More from: Powiat kępiński


Niebieski szlak rowerowy Wrota Wielkopolski

Niebieski szlak rowerowy Wrota Wielkopolski (74,4 km)

Baranów – 4,5 km – Grębanin – 2,3 km – Łęka Mroczeńska – 8,6 km – Gierczyce – 0,5 km – Drożki – 2,3 km – Darnowiec – 3,3 km – Zgorzelec – 2,6 km – rez. Studnica – 5,0 km – Wielki Buczek – 3,2 km – Aniołka Pierwsza – 2,2 km – Wodziczna – 2,1 km – Pomiany – 1,0 km – Kuźnica Trzcińska – 3,1 km – Janówka – 6,4 km – Siemianice – 3,0 km – Marianka Siemieńska – 7,1 km – Raków – 2,6 km – Kuźnica Słupska – 2,6 km – Nowa Wieś – 2,6 km – arboretum Laski – 2,5 km – Mroczeń – 2,4 km – Grębanin – 4,5 km – Baranów


Zielony szlak rowerowy Transwielkopolska Trasa Rowerowa Marcinki – Siemianice

Zielony szlak rowerowy Transwielkopolska Trasa Rowerowa Marcinki – Siemianice (48,3 km)

Marcinki – 6,9 km – Czermin – 2,3 km – Utrata – 4,6 km – Bralin – 3,5 km – Mnichowice – 2,4 km – Nosale – 4,9 km – Grębanin – 2,3 km – Łęka Mroczeńska – 1,2 km – Mroczeń – 5,1 km – Laski – 4,9 km – Kuźnica Słupska – 1,6 km – Zmyślona Słupska – 2,3 km – Łęka Opatowska – 2,8 km – Raków – 3,5 km – Siemianice


Czerwony szlak rowerowy Smocza Kraina

Czerwony szlak rowerowy Smocza Kraina (109,8 km)

Kobyla Góra – 6,6 km – Parzynów – 2,9 km – Kobyla Góra (284 m) – 2,4 km – Marcinki – 2,6 km – Weronikopole – 1,0 km – Mielęcin – 1,7 km – Utrata – 2,3 km – Czermin – 7,0 km – Tabor Wielki – 3,1 km – Bralin – 5,6 km – Nosale – 2,4 km – Mnichowice – 4,4 km – Turkowy – 2,0 km – Perzów – 6,2 km – Mnichowice – 2,4 km – Nowa Wieś Książęca – 6,4 km – Domasłów – 3,3 km – Trębaczów – 7,6 km – Miechów – 3,1 km – Koza Wielka – 3,3 km – Słupia pod Bralinem – 3 km – Bałdowice – 3,3 km – Pisarzowice – 2,4 km – Wioska – 2,1 km – Stary Folwark – 2,0 km – Rybin – 3,6 km – Zmyślona Ligocka – 5,8 km – Kuźnica Myślniewska – 2,2 km – Jezioro – 3,8 km – Smolarze – 3,3 km – Myślniew – 2,0 km – Kobyla Góra


Szlak niebieski Bolesławiec – Byczyna

Szlak niebieski Bolesławiec – Byczyna (43,3 km)

Bolesławiec – 1,1 km – Podbolesławiec – 2,6 km – Kolonia Opatowska – 3,4 km – Łęka Opatowska – 2,3 km – Raków – 8,7 km – Janówka – 2,8 km – Ignacówka Trzecia – 5,0 km – Rezerwat Krzywiczyny – 4,3 km – Bruny – 2,5 km – Jakubowice – 2,1 km – Proślice – 2,5 km – zalew Biskupice-Brzózki – 3,3 km – Polanowice – 2,7 km – Byczyna


Szlak żółty Kępno – Bolesławiec

Szlak żółty Kępno – Bolesławiec (36,3 km)

