More from: Równina Świdnicka

Zebrzydów

zebrzydow-kosciol-3
Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1193 r. W latach 60. XX w. w rejonie wsi odkryto grodzisko kultury łużyckiej. W 1209 r. została wymieniona jako posiadłość kanoników regularnych z klasztoru NMP na Piasku we Wrocławiu. W 1221 r. została lokowana na prawie niemieckim. Ok. poł. XIII w. istniał kościół. Po kasacie dóbr kościelnych w 1810 r. Zebrzydów stał się wsią królewską.
Readmore..


Wiry

wiry-kosciol-1
Wieś w gminie Marcinowice. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1193 r. , 9 kwietnia papież Celestyn III potwierdzał Augustianom z wrocławskiego Piasku ich własności. Jedną z osad były Viuri. W 1205 r. zgodnie prawem niemieckim, który wprowadził Henryk I Brodaty we wsi wprowadzono urząd wójta. Duże zniszczenia w czasie wojny trzydziestoletniej, m.in. zniszczenie klasztoru augustianów, do którego wieś należała do sekularyzacji w 1810 r. Odbudowa trwała do 1648 r. W 1825 r. we wsi były 72 domy, sołectwo, kościół, szkoła, cegielnia i browar. Mieszkańcy hodowali owce i bydło oraz trudnili się tkactwem. W 1922 r. wieś należała do H. Rossdeutschera. Readmore..


Tworzyjanów

img_5601
Wieś w gminie Marcinowice, położona przy szosie Wrocław – Świdnica. Składa się z dwóch dawnych wsi: Kiefendorf (Sosnów) i Floriansdorf (Tworzyjanów). Najwcześniejsze wzmianki o wsi pochodzą z 1545 r., kiedy należała do rodziny Krzysztofa Petoche, a w 1548 r. do rodziny von Bock. W XVII w. właścicielem wsi Tworzyjanów był Hans von Gellhorn, a po nim rodzina von Schickfuß. Od 1876 r. do 1930 r. właścicielem był hr. Heinrich Hoslingen von Schickfuß.
Readmore..


Śmiałowice

smialowice-kosciol-1
Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1318 r., chociaż ostatnio odnaleziono wzmiankę o wsi, pochodzącą z 1240 r. W XV w. jako właściciel figurował Sigmund von Seidlitz. W okresie wojny trzydziestoletniej von Seidlitzowie utracili wieś, która stała się wsią królewską, tworząc posiadłość wraz z Klecinem i Marcinowicami. W 1652 r. cesarz Ferdynand IV przekazał ją kolegium jezuickiemu ze Świdnicy. W 1654 r. oddano kościół katolikom. Od 1829 r. Śmiałowice stały się własnością prywatną. Od 1840 r. wieś należała do braci von Barchwitz.
Readmore..
Marcinowice

marcinowice-kosciol-1
Wieś gminna w powiecie świdnickim, położona przy szosie i nieczynnej linii kolejowej Wrocław – Świdnica. Wzmiankowana w 1204 r. Powstała prawdopodobnie jako wieś lokowana, a nazwę przyjęła od zasadźcy. W 1568 i 1594 r. jako właściciel występował Daniel von Seidliz. Podczas wojny trzydziestoletniej wieś została zniszczona, potem administrowali nią jezuici ze Świdnicy. Po sekularyzacji w 1810 r. Marcinowice stanowiły majątek kuratorium Schwabego. W 1840 r. właścicielami wsi byli bracia Gustav, Evald i Robert Oskar von Barchwitz.
Readmore..Gruszów

gruszow-krzyz-kamienny-2
Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1369 r. W 1393 r. należała do oficera księcia świdnickiego Benescha Chusnika. Podobno przed 1500 r. we wsi był jakiś zamek W 1594 r. właścicielem był Georg von Seidliz, a w 1619 r. Hans von Schindel i Georg von Taubadel. Wieś dzieliła się na dwie części, jedną po wojnie trzydziestoletniej von Schweinichen sprzedał konwentowi jezuitów ze Świdnicy. Jezuici w 1707 r. sprzedali swoją część, całą wieś posiadał Bernhard von Czettriz auf Pultzen. W 1825 r. właścicielem wsi została pani von Dresky.
Readmore..
Pszenno

