More from: Śląsk Cieszyński (Zaolzie)

Frydek-Mistek

mistek-rynek-2 Miasto (61 tys. mieszkańców) leżące nad Ostrawicą na historycznym pograniczu Śląska Cieszyńskiego i Moraw. Powstałe z połączenia dwóch ośrodków miejskich: śląskiego Frydka i morawskiego Mistka. Poprzednikiem Frydka jest targowa osada Jamnice, wzmiankowana w 1305 r. Miasto Frydek założył ok. 1330 r. ks. Kazimierz I na granicy Ks. Cieszyńskiego. Mistek wzmiankowany był w 1267 r. jako osada targowa Frydberk, zniszczony pod koniec XIV w. i założony na nowo już z obecną nazwą. W 1402 r. ks. Przemysław I Noszak kupił je od Państwa Readmore..Horní Žukov (Żuków Górny)

Dawna wieś, obecnie część Czeskiego Cieszyna, położona przy szosie do Frydka-Mistka. Wzmiankowana w 1229 r. jako własność klasztoru w Tyńcu pod Krakowem. Później przejął ją klasztor w Orłowej, który wystawił tu karczmę. W 1523 r. wieś była już podzielona na część górną i dolną. W 1906 r. w czasie manewrów wojskowych wieś odwiedził cesarz Franciszek Józef I. W 1975 r. włączono ją w obręb Czeskiego Cieszyna. Readmore..


Dolní Žukov (Żuków Dolny)

Dawna wieś, obecnie część Czeskiego Cieszyna, położona na południowy zachód od centrum miasta. Wzmiankowana w 1229 r. jako własność klasztoru w Tyńcu pod Krakowem. Później przejął ją klasztor w Orłowej, który wystawił tu karczmę. W 1523 r. wieś była już podzielona na część górną i dolną. W 1766 r. weszła w obręb Komory Cieszyńskiej. W 1964 r. wieś włączono w obręb Czeskiego Cieszyna. Readmore..


Chotěbuz (Kocobędz)

chotebuz-palac-wieza-2 Wieś położona na północny zachód od Czeskiego Cieszyna, częściowo przy szosie i linii kolejowej do Ostrawy. W miejscu obecnej wsi od VIII w. istniał gród zwany Starym Cieszynem, w XII w. przeniesiony na Wzgórze Zamkowe w Cieszynie. Wieś wzmiankowana w 1229 r., jako jedna z najstarszych na Śląsku Cieszyńskim. Była własnością klasztoru benedyktynów w Orłowej, po kasacie klasztoru w 1559 r. przeszła w ręce Wacława Rudzkiego z Rudz. W 1802 r. majątek nabył Komora Cieszyńska. W latach 1974-97 wieś stanowiła część Czeskiego Cieszyna. Readmore..


Trzyniec

trzyniec-stacja-huta Miasto (38 tys. mieszkańców) położone nad Olzą, przy szosie i linii kolejowej Czeski Cieszyn – Żylina. Wzmiankowane jako wieś w 1444 r., w 1839 r. powstała tu największa na Śląsku Cieszyńskim huta żelaza, która znacznie się rozbudowała po doprowadzeniu w 1871 r. Kolei Koszycko – Bogumińskiej. Miejscowość zaczęła się wtedy gwałtownie rozwijać. W 1920 r. Trzyniec wszedł w granice Czechosłowacji, mimo że 70% ludności stanowili Polacy, w 1931 r. miejscowość otrzymała prawa miejskie. Po wojnie miasto Readmore..


Śląska Ostrawa

slaska-ostrawa-zamek-brama-3 Dzielnica Ostrawy, położona na historycznym Śląsku Cieszyńskim, na prawym brzegu Ostrawicy, do 1919 r. znana pod nazwą Polska Ostrawa. W 1290 r. weszła w skład księstwa cieszyńskiego. W końcu XIV w. tutejszy zamek przeszedł w ręce szlacheckie, stając się ośrodkiem dóbr, zwanych „państwem polsko-ostrawskim”. W 1919 r. Polska Ostrawa znalazła się w granicach Czechosłowacji, w związku z czym zmieniono nazwę na Śląską Ostrawę. W 1920 r. otrzymała prawa miejskie, w 1941 r. połączono ją z Morawską Ostrawą.

