More from: Śląsk HulczyńskiHošťálkovice

hostalkovice-kosciol-1
Dawna wieś, obecnie część Ostrawy, położona w widłach Opawy i Odry. Pierwsza historyczna wzmianka o miejscowości jest przedmiotem sporów wśród historyków. Większość historyków przytacza tu 1434 r., kiedy to rycerz Mikuláš (Mikołaj) Zajíček kupił wieś Marcinów. W 1502 r. jego synowie Lacek i Václav sprzedali Hoszczalkowice Jindřichovi z Děhylova. Od 1536 r. do 1809 r. wieś była częścią państwa hluczyńskiego. Po przegranych przez Habsburgów wojnach śląskich znalazła się w granicach Prus. 4 lutego 1920 r. została przyłączone do Readmore..


Hlučín

hlucin-rynek-4
Miasto położone przy szosie Opawa – Ostrawa i linii kolejowej z Opawy, stolica tzw. Śląska Hulczyńskiego. Założone przez Przemysła Ottokara II w 1256 r. Należało do księstwa raciborskiego, od 1742 r. wraz z niemal całym Śląskiem do Prus, od 1816 r. w powiecie raciborskim prowincji śląskiej Prus. 10 stycznia 1920 r. z mocy traktatu wersalskiego wraz z kraikiem hulczyńskim przyłączone do Czechosłowacji. Po trakcie monachijskim na powrót znalazło się w Niemczech do 1945 r.
(za Wikipedią)
Readmore..