More from: Powiat tarnogórski

Wojska

wojska-kosciol-2
Wieś w gminie Tworóg, położona nad Liganzją. Nazwa wsi pochodzi od polskiej nazwy określającej wojsko i oznaczała osadę o charakterze militarnym, w której stacjonowali wojowie-rycerze. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Woysca. Wojska powstała w XIII w., wzmiankowano ją w 1283 r., jest obok Połomi i Świniowic jedną z trzech najstarszych wsi w gminie. W poł. XV w. należała do rycerza Readmore..


Tworóg

tworog-palac-3
Wieś gminna w powiecie tarnogórskim, położona przy szosie Tarnowskie Góry – Lubliniec i towarowej linii kolejowej Fosowskie – Tarnowskie Góry. Wieś powstała na pocz. XVI w., wzmiankowana w 1530 r. W latach 1826-1945 pałac i okoliczne dobra należały do rodziny książąt Hohenlohe-Ingelfingen z Koszęcina. W okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1936-45 miejscowość nosiła nazwę Horneck.
(za Wikipedią)
Readmore..


Świniowice

swiniowice-kaplica-1
Wieś w gminie Tworóg, położona nad Liganzją. Nazwa wsi Świniowice pochodzi od leśnego wypasu świń, którym między innymi zajmowali się mieszkańcy. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Swoynowitz. Świniowice powstały w XIII w., są obok Połomi i Wojski jedną z trzech najstarszych wsi w gminie. Powinnością służebną mieszkańców Świniowic był leśny wypas świń oraz dostarczaniem miodu z leśnych barci. Były jedną z wsi wchodzących w skład Księstwa Bytomskiego, a po jego Readmore..Pniowiec

pniowiec-krzyz-2
Dawna wieś, obecnie część Tarnowskich Gór. Wzmiankowana w 1415 r., jako część powstałej wtedy parafii starotarnowickiej. Miejscowość należała do dziedzica Starych Tarnowic, Mikołaja Włodko, w XVI w. do Mikołaja Wrochema. Potem znalazła się w rękach hrabiów Donnersmarcków z Nakła Śląskiego. Istniały tu szyby rud metali szlachetnych. W 1882 r. powstała szkoła.
Readmore..


Krupski Młyn

krupski-mlyn-most-wiszacy-1
Wieś gminna w powiecie tarnogórskim, położona wśród kompleksów leśnych nad Małą Panwią. Nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska młynarza Wacława Kruppy. Jego młyn stał na brzegu Małej Panwi w pobliżu centrum dzisiejszego Krupskiego Młyna. Historia Krupskiego Młyna sięga 1687 r., w którym kroniki odnotowują istnienie w Potępie kuźnicy żelaza. W miejscu starego młyna w 1874 r. powstała fabryka zbrojeniowa produkująca materiały wybuchowe. W 1955 r. Krupski Młyn otrzymał status osiedla. Na mocy ustawy z dnia 29 listopada 1972 r. utworzono gminę Krupski Młyn. Początkowo było Readmore..
Boruszowice

boruszowice-osiedle-fabryczne-dawna-poczta
Wieś w gminie Tworóg. Boruszowice powstały w 1743 r., kiedy zaczęła tu działać huta żelaza, która w 1894 r. ewoluowała w fabrykę materiałów wybuchowych, a w 1924 r. w wytwórnię papieru. Obszar ten objęty był II i III powstaniem śląskim. W czasie plebiscytu większość mieszkańców głosowała za przyłączeniem do Polski. Boruszowice i Mikołeska jako jedyne miejscowości gminy Tworóg zmieściły się w granicach II Rzeczypospolitej. Na południowy wschód od Boruszowic do 1992 r. znajdował się Rezerwat Dębów Boruszowickich. Readmore..Zbrosławice

zbroslawice-kosciol-1
Wieś gminna w powiecie tarnogórskim, położona przy dawnej linii kolejowej Zabrze Mikulczyce – Tworóg Brynek. Nazwa miejscowości pochodzi od słowiańskiego imienia osobowego Zbrosław złożonego z dwóch członów: Zbro- (borti – „walczyć, zmagać się”) i -sław („sława”). W 1295 r. w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis miejscowość wymieniona jest jako Sbroslawitz. W XIX w. właścicielami okolicznych dóbr była rodzina Baildonów z Łubia. W 1928 r. doprowadzono linię kolejową. W okresie narodowego socjalizmu Niemcy zmienili w 1936 r. historyczną nazwę Readmore..Wilkowice

wilkowice-palac-1
Wieś w gminie Zbrosławice. Wzmiankowana w 1256 r. jako wieś w diecezji wrocławskiej. W 1295 r. w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis miejscowość wymieniona jest jako Wilcow. Właścicielami wsi był znany śląski ród Larischów. W okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1936-45 nazwę miejscowości zmieniono na całkowice niemiecką Wolfstal.
Readmore..


ZPK Repty

repty-sztolnia-czarnego-pstraga-szyb-sylwester-6
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Park w Reptach i Dolina Dramy” znajduje się na terenie Tarnowskich Gór i gminy Zbrosławice. Utworzony uchwałą wojewody śląskiego 11 lipca 2002 r. Obejmuje obszar 475,51 ha, z czego 233,63 ha na terenie Tarnowskich Gór, a 241,88 ha w gminie Zbrosławice.
Park w Reptach założono w XIX w. W latach 1820-1945 właścicielami lasu była rodzina Henckel von Donnersmarck, która stworzyła tutaj park-zwierzyniec przeznaczony do polowań. W 1840 r. zbudowano zameczek myśliwski, a w latach 1893-98 powstał Readmore..


Miedary

miedary-kosciol-2
Wieś w gminie Zbrosławice, położona przy dawnej linii kolejowej Zabrze Mikulczyce – Tworóg Brynek. W 1295 r. w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis miejscowość wymieniona jest jako Modar. Była to osada służebna, mieszkańcy zajmowali się zbieraniem miodu. W 1928 r. doprowadzono linię kolejową. W okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1936-45 nosiła nazwę Immenwald. W latach 1945-54 siedziba gminy Miedary.
Readmore..
Laryszów

laryszow-kosciol-pomnik-poleglych
Wieś w gminie Zbrosławice. Kolonię Larischhof obecnie Laryszów założył w 1775 r. Gustaw Wenzel von Larisch. Osadnicy przybyli z pogranicza Moraw i Czech i byli wyznania protestanckiego. W latach 1921-39 wieś położona była przy samej granicy polsko-niemieckiej. W okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1936-45 miejscowość nosiła nazwę Alt Larischhof, ponieważ powstała w tym czasie gmina, składająca się z Miedar z Kopaniną, Wilkowicami i samym Laryszowem, sama nazywała się Larischhof.
Readmore..

Kamieniec

kamieniec-palac-1
Wieś w gminie Zbrosławice położona nad rzeką Dramą, przy dawnej linii kolejowej Zabrze Mikulczyce – Tworóg Brynek. Na wzgórzu nad wsią znajdowała się osada obronna kultury łużyckiej (650–400 p.n.e.). W tym samym miejscu w VII–IX w. funkcjonował gród, zniszczony przez ks. wielkomorawskego Świętopełka w 875 r. Wieś wzmiankowana w 1279 r. W 1295 r. w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis miejscowość wymieniona jest jako Kamen. W okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1936-45 nosiła nazwę Dramastein. W latach 1945-54 i 1973-77 miejscowość była siedzibą gminy Kamieniec. W 1928 r. doprowadzono linię kolejową.
Readmore..