More from: Równina OpolskaŚwibie

swibie-kosciol-1
Wieś w gminie Wielowieś. We wsi znajduje się stanowisko archeologiczne, obejmujące obszar cmentarzyska kultury łużyckiej. Na terenie cmentarzyska wstępują dwie formy pochówków: ciałopalne i szkieletowe. Podczas prac archeologicznych rozpoczętych w latach 70. XX w. zbadano 576 grobów zawierających brązowe i żelazne ozdoby (diademy, bransolety, naszyjniki), szpilki do spinania ubrań, nagolenniki. Znalezione przedmioty wystawione są w ekspozycji archeologicznej na Zamku Piastowskim w Gliwicach. W księdze łacińskiej Liber Readmore..


Rezerwat Płużnica

rezerwat-pluznica-tablica
Rezerwat położony w gminie Strzelce Opolskie. Zajmuje powierzchnię 2,74 ha lub 3,17 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 30 kwietnia 1957 r. Według aktu powołującego, rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym.
Readmore..


Rezerwat Hubert

rezerwat-hubert-tablica-1
Leśny, częściowy rezerwat przyrody we wsi Dąbrówka w gminie Wielowieś, powołany w celu ochrony fragmentu lasu mieszanego o cechach naturalnych, zachowanego wśród drzewostanów zniekształconych przez gospodarkę człowieka. Rezerwat został utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 kwietnia 1958 r. Ma powierzchnię 14,48 ha i obejmuje oddziały 25a, 25b i 25c Leśnictwa Centawa w Nadleśnictwie Rudziniec. Readmore..


Wojska

wojska-kosciol-2
Wieś w gminie Tworóg, położona nad Liganzją. Nazwa wsi pochodzi od polskiej nazwy określającej wojsko i oznaczała osadę o charakterze militarnym, w której stacjonowali wojowie-rycerze. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Woysca. Wojska powstała w XIII w., wzmiankowano ją w 1283 r., jest obok Połomi i Świniowic jedną z trzech najstarszych wsi w gminie. W poł. XV w. należała do rycerza Readmore..Tworóg

tworog-palac-3
Wieś gminna w powiecie tarnogórskim, położona przy szosie Tarnowskie Góry – Lubliniec i towarowej linii kolejowej Fosowskie – Tarnowskie Góry. Wieś powstała na pocz. XVI w., wzmiankowana w 1530 r. W latach 1826-1945 pałac i okoliczne dobra należały do rodziny książąt Hohenlohe-Ingelfingen z Koszęcina. W okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1936-45 miejscowość nosiła nazwę Horneck.
(za Wikipedią)
Readmore..


Świniowice

swiniowice-kaplica-1
Wieś w gminie Tworóg, położona nad Liganzją. Nazwa wsi Świniowice pochodzi od leśnego wypasu świń, którym między innymi zajmowali się mieszkańcy. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Swoynowitz. Świniowice powstały w XIII w., są obok Połomi i Wojski jedną z trzech najstarszych wsi w gminie. Powinnością służebną mieszkańców Świniowic był leśny wypas świń oraz dostarczaniem miodu z leśnych barci. Były jedną z wsi wchodzących w skład Księstwa Bytomskiego, a po jego Readmore..Pniowiec

pniowiec-krzyz-2
Dawna wieś, obecnie część Tarnowskich Gór. Wzmiankowana w 1415 r., jako część powstałej wtedy parafii starotarnowickiej. Miejscowość należała do dziedzica Starych Tarnowic, Mikołaja Włodko, w XVI w. do Mikołaja Wrochema. Potem znalazła się w rękach hrabiów Donnersmarcków z Nakła Śląskiego. Istniały tu szyby rud metali szlachetnych. W 1882 r. powstała szkoła.
Readmore..


Krupski Młyn

krupski-mlyn-most-wiszacy-1
Wieś gminna w powiecie tarnogórskim, położona wśród kompleksów leśnych nad Małą Panwią. Nazwa miejscowości pochodzi od nazwiska młynarza Wacława Kruppy. Jego młyn stał na brzegu Małej Panwi w pobliżu centrum dzisiejszego Krupskiego Młyna. Historia Krupskiego Młyna sięga 1687 r., w którym kroniki odnotowują istnienie w Potępie kuźnicy żelaza. W miejscu starego młyna w 1874 r. powstała fabryka zbrojeniowa produkująca materiały wybuchowe. W 1955 r. Krupski Młyn otrzymał status osiedla. Na mocy ustawy z dnia 29 listopada 1972 r. utworzono gminę Krupski Młyn. Początkowo było Readmore..