Readmore..


Přívoz

privoz-kosciol-niepokalanego-poczecia-nmp-1 Dzielnica Ostrawy, położona na północ od centrum miasta u zbiegu Odry i Ostrawicy, znajduje się tu główny dworzec kolejowy Ostrawy. Přívoz znajdował się na historycznych Morawach, na granicy ze Śląskiem Cieszyńskim. Miejscowość wzmiankowana w 1377 r. W 1847 r. zlokalizowano tu główną stację kolejową Ostrawy na linii Wiedeń – Kraków. Miejscowość rozwinęła się w 2. poł. XIX w. wskutek industrializacji, w 1909 r. powstała elektrownia. W 1900 r. Přívoz otrzymał prawa miejskie, w 1924 r. został włączony w granice Ostrawy. Readmore..


Ostrawa

ostrawa-nowy-ratusz-4 Duże miasto (310 tys. mieszkańców), położone na pograniczu historycznych Moraw i Śląska, u zbiegu Odry i Ostrawicy. Największy ośrodek przemysłowy Republiki Czeskiej, centrum górnictwa, hutnictwa i przemysłu chemicznego. Lokacji miasta pod nazwą Morawska Ostrawa dokonał w 1267 r. biskup ołomuniecki Bruno. W końcu XIV w. weszła w skład dóbr hukwaldzkich. Ostrawa była małym miasteczkiem, ludność zajmowała się rzemiosłem. W 1763 r. Jan Augustin odkrył w okolicy znaczne złoża węgla kamiennego, który zaczęto wydobywać w latach 80. XVIII w., co spowodowało gwałtowny rozwój Readmore..


Karwina

karwina-rynek-fontanna-i-ratusz Miasto (63,5 tys. mieszkańców), położone na historycznym Śląsku Cieszyńskim, nad rzeką Olzą, tuż przy granicy z Polską. Jeden z głównych ośrodków górnictwa w Republice Czeskiej. Powstało z połączenia miast Karwina i Frysztat oraz wsi Darków, Raj i Stare Miasto. Frysztat został założony ok. 1305 r., prawa miejskie uzyskał przed 1327 r., stając się jednym z najważniejszych ośrodków Księstwa Cieszyńskiego. W XIX w. nastąpił gwałtowny rozwój górnictwa i przemysłu hutniczego w okolicy miasta. Po podziale Readmore..


Darkov

darkov-most-na-olzie-3 Dawna wieś, obecnie część miasta Karwina, położona nad Olzą. Wzmiankowana w 1447 r, znana z uzdrowiska, które założono w 1866 r. Leczy się tu choroby narządów ruchu, stany powypadkowe i pooperacyjne. Uzdrowisko posiada jedne z najlepszych wód jodowo-bromowych w Europie Środkowej.

Co warto zobaczyć w Darkovie

Obiekty uzdrowiskowe, zlokalizowane w pobliżu rzeki Olzy. Readmore..


Czeski Cieszyn

czeski-cieszyn-ratusz-1 Miasto (26 tys. mieszkańców), położone w kraju morawsko-śląskim w Republice Czeskiej. Położone na lewym brzegu Olzy dzielnice Saska Kępa, Kamieniec i Brandys pełniły funkcję przemysłowego przedmieścia Cieszyna. Rozwinęły się znacznie po zbudowaniu w latach 1869-71 kolei koszycko-bogumińskiej i powstaniu na ich terenie dworca kolejowego. W kolejnych latach powstały gazownia, drukarnia Prochaski, w 1911 r. uruchomiono linię tramwajową. Readmore..