More from: Gmina Dobrodzień


Turza

turza-kapliczka-nepomucen Przysiółek Myśliny w gminie Dobrodzień, położony na Równinie Opolskiej. Nazwa pochodzi od tego, że mieszkała tu ludność opiekująca się turami. Prawdopodobnie już w XV w. istniała tu prymitywna huta żelaza (ognisko dymarskie). W XVII-XVIII w. własność Kozłowskich. Do 1922 r. osada wchodziła w skład powiatu oleskiego, od tego roku dobrodzieńskiego. Readmore..

Myślina

myslina-stacja-6 Wieś w gminie Dobrodzień, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Dobrodzień – Ozimek i linii kolejowej Kluczbork – Fosowskie. Założona ok. 1675 r., do okresu międzywojennego należała do powiatu strzeleckiego. W XVIII – 2. poł. XIX w. funkcjonowały tu fryszerki i młyn wodny. W 1868 r. doprowadzono linię kolejową na trasie Kluczbork – Fosowskie (obecnie linia towarowa). Readmore..


Dobrodzień

dobrodzien-kosciol-sw-walentego-4 Miasto (4 tys. mieszkańców) w powiecie oleskim, położone na pograniczu Równiny Opolskiej i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. Legenda mówi, że w 984 r. zatrzymał się tu św. Wojciech w drodze do Krakowa. Dobrodzień wzmiankowano w 1267 r. Prawa miejskie nadał ks. Władysław Opolczyk w 1374 r. W końcu XIV w. miasto przeszło na własność rycerza Władysława Jagiełły Spytka z Melsztyna, później zajęli je książęta niemodlińscy, później opolscy (do 1532 r.). W XV-XVI w. właścicielami miasta byli Kranczkowscy, Posadowscy i Jaroccy. Anna Jarocka z domu von Gaschin (1612-1648), stale Readmore..