More from: Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Suszka

suszka-stacja-4
Wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, położona w dolinie Nysy Kłodzkiej, przy linii kolejowej Kłodzko – Kamieniec Ząbkowicki. Odkryto tu ślady 2 osad z okresu wpływów rzymskich. Wieś wzmiankowana w 1316 r., przed 1322 r. lokowana na prawie niemieckim. W 1403 r. zakupił ją klasztor cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim. Zniszczona w czasie wojny 30-letniej i opuszczona ok. 1645 r., ponownie zasiedlona po zakończeniu wojny. Po sekularyzacji dóbr kościelnych przeszła na własność kr. holenderskiej Fryderyki Luizy Wilhelminy, w 1838 r. odziedziczyła ją ks. Marianna Orańska. W 1874 r. Readmore..


Sosnowa

sosnowa-kosciol.jpg Wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, położona na pograniczu Pradoliny Nysy i Przedgórza Paczkowskiego. Została założona na przełomie XII i XIII w., pierwsza wzmianka pochodzi z 1210 r. W latach 1251-1810 własność klasztoru cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim. W 1302 r. lokowana na prawie niemieckim. Podobno w 1428 r. doszło w okolicy do bitwy z husytami. W czasie wojny 30-letniej wieś została całkowicie spustoszona. W 1900 r. zbudowano linię kolejową Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok, w Readmore..Doboszowice

doboszowice-kosciol-1.jpg Duża wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, położona na granicy Pradoliny Nysy i Wysoczyzny Ziębickiej. Wieś została założona w 1291 r. przez kolonistów niemieckich, już w 1293 r. wzmiankowano kościół. Doboszowice stanowiły własność rodów rycerskich m.in. von Schaffgotschów (1465-1537), von Promnitzów (1537-1585) i von Lichtensteinów (1687-1747), do 1816 r. wchodziły w obręb księstwa nyskiego, wtedy dopiero weszły w skład powiatu ziębickiego. W 1874 r. powstała linia kolejowa Kamieniec Ząbkowicki – Nysa, we wsi powstała wtedy stacja. W 1926 r. rozparcelowano majątek ziemski. Readmore..


Topola

topola-kosciol-nepomucen.jpg Wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, w dolinie Nysy Kłodzkiej. Wzmiankowana w 1293 r., od XIV w. do 1810 r. własność cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego, od 1838 r. ks. Marianny Orańskiej.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Bartłomieja fundacji opata z Kamieńca Ząbkowickiego, barokowy z lat 1754-1757, na miejscu wcześniejszego z 1317 r., wewnątrz rokokowy wystrój. Przy kościele barokowa figura św. Jana Nepomucena z Readmore..


Śrem

srem-kosciol.jpg Mała wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, leżąca na pograniczu Przedgórza Paczkowskiego i Pradoliny Nysy. Osadnictwo datuje się tu od czasów wpływów rzymskich. Wieś lokowana była w 1294 r., wkrótce potem stała się własnością klasztoru w Kamieńcu Ząbkowickim, była w jego posiadaniu do 1810 r.

Warto zobaczyć:

Kościół Ducha Św., pierwotny, barokowy powstał w 1666 r., Readmore..


Ożary

ozary-nepomucen.jpg Wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, na Przedgórzu Paczkowskim. Założona przez cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego przed 1260 r., w ich posiadaniu do 1810 r. W 1344 r. książę ziębicki Mikołaj potwierdził von Haugwitzom przywilej górniczy, jednak prac tu nie podjęto.

Kościół św. Katarzyny z XIV-XV w., gruntownie przebudowany na barokowy w XVII-XVIII w., w latach 1853-1854 dostawiono kaplice, wystrój późnobarokowy i rokokowy. Readmore..


Kamieniec Ząbkowicki

kamieniec-zabkowicki-zamek-1.jpg Duża wieś i siedziba gminy w dolinie Nysy Kłodzkiej. Osadnictwo datuje się od czasów kultury łużyckiej. Istnienie zamku Kamgruk wzmiankowano w 1094 r., w latach 1096-1105/07 zajęty przez Czechów. Vinzenz von Pogrell w 1210 r. założył tu klasztor augustianów, przejęty w 1248 r. przez cystersów. Klasztor był centrum rozległych dóbr ziemskich, sięgających Moraw. W czasie wojen husyckich klasztor został złupiony w 1426 i 1428 r., Readmore..


Byczeń

byczen-kosciol-2.jpg Wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, w dolinie Nysy Kłodzkiej. Odnaleziono ślady człowieka z paleolitu, w średniowieczu istniał tu gródek. Wieś powstała ok. 1183 r., od 1349 r. do 1810 r. własność cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego. W czasie wojen husyckich w 1427 r. i wojny 30-letniej w 1632 r. i latach 1643-1646 wieś była niszczona.
Readmore..