Boruszowice

boruszowice-osiedle-fabryczne-dawna-poczta
Wieś w gminie Tworóg. Boruszowice powstały w 1743 r., kiedy zaczęła tu działać huta żelaza, która w 1894 r. ewoluowała w fabrykę materiałów wybuchowych, a w 1924 r. w wytwórnię papieru. Obszar ten objęty był II i III powstaniem śląskim. W czasie plebiscytu większość mieszkańców głosowała za przyłączeniem do Polski. Boruszowice i Mikołeska jako jedyne miejscowości gminy Tworóg zmieściły się w granicach II Rzeczypospolitej. Na południowy wschód od Boruszowic do 1992 r. znajdował się Rezerwat Dębów Boruszowickich. Readmore..Miedary

miedary-kosciol-2
Wieś w gminie Zbrosławice, położona przy dawnej linii kolejowej Zabrze Mikulczyce – Tworóg Brynek. W 1295 r. w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis miejscowość wymieniona jest jako Modar. Była to osada służebna, mieszkańcy zajmowali się zbieraniem miodu. W 1928 r. doprowadzono linię kolejową. W okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1936-45 nosiła nazwę Immenwald. W latach 1945-54 siedziba gminy Miedary.
Readmore..

Bogacica

bogacica-kosciol-4
Wieś w gminie Kluczbork, położona na Równinie Opolskiej, nad rzeką Stobrawą. Archeolodzy odnaleźli tu kamienne narzędzia i ślady dwóch wież strażniczych, przy drodze do Czapli Starych i koło młyna. W latach 1279-1410 wzmiankowano wieś Bogata Łąka, która potem przekształciła się w Bogacicę, do 1810 r. stanowiącą własność krzyżowców z czerwoną gwiazdą. W latach 1945-54 wieś była siedzibą gminy. Readmore..


Murów

murow-stacja-1
Wieś gminna w powiecie opolskim, położona na Równinie Opolskiej, nad Budkowiczanką, przy nieczynnej linii kolejowej Jełowa – Namysłów. Wzmiankowana w 1304 r., nazwa pochodzi od twierdzy i domów, w których mieszkali służebni. Ok. 1392 r. miejscowość zniknęła z dokumentów, możliwe, że mieszkańcy padli ofiarą zarazy. Ponownie wzmiankowana w 1736 r., klasztor w Czarnowąsach założył tu hutę szkła (zamkniętą w 1995 r.), co Readmore..Stobrawa

stobrawa-odlogi-stodola
Wieś w gminie Popielów, położona na Równinie Opolskiej, nad rzeką Stobrawą, przy szosie Brzeg – Dobrzeń Wielki. Znaleziono tu ślady osadnictwa z okresu kultury łużyckiej i wczesnego średniowiecza. Wieś wzmiankowana w 1245 r., nazwa pochodzi od wyrazu stobor lub steber, oznaczającego „słup”. Należała do rodzin: Baruth, Bees, Tschammer, Wanning. W 1733 r. powstała szkoła, w 1778 r. założono przysiółek Odłogi, Readmore..


Stare Siołkowice

stare-siolkowice-kosciol-2
Wieś w gminie Popielów, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Brzeg – Dobrzeń Wielki. Wzmiankowana w 1322 r., w XVIII w. doszedł człon „stare”. W XVI/XVII w. wieś się rozwinęła w związku z biegnącym tędy traktem Wrocław – Kraków, mieszkańcy zajmowali się rybołówstwem, bartnictwem i wikliniarstwem. W latach 1834-1835 wikarym był tu Jan Dzierżon. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Alt Schalkowitz na Alt Schalkendorf. Readmore..

