More from: Góry Bardzkie

Żdanów

zdanow-wiadukt-zdanowski-1
Wieś w gminie Stoszowice, położona w kotlinie wcinającej się w Góry Bardzkie. Wzmiankowana w 1306 r. jako Herzoginwalde. Wieś należała do klasztoru henrykowskiego, aż do kasaty dóbr zakonnych w 1810 r. W 1802 r. powstała szkoła katolicka. W 1. poł. XIX w. ośrodek tkactwa chałupniczego. W 2. poł. XIX w. pewne ożywienie przyniosła turystyka, wieś rozwinęła się jako letnisko.
Readmore..


Srebrna Góra

srebrna-gora-widok-na-miejscowosc-4a
Wieś w gminie Stoszowice, położona przy szosie Ząbkowice Śląskie – Nowa Ruda, w wąskiej dolinie między Górami Sowimi i Bardzkimi. Miejscowość powstała w XIV w. jako osada górnicza wykorzystująca okoliczne złoża srebra. Prawa miejskie uzyskała 25 czerwca 1536 r. na mocy przywileju książąt ziębickich – Joachima, Henryka, Jana i Jerzego II. Po rozkwicie miasta na pocz. XVI w. eksploatacja złóż zaczęła być nieopłacalna, w związku z czym po wojnie trzydziestoletniej zaniechano jej, a samo miasto podupadło. W rezultacie porażki Austrii Readmore..


Ostróg (627 m)


Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Premature end of JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: '//wp-content/gallery/ostrog/ostrog-fort-ostrog-7.jpg' is not a valid JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

ostrog-fort-ostrog-7
Szczyt w Górach Bardzkich, położony między Małą Przełęczą Srebrną (568 m) a Kotliną Żdanowa nad Srebrną Górą. Jest najdalej na północ wysuniętym szczytem Gór Bardzkich. Wzniesienie o stromych zboczach z płaskim wierzchołkiem. Na południowym zboczu poniżej fortu znajduje się grupa skałek. Zbudowane jest z dolnokarbońskich szarogłazów, zlepieńców i łupków ilastych struktury bardzkiej oraz brekcji i kataklazytów, związanych z uskokiem ograniczającym od południa blok sowiogórski. Zbocza porasta w całości las dolnoreglowy.
Readmore..
Bardo

bardo-most-zabytkowy-3
Miasto (2 794 mieszkańców) w powiecie ząbkowickim, położone nad Nysą Kłodzką, przy szosie i linii kolejowej Wrocław – Kłodzko. Założone w X w. jako gród obronny w Górach Bardzkich nad przełomem Nysy Kłodzkiej. Gród wymieniony był po raz pierwszy przez kronikarza Kosmasa pod 1096 r. jako zniszczony przez czeskiego ks. Brzetysława II. O polskości tego terenu świadczy fakt, że kasztelanami bardzkimi byli wyłącznie rycerze polscy (Sobiesław w 1203 r., Dzierżko-Peregryn w 1223 r., Bogusław Jarosławowic w 1261 r., Jan syn Żerzucha w 1269 r., Jarosław Mroczkowic z Owiesna w 1283 r.), a Readmore..


Różańcowa (380 m)

rozancowa-kaplica-03-1
Szczyt w północnej części Gór Bardzkich, górujący od północy nad Bardem i zamykający przełom Nysy Kłodzkiej. Zbudowany z piaskowców szarogłazowych i mułowców. Prawdopodobnie na pocz. XVIII w. Austriacy wznieśli pod szczytem fort, rozbudowany przez Prusaków po 1741 r. i w 1813 r., jedno z ogniw systemu fortyfikacji zewnętrznych twierdzy w Srebrnej Górze. W 1905 r. na południowo-zachodnim zboczu Różańcowej redemptoryści z Barda zaczęli stawiać rozległą kalwarię, do 1945 r. zdążono postawić 12 kaplic. Później Droga Różańcowa niszczała, renowację podjęto w latach 80. XX w., dostawiono nawet jedną współczesną kaplicę. W miejscu planowanych kaplic stoją Readmore..Brzeźnica

brzeznica-kosciol-1
Wieś w gminie Bardo, leżąca w obniżeniu pomiędzy Górami Bardzkimi i Masywem Brzeźnicy. Powstała prawdopodobnie w XIII/XIV w., w 1399 r. wzmiankowano kościół. Często zmieniała właścicieli (von Warnsdorf, Jenkwiz, Reibniz i Seidliz). W XVI w. kościół przejęli protestanci, wrócił do katolików w 1644 r. W 1613 r. cesarz nadał wieś Hansowi von Teschau. Spustoszona przez wojska szwedzkie w 1641 r., w latach 1654-1791 należała do ks. ziębickich Auerspergów. W 1807 r. w okolicy doszło do potyczek wojsk francusko-bawarskich i pruskich, przechodzili tędy polscy ułani. W XIX w. wieś należała Readmore..


Mariańska Górka

marianska-gorka-kaplica-3.jpg Szczyt 428 m, położony w Górach Bardzkich, na granicy Kłodzka i Wojciechowic. Ma postać stromej kopki, górującej nad doliną Jodłownika, której odcinek znany jest jako Mariańska Dolina. Zbudowany z brekcji szarogłazowych i ryolitów. Na szczycie znajduje się kaplica MB Pocieszenia, podobno powstała ona dla pomieszczenia figurki MB, która powstała z oryginalnie ukształtowanego pnia, wyłowionego podczas powodzi z Jodłownika. Wg innej wersji w 1715 r. Heinrich Deckert postawił tu kaplicę na terenie kłodzkich jezuitów.

Readmore..


Wojciechowice

wojciechowice-kosciol-3 Wieś łańcuchowa, położona w dolinie Jodłownika w Górach Bardzkich, w gminie Kłodzko. Wzmiankowana w 1324 r., w 1340 r. istniał tu piec wapienniczy, w 1362 r. kościół. W 1473 r. miał miejsce wielki pożar lasu koło Wojciechowic, podobno uciekający przed nim niedźwiedź dotarł aż do Bramy Wodnej w Kłodzku. W XVI w. większość mieszkańców przeszła na protestantyzm, w 1615 r. miał miejsce bunt chłopów, częściowo na tle religijnym. W XVII-XVIII w. Wojciechowice podzielone były na kilka części, których posiadaczami byli kolegium jezuitów, szpital w Kłodzku i właściciele Readmore..
Przełęcz Kłodzka

przelecz-klodzka-widok-na-podzamecka-kopa-i-grodzisko.jpg Przełęcz 483 m, rozdzielająca Góry Bardzkie i Złote oraz Sudety Środkowe od Wschodnich. Tędy do wnętrza Ziemi Kłodzkiej wdarł się lądolód w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Przez przełęcz prowadził trakt handlowy, łączący Czechy ze Śląskiem i Małopolską. W kwietniu 1807 r. toczyły się tu walki francusko-pruskie. W 1846 r. zbudowano szosę, która dziś łączy Kłodzko z Nysą.
Readmore..