More from: Gmina Kąty Wrocławskie

Szlak zielony Małkowice – Gałów – Leśnica

img_2827

Szlak zielony Małkowice – Gałów – Leśnica (13,5 km)

Małkowice – (1,5 km) Romnów – (2,8 km) Bogdaszowice – (6,0 km) Gałów – (7,1 km) Samotwór – (10,3 km) Jerzmanowo – (11,4 km) Ratyń – (13,5 km) Leśnica

Odcinek szlaku zielonego Kąty Wrocławskie – Uraz. Biegnie płaskim terenem Doliny Bystrzycy na pograniczu Równiny Wrocławskiej i Wysoczyzny Średzkiej. Nawierzchnia mieszana, ulice asfaltowe i drogi leśno-polne. Po drodze kościół i ruiny pałacu w Gałowie, pałac w Samotworze oraz poczta, kościół poewangelicki i figura maryjna na Leśnicy.

Readmore..


Szlak zielony Kąty Wrocławskie – Sośnica – Małkowice

img_2626

Szlak zielony Kąty Wrocławskie – Sośnica – Małkowice (9,3 km)

Kąty Wrocławskie – (2,6 km) Sośnica – (4,6 km) Sadkówek – (6,1 km) Sadowice – (9,3 km) Małkowice

Początkowy odcinek szlaku zielonego Kąty Wrocławskie – Uraz. Biegnie płaskim terenem Doliny Bystrzycy na pograniczu Równiny Wrocławskiej i Wysoczyzny Średzkiej. Nawierzchnia mieszana, ulice asfaltowe i drogi leśno-polne. Po drodze kościół i rynek w Kątach Wrocławskich, kościół i pałac w Sośnicy, lasy łęgowe nad Bystrzycą oraz kościół i pałac w Małkowicach.

Readmore..


Szlak żółty Smolec – Samotwór – Wrocław Jerzmanowo (Szlak im. B. Turonia)

samotwor-palac-02

Szlak żółty Smolec – Samotwór – Wrocław Jerzmanowo (Szlak im. B. Turonia)

Smolec – (3,0 km) Kębłowice – (4,3 km) Skałka – (5,6 km) Samotwór – (9,4 km) Wrocław Jerzmanowo

Odcinek szlaku żółtego dookoła Wrocławia im. B. Turonia. Biegnie przez płaski teren Równiny Wrocławskiej i skrajem doliny Bystrzycy. Nawierzchnia mieszana – zarówno ulice i szosy asfaltowe, jak i drogi bite i gruntowe. Po drodze można zobaczyć pałace w Kębłowicach i Samotworze oraz kościół z młynem w Skałce.

Readmore..


Szlak żółty Biskupice Podgórne – Jaszkotle – Smolec (Szlak im. B. Turonia)

biskupice-podgorne-palac-05

Szlak żółty Biskupice Podgórne – Jaszkotle – Smolec

Biskupice Podgórne – (3,4 km) Gądów – (4,2 km) Jaszkotle – (6,5 km) Smolec

Odcinek szlaku żółtego dookoła Wrocławia im. B. Turonia. Biegnie przez lekko pofalowany teren Równiny Wrocławskiej. Nawierzchnia – głównie ulice i szosy asfaltowe z dłuższym odcinkiem dróg polnych i ścieżek. Po drodze można zobaczyć pałac w Biskupicach Podgórnych oraz kościoły w Jaszkotlu i Smolcu.

Readmore..

