś w gminie Dziadowa Kłoda, położona na Równinie Oleśnickiej, nad Widawą. Wzmiankowana w 1305 r. jako Elgoth Daleborii, w 1400 r. istniał tu kościół, przejęty w XVI w. przez protestantów i zwrócony katolikom w 1629 i ostatecznie w 1654 r. W 1742 r. kościół rozebrano ze względu na zły stan techniczny. W 1893 r. miejscową gminę kościelną przeniesiono do Dziadowej Kłody. We wsi znajdował się majątek rycerski i folwark Neugut. Readmore..