More from: Gmina Prószków

Prószków

proszkow-zamek-2
Miasto (2691 mieszkańców) w powiecie opolskim, położone na Równinie Niemodlińskiej, przy skrzyżowaniu szos Opole – Biała – Prudnik i Wawelno – Zimnice Wielkie. Wzmiankowane w 1250 r., od XVI w. było ośrodkiem rozległych dóbr hr. Prószkowskich, którzy nadali miejscowości w 1560 r. prawa miejskie. Rozwijało się tu hutnictwo rud darniowych, w latach 1763 – 1853 działała manufaktura fajansów. W 1769 r., po śmierci ostatniego z Readmore..
Zimnice Wielkie

zimnice-wielkie-kosciol-3
Wieś w gminie Prószków, położona na nadodrzańskiej skarpie, koło szosy Opole – Krapkowice. Pierwotnie jedna wieś z Zimnicami Małymi, wzmiankowana w dokumencie biskupa wrocławskiego Jana w 1295 r. Obie wsie uległy podziałowi na pocz. XVI w. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Gross Schimnitz na Gross Schimmendorf. Na pocz. 1945 r. po wkroczeniu Armii Czerwonej wieś spalono, zginęło 164 mieszkańców. Obok wsi biegnie taśmociąg, którym transportuje się margle z kopalni Folwark do Cementowni Readmore..Winów

winow-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Prószków, położona we Wzgórzach Winowskich na wys. 194 m, przy szosie Opole – Prószków. Wzmiankowana w 1412 r., jako własność Macieja Schana z Gorczyc, spalona w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Przed wojną miejsce rekreacji dla mieszkańców Opola, na wzgórzu ks. Luizy znajdowała się restauracja, park, tor saneczkowy oraz wyciąg szybowcowy. Wokół ciągną się niewielkie Wzgórza Winowskie z malowniczymi zagajnikami. Gniazdują tu świergotki, świerszczaki, Readmore..Rezerwat Staw Nowokuźnicki

nowa-kuznia-rezerwat-staw-nowokuznicki-3
Rezerwat o pow. 20 ha, obejmujący staw położony koło wsi Nowa Kuźnia, powołany w 1957 r. w celu ochrony ginącej rośliny, kotewki orzecha wodnego. Występują tu także: mięsożerna roślina aldrowanda pęcherzykowata, salwinia pływająca, grzybień biały, grążel żółty. Na brzegu stawu znajduje się szeroki pas trzcinowisk i podmokłych olszyn. Występuje tu 135 gatunków ptaków m.in. bączek, bocian czarny, remiz, zimorodek, czaple Readmore..Ligota Prószkowska

ligota-proszkowska-kosciol-1
Wieś w gminie Prószków, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy szosie Prószków – Biała, na skraju Borów Niemodlińskich. Wzmiankowana na pocz. XIV w. w księdze uposażeń biskupa wrocławskiego. Założono ją jako leśną osadę, mieszkali tu wozacy, smolarze i bartnicy. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Ellguth Proskau na Frei Proskau. W przysiółku Dzików projektowany rezerwat mrówki ćmawej, która ma tu jedyne na Opolszczyźnie tak liczne stanowisko. W starym młynie gospodarstwo agroturystyczne ze stawem. Readmore..


Jaśkowice

jaskowice-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Prószków, położona na Równinie Niemodlińskiej. Na pocz. XVIII w. folwark hr. Prószkowskich. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Jaschkowitz na Johannsdorf. W pobliżu skraj rozległych Borów Niemodlińskich. Na południowy zachód od wsi rezerwat Jaśkowice (pow. 5,92 ha, utworzony w 1969 r.) chroniący fragment las mieszanego ze skupiskiem blisko 200-letnich modrzewi, jeden pomnikowy posiada 40 m wys. i ponad 2 m obw. W runie rosną m.in. orlica pospolita, szczawik zajęczy, kłosówka miękka. Readmore..Folwark

folwark-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Prószków, położona na nadodrzańskiej skarpie z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami erozyjnymi, przy szosie Opole – Krapkowice. Wzmiankowana w 1295 r. kiedy ks. opolski Bolko I darował ją minorytom jako osadę służebną drwali i flisaków. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Follwark na Vorwerk. Na wschód od wsi dawne starorzecza Odry i oczka wodne o nazwach: „Czorne”, „Wala”, „Hodne” i „Kotuc”, pozostałości większego jeziora, ciągnącego się do opolskiego Ostrówka, miejsce Readmore..
Boguszyce

boguszyce-kosciol-4
Wieś w gminie Prószków, położona na Równinie Niemodlińskiej, na skarpie nad Odrą, przy szosie Opole – Krapkowice. Wzmiankowana w dokumencie ks. Władysława Opolskiego w 1260 r. W 1872 r. założono niemiecką szkołę. W 1910 r. na 538 osób, 532 mówiły po polsku, podczas plebiscytu w 1921 r. 178 osób głosowało za Polską, a 149 za Niemcami. W styczniu 1945 r., po sforsowaniu Odry wkroczyły tu oddziały Armii Czerwonej, puszczając wieś z dymem, zginęło co najmniej 300 osób, w tym cywilni uciekinierzy z Opola i Readmore..