More from: Gmina Komańcza

Prełuki

preluki-dom.jpg Wieś w gminie Komańcza, położona w dolinie Osławy między Pasmem Wołosani a grzbietem Jasieniowej. Nazwa pochodzi od staropolskiego słowa „Przełęk”, czyli pole orne, niwa. Założona w 1557 r. na prawie wołoskim. W czasie pierwszej wojny światowej toczono tu krwawe boje o pobliską górę Sokoliska, zabitych pochowano na cmentarzu przycerkiewnym. W latach 1918-19, chłopi z Prełuk wsławili się niezwykłą zaciętością w czasie walk z Polakami. Po II wojnie wioskę wysiedlono. W latach 50. doprowadzono kolej wąskotorową na linii Smolnik – Rzepedź.

Zobacz mapę Readmore..Jeziorka Duszatyńskie

jeziorka-duszatynskie-jeziorko-dolne-2.jpg Dwa jeziorka położone w dolinie Olchowatego w Paśmie Wołosani, pod szczytem Chryszczatej. Powstały w 1907 r. wskutek zatamowania odpływu wód potoku przez osuwisko ziemno-skalne, powstałe po ulewnych deszczach. Towarzyszył temu ogromny huk, który mieszkańcy Duszatyna wzięli za koniec świata. Było to największe rozpoznane osuwisko w Karpatach, przemieszczeniu uległo ponad 10-12 mln m³ ziemi. Od tej pory Readmore..


Duszatyn

duszatyn-widok-2.jpg Wieś w gminie Komańcza, położona w dolinie Osławy między Pasmem Wołosani i grzbietem Jasieniowej. Założona w XV w. jako wieś królewska, lokowana na prawie wołoskim z przywileju starosty sanockiego Mikołaja Cikowskiego przed 1572 r. Zniszczona w czasie najazdu Jerzego II Rakoczego w 1657 r., w 1686 r. zrabowana i spalona przez węgierskich Tołhajów. Od końca XIX w. własność Potockich z Rymanowa. W 1900 r. doprowadzono kolej wąskotorową na trasie Rzepedź – Majdan, Readmore..


Chryszczata

chryszczata-obelisk-na-szczycie.jpg Szczyt 997 m położony w głównym grzbiecie Pasma Wołosania, stanowi dominantę jego północnej części. Nazwa wzięła się od łemkowskiej nazwy rośliny chreszczate zilie (czworolist pospolity) lub od skrzyżowania dróg (ukr. chrest – krzyż). Na przełomie 1914 i 1915 r. dwukrotnie przeszedł tędy front austriacko-rosyjski, toczyły się tu szczególnie ciężkie walki. W latach 1919-20 szczyt został umocniony przez polskich legionistów w celu obrony przed Ukraińską Halicką Armią. W 1944 r. schronił się tu oddział partyzancki dowodzony przez Mikołaja Kunickiego. W lipcu i sierpniu 1944 r. toczyły się tu Readmore..