More from: Miasto Zabrze

Makoszowy

makoszowy-kopalnia-2
Dawna wieś, obecnie dzielnica Zabrza, położona nad Kłodnicą, przy autostradzie A4, szosie Zabrze – Knurów i towarowej linii kolejowej Gliwice – Katowice Ligota, od której odchodzi linia do Gierałtowic. Do połowy XIX w. osada zamieszkiwana była głównie przez ludność rolniczą. Dopiero w 2. połowie XIX w., w związku z tworzeniem się Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Makoszowy zaczęły nabierać charakteru przemysłowego, a zwłaszcza górniczego. W 1904 r. doprowadzono linię kolejową Gliwice – Ligota. W Makoszowach znajduje się wybudowana w 1906 r. kopalnia węgla Readmore..


Zabrze

zabrze-poczta-1
Miasto na prawach powiatu w województwie śląskim (180 tys. mieszkańców), położone w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, przy autostradzie A4 Wrocław – Kraków, szosie Gliwice – Bytom oraz przy linii kolejowej Wrocław – Katowice – Kraków.
Wzmiankowane w latach 1295–1305 (Sadbre sive Cunczindorf, gdzie Sadbre interpretowane jest jako miejsce za debrami) w Liber fundationis episcopatus Wratislawiensis (Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego). W 1570 r. właścicielem Zabrza został czeski szlachcic Szambor Dluhomil, który po zagarnięciu części ziemi Readmore..