More from: Gmina Sośnicowice

Rachowice

rachowice-kosciol-3
Wieś w gminie Sośnicowice. W 1295 r. w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis miejscowość wymieniona jest jako Rachowitz. W 1936 r. w czasie rządów narodowych socjalistów została zmieniona na całkowicie niemiecką Buchenlust.
Wieś Rachowice powstała w 2. poł. XIII w. W 1475 r. rycerz Mikołaj Bierawa sprzedał dwór i wieś rycerzowi Christofowi Dziecko. W 1571 r. Rachowice przeszły w ręce Larischów, a w 1602 r. właścicielem był Orzeski von Syrin. W latach 1625-1711 wieś była w posiadaniu rodu von Holy. W 1720 r. dobra nabył Polak hrabia Gabriel Wyhowski, a od Readmore..


Sośnicowice

sosnicowice-palac-4
Miasto w powiecie gliwickim, położone przy szosie Gliwice – Kędzierzyn-Koźle, od której odchodzi szosa do Rud. Wieś Sośnicowice wzmiankowana w 1305 r., założona prawdopodobnie przez księcia opolskiego Władysława. W 1683 r. ordynat Kozłowski witał tu króla Jana Sobieskiego, zmierzającego na odsiecz Wiednia. W 1919 r. w mieście powstała komórka Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. W czasie III powstania śląskiego w maju 1921 r. Sośnicowice zostały zdobyte przez 3 batalion Jana Woźniczka. Prawa miejskie w latach 1506-1742, 1853-1945 i od 1996 r. (za Wikipedią)
Readmore..


Rezerwat Las Dąbrowa

rezerwat-dabrowa-tablica-1
Rezerwat utworzony 25 lipca 2008 r., położony na terenie gmin Gliwice i Sośnicowice obszar lasu o powierzchni 76,63 ha, wchodzący w skład Nadleśnictwa Rudziniec. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, przyrodniczych, dydaktycznych i krajobrazowych różnogatunkowych drzewostanów grądowo–łęgowych wraz z całym bogactwem gatunkowym fauny i flory. To enklawa leśna o charakterze zbliżonym do naturalnego, porastająca pagórkowaty teren z licznymi potokami, oczkami wodnymi oraz wilgotnymi łąkami. Ochroną rezerwatową objęto pięć zespołów leśnych: olsu porzeczkowego, łęgu jesionowo-olszowego, podgórskiego łęgu Readmore..


Łany Wielkie

lany-wielkie-kapliczka
Wieś w gminie Sośnicowice. Nazwa pochodzi od średniowiecznej jednostki miary łana frankońskiego inaczej nazywanego łanem wielkim. Pierwsze wzmianki pod koniec XIII w. W 1920 r. powstał chór „Słowik”. Szkoła funkcjonowała od 1851 r., a w 1898 r. otrzymała nowy budynek. Uczęszczały do niej dzieci z Polskiej Wsi i Łan Wielkich, które do tej pory uczyły się w szkole w Sośnicowicach. W 1936 r. Łany Wielkie w ramach akcji zniemczania polsko brzmiących nazw zmieniły nazwę na Wieshuben.
Readmore..


Kozłów

kozlow-kosciol-5
Wieś w gminie Sośnicowice, położona w pobliżu autostrady A4. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1279 r. Kozłów wymieniony jest wtedy jako dość duża wieś kościelna, należąca do Jakuba, biskupa w Nysie. Do wsi należą kolonie Karnowiec i Podlesie, dawne folwarki majątku ziemskiego. W XV w., tuż po zwycięstwie Jagiełły pod Grunwaldem, wieś wraz z okolicą w drodze zamiany przekształcona została w dobra rycerskie. Na nowych dobrach osadził on w porozumieniu z księciem opolskim, Henrykiem, śląskiego woja, który wsławił się w walce z Krzyżakami. Zgodnie z ówczesną tradycją, od nadanej mu Readmore..

Smolnica

smolnica-kosciol-sw-bartlomieja-2
Wieś w gminie Sośnicowice, położona na Wyżynie Katowickiej. Pierwsza wzmianka o wsi Smolnica pochodzi z 1228 r., a o parafii w Smolnicy z 1305 r. Tu podano że wieś Smolitz została założona (wtórnie?) na prawie niemieckim. Prawdopodobnie wtórna lokacja została nadana dla zachęty do osadnictwa na terenach złupionych przez najazd Mongołów. W 1506 r. właścicielem Smolnicy był niejaki Mikołaj, który wraz z całą wsią wziął pożyczkę w wysokości 15 nowych groszy czeskich, od proboszcza Sośnicowic, prawdopodobnie na rozwój wsi podupadłej w wyniku wojen husyckich lub innych klęsk. Miejscowa legenda wspomina że w czasie wojny trzydziestoletniej odbyła się tu walka Readmore..