More from: Gmina Lubomia

Wały Chrobrego

waly-chrobrego-grodzisko-3
Średniowieczne grodzisko plemienia Gołęszyców z VIII-IX w., położone w lesie nieopodal Lubomi, obok ważnego traktu handlowego wiodącego doliną Odry do Bramy Morawskiej, na pograniczu ziemi Wiślan i Państwa Wielkomorawskiego. Gród został zniszczony w latach 874-85, przez ks. wielkomorawskiego Świętopełka, nie został już odbudowany, a ośrodek władzy na tym terenie przeniósł się do Raciborza. Umocnienia grodu składały się z dwóch pasów wałów i fos, z których wewnętrzna dochodziła do 6 m gł. Znaleziono tu fragmenty kolczugi, co świadczy o bardzo wczesnym używaniu tego typu zbroi na Readmore..


Syrynia

syrynia-krzyz-4
Wieś w gminie Lubomia, położona na Płaskowyżu Rybnickim, przy szosie Krzyżanowice – Wodzisław Śl. i towarowej linii kolejowej Olza – Racibórz Markowice, od której odchodzi linia do Pszowa. Wzmiankowana ok. 1303-1305 r. Od 1572 r. własność Reiswitzów, od 1730 r. hr. Lichnowskich. W 1305 r. wzmiankowano drewniany kościół, późniejszy z ok. 1510 r., przeniesiono w 1938 r. do Parku Kościuszki w Katowicach. W 1914 r. doprowadzono linię kolejową Olza – Pszów, odcinek do Brzezia powstał w 1925 r.

Warto zobaczyć:

Readmore..


Stawy Wielikąt

stawy-wielikat-3
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy o pow. 636,5 ha, obejmujący kompleks stawów hodowlanych składający się z dziewięciu większych i kilkunastu małych stawów. Od 2004 r. ostoja ptaków o randze międzynarodowej, od 2008 r. obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Występuje tu 226 gatunków ptaków, w tym 128 lęgowych. Występują tu rzadkie gatunki jak: bąk, bączek, krakwa, cyranka, hełmiatka, podgorzałka, orzeł bielik, kropiatka, krwawodziób, zimorodek, podróżniczka, brzęczka i wąsatka. Stawy są również punktem postoju w czasie przelotów, pojawiają się tu wtedy: Readmore..


Nieboczowy

nieboczowy-kosciol-1
Wieś w gminie Lubomia, położona nad Odrą, w Kotlinie Raciborskiej. Wzmiankowana w 1240 r., od 1603 r. własność Reiswitzów, od 1730 r. ks. Lichnowskich. W 1840 r. założono szkołę, istniejący tu drewniany kościół w 1971 r. przeniesiono do Kłokocina, a w 1995 r. do skansenu w Chorzowie. Wieś przeznaczona jest do likwidacji, ma ją zalać zbiornik Racibórz Dolny, a mieszkańców planuje się przesiedlić do Syrynii, do osiedla Nowe Nieboczowy.

Warto zobaczyć:

Readmore..


Lubomia

lubomia-kaplica-drewniana-2
Wieś gminna w powiecie wodzisławskim, położona na Płaskowyżu Rybnickim, przy towarowej linii kolejowej Olza – Racibórz Markowice. Wzmiankowana w 1303 r., w 1358 r. ks. raciborska Eufemia daruje ją klasztorowi dominikanek, od 1572 r. własność Reiswitzów, od 1730 r. ks. Lichnowskich. W 1925 r. doprowadzono linię kolejową na odcinku Bluszczów – Brzezie.

Warto zobaczyć:

Readmore..


Ligota Tworkowska

ligota-tworkowska-kaplica-1
Wieś w gminie Lubomia, położona nad Odrą, w Kotlinie Raciborskiej. Wzmiankowana 1428 r. jako „Lhota”, przez długi czas wchodziła w skład majątku w Tworkowie, od 1643 r. własność von Reiswitzów, od 1841 r. hr. Saurma-Jeltsch. Wieś często nawiedzana przez powodzie, m.in. w latach 1881, 1854, 1880, 1903, 1960 i 1997 r. W 1896 r. wybudowano szkołę (obecnie świetlica). Do 1980 r. istniał stały prom przez Odrę do Tworkowa. Od 2002 r. wieś znajduje się w likwidacji, planowana jest do zalania przez wody zbiornika Racibórz Dolny.

Warto zobaczyć:

Readmore..