More from: Równina Niemodlińska

Niemodlin

niemodlin-zamek-5
Miasto (6828 mieszkańców) w powiecie opolskim, położone na Równinie Niemodlińskiej, nad rzeką Ścinawą, przy szosie Opole – Nysa, od której odchodzi droga do Korfantowa i towarowej linii kolejowej Szydłów – Gracze. Założony prawdopodobnie w X w. jako osada targowa, podobno w czasie podróży zatrzymał się tu św. Wojciech. W źródłach wzmiankowane w 1224 r., w 1283 r. uzyskało od ks. Kazimierza prawa miejskie. W latach 1313-1460 siedziba ks. niemodlińskiego. Od 1779 r. własność hr. Praschmów. Na pocz. Readmore..
Stawy Niemodlińskie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kompleks stawów, położonych w północnej części Borów Niemodlińskich, projektowany rezerwat przyrody. Największy Staw – Sangów ma pow. 158 ha, powstał najpóźniej w XVI w., na miejscu odkrywki powstałej po wydobyciu darniowej rudy żelaza. Wokół gniazduje ponad 200 gatunków ptaków, w tym 36 stale. Występują tu m.in. kania rdzawa, krogulec, kobuz, lelek, dudek, orzeł bielik. Obecnie w stawie hoduje się karpie, amury, tołpygi, Readmore..


Sady

sady-stawy-1
Wieś w gminie Niemodlin, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy towarowej linii kolejowej Szydłów – Gracze. Wzmiankowana w 1373 r., w XV w. istniał tu kościół parafialny, zburzony w XVIII w. Od 1680 r. część dóbr niemodlińskich, w 1824 r. przeszła do dóbr tułowickich jako własność rodziny Frankenberg-Ludwigsdorf. W 1887 r. doprowadzono linię kolejową Szydłów – Lipowa Śl. W 1929-30 r. majątek rozparcelowano między osadników z Westfalii. Readmore..Radoszowice

radoszowice-kaplica-dzwonnica-2
Wieś w gminie Niemodlin, położona na Równinie Niemodlińskiej, nad Nysą Kłodzką. Założona w XIV w., nazwa pochodzi prawdopodobnie od założyciela – rycerza Radosza. W 1534 r. wzmiankowano dziedziczne sołectwo, w 1581 r. wieś weszła w skład dóbr niemodlińskich. W 1722 r. miejscowi chłopi zbuntowali się przeciwko odrabianiu pańszczyzny, cztery lata później zamierzali zająć nawet zamek niemodliński ale bunt został stłumiony, za karę mieszkańcy musieli zająć się zakwaterowaniem żołnierzy. W 1935 r. Readmore..Krasna Góra

krasna-gora-dwor-3
Wieś w gminie Niemodlin, położona na Równinie Niemodlińskiej, nad Nysą Kłodzką. Wzmiankowana w 1320 r., pod k. XIV w. istniał tu kościół, zniszczony w czasie wojny 30-letniej. Na pocz. XVII w. własność Gellhornów, później Donatów. W XIX w. istniały tu: cegielnia, browar, gorzelnia, kopalnia torfu, hodowla owiec i plantacja morwy. W 1863 r. wieś kupił hr. Schaffgotsch, w okolicy wykorzystywano źródła mineralne, znane pod nazwą Readmore..


Jakubowice

jakubowice-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Niemodlin, położona na Równinie Niemodlińskiej, nieopodal szosy Opole – Nysa. Wzmiankowana w XIV w., należała do Jackdorfa. Od XVIII w. własność Puecklerów, od k. XIX w. barona Stefana von Thielmanna, który wzniósł nie zachowany do dzisiaj pałac. Po zajęciu przez wojska radzieckie 15 marca 1945 r. ludność została wywieziona do obozu w Łambinowicach. Readmore..Grodziec

grodziec-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Niemodlin, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy towarowej linii kolejowej Szydłów – Gracze. Wzmiankowana w 1382 r. jako własność Miklascha Grodizkego. Od 1468 r. we władaniu Puecklerów. Obok bliźniacza miejscowość Grodziec Drugi, koło której w XIX w. funkcjonowała huta żelaza, wykorzystująca złoża darniowe. W 1887 r. doprowadzono linię kolejową Szydłów – Lipowa Śl. Readmore..