Karłowice

karlowice-zamek-2
Wieś w gminie Popielów, położona na Równinie Opolskiej, nad rzeką Stobrawą, przy linii kolejowej Jelcz-Laskowice – Opole. Wzmiankowana w 1344 r. jako własność Czambora de Kertzendorf, w 1712 r. na mocy dokumentu cesarza Karola VI nadano osadzie prawa targowe i zmieniono nazwę na Carlsmarkt. W latach 80. XIX w. miejscowość liczyła ok. 1100 mieszkańców, którzy zajmowali się spławianiem drewna Stobrawą do Odry, Readmore..Kup

kup-kosciol-sw-jerzego-4
Wieś w gminie Dobrzeń Wielki, położona na Równinie Opolskiej, wśród Borów Stobrawskich, nad rzeką Brynicą, przy szosie Opole – Namysłów, od której odchodzi szosa do Jełowej. W 1607 r. Lorenz Slensagk z Chróścic wybudował tu młyn. W 1780 r. w czasie kolonizacji fryderycjańskiej powstała kolonia rzemieślnicza Kupp, zbudowana wg planów architekta z Brzegu, Drenkhana, na gruntach młynarza Thomasa Lellka. W 1847 r. powstał sąd. Wieś Readmore..Dobrzeń Wielki

dobrzen-wielki-dawny-kosciol-3
Wieś gminna w powiecie opolskim, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Opole – Namysłów, od której odchodzi szosa do Brzegu i linii kolejowej Opole – Jelcz-Laskowice. Wzmiankowana w 1228 r. jako wieś książęca. W 1909 r. doprowadzono linię kolejową Opole Groszowice – Wrocław Brochów. W okresie międzywojennym ośrodek polskości. We wsi hotel Pod Lasem, kręgielnia Stara Szwalnia i kąpielisko Balaton, na północ od miejscowości lasy Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Readmore..Czarnowąsy

czarnowasy-klasztor-norbertanek-1
Wieś w gminie Dobrzeń Wielki, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Opole – Namysłów i linii kolejowej Opole – Jelcz-Laskowice, przy ujściu Małej Panwi do Odry. Wzmiankowana w 1228 r., kiedy ks. opolski Kazimierz ufundował tu klasztor norbertanek, przeniesiony z Rybnika. Klasztor stał się centrum postępu gospodarczego na tych terenach i ośrodkiem znacznych posiadłości ziemskich. Sama wieś też weszła w skład dóbr Readmore..


Chróścice

chroscice-kosciol-3
Wieś w gminie Dobrzeń Wielki, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Dobrzeń Wielki – Brzeg i linii kolejowej Opole – Jelcz-Laskowice, nad Odrą. Osadnictwo sięga tu okresu neolitu, odnaleziono groby ciałopalne z II – poł. IV w. n.e., resztki pieców hutniczych i monety rzymskie. Wieś wzmiankowana była w 1268 r. jako lokowana na prawie niemieckim. W 1321 r. włączona do ks. opolskiego, jako wieś książęca. W 1909 r. doprowadzono Readmore..


Borki

borki-elektrownia
Wieś w gminie Dobrzeń Wielki, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Opole – Namysłów i linii kolejowej Opole – Jelcz-Laskowice. Wzmiankowana w 1724 r. W 1909 r. doprowadzono linię kolejową Opole Groszowice – Wrocław Brochów. W 1935 r. hitlerowcy zmienili nazwę Borrek na Wäldchen O.S. Borki znane są z ogromnej elektrowni, zlokalizowanej na północ od wsi. Readmore..
Tarnów Opolski

tarnow-opolski-kosciol-2
Wieś gminna w powiecie opolskim, położona na Równinie Opolskiej, przy linii kolejowej Opole – Strzelce Opolskie. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od słowa ‚tarnina’ lub nazwy ‚Tarn’. Wzmiankowana w 1293 r., kiedy ks. opolski Bolesław I sprzedał tu Gumpertowi 40 łanów flamandzkich. Jednak osadnictwo istniało tu wcześniej, o czym świadczą znaleziska cmentarzyska, przedmiotów kultu i grotu włóczni z okresu rzymskiego. W 1447 r. wzmiankowano kościół, mieszkańcy zajmowali się uprawą nieurodzajnej Readmore..Przywory

przywory-nepomucen-2
Wieś w gminie Tarnów Opolski, położona na Równinie Opolskiej, nad Odrą, przy szosie i linii kolejowej Opole – Kędzierzyn-Koźle. Wzmiankowana stosunkowo późno, w 1531 r. W 1627 r. żołnierze Mansfelda splądrowali tu młyn Mistritz, 3 lata później cesarz Ferdynand potwierdził młynarzowi Michałowi Piechocie przywileje. W 1845 r. doprowadzono linię kolejową Opole – Kędzierzyn-Koźle. Readmore..
Kosorowice

kosorowice-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Tarnów Opolski, położona na Równinie Opolskiej. Wzmiankowana w 1365 r., nazwa wsi pochodzi od słowa ‚kosiarz’. Wg legendy tutejszy chłop znalazł i oddał księżnej bransoletkę, zgubioną podczas polowania, za co mieszkańcy zostali uwolnieni od pańszczyzny. Stało się to na podstawie przywileju z 1446 r. potwierdzonego w 1658 r. przez burmistrza opolskiego. W 1852 r. wieś spłonęła w wielkim pożarze, od tej pory zaprzestano budowy drewnianych domów. W 1890 r. wszyscy Readmore..