Szlak rowerowy R9 Kąty Wrocławskie – Małkowice – Wrocław Muchobór Wielki

malkowice-skalka-13

Szlak rowerowy R9 Kąty Wrocławskie – Małkowice – Wrocław Muchobór Wielki

Kąty Wrocławskie – (3,0 km) Wszemiłowice – (6,6 km) Sadowice – (9,9 km) Małkowice – (11,4 km) Skałka – (12,7 km) Kębłowice – (14,4 km) Krzeptów – (19,8 km) Wrocław Muchobór Wielki

Krótka i łatwa trasa prowadząca w pierwszej części wzdłuż malowniczej doliny Bystrzycy. Nawierzchnia prawie w całości asfaltowa, jedynie odcinek Sadowice – Małkowice gruntowy (możliwy objazd). Na odcinku Skałka – Muchobór Wielki duże natężenie ruchu samochodowego.
Readmore..


Kąty Wrocławskie

katy-wroclawskie-rynek-ratusz-2
Miasto (5700 mieszkańców) w powiecie wrocławskim, położone w dolinie między Bystrzycą a Strzegomką, przy linii kolejowej Wrocław – Wałbrzych, autostradzie A4 Wrocław – Legnica i szosie Środa Śląska – Oława. Wg ustnych przekazów osada istniała tu już w 1101 r. Miasto lokowane na prawie średzkim przez ks. Bolka I Surowego w 1297 r. pod nazwą Kant. W 1302 r. wzmiankowano parafię i dziedzicznego wójta. W 1322 r. miasto wniosła w posagu żona Konrada Oleśnickiego, w 1329 r. weszło w skład ks. świdnicko-jaworskiego, później ziębickiego. W 1339 r. ks. Bolko II Mały sprzedał je Readmore..


Zybiszów

zybiszow-palac-portal
Osada w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej. Wzmiankowana w 1338 r. jako Sebischau, w XVII w. posiadała ją Helena Fesselinger, która za zgodą starosty krajowego ks. wrocławskiego samodzielnie władała majątkiem po śmierci męża. W 1680 r. kupił ją Gottfryd von Männich, w XVIII w. własność von Döbschutzów, w 1795 r. von Stegmannów, kolejni właściciele to: Pitschke (ok. 1830), Johanne Caroline von Pückler (1856), Franz Bauch (1866), von Stegmann (1873) r., Ferdinand von Lippe (od 1880) i Georg Skutsch (od ok. 1886). Od pocz. XX w. do 1945 r. własność von Wallenbergów ze Smolca.
Readmore..


Zachowice

zachowice-kosciol-1
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej. Wzmiankowana w 1217 r. pod nazwą Zachouici jako darowizna Zachariasza, syna Artwiga dla biskupa wrocławskiego. W XVIII w. własność barona von Stillfrieda, w 1795 r. pana von Pertkenau. Na pocz. XIX w. kupił ją Heinrich von Zedlitz, od 1838 r. do 1945 r. była w posiadaniu fundacji dla panien z rodu von Zedlitz.
Readmore..


Wojtkowice

wojtkowice-kosciol-1
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej. Wzmiankowana w 1309 r. pod nazwą Woickowitz jako darowizna ks. legnickiego Bolesława III i wrocławskiego Henryka VI dla Bogusza z Pogorzeli. W 1492 r. Walenty Scheuerlein sprzedał ją klasztorowi św. Wincentego z Wrocławia, który posiadał ją aż do sekularyzacji w 1810 r. Niedługo potem kupił ją graf Blücher z Krobielowic, we władaniu tej rodziny wieś pozostała do 1945 r.
Readmore..


Strzeganowice

strzeganowice-kosciol-1
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej. Wzmiankowana już w 1155 r. pod nazwą Ztreganoici jako własność biskupa wrocławskiego. W 1312 r. ks. Henryk VI sprzedał ją wrocławskiemu mieszczaninowi Gisco de Reste. Od 1352 r. do sekularyzacji w 1810 r. należała do kapituły wrocławskiej. Kolejni właściciele to: baron von Kottwiz (1845), Fryderyk Walkhoff (do 1888) i rodzina Naehrich (od 1888), posiadająca fabrykę w Pustkowie Żurawskim.
Readmore..


