More from: Masyw ŚnieżnikaPrzełęcz Puchaczówka

przelecz-puchaczowka-kapliczka-2 Przełęcz 860 m oddzielająca Masyw Śnieżnika od Krowiarek, a dokładniej Czarną Górę (1205 m) od Pasiecznika (893 m). Przechodzi tędy szosa łącząca Stronie Śląskie z Bystrzycą Kłodzką. U stóp przełęczy rozłożył się ośrodek narciarski Czarna Góra. Na przełęczy stoi kapliczka z ok. 1781 r., z którą wiąże się opowieść o Hansie Mannie, żołnierzu rozstrzelanym za samowolne oddalenie się z twierdzy kłodzkiej. Historię tą opowiada wiersz przedstawiony wewnątrz. Niegdyś w kapliczce znajdowały się również rzeźby Readmore..

Wodospad Wilczki

miedzygorze-wodospad-wilczki-5 Rezerwat obejmujący jeden z najpiękniejszych i drugi co do wielkości wodospad w polskich Sudetach oraz głęboki kanion Wilczki, położony w Międzygórzu w Masywie Śnieżnika. Utworzony w 1958 r. na powierzchni 2,86 ha. Rzeka spada z wysokości 22 m kaskadą do głębokiego kotła, z którego wypływa skalistym, kilometrowej długości wąwozem zwanym kanionem amerykańskim, wciętym w gnejsy. Na dnie wąwozu rosną ziołorośla lepiężnikowe z wilgociolubnymi gatunkami roślin. Dostęp do wodospadu możliwy jest dzięki systemowi schodów, punktów widokowych i zawieszonego Readmore..


Międzygórze

miedzygorze-pensjonat-ul-wojska-polskiego-3 Znana miejscowość letniskowa, położona w dolinie Wilczki i Bogoryji, u stóp Iglicznej w Masywie Śnieżnika. Powstała jako leśna osada drwali ok. 1580 r. W 1840 r. okoliczne ziemie zakupiła Marianna Orańska, dzięki której Międzygórze zmieniło się w miejscowość wypoczynkową. Powstały pensjonaty, zagospodarowano turystycznie okoliczne atrakcje jak Wodospad Wilczki i Śnieżnik. W 1882 r. dr Janisch uruchomił tu ośrodek leczenia chorób płuc (obecnie DW Gigant). W końcu XIX w. rozwinęły się sporty zimowe, organizowano zjazdy rogatymi saniami, kursy prowadził tu Mathias Zdarsky. Po Readmore..
Kąty Bystrzyckie

katy-bystrzyckie-kosciol-2 Wieś w gminie Lądek-Zdrój, położona w dolinie dopływu Rudego Potoku we wschodniej części Krowiarek. Wzmiankowana w dokumencie Jana Luksemburskiego z 1346 r. jako część państewka karpieńskiego. Istniała już wtedy parafia, w 1417 r. wzmiankowano wolne sędziostwo, a w 1494 r. młyn wodny. W XVI w. w okolicy rozwinęło się górnictwo darniowych rud żelaza, wieś włączono w obręb królewszczyzny, od 1684 r. stanowiła własność szlachecką. Do 2. poł. XIX w. funkcjonował samodzielny przysiółek Kłodno z sędziostwem, młynem i gorzelnią. Po wojnie wieś nie została w pełni zasiedlona i wyludniła się. Readmore..Czarna Góra

czarna-gora-wieza-widokowa-2 Szczyt 1205 m w Masywie Śnieżnika, stanowiący kulminację ramienia odchodzącego od Śnieżnika w stronę Przełęczy Puchaczówka. Czarna Góra ma kształt wyrazistego stożka i stanowi wyraźną dominantę w krajobrazie. Oglądana od strony Kotliny Kłodzkiej wydaje się najwyższym szczytem w całym paśmie. Południowe zbocza zostały wylesione w wyniku klęski ekologicznej i rozpościerają się stąd widoki na Śnieżnik. Na samym szczycie kilka lat temu postawiono drewnianą wieżę widokową. Na północnym zboczu w latach 1974-84 zbudowano wysoki maszt RTV stanowiący doskonały punkt Readmore..


Międzylesie

miedzylesie-rynek-figura-2.jpg Miasto w powiecie kłodzkim, położone nad Nysą Kłodzką, między Górami Bystrzyckimi a Masywem Śnieżnika. Odnaleziono tu ślady osadnictwa neolitycznego i z epoki brązu. Ok. poł. XIII w. istniejąca osada otrzymała prawa miejskie, o czym wzmiankowano w 1294 r., kiedy król czeski Wacław II nadał miasto klasztorowi cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim. Ok. 1315 r. cystersi sprzedali miasto von Glubosom, którzy założyli hutę żelaza, szkła i kuźnicę. W 1428 r. zniszczone doszczętnie przez husytów, częste zmiany Readmore..


Długopole Górne

dlugopole-gorne-kosciol-2.jpg Wieś w gminie Międzylesie, położona w dolinie Nysy Kłodzkiej, między Górami Bystrzyckimi a Masywem Śnieżnika. Wzmiankowana w 1346 r., wcześniej, w X-XII w. obok wsi funkcjonował gródek Wyszęcin. W XV-XVI w. działała tu huta szkła. Wieś wchodziła w skład dóbr, należących do Zamku Szczerba, potem von Tschirnhausów (XVI/XVII w.) i kamery cesarskiej, od 1684 r. własność von Althannów. W czasie wojny 30-letniej, w 1622 r. doszło do buntu miejscowych chłopów przeciwko przymusowej rekatolicyzacji, wójt Długopola Górnego Hans Wolf poprowadził chłopskie oddziały na Bystrzycę Readmore..