Suchy Bór

suchy-bor-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Chrząstowice, położona na Równinie Opolskiej, przy linii kolejowej Opole – Częstochowa. Założona przez kr. Fryderyka Wielkiego w 1773 r. Drewniane chałupy z belek kosztowały państwo pruskie 150 talarów każda. Niemiecka nazwa Derschau pochodzi od nazwiska ówczesnego ministra poczty pruskiej. Już w 1774 r. powstała pierwsza szkoła, w 1895 r. wybudowano kolejną. W 1858 r. doprowadzono linię kolejową Opole – Tarnowskie Góry, jednak stacja powstała dopiero w 1901 r., obok zbudowano Readmore..


Lędziny

ledziny-kosciol-2
Wieś w gminie Chrząstowice, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Opole – Częstochowa. Wzmiankowana w 1295 r. jako Ledzynicze. W latach 1566-1567 własność książęca, później zatopiona pod staw rybny Wielki Staw Kalicha. Ponownie zasiedlona w czasie kolonizacji fryderycjańskiej, w XIX w. istniał tu mały folwark, należący do opolskiego dworu. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Lendzin na Lenzen. Readmore..


Dębska Kuźnia

debska-kuznia-kosciol
Wieś w gminie Chrząstowice, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie i linii kolejowej Opole – Częstochowa. W 1926 r. koło toru kolejowego znaleziono 4 kurhany. Wieś wzmiankowana w 1531 r. jako osiedle kuźnicze, później Martin Maretko posiadał tu młot i młyn. Folwark w XVII w. był posiadłością rycerską i należał do Garstenbergerów, w 1864 r. do rodziny Scholzów, od 1783 r. posiadał browar i palarnię, zniszczony w 1945 r. W 1783 r. Readmore..


Dębie

debie-kosciol-2
Wieś w gminie Chrząstowice, położona na Równinie Opolskiej. Podobno już w 1070 r. stał tu drewniany kościół. W 1297 r. wzmiankowana jako Dobre Dambe, w XVI w. własność książęca, w 1531 r. wzmiankowano kuźnię i osiedle hutnicze. Wg legendy Najświętsza Maria Panna uratowała tu chłopa grzęznącego w bagnie, Dębie stało się ośrodkiem pątniczym, w 1618 r. wzniesiono murowany kościół. W czasie wojny 30-letniej wieś została całkowicie zniszczona. W 1903 r. doszło tu do wielkiej powodzi. W 1936 r. Readmore..


Daniec

daniec-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Chrząstowice, położona na Równinie Opolskiej. We wschodniej części wsi znajduje się użytek ekologiczny Łąka koło Dańca. Wzmiankowana w 1297 r., w dokumencie biskupa wrocławskiego Jan III, ustanawiającego parafię w Raszowej jako Mokrodaniecz. Ks. Bolesław Opolski nadał ją rycerzowi Albertowi Barch, w 1476 r. własność wójta dziedzicznego ze Skorogoszczy, w 1534 r. posiadłość książęca. W XVI w. mieszkańcy zajmowali się wypalaniem smoły i bartnictwem. W 1784 r. powstała drewniana szkoła, Readmore..


Chrząstowice

chrzastowice-kosciol-1
Wieś gminna w powiecie opolskim, położona na Równinie Opolskiej, nad rzeką Imielnicą, przy szosie i linii kolejowej Opole – Częstochowa. Wzmiankowana w akcie fundacyjnym ks. opolskiego Bolesława w 1259 r., nazwa pochodzi prawdopodobnie od imienia właściciela, Chansto. W 1534 r. należała do dworu opolskiego. W 1723 r. wzmiankowano młyn wodny, w 1779 r. wieś zwolniono od danin, w zamian rolnicy mieli wozić furmankami rudę z Tarnowskich Gór do huty w Ozimku. W 1858 r. doprowadzono linię Readmore..


