More from: Góry Bystrzyckie
Jagodna (977 m)

jagodna-ambona-na-szczycie-1
Najwyższy szczyt Gór Bystrzyckich, leżący w grzbiecie ciągnącym się między Przełęczą Spalona (812 m) a Przełęczą nad Porębą (690 m). Wyrównany grzbiet opada dość łagodnie do doliny Dzikiej Orlicy na zachodzie, natomiast od Rowu Górnej Nysy na wschodzie oddzielony jest stromą krawędzią o charakterze tektonicznym. Jagodna zbudowana jest z piaskowców i granitognejsów i porośnięta lasem świerkowym z domieszką brzozy, buka i Readmore..Torfowisko pod Zieleńcem

torfowisko-pod-zielencem-sciezka-dydaktyczna.jpg Rezerwat utworzony w 1919 r. i reaktywowany w 1954 r., na pow. 156,8 ha, położony w Górach Bystrzyckich, obejmuje Topielisko i fragment Czarnego Bagna.  Ochronie podlega unikalne torfowisko wysokie, z zespołem roślinności, który powstał w epoce polodowcowej w piaskowcowej niecce, pod którą znajdują się nieprzepuszczalne margle. Torf ma ok. 8 m grubości, niegdyś znajdowały się tu oczka wodne, zanikły jednak po przekopaniu rowów odwadniających w XVIII-XIX w. Wypływa stąd Dzika Orlica, Readmore..


Stara Łomnica

stara-lomnica-kosciol-1.jpg Wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, położona na Wysoczyźnie Łomnicy, u wschodnich podnóży Gór Bystrzyckich. Założona na pocz. XIII w., wzmiankowana w 1316 r., władali tu von Pannwitzowie, którzy w 1628 r. stracili część majątku za udział w powstaniu czeskim przeciwko Habsburgom. Część wsi należała od poł. XVII w. do von Herbersteinów, którzy zwiększyli wymiar Readmore..Rudawa

rudawa-kapielisko.jpg Wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, położona w dolinie Dzikiej Orlicy w Górach Bystrzyckich. Powstała w XVI w. wyniku sporów granicznych, wzmiankowana w 1574 r. jako Stollenseifen (Sztolne Płóczki), ludność trudniła się wydobywaniem piasku dla fryszarki żelaza. Zniszczono ją w czasie wojny 30-letniej, w latach 1828-39 na krótko uruchomiono staraniem von Magnisów. Od 1840 r. część wsi we władaniu Marianny Orańskiej. Po wojnie wieś znacznie wyludniona. W 1992 r. odbyło się tu spotkanie Hanny Suchockiej i Readmore..


Różanka

rozanka-kosciol-figury.jpg Wieś w gminie Międzylesie, położona w dolinie Różanej w Górach Bystrzyckich. Znaleziono tu toporek neolityczny. Wieś wzmiankowana w 1358 r., była służebną wobec zamku Szczerba. Działała tu huta szkła. W 1622 r. nadużycia dragonów Lichtensteina wywołały bunt chłopski. Od 1653 r. własność Althannów, w XVIII w. wzniesiono manufaktury przędzalnicze i blicharnię. W 1840 r. częściowa własność Marianny Orańskiej, pod koniec XIX w. rozwój turystyki w związku z bliskością Zamku Readmore..


Ponikwa

ponikwa-kosciol.jpg Wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, położona u stóp Gór Bystrzyckich. Wzmiankowana w 1319 r., u ujścia Ponika do Nysy Kł. miał znajdować się gródek zniszczony przez husytów. W 1622 r. chłopi zbuntowali się przeciwko grabieżom związanym z rekatolicyzacją. Ok. 1655 r. założono kolonię Sowiny, do 1684 r. królewszczyzna, w XIX w. własność Marianny Orańskiej. Rozwinęła się wtedy turystyka, w związku z pobliskim zdrojem w Długopolu.

Zobacz mapę

Readmore..
Niemojów

niemojow-kosciol-epitafia-1.jpg Wieś w gminie Międzylesie, położona w dolinie Dzikiej Orlicy w Górach Bystrzyckich. Powstała w 1570 r. jako strażnica graniczna, odwiedzili ją cesarze Maksymilian II i Rudolf II. W 1596 r. założono wolne sołectwo. W 1647 r. okolicę złupili cesarscy żołnierze, kilka lat później wzmiankowano małą kuźnicę. Od 1840 r. własność Marianny Orańskiej, działał kamieniołom wapienia i liczne warsztaty tkackie. Pod koniec XIX w. duży ośrodek narciarski, w 1909 r. założono tu Kłodzki Związek Narciarski. Po wojnie znacznie Readmore..


