More from: Powiat świdnicki

Szlak rowerowy R9 Sobótka Zachodnia – Tworzyjanów – Mietków

img_5590

Szlak rowerowy R9 Sobótka Zachodnia – Tworzyjanów – Mietków (11,5 km)

Sobótka Zachodnia – (1,4 km) Strzeblów – (2,6 km) Garncarsko – (4,3 km) Tworzyjanów – (7,7 km) Maniów – (11,5 km) Mietków

Odcinek długodystansowego szlaku rowerowego R9 Adriatyk – Bałtyk, biegnący spod stóp Ślęży do doliny Bystrzycy. Prowadzi lekko pofalowanym terenem na pograniczu Równiny Wrocławskiej i Świdnickiej. Nawierzchnia wyłącznie asfaltowa, szosy o umiarkowanym natężeniu ruchu. Po drodze krzyż pojednania w Strzeblowie, pałacyk w Garncarsku, pałac w Tworzyjanowie, kaplica w Maniowie i ruiny pałacu w Mietkowie.
Readmore..


Zebrzydów

zebrzydow-kosciol-3
Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1193 r. W latach 60. XX w. w rejonie wsi odkryto grodzisko kultury łużyckiej. W 1209 r. została wymieniona jako posiadłość kanoników regularnych z klasztoru NMP na Piasku we Wrocławiu. W 1221 r. została lokowana na prawie niemieckim. Ok. poł. XIII w. istniał kościół. Po kasacie dóbr kościelnych w 1810 r. Zebrzydów stał się wsią królewską.
Readmore..


Wiry

wiry-kosciol-1
Wieś w gminie Marcinowice. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1193 r. , 9 kwietnia papież Celestyn III potwierdzał Augustianom z wrocławskiego Piasku ich własności. Jedną z osad były Viuri. W 1205 r. zgodnie prawem niemieckim, który wprowadził Henryk I Brodaty we wsi wprowadzono urząd wójta. Duże zniszczenia w czasie wojny trzydziestoletniej, m.in. zniszczenie klasztoru augustianów, do którego wieś należała do sekularyzacji w 1810 r. Odbudowa trwała do 1648 r. W 1825 r. we wsi były 72 domy, sołectwo, kościół, szkoła, cegielnia i browar. Mieszkańcy hodowali owce i bydło oraz trudnili się tkactwem. W 1922 r. wieś należała do H. Rossdeutschera. Readmore..


Tworzyjanów

img_5601
Wieś w gminie Marcinowice, położona przy szosie Wrocław – Świdnica. Składa się z dwóch dawnych wsi: Kiefendorf (Sosnów) i Floriansdorf (Tworzyjanów). Najwcześniejsze wzmianki o wsi pochodzą z 1545 r., kiedy należała do rodziny Krzysztofa Petoche, a w 1548 r. do rodziny von Bock. W XVII w. właścicielem wsi Tworzyjanów był Hans von Gellhorn, a po nim rodzina von Schickfuß. Od 1876 r. do 1930 r. właścicielem był hr. Heinrich Hoslingen von Schickfuß.
Readmore..


Tąpadła

tapadla-dwor-solecki-1
Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1209 r. Założenie wsi przypisuje się komesowi Piotrowi Włastowi, który ufundował klasztor augustianów na Ślęży, przeniesiony potem do Wrocławia. Wieś wchodziła w obręb posiadłości klasztornych. Dokument opata Konrada von Leslau z 1348 r. potwierdza istnienie we wsi wolnego sołectwa. Po kasacie w 1810 r. stała się wsią królewską. Wielki pożar w 1842 r. strawił większość zabudowań. W pocz. XX w. w sołectwie osiadł Erich Bohn z Sulistrowiczek, zajmował się twórczością artystyczną. Przez Tąpadła prowadził dość uczęszczany szlak na Ślężę.
Readmore..


Śmiałowice

smialowice-kosciol-1
Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1318 r., chociaż ostatnio odnaleziono wzmiankę o wsi, pochodzącą z 1240 r. W XV w. jako właściciel figurował Sigmund von Seidlitz. W okresie wojny trzydziestoletniej von Seidlitzowie utracili wieś, która stała się wsią królewską, tworząc posiadłość wraz z Klecinem i Marcinowicami. W 1652 r. cesarz Ferdynand IV przekazał ją kolegium jezuickiemu ze Świdnicy. W 1654 r. oddano kościół katolikom. Od 1829 r. Śmiałowice stały się własnością prywatną. Od 1840 r. wieś należała do braci von Barchwitz.
Readmore..
Marcinowice

