More from: Miasto Gliwice


Łabędy

labedy-kosciol-ewangelicki
Dawna wieś, obecnie część Gliwic, położona przy liniach kolejowych z Gliwic do Kędzierzyna-Koźla i Strzelec Opolskich. Nazwa dzielnicy pochodzi być może od przebywających w dawnych czasach na tych terenach licznych stad łabędzi lub od wydobywanego tu od starożytności w kamieniołomach kamienia wapiennego o białym kolorze – białe wzgórza to po łacinie coles labentes. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis z lat 1295–1305 miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Labant. Readmore..


Brzezinka

brzezinka-kosciol-2
Dawna wieś, obecnie dzielnica Gliwic, położona przy szosie do Strzelec Opolskich. Znaleziono tu pozostałości osady z wczesnego okresu żelaza (700–400 p.n.e.). Wieś wzmiankowana była w 1376 r., a w wykazie świętopietrza z 1447 r. kościół. W latach 1550–1719 wieś należała do rodziny Zmeskal, w latach późniejszych często zmieniała właścicieli. Od 2. połowy XVIII w. na granicy z Kozłowem działała kuźnia żelaza, w 1835 r. przekształcona w kuźnię miedzi. Pod koniec XIX w. wielu mieszkańców znalazło zatrudnienie w hutach i fabrykach Łabęd oraz Gliwic, w 1934 r. rozpoczęto budowę nowego osiedla. W latach 1935-1945 wieś nosiła nazwę niemiecką Birkenau O.S Readmore..


Stare Gliwice

stare-gliwice-kaplica
Dawna wieś, obecnie dzielnica Gliwic, położona przy szosie do Strzelec Opolskich. Nazwa Stare Gliwice pojawia się pierwszy raz w dokumencie z 1317 r. Dokumentem tym jest akt notarialny wystawiony przez łabędzkiego proboszcza. Z dokumentu wynika, że Stare Gliwice należały do parafii w Łabędach. W 1670 r. rada miejska Gliwic sprzedała tutejszy folwark hrabiemu Jerzemu Bernardowi von Welczek, który wcześniej w tym samym roku kupił zamek w Łabędach i uczynił z niego główną siedzibę rodu. Rodzina ta była właścicielem wioski do czasów uwłaszczenia chłopów w XIX w., zaś folwarkiem zarządzała aż do 1945 r. W 1885 r. otwarto szkołę powszechną w nowym budynku przy Readmore..


Rezerwat Las Dąbrowa

rezerwat-dabrowa-tablica-1
Rezerwat utworzony 25 lipca 2008 r., położony na terenie gmin Gliwice i Sośnicowice obszar lasu o powierzchni 76,63 ha, wchodzący w skład Nadleśnictwa Rudziniec. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, przyrodniczych, dydaktycznych i krajobrazowych różnogatunkowych drzewostanów grądowo–łęgowych wraz z całym bogactwem gatunkowym fauny i flory. To enklawa leśna o charakterze zbliżonym do naturalnego, porastająca pagórkowaty teren z licznymi potokami, oczkami wodnymi oraz wilgotnymi łąkami. Ochroną rezerwatową objęto pięć zespołów leśnych: olsu porzeczkowego, łęgu jesionowo-olszowego, podgórskiego łęgu Readmore..


Gliwice

gliwice-rynek-ratusz-1
Miasto na prawach powiatu w województwie śląskim (187 tys. mieszkańców), położone na zachodnim krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, przy skrzyżowaniu autostrad A4 Wrocław – Kraków i A1 Ostrawa – Pyrzowice oraz przy linii kolejowej Wrocław – Katowice – Kraków.
Pierwsza wzmianka o mieście Gliwice pochodzi z 1276 r. Miasto powstało na przecięciu się ówczesnych szlaków handlowych z Krakowa do Wrocławia oraz z Węgier i Moraw dalej na północ. Ziemia gliwicka leżała w obrębie księstwa opolsko-raciborskiego. W 1289 r. stała się odrębnym księstwem, które jako lenno przeszło pod panowanie Wacława II Czeskiego. W 1430 r. miasto Readmore..
Sośnica

sosnica-kosciol-1
Dawna wieś, obecnie dzielnica Gliwic, położona przy towarowej linii kolejowej Gliwice – Katowice Ligota. Sośnica dawniej była wsią usytuowaną między Zabrzem i Gliwicami. Założył ją biskup wrocławski Tomasz po uzyskaniu w 1260 r. zgody księcia opolskiego Władysława na kolonizację Biskupic i okolicy. Ludność zajmowała się hodowlą bydła i rolnictwem. Uprawiano głównie chmiel potrzebny do produkcji piwa. Dopiero w XVIII/XIX w. rozwijający się na Śląsku przemysł spowodował, że ludność powoli zamieniała swoje rolnicze zajęcia na pracę w pobliskich hutach i kopalniach oraz na kolei, gdyż od 1846 r. przez Sośnicę przebiegała linia kolejowa łącząca Mysłowice Readmore..Bojków

bojkow-kosciol-krzyz-2
Dawna wieś, obecnie dzielnica Gliwic, położona w pobliżu skrzyżowania autostrad A4 i A1 (węzeł Sośnica), przy dawnej kolei wąskotorowej Gliwice Trynek – Racibórz i kolei piaskowej Gliwice – Nieborowice. Pierwsze wzmianki o wsi Scuenevalde (Schönwald / Szywałd / Bojków) pochodzą z 1263 r. Wieś była kolonią niemieckich osadników oraz ich potomków, którzy zachowali odrębność kulturową. W początkowym okresie należała do klasztoru cysterskiego w Rudach. Podczas plebiscytu w 1922 r. ponad 99% ludności Szywałdu opowiedziało się za pozostaniem wsi w Niemczech, do czego zresztą doszło. W styczniu 1945 r. wchodząca do wsi Armia Czerwona Readmore..