Schodnia

schodnia-kaplica-dzwonnica
Wieś w gminie Ozimek, położona na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią, przy szosie Opole – Częstochowa. Odkryto tu cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów rzymskich na początku naszej ery. Wieś wzmiankowana w 1464 r., mieszkańcy utrzymywali się z upraw żyta, owsa, jęczmienia, lnu i poganki a także bartnictwa. W 1618 r. we wsi istniał młyn wodny i palarnia potażu. W 1789 r. zatrzymał się tu król Fryderyk Wilhelm II w czasie wizytacji hut w Ozimku i Jedlicach. W 1870 r. powstała szkoła, a w 1927 r. Ochotnicza Readmore..


Ozimek

ozimek-kosciol-ewangelicki-4
Miasto w powiecie opolskim, położone na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią, przy szosie i linii kolejowej Opole – Częstochowa, boczne szosy prowadzą do Bierdzan i Kolonowskiego. Nazwa pochodzi od imienia młynarza, mieszkającego nad Małą Panwią w poł. XVII w. W miejscu tym, między wsiami Krasiejów i Schodnia, władze pruskie postanowiły w 1754 r. ulokować hutę żelaza Małapanew. Do 1780 r. podlegała ona zwierzchnictwu Izby Wojenno-Dominalnej, potem przeszła w zarząd Wyższego Urzędu Górniczego we Readmore..Szczedrzyk

szczedrzyk-pomnik-poleglych-2
Wieś w gminie Ozimek, położona na Równinie Opolskiej, na południowym brzegu Jeziora Turawskiego. Odkryto tu ślady pobytu ludzi z początku naszej ery, wieś wzmiankowana w 1300 r. w dokumencie mówiącym o płaceniu dziesięciny w postaci 30 dzbanów miodu na rzecz biskupa wrocławskiego. W latach 1385-1412 wymieniano Wenceslausa de Sczedrzik, zastępcy dziekana kolegiaty w Opolu. Wieś należała do książąt opolskich, w 1447 r. wzmiankowano parafię. W XVI w. wieś znana była z bartnictwa. 6 lipca 1763 Readmore..


Krasiejów

krasiejow-jura-park-11
Wieś w gminie Ozimek, położona na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią, przy linii kolejowej Opole – Częstochowa i szosie Ozimek – Kolonowskie. Znajduje się tu kurhan z X-XII w., wieś wzmiankowana w 1292 r. w dokumencie ks. opolskiego Bolesława I. W 1768 r. nad Małą Panwią zbudowano 2 piece do fryzowania, stanowiące część huty w Ozimku. Huta działała do 1821 r., do 1860 r. na jej miejscu produkowano lufy karabinowe. W 1858 r. doprowadzono linię kolejową na trasie Opole – Tarnowskie Góry. Readmore..


Jedlice

jedlice-huta-osiedle-2
Osada w gminie Ozimek, położona na Równinie Opolskiej, przy ujściu Małej Panwi do Jeziora Turawskiego. W pobliżu wsi ostoja ptactwa wędrownego. Pierwotnie część Szczedrzyka, w 1775 r., powstał tu zakład hutniczy, wybudowano piec do fryzowania, kuźnię i 10 druciarek, wykopano kanał służący do napędu młotów i dmuchawek. W 1778 r. strawiony przez pożar, później rozbudowany, powstało osiedle hutnicze dla pracowników. W Readmore..


Grodziec

grodziec-kosciol-2
Wieś w gminie Ozimek, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Opole – Częstochowa. Założona w 1752 r. w ramach kolonizacji fryderycjańskiej, jako największa tego typu na Śląsku. Pierwszymi osadnikami byli husyci z okolic Uher w Czechach. Założona wg ścisłego planu, uregulowano przepływającą tędy rzeczkę, po jej obu stronach powstały jednakowej szerokości drogi i 100 domów kolonijnych, założenie to zrealizował kaznodzieja Blanicky. W latach 1767-68 wybudowano kościół i rozpoczęto budowę szkoły, w 1845 r. Readmore..