Stoszyce

stoszyce-palac-4
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona w Dolinie Bystrzycy, nad Strzegomką. Wzmiankowana w 1311 r. jako własność Thimo von Kmelowa, w 1353 r. wieś Stobschicz posiadał klasztor św. Wincentego we Wrocławiu, od 1504 r. do sekularyzacji w 1810 r. znajdowała się w rękach wrocławskich klarysek. Potem przeszła w ręce prywatne, posiadali ją: Hoffmann, Hugo Carl Schmeck-Pfeffer (1880), Ludwig Schmidt (1886), Emil Barthel, Oswald Hoffman (1909).
Readmore..


Sośnica

sosnica-kosciol-3
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, przy szosie Wrocław – Kąty Wrocławskie, nad Bystrzycą. Wzmiankowana w 1244 r., istniał wtedy kościół. W latach 1248-1287 własność Michała von Schosnitz, późniejszego kasztelana wrocławskiego. Od 1302 r. w kościele odbywały się odpusty, przyciągające pielgrzymów. Od 1312 r. własność von Parchwitzów, od ok. 1338 r. do 1403 r. von Reichenbachów, w XV w. często zmieniała właścicieli. Od 1484 r. do poł. XVII w. podlegała von Prockendorfom, od 1740 r. własność Jana Franciszka von Roye, od 1777 r. von Saurmów z Samotworu, od 1846 r. Immerwahra, od 1857 r. Walkhoffa, który postawił cukrownię, Readmore..Smolec

smolec-ruiny-zamku-1
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, przy linii kolejowej Wrocław – Wałbrzych. Powstała dzięki połączeniu osad: polskiej (Smolec Mały) i niemieckiej (Smolec Wielki), wzmiankowana w 1323 r. W 1523 r. własność rodu von Sauerma-Uthmannsche, od 1616 r. obie wsie należały do Gottfrieda von Uthmanna. W 1795 r. własność von Pfeirla, w 1830 r. hr. von Konigsdorfa, później barona von Wallenberg- Pachaly, który po 1844 r. połączył obie części wsi. W 1843 r. doprowadzono linię kolejową Wrocław – Świebodzice, założono cukrownię, fabrykę superfosforatu Readmore..


Skałka

skalka-kosciol-1
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, nad Bystrzycą. Wzmiankowana w 1250 r. pod nazwą Scalka, należała do klasztoru augustianów z Wrocławia. W latach 1488-1622 r. własność rodziny von Geresleben, do 1786 r. von Haugwitzów, od 1786 r. von Posadowskych, od 1. poł. XIX w. Eisfeldów, później zarządzał nią Herrmann ze Stanowic, wreszcie od pocz. XX w. do 1945 r. w posiadaniu Jesdinskych z Kębłowic.
Readmore..


Samotwór

samotwor-palac-03
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, nad Bystrzycą. Wzmiankowana w 1272 r. pod nazwą Zsamotvor jako własność klasztoru klarysek we Wrocławiu, w 1274 r. nadany przez Henryka IV Prawego braciom Ronbere (Romberg). W 1681 r. własność von Löwensternów, od 1776 r. von Saurmów, w latach 1867-91 von Richthofenów, od pocz. XX w. do 1945 r. Jesdinskych z Kębłowic.
Readmore..


Sadowice

sadowice-palac-4
Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Równinie Wrocławskiej, przy linii kolejowej Wrocław – Wałbrzych, nad Bystrzycą. Wzmiankowana w 1250 r. pod nazwą Sadova, jako własność augustianów na Piasku we Wrocławiu. Od ok. 1598 r. własność von Saurmów, od pocz. XVIII w. von Posadowskych, w 1795 r. rodziny von Pachaly, na pocz. XIX w. wróciła do von Saurmów. Później własność von Stoschów i Schachtów. Ok. 1902 r. przejął ją Gustaw von Johnston. W 1843 r. doprowadzono linię kolejową Wrocław – Świebodzice.
Readmore..