Kępno – 3,4 km – Mokre Łąki – 2,0 km – Lipka – 3,1 km – Grębanin – 2,3 km – Łęka Mroczeńska – 1,2 km – Mroczeń – 6,2 km – Laski – 3,4 km – Kuźnica Trzcińska – 3,1 km – Janówka – 3,7 km – Marianka Siemieńska – 2,6 km – Siemianice – 4,2 km – Podbolesławiec – 1,1 km – Bolesławiec
Mikorzyn

mikorzyn-kosciol-1
Wieś w gminie Kępno, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej. W okolicy dokonano znalezisk archeologicznych z epoki kultury łużyckiej. Nazwa wsi pochodzi od imienia Mikora, w 1266 r. wzmiankowana była jako Mycorczino. W 1. poł. XVI w. funkcjonowała tu kuźnia Rudniczysko. Mikorzyn jest największym ośrodkiem kultu św. Idziego w Polsce, pielgrzymki podążają tu od XVII w. Główne uroczystości odbywają się w pierwszą niedzielę wrześniową. 1 września 1939 r. do wsi wkroczyły wojska niemieckie, zastając Readmore..
Mroczeń

mroczen-palac-2
Wieś w gminie Baranów, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, przy szosie i nieczynnej linii kolejowej Namysłów – Kępno. Nazwa wsi pochodzi od mrocznych borów, które niegdyś tu się rozciągały. Wieś wzmiankowano w 1658 r., należała do Tomickich, od 1784 r. Wężyków. W 1900 r. majątek nabyła Pruska Komisja Kolonizacyjna i rozparcelowała go wśród niemieckich osadników. W końcu XIX w. odkryto tu skarb Readmore..

Grębanin

grebanin-kosciol-2
Wieś w gminie Baranów, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej. Osadnictwo sięga czasów kultury łużyckiej oraz wpływów rzymskich i kultury przeworskiej. Wieś wzmiankowana w 1250 r., w 1310 r. lokowana na prawie magdeburskim, należała do klasztorów w Staniątkach i Ołoboku. Od 1365 r. weszła w skład dóbr kępińskich, od XVII w. majątek Kręskich. Po powstaniu listopadowym Konstanty Kręski gościł tu emisariuszy Antoniego Readmore..


Siemianice

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wieś w gminie Łęka Opatowska, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, przy szosie Kępno – Kluczbork. Znaleziono tu osadę i cmentarzysko ciałopalne z okresu rzymskiego. Wieś wzmiankowana przed 1149 r. jako darowizna Piotra Włostowica na rzecz klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu. Do 1360 r. własność biskupów wrocławskich, od XV w. w rękach prywatnych. W XVI w. kościół przejęli bracia czescy, w 1623 r. wrócił w ręce katolików. Od końca XVII w. własność znanego rodu Szembeków. Readmore..
Opatów

opatow-kosciol-1
Wieś w gminie Łęka Opatowska, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, przy szosie Kępno – Kluczbork, od której odchodzi droga do Wieruszowa. Wzmiankowana jako posiadłość klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu ok. 1184 r., wystawiono wtedy kościół św. Floriana. W 1239 r. Henryk II Pobożny wystawił dokument lokacyjny, ponownej lokacji na prawie niemieckim dokonano w 1280 r. W XV w. Opatów przejściowo posiadał prawa Readmore..
Wodziczna

wodziczna-kosciol
Wieś w gminie Trzcinica, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej. Założona ok. 1400 r., należała do Stogniewów (Trzcińskich), ok. 1560 r. Jan Trzciński zbudował folwark. W 1812 r. właścicielem został baron Knobelsdorf, po roku część folwarku sprzedał Żydowi Somelowi, który z kolei w 1855 r. sprzedał go Paczyńskiemu von Herr Reinesdorf. W 1835 r. wieś uwłaszczono. Pobliski folwark Dzierżążnik został w 1913 r. rozparcelowany. Readmore..


Trzcinica

trzcinica-kosciol-1
Wieś gminna w powiecie kępińskim, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, przy nieczynnej linii kolejowej Namysłów – Kępno. Wzmiankowana w dokumencie Bolesława Kędzierzawego z 22.06.1149 r. Znajduje się tu grodzisko średniowieczne typu stożkowatego, zwane Wzgórzem św. Wawrzyńca, które kiedyś oblewała woda. Piotr Włostowic darował wieś wrocławskiemu klasztorowi Św. Wincentego, co potwierdzili: papież Celestyn II w 1193 r. i Innocenty III w 1201 r. Ok. 1190 r. posiadali ją Readmore..


Teklin


Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Premature end of JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: '//wp-content/gallery/teklin/teklin-dwor-2.jpg' is not a valid JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

teklin-dwor-2
Przysiółek Wodzicznej w gminie Trzcinica, położony na Wysoczyźnie Wieruszowskiej.