Dylaki

dylaki-kosciol
Wieś w gminie Ozimek, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Bierdzany – Ozimek, na wschód od Jeziora Turawskiego, do którego uchodzi rzeka Libawa. W południowej części wsi znajduje się użytek ekologiczny Antoniów, obejmujący położone w lesie zabagnione źródlisko o pow. 1,8 ha. Wieś wzmiankowana w 1723 r., znajdowała się tu karczma Dillera (Dylla), od którego nazwiska powstała nazwa wsi. Pierwotnie przysiółek Szczedrzyka, po 1900 r. samodzielna wieś. W 1898 r. Artur Fuchs założył tu Strumpf und Readmore..


Turawa

turawa-palac-1
Wieś gminna w powiecie opolskim, położona na Równinie Opolskiej, nad Małą Panwią, w pobliżu zachodniego brzegu Jeziora Turawskiego i zapory je tworzącej. W XVI w. znajdowały się tu dwa folwarki wchodzące w skład Kotorza Wielkiego, zwane Kuchara. Prawdopodobnie w 1562 r. Georg von Koenigsfeld nadał jednemu z nich nazwę Turawa. W latach 1596-1629 własność Kochtitzkich, 1638-1712 baronów von Blankowskich. W 1712 r. Readmore..

Jezioro Turawskie

jezioro-turawskie-poludniowy-brzeg-05
Zbiornik retencyjny na Małej Panwi wybudowany w latach 1933-1939, w celu regulacji poziomu wody na Odrze, o wybitnych walorach rekreacyjno-wypoczynkowych. Na terenie zalanym przez jezioro znajdowały się miejscowości: Zamoście, Krzyślina, Łuk oraz Pustków. Zbiornik ma pow. 24 km², gł. do 13 m, pojemność ok. 108 mln m³ i wys. zapory 13 m. Przy zaporze funkcjonuje elektrownia wodna o mocy 1,2 MW. Na północnym i południowym Readmore..


Bierdzany

bierdzany-kosciol-2
Wieś w gminie Turawa, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Opole-Kluczbork, od której odchodzą szosy do Olesna i Ozimka. Wzmiankowana w 1279 r., w XVII w. istniały tu: młyn wodny, tartak, gorzelnia, leśniczówka, dwa folwarki i szkoła. W XVIII w. własność rodziny von Loewenkron, szczególnie dla rozwoju wsi zasłużyła się Anna Justyna von Loewenkron (1746-1754). W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Bierdzan na Burkardsdorf. 21 stycznia 1945 r. miejsce zaciętego boju żołnierzy Wehrmachtu z 14 Dywizją Piechoty Readmore..


Łubniany

ubniany-kosciol-2
Wieś gminna w powiecie opolskim, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie Kup-Jełowa. Wzmiankowana w 1260 r., ks. opolski Władysław zobowiązał wtedy wieś Lubnane do opłacania klasztorowi w Czarnowąsach czynszu za korzystanie z okolicznych lasów. W XIII w. wzmiankowano kaplicę, w 1760 r. powstała szkoła (obecny budynek z 1904 r.). W 1914 r. powstała szosa z Opola przez Łubniany do Jełowej, w 1926 r. doprowadzono prąd. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Lugnian na Lugendorf. Readmore..
Kobylno

kobylno-kosciol-1
Wieś w gminie Łubniany, położona na Równinie Opolskiej. Wzmiankowana ok. 1300 r., ok. 1500 r. ks. opolski Jan II Dobry, nabył ją od Pawła Kobylynskyego, w 1527 r. z kolei sprzedał ją Mikołajowi Kositskyemu. W 1729 r. Kobylno nabył Karol Fryderyk Blacha de Lub z Tuł. W 1890 r. 88% mieszkańców posługiwało się językiem polskim. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Kobyllno na Lerchenfeld. Do 1945 r. istniał tu dwór. We wsi znajduje się domek myśliwski Henrykówka. Readmore..


Jełowa

jelowa-kosciol-1
Wieś w gminie Łubniany, położona na Równinie Opolskiej, przy szosie i linii kolejowej Opole – Kluczbork, linia kolejowa Jełowa – Namysłów jest nieczynna. W 1889 r. doprowadzono linię kolejową na trasie Opole – Namysłów, w 1899 r. powstał odcinek Jełowa – Kluczbork. W 1936 r. hitlerowcy zmienili nazwę Jellowa na Ilnau. 9-11.09 1939 r. na stacji miał postój pociąg pancerny Amerika z Adolfem Hitlerem, 12 września przeprowadzono tu konferencję na temat przyszłych losów Polski. W okolicy Readmore..