More from: Gmina Ciepłowody

Szlak niebieski Przerzeczyn-Zdrój – Ruszkowice – Przełęcz nad Błotnicą

twardziel-przed-3

Szlak niebieski Przerzeczyn-Zdrój – Ruszkowice – Przełęcz nad Błotnicą

Przerzeczyn-Zdrój – (2,3 km) Podlesie – (4,0 km) Ruszkowice – (7,1 km) Przełęcz nad Błotnicą

Krótki odcinek nowego szlaku we Wzgórzach Niemczańskich, wyznakowanego w 2013 r. Prowadzi szosą do Ruszkowic a potem przez widokowy szczyt Twardziel (359 m) we Wzgórzach Dobrzenieckich. Szlak został oznakowany przez PTTK Strzelin.

Readmore..


Rezerwat Muszkowicki Las Bukowy

muszkowicki-las-bukowy-sniezyca-wiosenna-3
Rezerwat leśno-florystyczny utworzony w 1966 r. na pow. 16,43 ha, zajmuje południowo-wschodni skraj Bukowego Lasu i południowe zbocze doliny Zamecznego Potoku. Rośnie tu las bukowy o charakterze zbliżonym do naturalnego i grąd dębowo-grabowy o bogatym runie. Znajdują się tu 4 zespołu kurhanów (prawie 30 sztuk), pochodzące z okresu od neolitu po wczesne średniowiecze. Występują tu rzadkie gatunki roślin (skrzyp Readmore..


Muszkowice

muszkowice-kaplica-1
Wieś w gminie Ciepłowody, położona na zachodnim skraju Kotliny Henrykowskiej. Odkryto tu ślady osady z czasów kultury łużyckiej, ceramiki wstęgowej i wczesnego brązu (1800-1700 p.n.e.). Wieś wzmiankowana w 1237 r. jako własność rycerska, sprzedana w 1282 r. przez ks. Henryka IV Probusa klasztorowi w Henrykowie. W 1302 r. zgłaszający pretensje do majątku Berhnhard spalił tutejszy folwark z 313 owcami. Od 1810 r. własność kr. Niderlandów i wlk. ks. von Sachsen-Weimar.

Readmore..


Czesławice

czeslawice-kapliczka
Mała wieś w gminie Ciepłowody, położona w Kotlinie Henrykowskiej, na północnym skraju Wysoczyzny Ziębickiej. Wieś rycerska wzmiankowana była w XIII w., od lat 1297-1301 aż do 1810 r. własność klasztoru w Henrykowie. Później wieś należała do kr. holenderskiej Fryderyki Luizy Wilhelminy i wlk. ks. Sophie von Sachsen-Weimar. We wsi kapliczka z XIX w., d. folwark z XIX w. i ujęcie wody z wejściem o cechach architektury obronnej z pocz. XIX w., przebudowane w k. XIX w.
Readmore..


Ciepłowody

cieplowody-kosciol-3.jpg Duża wieś, siedziba gminy na skraju Wzgórz Dobrzenickich. Osadnictwo sięga czasów kultury ceramiki wstęgowej kłutej, wieś założono na pocz. XIII w. Nazwa wzięła się od bijącego tu, nie zamarzającego źródła. W 1443 r. oddział mieszczan wrocławskich zdobył zamek, będący w posiadaniu rycerza-rozbójnika Georga von Reibnitza. W latach 1543-1653 i 1708-1945 kościół był w użytkowaniu ewangelików. Tutejszy pastor Steinmetz (1716-1722) był znanym krzewicielem ruchu pietystów. W 1908 r. Readmore..


Stary Henryków

stary-henrykow-kosciol-2.jpg Wieś w gminie Ciepłowody, położona w zachodniej części Kotliny Henrykowskiej. Jak nazwa wskazuje jest ona starsza od samego Henrykowa, tamtejsze opactwo weszło w posiadanie wsi już w XIII w. Kościół był niszczony trzy razy: w czasie najazdu Mongołów w 1241 r., w okresie wojen husyckich w XV w.  i w czasie wojny 30-letniej. W 1908 r. powstała tu stacja na linii kolejowej Henryków – Ciepłowody. Readmore..Dobrzenice

dobrzenice-kosciol.jpg Mała wieś w gminie Ciepłowody, położona u wschodniego podnóża Wzgórz Dobrzenickich, które od niej wzięły swoją nazwę. Wieś istniała już w XIII w., chociaż niektóre źródła niemieckie przypisywały jej założenie starożytnym Galom. W XVI w. większość mieszkańców przyjęła protestantyzm. Koło kościoła stał pomnik, który wg legendy odwiedzającym go młodym parom zapewniał długie lata w szczęściu. W 1908 r. doprowadzono linię kolejową na trasie Ciepłowody – Kondratowice, na terenie wsi Readmore..