More from: Gmina Złoty Stok
Przełęcz Kłodzka

przelecz-klodzka-widok-na-podzamecka-kopa-i-grodzisko.jpg Przełęcz 483 m, rozdzielająca Góry Bardzkie i Złote oraz Sudety Środkowe od Wschodnich. Tędy do wnętrza Ziemi Kłodzkiej wdarł się lądolód w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Przez przełęcz prowadził trakt handlowy, łączący Czechy ze Śląskiem i Małopolską. W kwietniu 1807 r. toczyły się tu walki francusko-pruskie. W 1846 r. zbudowano szosę, która dziś łączy Kłodzko z Nysą.
Readmore..Płonica

plonica-kosciol-4.jpg Wieś w gminie Złoty Stok, na Przedgórzu Paczkowskim. Powstała w XIV w. jako własność cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego, w których posiadaniu była do 1810 r.

Warto zobaczyć:

Barokowy kościół św. Mikołaja z 1777 r. wzniesiony wg projektu Kaufmanna, wewnątrz rokokowe wyposażenie z końca XVIII w. W murze kościelnym renesansowe epitafium z 1585 r.

Readmore..


Mąkolno

makolno-kosciol-1.jpg Wieś w gminie Złoty Stok, na północnym przedpolu Gór Złotych. Założona przez klasztor w Kamieńcu Ząbkowickim, wzmiankowana w 1260 r. W 1483 r. hrabia kłodzki Henryk Starszy wydał przywilej Janowi Pannwitzowi Młodszemu przywilej na prowadzenie tu robót górniczych. W XIX w. własność Marianny Orańskiej. Mieści się tu filia Zakładów Tworzyw i Farb ze Złotego Stoku. Readmore..


Złoty Jar

zloty-jar-osrodek-wypoczynkowy.jpg Długa dolina, ciągnąca się od kopalni złota w Złotym Stoku aż do podnóży Jawornika Wielkiego w Górach Złotych, miejsce dawnych poszukiwań rud złota i arsenu. Znajdują się tu wyloty Sztolni Gertrudy, Czarnej i Książęcej, z czego dwie ostatnie udostępnione są do zwiedzania. Sztolnia Czarna wchodzi w skład podziemnej trasy w kopalni złota, Sztolnia Książęca pochodzi z XV w. i można wejść 250 m wgłąb niej. W wielkim wyrobisku dawnego kamieniołomu i nad korytem potoku znajduje się Leśny Park Readmore..

Krzyżniak

krzyzniak-lawka.jpg Szczyt 516 m, na północnym krańcu Gór Złotych, górujący nad Złotym Stokiem. Nazwa pochodzi od krzyży stawianych w miejscach licznych katastrof górniczych, zbocza bowiem były wręcz podziurawione licznymi sztolniami kopalni złota. W 1731 r. na szczycie wybudowano kaplicę św. Anny z prowadzącą do niej drogą krzyżową. W 1846 r. dobudowano wieżyczkę, a w 1855 r. pustelnię dla opiekującego się kaplicą pustelnika. Obok kaplicy zachowała się resztka figury Eliasza biorącego chleb z dzioba Readmore..Jawornik Wielki

jawornik-wielki-widok-na-zloty-jar.jpg Szczyt 872 m, najwyższy w północnej części Gór Złotych, jego charakterystyczna kopuła widoczna jest nawet z nizin śląskich. Zbudowany z granitoidów i łupków metamorficznych z wkładkami serpentynitów. Wylesiony po klęsce ekologicznej w latach 80.  szczyt stanowi dobry punkt widokowy na północ, z Jeziorami Nyskim i Otmuchowskim. Z Jawornikiem związane są legendy o zmarłych wędrowcach, uważano go za siedzibę bogów śmierci, co ma związek z występującymi tu trującymi złożami arsenu. W 2009 r. na szczycie powstała mała wieża widokowa.
Readmore..Złoty Stok

zloty-stok-kopalnia-zlota-kolejka.jpg Małe miasteczko, liczące 3000 mieszkańców, położone u północnych stóp Gór Złotych. Znajdowały się tu złoża rud złota i arsenu, a tradycje górnicze sięgają X w. Wzmiankowany w 1291 r. jako osada targowa. W 1273 r. książę Henryk Probus zezwolił cystersom kamienieckim na wydobywanie kruszcu. Prawa miejskie Złoty Stok uzyskał w 1344 r., w 1358 r. został kupiony przez Bolka II księcia świdnickiego. W 1491 r. Złoty Stok otrzymał status Wolnego Miasta Górniczego z najstarszym na Śląsku Readmore..