Mostowice

mostowice-widok-na-orlicke-zahori-2.jpg Wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, położona w dolinie Dzikiej Orlicy w Górach Bystrzyckich. Powstała jako strażnica lasów w 1596 r., by przeciwdziałać polowaniom panów czeskich, zapuszczających się na Ziemię Kłodzką. W końcu XVIII w. największa wieś w dolinie, od 1840 r. własność Marianny Orańskiej. Działał tu browar, płuczka kamieni szlachetnych, wytwórnia zapałek i fryszarka. W XIX/XX w. rozwój turystyki, działała jedyna w Prusach szlifiernia sztucznych kamieni. Po wojnie znacznie wyludniona.

Zobacz mapę

Readmore..


Młoty

mloty-rzeka-bystrzyca-2.jpg Wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, położona w dolinie Bystrzycy w Górach Bystrzyckich. Powstała w XIV/XV w. jako osada górnicza, zniszczona przez husytów, w XVI-XVII w. eksploatowano i przetapiano tu rudę żelaza. Od 1840 r. własność Marianny Orańskiej, powstały fabryczki kołków obuwniczych i gwoździ, rozwinęła się turystyka. Od 1970 r. prowadzone były prace związane z planowaną budową elektrowni szczytowo-pompowej.

Zobacz mapę Readmore..


Międzylesie

miedzylesie-rynek-figura-2.jpg Miasto w powiecie kłodzkim, położone nad Nysą Kłodzką, między Górami Bystrzyckimi a Masywem Śnieżnika. Odnaleziono tu ślady osadnictwa neolitycznego i z epoki brązu. Ok. poł. XIII w. istniejąca osada otrzymała prawa miejskie, o czym wzmiankowano w 1294 r., kiedy król czeski Wacław II nadał miasto klasztorowi cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim. Ok. 1315 r. cystersi sprzedali miasto von Glubosom, którzy założyli hutę żelaza, szkła i kuźnicę. W 1428 r. zniszczone doszczętnie przez husytów, częste zmiany Readmore..


Lesica

lesica-kosciol-3.jpg Wieś w gminie Międzylesie, położona nad Jelonikiem w południowej części Gór Bystrzyckich. Powstała w wyniku granicznych sporów kłodzko-czeskich, w latach 1573-96 nadleśniczy cesarski Leonard von Veldhammer założył tu osadę Wolny Las, podobną na drugim brzegu potoku założył Daniel von Tschirnhaus z Międzylesia. Wkrótce obie kolonie się połączyły, w XVIII w. osiedliła się tu grupa ewangelików. Wieś należała do Althannów i ks. Marianny Orańskiej. W XIX w. działały browar, Readmore..


Lasówka

lasowka-kosciol-3.jpg Wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, malowniczo położona w dolinie Dzikiej Orlicy w Górach Bystrzyckich, nad granicą polsko-czeską. Powstała po ustanowieniu granicy na Dzikiej Orlicy w 1589 r. jako strażnica lasów. W 1612 r. powstała huta szkła, zniszczona w czasie wojny 30-letniej, ponownie uruchomiona w 1656 r. przez Adama Peterhansela. W 1727 r. pobliski Cesarski Las kupił hr. Wallis, który wydzierżawił hutę Rohrbachom, Jan Krzysztof Rohrbach w 1801 r. kupił samą Lasówkę. W XIX w. funkcjonowały tu potażarnia, browar, gorzelnia i fabryka zapałek, renomowana huta Readmore..
Długopole Górne

dlugopole-gorne-kosciol-2.jpg Wieś w gminie Międzylesie, położona w dolinie Nysy Kłodzkiej, między Górami Bystrzyckimi a Masywem Śnieżnika. Wzmiankowana w 1346 r., wcześniej, w X-XII w. obok wsi funkcjonował gródek Wyszęcin. W XV-XVI w. działała tu huta szkła. Wieś wchodziła w skład dóbr, należących do Zamku Szczerba, potem von Tschirnhausów (XVI/XVII w.) i kamery cesarskiej, od 1684 r. własność von Althannów. W czasie wojny 30-letniej, w 1622 r. doszło do buntu miejscowych chłopów przeciwko przymusowej rekatolicyzacji, wójt Długopola Górnego Hans Wolf poprowadził chłopskie oddziały na Bystrzycę Readmore..


Góry Bystrzyckie Szlak żółty Duszniki Zdrój – Schronisko Pod Muflonem – Szczytna

Szlak żółty Duszniki Zdrój – Szczytna (10,8 km, 3.05/3.10 h)

Przebieg: Duszniki Zdrój – Schronisko Pod Muflonem – Stare Bobrowniki – Nowe Bobrowniki – Szczytna

Trasa zaczyna się na Rynku w Dusznikach Zdrój. Idziemy ul. Mickiewicza, przekraczamy most na Bystrzycy Dusznickiej z rzeźbą św. Jana Nepomucena i wchodzimy na aleję biegnącą przez łąki poborowinowe w stronę zdroju. Readmore..


