More from: Miasto Siemianowice Śląskie

Siemianowice Śląskie

siemianowice-sl-park-miejski.jpg Miasto na prawach powiatu (72 tys. mieszkańców), położone w województwie śląskim, na Wyżynie Katowickiej. Wzmiankowane jako Sancovicach w XIII w., jako wioska dostarczającą ryb i kwiatów na dwór księcia bytomskiego. W 1692 r. wieś, znajdująca się wcześniej w rękach Mieroszewskich, przeszła we władanie Kaspra Huntera von Gradon, a w 1718 r. rodziny von Donnesmarcków. W 1786 r. na terenie Lasku Bytkowskiego powstała pierwsza kopalnia węgla kamiennego – Leśna. W 1833 Readmore..