Masyw Śnieżnika Szlak czarny Ołdrzychowice Kłodzkie – Krzyżowa – Bystrzyca Kłodzka

Szlak czarny Ołdrzychowice Kłodzkie – Bystrzyca Kłodzka (11,8 km, 3.15 h)

Przebieg: Ołdrzychowice Kłodzkie – Romanowo – Piotrowice Górne – Krzyżowa – Stary Waliszów – Bystrzyca Kłodzka.

Trasa zaczyna się w centrum Ołdrzychowic Kłodzkich. Idziemy główną drogą, ulicą Kłodzką. Readmore..Wapniarka

wapniarka-wieza-widokowa.jpg Szczyt 518 m w najbardziej na północny zachód wysuniętej części Krowiarek. Zbudowany częściowo z wapieni, liczne stanowiska roślinności kserotermicznej i unikatowych gatunków ślimaków. Na wschodnim zboczu duży kamieniołom wapieni. Wapniarka położona jest w samym centrum Ziemi Kłodzkiej, w związku z tym wystawiono w 1889 r. tu drewnianą wieżę widokową, która spłonęła od uderzenia pioruna. Odbudowana w 1925 r. przez GGV, zniszczona została po wojnie. W latach 2004-08 wzniesiono kolejną, również drewnianą.
Readmore..


Stary Waliszów

stary-waliszow-kosciol-5.jpg Wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, położona w Rowie Górnej Nysy, u południowych stóp Krowiarek. W rejonie ujścia Równicy do Nysy Kłodzkiej miał znajdować się gród Kobylice, strzegący traktu handlowego na Przełęcz Międzyleską. Wieś wzmiankowana w 1269 r., należała do rodu von Pannwitzów, w 1378 r. istniało tu wolne sędziostwo. W 1416 r. wzmiankowano wapiennik, w 1484 r. wieś przeszła w ręce Schaffgotschów. W końcu XV w. funkcjonowała kopalnia rud żelaza i kuźnica. W 1604 r. Krzysztof von Pannwitz Readmore..


Romanowo

romanowo-drzewo.jpg Mała wieś w gminie Kłodzko, jej rozproszona zabudowa ciągnie się w dolinie Piotrówki w Krowiarkach. Wzmiankowana w 1350 r. jako Raumnitz czyli Równica, stanowiła część Ołdrzychowic Kłodzkich. W okolicy wsi znajduje się Romanowskie Źródło – największe wywierzysko krasowe w Sudetach, z którego bije woda o stałej temperaturze 10 stopni C. Obok wsi duży kamieniołom marmuru z najczystszym w Polsce złożem dolomitu.
Readmore..


Mielnik

mielnik-wapienniki.jpg Wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, położona u południowych krańców Krowiarek, jej zabudowania wspinają się na Przełęcz Mielnicką. Z okolicy rozległe widoki. Istniała w XIII w., wzmiankowana w 1358 r., w 1416 r. przeniesiona na prawo niemieckie, w 1461 r. istniało tu wolne sędziostwo. Od 1421 r. połowa wsi stanowiła lenno zamku w Kłodzku. Słowiański charakter wsi utrzymał się do XVI w., należała ona do von Pannwitzów. Od 1652 r. część dóbr gorzanowskich von Herbersteinów. W II poł. Readmore..


Krzyżowa

Szczyt 508 m położony w Krowiarkach, stanowi część Żelaznych Gór i góruje od północy nad Starym Waliszowem. Na szczycie barokowa kaplica Św. Krzyża z 1736 r. fundacji Oppersdorfów, wzniesiona jako wotum za wyzdrowienie córki. Półkolista absyda i sygnaturka z cebulastym hełmem. Wewnątrz rzeźba św. Antoniego z XVII/XVIII w. Wokół kalwaria z XIX/XX w. Pod szczytem znajdował się niegdyś kamieniołom wapienia.
Readmore..


Gorzanów

gorzanow-palac-3.jpg Duża wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, leżąca w dolinie Nysy Kłodzkiej między Krowiarkami a Górami Bystrzyckimi. Istniał tu niegdyś gródek, zniszczony przez husytów w XV w. i ostatecznie w 1470 r. w czasie walk o tron czeski między Maciejem Korwinem i Jerzym z Podiebradów. Wieś wzmiankowana w XIV w. jako własność von Moschenów i von Ratschinów. Istniało tu też wolne sędziostwo. W czasie wojny 30-letniej właściciele opowiedzieli się po stronie protestantów, za co spotkała ich konfiskata majątku, w Readmore..Antonówka

antonowka-pieta-3.jpg Kaplica św. Antoniego Padewskiego, położona nieopodal Gorzanowa, u stóp Dębowej Góry w Krowiarkach. Kaplicę ufundował w 1660 r. Johann Friedrich von Herberstein, poświęcona w 1665 r. przez abp praskiego Ernesta Harracha. Budowla centralna nakryta kopulastym dachem z latarniami. We wnętrzu klasycystyczny ołtarz główny. Niegdyś znajdowała się tu też pustelnia. Obok Pieta z 1734 r. fundacji Jan Józefa Marxa i figura św. Onufrego, ubranego w spódniczkę z liści palmowych i okrytego własnymi włosami.
Readmore..