Szczytna

szczytna-nepomucen.jpg Miasto (ponad 5 tys. mieszkańców) położone w powiecie kłodzkim,  w dolinie Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku, na granicy Gór Bystrzyckich i Stołowych. W skład miasta wchodzą także okoliczne dawne wsie. Szczytna powstała w pocz. XIV w. w obrębie państewka homolskiego, później weszła w skład dóbr kamery śląskiej. W1627 r. została spustoszona przez żołnierzy cesarskich, w 1639 r. cesarz Ferdynand III nadał ją nadwornemu lekarzowi Esaiasowi von Sachsowi. Kupił on także okoliczne wsie i Szczytna stała się centrum rozległego dominium. Cesarz Leopold I nadał wieś również swojemu Readmore..


Stare Bobrowniki

stare-bobrowniki-widok-na-nawojowa.jpg Dawna wieś, obecnie dzielnica Szczytnej, położona w Górach Bystrzyckich między Nawojową a Gołębią. Powstała w XVII w. jako królewszczyzna, w XIX w. działały tu warsztaty bawełniarskie, 2 szlifiernie szkła i 2 huty gwoździ. Od 1910 r. spadek liczby mieszkańców, w 1973 r. włączona do Szczytnej. W dole wsi źródło szczawy wodoro-węglanowo-wapniowo-żelazistej. Pod Nawojową murowana kapliczka słupowa z XIX w.
Readmore..


Schronisko Pod Muflonem

schronisko-pod-muflonem-3.jpg Schronisko położone na zboczu Ptasiej Góry w Górach Bystrzyckich, na granicy Dusznik Zdroju i Szczytnej. W poł. XIX w. wzniesiono tu zrębowy domek kryty gontem, z gospodarstwem hodującym krowy, których mleko zalecane było przez dusznickich lekarzy. Obiekt później rozbudowano, stał się celem wycieczek kuracjuszy, nazwano go Miła Cisza, co później przekręcono na Cichą Miłość. W 1947 r. przejęte przez PTTK, po pożarze w 1959 r. odbudowane w 1964 r. Przed schroniskiem pomnik przyrody – Readmore..


Polanica Zdrój

polanica-zdroj-wielka-pieniawa-3.jpg Miasto (7 tys. mieszkańców) i znane uzdrowisko, położone w powiecie kłodzkim, na pograniczu Gór Bystrzyckich, Stołowych i Kotliny Kłodzkiej. Jest to największe uzdrowisko sudeckie, podstawą leczenia są źródła mineralne Wielka Pieniawa, Józef I i II, leczy się tu choroby układu krążenia, trawienia, przemiany materii i nerwice. Miejscowość wzmiankowana w 1347 r. jako własność von Glubosów, w II poł. XV w. przeszła w ręce von Lasanów. Po ich wygaśnięciu w 1494 r. ks. Henryk Starszy Podiebradowicz darował Readmore..


Nowe Bobrowniki

nowe-bobrowniki-dom-1.jpg Dawna wieś, obecnie dzielnica Szczytnej, położona w dolinie Szklarskiej Wody i Zajęcznika w Górach Bystrzyckich. Założona w XVII/XVIII w., wkrótce przerosła Stare Bobrowniki. Największy rozwój w II poł. XIX w., działały wtedy 2 szlifiernie szkła, w okresie międzywojennym powstało letnisko. Od 1960 r. część Szczytnej. Liczne przykłady budownictwa ludowego z XIX w.
Readmore..Duszniki Zdrój

duszniki-zdroj-kosciol-ss-piotra-i-pawla-ambona.jpg Miasto (5 tys. mieszkanców) i znane uzdrowisko położone w powiecie kłodzkim, nad Bystrzycą Dusznicką na granicy Gór Bystrzyckich, Stołowych i Wzgórz Lewińskich. Podstawę leczenia stanowi 5 źródeł mineralnych, wykorzystuje się także borowinę, leczy się tu choroby układu krążenia, trawiennego, oddechowe i kobiece. W okolicy znaleziono ślady człowieka z okresu neolitu. W starożytności biegł tędy Szlak Bursztynowy, potem powstała osada związana z zamkiem Homole. Przed 1324 r. lokowano miasto Readmore..


Gorzanów

gorzanow-palac-3.jpg Duża wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, leżąca w dolinie Nysy Kłodzkiej między Krowiarkami a Górami Bystrzyckimi. Istniał tu niegdyś gródek, zniszczony przez husytów w XV w. i ostatecznie w 1470 r. w czasie walk o tron czeski między Maciejem Korwinem i Jerzym z Podiebradów. Wieś wzmiankowana w XIV w. jako własność von Moschenów i von Ratschinów. Istniało tu też wolne sędziostwo. W czasie wojny 30-letniej właściciele opowiedzieli się po stronie protestantów, za co spotkała ich konfiskata majątku, w Readmore..