Gracze

gracze-stacja-3
Wieś w gminie Niemodlin, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy towarowej linii kolejowej z Szydłowa. W 1376 r. wzmiankowano kościół, w 1589 i 1722 r. miejsce protestów chłopskich. W 1744 r. zbudowano szkołę ewangelicką. W latach 1940-44 w lesie między Graczami a Sarnami Wielkimi istniał hitlerowski obóz pracy, przebywali tu Żydzi zatrudnieni przy budowie autostrady Berlin – Katowice. W 1887 r. doprowadzono Readmore..Żelazna

elazna-kosciol-1
Wieś w gminie Dąbrowa, położona na Równinie Niemodlińskiej, nad Odrą, przy szosie Opole – Skorogoszcz. Nazwa pochodzi od przepływającego tędy strumyka o rdzawym zabarwieniu, zawierającym związki żelaza. Wzmiankowana w 1228 r., kiedy ks. Kazimierz przekazał ją klasztorowi norbertanek w Czarnowąsach. W 1274 r. lokowana na prawie magdeburskim. W 1321 r. miała miejsce wielka powódź. W 1471 r. wieś kupił sołtys karczowski, do majątku klasztornego wróciła w 1613 r. Podobno w XVII w. Readmore..
Skarbiszów

skarbiszow-kosciol-2
Wieś w gminie Dąbrowa, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy szosie Brzeg – Opole. Wzmiankowana w 1350 r., w 1440 r. własność Mikołaja Irrenberga, od XVI w. do 1661 r. Danewitzów z Janowa. Następnymi właścicielami były rodziny: von Tschetschau-Mettich, von Proskau, von Biedau, von Zedlitz i von Larisch. W 1858 r. miejscowe dobra kupiła rodzina Wichelhaus, która wzniosła nie zachowany do dzisiaj pałac. Readmore..


Prądy

prady-kosciol-1
Wieś w gminie Dąbrowa, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy szosie Niemodlin – Prądy – Opole i w okolicy węzła na autostradzie A4. W pobliżu znajdują się Stawy: Górny i Nowy oraz rozległy rezerwat Prądy. Posiada on pow. 36.45 ha, utworzono go 19 lipca 2001 r. Zachowało się tu torfowisko wysokie, na którym miąższość torfu sięga 4 m. W okolicy rośnie sosnowo-brzozowy bór bagienny, występują tu też rzadkie na obszarze Borów Niemodlińskich rośliny, jak rosiczka okrągłolistna. Poza tym w rezerwacie Readmore..Niewodniki

niewodniki-palac-4
Wieś w gminie Dąbrowa, położona na Równinie Niemodlińskiej, nad Odrą, przy szosie Opole – Skorogoszcz. Wzmiankowana na pocz. XIII w., jako płacąca dziesięcinę na rzecz kościoła w Skorogoszczy. Nazwa pochodzi od ludzi sporządzających sieci zwane niewodnikami. W 1870 r. od Roberta Krause wieś kupił Julius Wichelhaus, który postawił tu okazały pałac i wzorowo zarządzał majątkiem. Wdowa po Juliusie, Maria von Carnap, na Readmore..


Narok

narok-kosciol
Wieś w gminie Dąbrowa, położona na Równinie Niemodlińskiej, nad Odrą, przy szosie Opole – Skorogoszcz. Wzmiankowana w 1234 r., w XVIII w. własność hrabiny Luisy Eleonory von Beess z domu von Skerbrnsky, kolejni właściciele to: Gottlob Albrecht von Saurma, generałowa von Schmiedeberg i bracia Guradze, którzy doprowadzili do upadku majątku w poł. XIX w. Od 1858 r. własność Friedricha Wichelhausa, który zbudował tu okazałą rezydencję. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Narok na Wolfsgrund. Readmore..