Warto zobaczyć:

Dwór z 1870 r. Readmore..


Pomiany

pomiany-palac
Wieś w gminie Trzcinica, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej. Prawdopodobnie istniała już w 1360 r., była jednak mocno wyludniona. W 1558 r. istniały tu dwa młyny: Podgórze i Krok. Wieś przeszła w ręce Stogniewów, właścicieli Trzcinicy, którzy zmienili nazwisko na Trzciński. Od 1812 r. własność barona Knobelsdorfa, w 1881 r. w posiadaniu rodu von Mitschke-Collande. Majątek rozparcelowano w 1911 r., przybyli Readmore..Laski

laski-kosciol-wniebowziecia-nmp-1
Wieś w gminie Trzcinica, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, przy nieczynnej linii kolejowej Namysłów – Kępno.
Teren zamieszkany w okresie prehistorycznym, w czasie wykopalisk w latach 1925-29, odkryto największy w Polsce cmentarz kultury łużyckiej (1000-400 lat p.n.e). Wieś wzmiankowana w 1277 r. jako Lubechowice, ok. 1360 r. jako Lasyszcze. Pierwotnie należała do klasztoru Benedyktynów św. Readmore..Wielki Buczek

wielki-buczek-kosciol-3
Wieś w gminie Rychtal, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, przy nieczynnej linii kolejowej Namysłów – Kępno. Wieś wzmiankowana w 1271 r. jako własność biskupów wrocławskich, wyludniona wskutek epidemii i na nowo założona w 1772 r. Właścicielka tych terenów – Charlotta hr. Rauber zbudowała wtedy dwie osady, które oddała w dzierżawę osadnikom, przybyłym z okolic Krakowa. Od 1845 r. właścicielem Wielkiego Buczku Readmore..
Rychtal

rychtal-ratusz-4
Wieś gminna w powiecie kępińskim, położona na Równinie Oleśnickiej, dawne miasteczko, znajdujące się na historycznym Śląsku. Przebiega tędy szosa i nieczynna linia kolejowa Namysłów – Kępno. Wzmiankowana w 1233 r., książę wrocławski Henryk Brodaty darował Rychtal i okolice Zakonowi Maltańskiemu, a komtur namysłowski przekazał go kapłanowi Idziemu z Namysłowa. Miasteczko założone na prawie niemieckim w 1294 r. i ponownie lokowane w 1386 r. przez biskupa wrocławskiego Readmore..
Koza Wielka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wieś w gminie Perzów, położona na pograniczu Równiny Oleśnickiej i Wzgórz Ostrzeszowskich, kulminujących na wschód od wsi w tzw. Kurzych Górkach. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od XIV-wiecznego właściciela folwarku, Władko de Cosla. Mieszkańcy mieli niegdyś zwyczaj strzelania na cztery strony świata w wigilię Bożego Narodzenia, co miało chronić wieś od czarownic. W 1872 r. doprowadzono linię kolejową Oleśnica – Readmore..


Turkowy

turkowy-kosciol-1
Wieś w gminie Perzów, położona na Równinie Oleśnickiej. Wzmiankowana w 1245 r., stanowiła własność biskupa wrocławskiego. Biskup Konrad (1417-1447) oddał wieś w zastaw, aby uzyskać środki na prowadzenie wojny z husytami. Prawdopodobnie później kapituła wykupiła wieś, która była w 1570 r. przedmiotem zatargu z właścicielem dóbr sycowskich, Jerzym Braunem. Miejscowy proboszcz ks. Szura nie mógł się Readmore..


Trębaczów

trebaczow-kosciol-3
Wieś w gminie Perzów, położona na Równinie Oleśnickiej. Wg legendy nazwa pochodzi od trąbienia miejscowej ludności, na znak radości z zabicia smoka. Wzmiankowana w 1232 r. jako własność biskupstwa wrocławskiego, w XV w. posiadłość Pretwiczów, później Bironów z Sycowa. W czasie wojen śląskich, rozegrała się tu bitwa prusko-austriacka. Co roku, 15 sierpnia odbywa się tutaj Festyn z Trąbą. Readmore..


