More from: Gmina Praszka


Praszka

praszka-synagoga-4 Miasto (8,2 tys. mieszkańców) w powiecie oleskim, położone na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej nad rzeką Prosną, która niegdyś biegła granica Śląska i Ziemi Wieluńskiej. Miejscowość wzmiankowana jako Michałów w 1260 r. W 1392 r. król Władysław Jagiełło wystawił przywilej, na mocy którego Piotr Kowalski herbu Wierusz założył miasto Praszka, przy przeprawie przez Prosnę. W XV w. wytapiano tu żelazo z rudy darniowej, w 1620 r. ustanowiono cechy. W XVII-XVIII w. doszło do zahamowania rozwoju miasta, najazd szwedzki i wojna północna spowodowały znaczne zniszczenia. Readmore..


Kowale

kowale-kosciol-3 Wieś w gminie Praszka, położona przy szosie do Wielunia.

Warto zobaczyć

Kościół św. Wojciecha, pierwotny drewniany sprzed 1460 r., restaurowany w 1550 r., w 1804 r. rozebrany ze względu na zły stan. Obecny z lat 1833-1834, jednonawowy z prezbiterium i zakrystią od północy. Wewnątrz ołtarz główny z XVII w., obraz śś. Feliksa i Adaukta z XVIII w., ołtarze boczne z XVIII i XIX w. Readmore..