Chróścina

chroscina-kosciol-dzwonnica-1
Wieś w gminie Dąbrowa, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy szosie Prądy – Opole i linii kolejowej Wrocław – Opole. Wzmiankowana w 1223 r., płaciła wtedy dziesięcinę kościołowi w Skorogoszczy. Prawdopodobnie zniszczona przez Tatarów w 1241 r., w 1274 r. lokowana na prawie niemieckim przez ks. opolskiego Władysława, właścicielem był rycerz Henryk. W 1371 r. wzmiankowano kościół. W 1532 r. własność rodu Beess, w latach 1601-1810 należała do norbertanek z Czarnowąsów. W czasie wojny Readmore..Tułowice

tulowice-palac-3
Wieś gminna w powiecie opolskim, położona na Równinie Niemodlińskiej, nad rzeką Ścinawą, przy szosie Niemodlin – Korfantów i linii kolejowej Opole – Nysa. Wzmiankowana w 1447 r., istniała tu parafia św. Rocha. Niemiecka nazwa Tillowitz pochodzi prawdopodobnie od imienia Tilo. W XVI w. własność Puecklerów i rodu von Dreske, od 1604 r. von Zierotinów, w 1779 r. wniesiona w wianie przez Marię von Zierotin Johannowi Nepomukowi Carlowi Praschmie. W 1783 r. powstała huta żelaza Theresienhuette, w 1813 r. w Readmore..


Szydłów

szydlow-kosciol-1
Wieś w gminie Tułowice, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy linii kolejowej Opole – Nysa, od której odgałęzia się czynna w ruchu towarowym linia do Graczy. Otoczona jest ze wszystkich stron przez Bory Niemodlińskie, na północny zachód od wsi znajduje się rezerwat torfowiskowy Złote Bagna (utworzony 19 lipca 2001 r. na pow. 33,17 ha), powstały na obszarze wybierzysk torfu Das Goldmoor, które eksploatowano do ok. 1925 r. W czasie 2. wojny światowej poligon lotniczy, po którym pozostał bunkier żelbetowej Readmore..


Skarbiszowice

skarbiszowice-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Tułowice, położona na Równinie Niemodlińskiej. Wzmiankowana w latach 1303-06, w spisie uposażeń diecezji wrocławskiej, położona była przy trakcie z Wrocławia przez Racibórz do Czech. W średniowieczu własność rycerska, w północno-zachodniej części wsi znajdowało się niezachowane grodzisko. W 1598 r. własność Heinricha von Dreske z Tułowic. W 1693 r. za 7.500 talarów nabył ją hr. Zygfryd Erdmann von Zierotin z Niemodlina. W 1818 r. działała szkoła katolicka, cegielnia, Readmore..


Ligota Tułowicka

ligota-tulowicka-mlyn-3
Wieś w gminie Tułowice, położona na Równinie Niemodlińskiej, nad rzeką Ścinawą. W pobliżu znajduje się kamieniołom bazaltu, powstałego na granicy uskoku tektonicznego w wyniku działalności wulkanu. Na południowy wschód od wsi ciąg wydm eolicznych. Okolica była ośrodkiem osadnictwa już od czasów neolitycznych, zachowało się grodzisko, sama wieś wzmiankowana w 1451 r., w 1595 r. nabyta przez wdowę Readmore..


Goszczowice

goszczowice-kosciol
Wieś w gminie Tułowice, położona na Równinie Niemodlińskiej, między stawami Pustelnik i Ławnik. Staw Pustelnik znajduje się w wyrobisku, powstałym po eksploatacji rudy darniowej. W pobliżu wsi użytek ekologiczny Doły Goszczowickie, będący miejscem żerowania ptaków wodnych. Wieś wzmiankowana w 1581 r., należała do majątku Tułowice. Do lat 70. XIX w. w katolickiej szkole wiejskiej używano języka polskiego. W latach 30. XX w. hitlerowcy zmienili nazwę Gauschwitz na Buchengrund. Readmore..


Komprachcice

komprachcice-stacja-1
Wieś gminna w powiecie opolskim, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy szosie Wawelno – Prószków i linii kolejowej Opole – Nysa. Wzmiankowana w ok. 1300 r., nazwa pochodzi prawdopodobnie od założyciela wsi, rycerza Gumperta (Komprachta). W XVI w. należała do dóbr prószkowskich. W XIX w. nastąpił rozwój wsi, powstały młyny i tartaki, działały dwie karczmy. W 1887 r. doprowadzono linię kolejową Opole – Nysa. Readmore..