marcinowice-kosciol-1
Wieś gminna w powiecie świdnickim, położona przy szosie i nieczynnej linii kolejowej Wrocław – Świdnica. Wzmiankowana w 1204 r. Powstała prawdopodobnie jako wieś lokowana, a nazwę przyjęła od zasadźcy. W 1568 i 1594 r. jako właściciel występował Daniel von Seidliz. Podczas wojny trzydziestoletniej wieś została zniszczona, potem administrowali nią jezuici ze Świdnicy. Po sekularyzacji w 1810 r. Marcinowice stanowiły majątek kuratorium Schwabego. W 1840 r. właścicielami wsi byli bracia Gustav, Evald i Robert Oskar von Barchwitz.
Readmore..Gruszów

gruszow-krzyz-kamienny-2
Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1369 r. W 1393 r. należała do oficera księcia świdnickiego Benescha Chusnika. Podobno przed 1500 r. we wsi był jakiś zamek W 1594 r. właścicielem był Georg von Seidliz, a w 1619 r. Hans von Schindel i Georg von Taubadel. Wieś dzieliła się na dwie części, jedną po wojnie trzydziestoletniej von Schweinichen sprzedał konwentowi jezuitów ze Świdnicy. Jezuici w 1707 r. sprzedali swoją część, całą wieś posiadał Bernhard von Czettriz auf Pultzen. W 1825 r. właścicielem wsi została pani von Dresky.
Readmore..Chwałków

chwalkow-dwor-1
Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1150 r. Na południe od wsi istniała wczesnośredniowieczna osada, datowana na VI–VIII w., odkryta w 1966 r. Odkryto tam m.in. pracownię obróbki kamieni żarnowych. Obecna wieś wchodziła w obręb majątku klasztoru augustianów na Ślęży, potem klasztoru NMP na Piasku we Wrocławiu. Po sekularyzacji w 1810 r. Chwałków został sprzedany rotmistrzowi dr Hufeland. W 1840 r. wieś posiadali spadkobiercy rotmistrza dr. Hufelanda, ale urząd rentowy w Świdnicy przejął ją za długi. W 1870 r. majątek ziemski należał do Franza Radlera. Wieś rozwijała Readmore..Pszenno

pszenno-kosciol-1
Wieś w gminie Świdnica, położona przy szosie i towarowej linii kolejowej Wrocław – Świdnica. Wzmiankowana w 1241 r. W latach 1535-36 ukrywał się tu przywódca anabaptystów Dawid. Właścicielem większości wsi była Świdnica. W 1836 r. Friedrich Kopisch i Martin Scherzer założyli tu cukrownię. Kolejną zbudował w 1848 r. Johann Frommer. Podobno 9.05.1945 r. podpisano tu kapitulację Twierdzy Wrocław (tablica na przedszkolu) ale nie jest to prawdą.
Readmore..Makowice

makowice-palac-1
Wieś w gminie Świdnica. Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w dokumencie lokacyjnym z 1283 r. pod nazwą Swenkinfeld. W XIII–XIV w. siedziba rodu von Swenkfeld, z którego wywodził się m.in. słynny inkwizytor wrocławski, dominikanin, Jan von Swenkfeld (Schwenckfeld). W 2. poł. XIV w. wieś przeszła w ręce rycerskiego rodu Czettryców. Od XV w. właściciele wsi zmieniali się często, wreszcie w 1840 r. Makowice stały się własnością kupieckiej rodziny Webskych z Głuszycy. W 1870 r. wieś liczyła trzydzieści kilka domów, miała dwa młyny, kościół Readmore..Grodziszcze

grodziszcze-kosciol-1
Wieś w gminie Świdnica. Wieś zaliczana jest do najstarszych wsi na Śląsku. W trakcie prowadzonych prac archeologicznych odkryto we wsi ślady pobytu człowieka z czasów neolitu. W XI w. we wsi istniała kasztelania, wymieniana wśród kasztelańskich warowni południowego pogranicza Śląska jako Gramolin, co potwierdził w słynnej „srebrnej bulli” w 1155 r. papież Hadrian IV. W XI-XII w. wieś była siedzibą kasztelana Jana Pana na zamku Grodez. Kasztelanię w późniejszym okresie przeniesiona do Świdnicy. W średniowieczu była własnością Kanoników regularnych co 9 kwietnia 1193 r. potwierdził Papież Celestyn III. W 1288 r. Grodziszcze było wsią książęcą. W 1742 r. król Readmore..