More from: Gmina Ząbkowice Śląskie

Pawłowice

pawlowice-budynek
Wieś w gminie Ząbkowice Śląskie, położona w Obniżeniu Ząbkowickim. Wzmiankowana w 1260 r., w 1396 r. Peter de Kunczindorf sprzedał ją klasztorowi cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim. Istniało tu także wolne sołectwo. Po sekularyzacji w 1810 r. wieś nabyła kr. holenderska Fryderyka Luiza Wilhelmina, później przeszła w ręce Marianny Orańskiej.
Readmore..


Grochowiec (425 m)

grochowiec-widok-na-brzeznica
Szczyt we wschodniej części Masywu Brzeźnicy, pomiędzy Brzeźnicą (492 m) a Stróżnikiem (417 m). Zbudowany z serpentynitów, granodiorytów i gabra. Na skalnych wychodniach rosną rzadkie paprocie (zanokcica ciemna i klinowa) oraz storczyk kruszczyk szerokolistny. W poł. XIX w. na zboczach zaczęto wydobywać magnezyt, powstały 3 kopalnie, zalane przez Niemców w 1945 r.
Readmore..


Braszowice

braszowice-kosciol-3
Wieś w gminie Ząbkowice Śląskie, położona na pograniczu Obniżenia Ząbkowickiego i Masywu Brzeźnicy, przy szosie Ząbkowice Śląskie – Kłodzko. Lokowana przed 1253 r., w 1270 r. wzmiankowano kościół. Istniało tu wolne sołectwo i kilka posiadłości, należących do różnych właścicieli. Jedną z nich nabyli w 1398 r. cystersi, reszta należała do von Reichenbachów ze Stolca. Po 1528 r. kościół przejęli protestanci. W 1630 r. Reichenbachowie sprzedali swoją część wsi klasztorowi w Kamieńcu Ząbkowickim, który stał się jej wyłącznym właścicielem. W 1644 r. kościół wrócił w ręce katolików. 27.02.1741 Readmore..


Cierniowa Kopa (384 m)

cierniowa-kopa-wyrobisko-2
Najwyższe wzniesienie Wzgórz Dobrzenieckich, położone na ich południowym skraju. Zbudowane z łupków łyszczykowych. Na skrzyżowaniu dróg na zachód od szczytu rośnie pomnikowy dąb szypułkowy. Na północno-zachodnim zboczu ma swoje źródło Ślęza, na północnym stoi krzyż kamienny, odnaleziony w 1979 r. Na samym szczycie wyrobisko dawnego kamieniołomu łupków.
Readmore..


Zwrócona

zwrocona-kosciol-1.jpg Wieś w gminie Ząbkowice Śląskie, w Obniżeniu Ząbkowickim. Osadnictwo istniało tu już w okresie neolitu i epoki brązu. Wieś wzmiankowana już w 1175 r. jako posiadłość cystersów z Lubiąża, w XIII w. przeszła na własność kapituły katedry wrocławskiej (do 1810 r.). Często dochodziło do sporów władz kościelnych z Ząbkowicami Śląskimi o prawo sprzedaży we wsi piwa spoza miasta. Readmore..


Sieroszów

sieroszow-kosciol-1.jpg Wieś w gminie Ząbkowice Śląskie, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Osadnictwo datuje się tu od starszej epoki brązu (1800-1700 p.n.e.). Wieś wzmiankowana była w 1277 r. W 1653 r. podczas dokonywania tzw. redukcji kościoła (zwrotu katolikom) doszło we wsi do zamieszek, bowiem mieszkańcy byli ewangelikami. W latach 1688-1810 własność klasztoru w Henrykowie. W połowie XIX w. właścicielem wsi był Heinrich Diettrich, rosła tu najlepsza na Śląsku pszenica, za którą właściciel Readmore..


Koziniec

koziniec-kosciol-3.jpg Wieś w gminie Ząbkowice Śląskie, w Obniżeniu Stoszowic. Powstał ok. 1241 r., pierwotnie założony jako miasto, jednak lokacja nie udała się. Frantz Hans Schweerts von Reist wzniósł dwór, który spłonął od uderzenia pioruna w 1622 r. W 1653 r. dokonano redukcji kościoła, zwracając go katolikom.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Jakuba Apostoła wzmiankowany w 1452 r., obecny barokowy z 1749 r., wyposażenie z XVIII/XIX w.

Readmore..


Kluczowa

kluczowa-palac-1.jpg Mała wieś w gminie Ząbkowice Śląskie, we Wzgórzach Bielawskich. Wymieniana w XIV w., była posiadłością rodów rycerskich  m. in. von Pfeilów od 1583 r. do końca XVIII w. i Rustów w latach 1839-1945. W 1762 r. podczas wojny siedmioletniej w sąsiedztwie wsi rozegrała się duża bitwa austriacko-pruska. W 1879 r. na polach w stronę Piławy Górnej spadł meteoryt, jego część jest eksponowana w Muzeum Mineralogicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Readmore..


Grochowiska

grochowiska-kosciol.jpg Mała wieś w gminie Ząbkowice Śląskie, położona w Obniżeniu Ząbkowickim. Odkryto tu pozostałości osady z czasów kultury łużyckiej. Wieś jest jedną z najstarszych w okolicy, wymieniono ją już w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. W latach ok. 1260 – 1810 własność cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego. 27 lutego 1741 r. w okolicy odbyła się potyczka prusko-austriacka, zwycięstwo wojsk austriackich zmusiło króla pruskiego Fryderyka II do ucieczki i ukrycia się w klasztorze w Kamieńcu Ząbkowickim. Readmore..