Wawelno

wawelno-kosciol
Wieś w gminie Komprachcice, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy szosie Opole – Prądy, od której odchodzi szosa do Prószkowa. Wzmiankowana ok. 1300 r. w księdze uposażeń biskupów wrocławskich. W 1326 r. doszło do ponownej lokacji, zasadźcami byli Stefan i Nikoska. Nazwa pochodzi od słowa ‚wąwel’, oznaczającego suche miejsce otoczone bagnami. W latach 60. XIX w. działała tu kopalnia węgla brunatnego, roczne Readmore..


Polska Nowa Wieś

polska-nowa-wies-kosciol-1
Wieś w gminie Komprachcice, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy szosie Wawelno – Prószków. Wzmiankowana w 1456 r., w 1914 r. zmieniono nazwę Polnisch Neudorf na Neudorf. Po I wojnie światowej przybyło wielu osadników z głębi Niemiec, podczas plebiscytu w 1921 r. za Niemcami głosowało 629 osób, za Polską 259. W latach 30. XX w. wybudowano tu lotnisko sportowe Fliegerhorst Neudorf O/S, odbywano na nim szkolenia wojskowe. Readmore..


Osiny

osiny-kosciol-1
Wieś w gminie Komprachcice, położona na Równinie Niemodlińskiej. Wzmiankowana w 1300 r. w księdze uposażeń biskupów wrocławskich, wg innych źródeł powstała po wojnie trzydziestoletniej lub pod k. XVIII w. W 1819 r. właścicielem był baron Hochberg. Podczas plebiscytu w 1921 r. za Niemcami głosowało 170 osób, za Polską 25 osób. Przed wojną 30% mieszkańców stanowili ewangelicy. Readmore..


Ochodze

ochodze-kosciol-2
Wieś w gminie Komprachcice, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy szosie Wawelno – Prószków, na skraju Borów Niemodlińskich. Wzmiankowana w 1295 r., mieszkańcy płacili dziesięcinę dla kościoła w Chrząszczycach. Od 1536 r. własność braci Buchta, w 1783 r. Koschützkiego. W 1921 r. w plebiscycie za Niemcami głosowało 338 mieszkańców, za Polską 121. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Ochotz na Frühauf. Readmore..


Dziekaństwo

dziekanstwo-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Komprachcice, położona na Równinie Niemodlińskiej, nad Prószkowskim Potokiem. Wzmiankowana w 1531 r., istniał tu młyn, należący do dziekana katedry opolskiej (stąd nazwa wsi). Po sekularyzacji w 1810 r. grunty we wsi kupiło kilku gospodarzy. Podczas plebiscytu w 1921 r. za Niemcami głosowały 52 osoby, za Polską 51 osób. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Dziekanstwo na Dechantsdorf. Readmore..


Domecko

domecko-dwor
Wieś w gminie Komprachcice, położona na Równinie Niemodlińskiej, nad Prószkowskim Potokiem. Wzmiankowana ok. 1300 r., płaciła wtedy biskupowi wrocławskiemu dziesięcinę w wysokości kilku skojców. W 1443 r. należał do Erenberga, w XVI w. do Buchtów. W 1723 r. wzmiankowano kuźnię. Po 1801 r. powstała szkoła, na przełomie XIX i XX w. nastąpił znaczny wzrost ludności. Podczas plebiscytu w 1921 r. za Niemcami głosowało 467 Readmore..Prószków

proszkow-zamek-2
Miasto (2691 mieszkańców) w powiecie opolskim, położone na Równinie Niemodlińskiej, przy skrzyżowaniu szos Opole – Biała – Prudnik i Wawelno – Zimnice Wielkie. Wzmiankowane w 1250 r., od XVI w. było ośrodkiem rozległych dóbr hr. Prószkowskich, którzy nadali miejscowości w 1560 r. prawa miejskie. Rozwijało się tu hutnictwo rud darniowych, w latach 1763 – 1853 działała manufaktura fajansów. W 1769 r., po śmierci ostatniego z Readmore..
Zimnice Wielkie

zimnice-wielkie-kosciol-3
Wieś w gminie Prószków, położona na nadodrzańskiej skarpie, koło szosy Opole – Krapkowice. Pierwotnie jedna wieś z Zimnicami Małymi, wzmiankowana w dokumencie biskupa wrocławskiego Jana w 1295 r. Obie wsie uległy podziałowi na pocz. XVI w. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Gross Schimnitz na Gross Schimmendorf. Na pocz. 1945 r. po wkroczeniu Armii Czerwonej wieś spalono, zginęło 164 mieszkańców. Obok wsi biegnie taśmociąg, którym transportuje się margle z kopalni Folwark do Cementowni Readmore..Winów

