More from: Gmina Bardo

Brzeźnica (492 m)

brzeznica-widok-na-gory-zlote_a
Szczyt będący najwyższą kulminacją Masywu Grochowej. Wzniesienie jest ostańcem, który tworzą cztery odosobnione wzniesienia o charakterze wyspowym. Wznosi się w zachodniej części masywu, jako wyraźnie zaznaczona kulminacja, po zachodniej stronie sąsiedniego wzgórza Grochowiec, od którego oddzielona jest niewielkim siodłem. Wzgórze ma postać małego grzbietu o przebiegu równoleżnikowym z nieznacznie pofalowaną linię grzbietową o płaskim szczycie ze skalistą grzędą szczytową. Wzniesienie mimo niewielkiej wysokości posiada strome zbocza, które podnoszą walory Readmore..

Bardo

bardo-most-zabytkowy-3
Miasto (2 794 mieszkańców) w powiecie ząbkowickim, położone nad Nysą Kłodzką, przy szosie i linii kolejowej Wrocław – Kłodzko. Założone w X w. jako gród obronny w Górach Bardzkich nad przełomem Nysy Kłodzkiej. Gród wymieniony był po raz pierwszy przez kronikarza Kosmasa pod 1096 r. jako zniszczony przez czeskiego ks. Brzetysława II. O polskości tego terenu świadczy fakt, że kasztelanami bardzkimi byli wyłącznie rycerze polscy (Sobiesław w 1203 r., Dzierżko-Peregryn w 1223 r., Bogusław Jarosławowic w 1261 r., Jan syn Żerzucha w 1269 r., Jarosław Mroczkowic z Owiesna w 1283 r.), a Readmore..


Przyłęk

przylek-kosciol-4
Wieś w gminie Bardo, położona w dolinie Nysy Kłodzkiej, przy linii kolejowej Kłodzko – Kamieniec Ząbkowicki. W okolicy odkryto ślady osadnictwa kultury łużyckiej. Wieś wzmiankowana w 1198 r., w 1230 r. ks. Henryk Brodaty darował ją kapitule Św. Krzyża katedry wrocławskiej, a część Piasek klasztorowi augustianów (od 1247 r. cystersów) w Kamieńcu Ząbkowickim, prawdopodobnie wtedy nastąpiła lokacja na prawie niemieckim. W 1253 r. wzmiankowano wójta, prawdopodobnie wieś uzyskała prawa miejskie, jednak nie utrzymały się zbyt długo. W 1394 r. cystersi nabyli od kanoników katedralnych we Wrocławiu młyn nad Nysą Kłodzką. W czasie wojny 30-letniej wybuchła Readmore..


Dzbanów

dzbanow-dwor-1
Wieś w gminie Bardo, położona w dolinie Nysy Kłodzkiej, u północnych stóp Gór Bardzkich. Wzmiankowana w 1189 r. na terenie kolonizowanym przez augustianów (od 1249 r. cystersów) z Kamieńca Ząbkowickiego. Wieś znajdowała się częściowo w rękach prywatnych, całość zakupił opat Johannes w 1394 r. W 1529 r. opat Georg wydzielił ze wsi folwark. Po sekularyzacji w 1810 r. nabyła ją kr. holenderska Fryderyka Luiza Wilhelmina, a w 1838 r. odziedziczyła ks. Marianna Orańska. W 1836 r. powstała szkoła katolicka, w której uczył w latach 1885-87 poeta Hermann Stehr. Na północ od wsi Readmore..


Różańcowa (380 m)

rozancowa-kaplica-03-1
Szczyt w północnej części Gór Bardzkich, górujący od północy nad Bardem i zamykający przełom Nysy Kłodzkiej. Zbudowany z piaskowców szarogłazowych i mułowców. Prawdopodobnie na pocz. XVIII w. Austriacy wznieśli pod szczytem fort, rozbudowany przez Prusaków po 1741 r. i w 1813 r., jedno z ogniw systemu fortyfikacji zewnętrznych twierdzy w Srebrnej Górze. W 1905 r. na południowo-zachodnim zboczu Różańcowej redemptoryści z Barda zaczęli stawiać rozległą kalwarię, do 1945 r. zdążono postawić 12 kaplic. Później Droga Różańcowa niszczała, renowację podjęto w latach 80. XX w., dostawiono nawet jedną współczesną kaplicę. W miejscu planowanych kaplic stoją Readmore..Grochowa

grochowa-dwor-brama
Wieś w gminie Bardo, leżąca u południowych stóp Masywu Brzeźnicy. Wzmiankowana już w 1154 r. Właścicielami były rody: von Pogrell, von Reichenbach (1485), von Tscheschwiz (1583), von Hatzfeld (k. XVI w.), Mannelin (1765), Schefflern (1765), w XIX w. wieś weszła w skład państwa stanowego w Ząbkowicach hr. von Schlabrendorf. W poł. XIX w. w okolicy zaczęto wydobywać rudy żelaza, węgiel brunatny, w 1870 r. powstała kopalnia magnezytu, później zakład przerobu surowca i piec. W latach 1907 i 1912 powstały kolejne kopalnie, których liczba wzrosła później do 8, wydobywano także rudy niklu. Pod koniec Readmore..


Brzeźnica

brzeznica-kosciol-1
Wieś w gminie Bardo, leżąca w obniżeniu pomiędzy Górami Bardzkimi i Masywem Brzeźnicy. Powstała prawdopodobnie w XIII/XIV w., w 1399 r. wzmiankowano kościół. Często zmieniała właścicieli (von Warnsdorf, Jenkwiz, Reibniz i Seidliz). W XVI w. kościół przejęli protestanci, wrócił do katolików w 1644 r. W 1613 r. cesarz nadał wieś Hansowi von Teschau. Spustoszona przez wojska szwedzkie w 1641 r., w latach 1654-1791 należała do ks. ziębickich Auerspergów. W 1807 r. w okolicy doszło do potyczek wojsk francusko-bawarskich i pruskich, przechodzili tędy polscy ułani. W XIX w. wieś należała Readmore..