Słupia pod Bralinem

slupia-pod-bralinem-kosciol-1
Wieś w gminie Perzów, leżąca na południowym skraju Wzgórz Ostrzeszowskich, na południowym zboczu Góry Celnej. Przebiega tędy szosa Wrocław – Warszawa. Wg legendy stał tu za czasów pogańskich słup, który, gdy groziło wsi niebezpieczeństwo, oblewano smołą i zapalano. Wieś wzmiankowana w 1177 r. a kościół w 1285 r. Od k. XV w. należała do sycowskiego wolnego państwa stanowego. Wojska polskie wkroczyły tu 18 stycznia 1920 r.
Readmore..


Perzów

perzow-folwark
Wieś gminna w powiecie kępińskim, położona na Równinie Oleśnickiej. Jej nazwa pochodzi od perzu, którym wg legendy mieszkańcy mieli nakarmić żarłocznego smoka. Znajdowała się na terenie historycznego Śląska, do 1702 r. własność Trzcińskich, później Pozerów, od 1851 r. ks. Birona z Sycowa. W 1872 r. doprowadzono linię kolejową Oleśnica – Podzamcze (obecnie nieczynna). W traktacie wersalskim Perzów został przyznany Readmore..
Mielęcin

mielecin-cmentarz-ewangelicki-1
Osada w gminie Bralin, położona u południowych stóp Wzgórz Ostrzeszowskich, nieopodal Weronikopola. W XV-XVI w. własność Mielęckich, później Masłowskich, od 1897 r. Hulewiczów. W latach 1918-20 miejscowość leżała na linii demarkacyjnej i obsadzona była przez niemiecki Grenzschutz, który internował właściciela Mielęcina – Franciszka Życkiego oraz nauczyciela Władysława Majewskiego. 17 stycznia 1920 r. do Mielęcina wkroczyły oddziały polskie. W czasie II wojny światowej działał tu pluton AK, pod dowództwem Jana Tomaszewskiego. Znajdował się tu dwór wzniesiony przez Masłowskich w 1784 r. i karczma z pocz. XIX w., rozebrana w 1982 r. Na jej miejscu stoi dzisiaj kościół Chrystusa Odkupiciela.
Readmore..
Mnichowice

mnichowice-kosciol-sw-katarzyny-3
Wieś w gminie Bralin, położona we Wzgórzach Mnichowskich. Od 1220 r. dzięki darowiźnie Henryka Brodatego własność klasztoru augustianów we Wrocławiu na Piasku (stąd nazwa). Darował je wówczas klasztorowi Henryk Brodaty pn. Chosnewe, Chosnow. W 1276 r. Henryk IV Probus zezwolił na lokację wsi na prawie niemieckim. W 1810 r. dobra klasztorne sekularyzowano. W 1936 r. mieszkaniec wsi Antoni Gabriel, zbudował samolot Śląsk, na Readmore..

Bralin

bralin-kosciol-sw-anny-2
Wieś gminna w powiecie kępińskim, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, u południowych stóp Wzgórz Ostrzeszowskich, na terenie historycznego Śląska. Przebiega tędy szosa Wrocław – Warszawa i nieczynna linia kolejowa Oleśnica – Kępno. Wzmiankowana prawdopodobnie w 1136 r. w bulli papieża Innocentego II, pewna wzmianka pochodzi z 1288 r. Na pocz. XVI w. Bralin uzyskał prawa miejskie (poświadczone w 1540 r.), Readmore..Baranów

baranow-kosciol-2
Wieś gminna w powiecie kępińskim, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, na skrzyżowaniu dróg nr 11 Poznań – Bytom i 39 Kępno – Namysłów. W okolicy odnaleziono ślady osadnictwa z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz dwa grodziska. Osada wzmiankowana ok. 1241 r., jako własność klasztoru benedyktynek w Staniątkach, w latach 1250 – 1329 należał do cysterek z Ołoboku. Prawdopodobnie w XIV w. miejscowości nadano prawa Readmore..


Kępno

kepno-ratusz-2
Miasto powiatowe (14700 mieszkańców) w południowej Wielkopolsce, leży na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, nad rzeką Niesobem. Krzyżują się tu drogi krajowe nr 8 Wrocław – Warszawa i nr 11 Bytom – Poznań, istnieje węzeł kolejowy na skrzyżowaniu linii Katowice – Poznań i Oleśnica – Herby Nowe. Linie do Oleśnicy i Namysłowa obecnie są nieczynne. Odkryto tu ślady osadnictwa z epoki brązu (znaleziska na Górze Readmore..