winow-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Prószków, położona we Wzgórzach Winowskich na wys. 194 m, przy szosie Opole – Prószków. Wzmiankowana w 1412 r., jako własność Macieja Schana z Gorczyc, spalona w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Przed wojną miejsce rekreacji dla mieszkańców Opola, na wzgórzu ks. Luizy znajdowała się restauracja, park, tor saneczkowy oraz wyciąg szybowcowy. Wokół ciągną się niewielkie Wzgórza Winowskie z malowniczymi zagajnikami. Gniazdują tu świergotki, świerszczaki, Readmore..Rezerwat Staw Nowokuźnicki

nowa-kuznia-rezerwat-staw-nowokuznicki-3
Rezerwat o pow. 20 ha, obejmujący staw położony koło wsi Nowa Kuźnia, powołany w 1957 r. w celu ochrony ginącej rośliny, kotewki orzecha wodnego. Występują tu także: mięsożerna roślina aldrowanda pęcherzykowata, salwinia pływająca, grzybień biały, grążel żółty. Na brzegu stawu znajduje się szeroki pas trzcinowisk i podmokłych olszyn. Występuje tu 135 gatunków ptaków m.in. bączek, bocian czarny, remiz, zimorodek, czaple Readmore..Ligota Prószkowska

ligota-proszkowska-kosciol-1
Wieś w gminie Prószków, położona na Równinie Niemodlińskiej, przy szosie Prószków – Biała, na skraju Borów Niemodlińskich. Wzmiankowana na pocz. XIV w. w księdze uposażeń biskupa wrocławskiego. Założono ją jako leśną osadę, mieszkali tu wozacy, smolarze i bartnicy. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Ellguth Proskau na Frei Proskau. W przysiółku Dzików projektowany rezerwat mrówki ćmawej, która ma tu jedyne na Opolszczyźnie tak liczne stanowisko. W starym młynie gospodarstwo agroturystyczne ze stawem. Readmore..


Jaśkowice

jaskowice-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Prószków, położona na Równinie Niemodlińskiej. Na pocz. XVIII w. folwark hr. Prószkowskich. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Jaschkowitz na Johannsdorf. W pobliżu skraj rozległych Borów Niemodlińskich. Na południowy zachód od wsi rezerwat Jaśkowice (pow. 5,92 ha, utworzony w 1969 r.) chroniący fragment las mieszanego ze skupiskiem blisko 200-letnich modrzewi, jeden pomnikowy posiada 40 m wys. i ponad 2 m obw. W runie rosną m.in. orlica pospolita, szczawik zajęczy, kłosówka miękka. Readmore..Folwark

folwark-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Prószków, położona na nadodrzańskiej skarpie z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami erozyjnymi, przy szosie Opole – Krapkowice. Wzmiankowana w 1295 r. kiedy ks. opolski Bolko I darował ją minorytom jako osadę służebną drwali i flisaków. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Follwark na Vorwerk. Na wschód od wsi dawne starorzecza Odry i oczka wodne o nazwach: „Czorne”, „Wala”, „Hodne” i „Kotuc”, pozostałości większego jeziora, ciągnącego się do opolskiego Ostrówka, miejsce Readmore..
Boguszyce

boguszyce-kosciol-4
Wieś w gminie Prószków, położona na Równinie Niemodlińskiej, na skarpie nad Odrą, przy szosie Opole – Krapkowice. Wzmiankowana w dokumencie ks. Władysława Opolskiego w 1260 r. W 1872 r. założono niemiecką szkołę. W 1910 r. na 538 osób, 532 mówiły po polsku, podczas plebiscytu w 1921 r. 178 osób głosowało za Polską, a 149 za Niemcami. W styczniu 1945 r., po sforsowaniu Odry wkroczyły tu oddziały Armii Czerwonej, puszczając wieś z dymem, zginęło co najmniej 300 osób, w tym cywilni uciekinierzy z Opola i Readmore..