More from: Równina OpolskaŚwibie

swibie-kosciol-1
Wieś w gminie Wielowieś. We wsi znajduje się stanowisko archeologiczne, obejmujące obszar cmentarzyska kultury łużyckiej. Na terenie cmentarzyska wstępują dwie formy pochówków: ciałopalne i szkieletowe. Podczas prac archeologicznych rozpoczętych w latach 70. XX w. zbadano 576 grobów zawierających brązowe i żelazne ozdoby (diademy, bransolety, naszyjniki), szpilki do spinania ubrań, nagolenniki. Znalezione przedmioty wystawione są w ekspozycji archeologicznej na Zamku Piastowskim w Gliwicach. W księdze łacińskiej Liber Readmore..


Rezerwat Płużnica

rezerwat-pluznica-tablica
Rezerwat położony w gminie Strzelce Opolskie. Zajmuje powierzchnię 2,74 ha lub 3,17 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 30 kwietnia 1957 r. Według aktu powołującego, rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym.
Readmore..


Rezerwat Hubert

rezerwat-hubert-tablica-1
Leśny, częściowy rezerwat przyrody we wsi Dąbrówka w gminie Wielowieś, powołany w celu ochrony fragmentu lasu mieszanego o cechach naturalnych, zachowanego wśród drzewostanów zniekształconych przez gospodarkę człowieka. Rezerwat został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 kwietnia 1958 r. Ma powierzchnię 14,48 ha i obejmuje oddziały 25a, 25b i 25c Leśnictwa Centawa w Nadleśnictwie Rudziniec. Readmore..


Wojska

wojska-kosciol-2
Wieś w gminie Tworóg, położona nad Liganzją. Nazwa wsi pochodzi od polskiej nazwy określającej wojsko i oznaczała osadę o charakterze militarnym, w której stacjonowali wojowie-rycerze. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Woysca. Wojska powstała w XIII w., wzmiankowano ją w 1283 r., jest obok Połomi i Świniowic jedną z trzech najstarszych wsi w gminie. W poł. XV w. należała do rycerza Readmore..Tworóg

tworog-palac-3
Wieś gminna w powiecie tarnogórskim, położona przy szosie Tarnowskie Góry – Lubliniec i towarowej linii kolejowej Fosowskie – Tarnowskie Góry. Wieś powstała na pocz. XVI w., wzmiankowana w 1530 r. W latach 1826-1945 pałac i okoliczne dobra należały do rodziny książąt Hohenlohe-Ingelfingen z Koszęcina. W okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1936-45 miejscowość nosiła nazwę Horneck.
(za Wikipedią)
Readmore..


Świniowice

swiniowice-kaplica-1
Wieś w gminie Tworóg, położona nad Liganzją. Nazwa wsi Świniowice pochodzi od leśnego wypasu świń, którym między innymi zajmowali się mieszkańcy. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Swoynowitz. Świniowice powstały w XIII w., są obok Połomi i Wojski jedną z trzech najstarszych wsi w gminie. Powinnością służebną mieszkańców Świniowic był leśny wypas świń oraz dostarczaniem miodu z leśnych barci. Były jedną z wsi wchodzących w skład Księstwa Bytomskiego, a po jego Readmore..Pniowiec

pniowiec-krzyz-2
Dawna wieś, obecnie część Tarnowskich Gór. Wzmiankowana w 1415 r., jako część powstałej wtedy parafii starotarnowickiej. Miejscowość należała do dziedzica Starych Tarnowic, Mikołaja Włodko, w XVI w. do Mikołaja Wrochema. Potem znalazła się w rękach hrabiów Donnersmarcków z Nakła Śląskiego. Istniały tu szyby rud metali szlachetnych. W 1882 r. powstała szkoła.
Readmore..


Krupski Młyn

krupski-mlyn-most-wiszacy-1
Wieś gminna w powiecie tarnogórskim, położona wśród kompleksów leśnych nad Małą Panwią. Nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska młynarza Wacława Kruppy. Jego młyn stał na brzegu Małej Panwi w pobliżu centrum dzisiejszego Krupskiego Młyna. Historia Krupskiego Młyna sięga 1687 r., w którym kroniki odnotowują istnienie w Potępie kuźnicy żelaza. W miejscu starego młyna w 1874 r. powstała fabryka zbrojeniowa produkująca materiały wybuchowe. W 1955 r. Krupski Młyn otrzymał status osiedla. Na mocy ustawy z dnia 29 listopada 1972 r. utworzono gminę Krupski Młyn. Początkowo było Readmore..