pszenno-kosciol-1
Wieś w gminie Świdnica, położona przy szosie i towarowej linii kolejowej Wrocław – Świdnica. Wzmiankowana w 1241 r. W latach 1535-36 ukrywał się tu przywódca anabaptystów Dawid. Właścicielem większości wsi była Świdnica. W 1836 r. Friedrich Kopisch i Martin Scherzer założyli tu cukrownię. Kolejną zbudował w 1848 r. Johann Frommer. Podobno 9.05.1945 r. podpisano tu kapitulację Twierdzy Wrocław (tablica na przedszkolu) ale nie jest to prawdą.
Readmore..Makowice

makowice-palac-1
Wieś w gminie Świdnica. Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w dokumencie lokacyjnym z 1283 r. pod nazwą Swenkinfeld. W XIII–XIV w. siedziba rodu von Swenkfeld, z którego wywodził się m.in. słynny inkwizytor wrocławski, dominikanin, Jan von Swenkfeld (Schwenckfeld). W 2. poł. XIV w. wieś przeszła w ręce rycerskiego rodu Czettryców. Od XV w. właściciele wsi zmieniali się często, wreszcie w 1840 r. Makowice stały się własnością kupieckiej rodziny Webskych z Głuszycy. W 1870 r. wieś liczyła trzydzieści kilka domów, miała dwa młyny, kościół Readmore..Grodziszcze

grodziszcze-kosciol-1
Wieś w gminie Świdnica. Wieś zaliczana jest do najstarszych wsi na Śląsku. W trakcie prowadzonych prac archeologicznych odkryto we wsi ślady pobytu człowieka z czasów neolitu. W XI w. we wsi istniała kasztelania, wymieniana wśród kasztelańskich warowni południowego pogranicza Śląska jako Gramolin, co potwierdził w słynnej „srebrnej bulli” w 1155 r. papież Hadrian IV. W XI-XII w. wieś była siedzibą kasztelana Jana Pana na zamku Grodez. Kasztelanię w późniejszym okresie przeniesiona do Świdnicy. W średniowieczu była własnością Kanoników regularnych co 9 kwietnia 1193 r. potwierdził Papież Celestyn III. W 1288 r. Grodziszcze było wsią książęcą. W 1742 r. król Readmore..Wierzbna

wierzbna-kosciol-4
Wieś w gminie Żarów. Wzmiankowana w 1208 r., istniał tu średniowieczny gród. Własność rodu Wierzbnów i von Ronow, od 1318 r. częściowo, od 1446 r. całkowicie przeszła na własność cystersów z Krzeszowa. 28.01.1807 r. doszło tu do potyczki Prusaków z twierdzy świdnickiej z Bawarczykami. Po sekularyzacji w 1810 r. własność von der Golza i von Waldenburgów. W 1892 r. w dawnej oranżerii urządzono kościół ewangelicki.
Readmore..Żarów

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Miasto (7000 mieszkańców) w powiecie świdnickim, położone przy linii kolejowej Wrocław – Wałbrzych. Wzmiankowane jako wieś w 1198 r. Należała do von Muehlheimów, von Zedlitzów, von Nostitzów i von Burghausów. W 1843 r. doprowadzono linię kolejową Wrocław – Świebodzice. Jednocześnie w okolicy odkryto złoża żwiru, kaolinu i węgla brunatnego, które rozpoczęto eksploatować. Miejscowość zaczęła się szybko rozwijać, powstała huta, fabryka maszyn i wytwórnia kwasu siarkowego. W 1954 r. Żarów uzyskał prawa miejskie. Obecnie pod miastem działa duża strefa ekonomiczna.
Readmore..
Bożanów

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wieś w gminie Żarow. Niemiecka nazwa wsi Eckersdorf może wskazywać, iż założycielem wsi był rycerz Ekkerhard z Wierzbnej, który pojawia się w dokumentach z 1274 r. W grudniu 1945 r. władze gminne proponowały nazwać ją Dołoszyce, ale władze wyższego szczebla zdecydowały się na Rogowo. W 1948 r. zmieniono nazwę na Bożanów. W 1658 r. Bożanów był zrujnowany i niezamieszkany – nazywano go „wüste Eckersdorf”. Zaległości wobec państwa doprowadziły do przejęcia Bożanowa przez aparat fiskalny i wystawienia go na sprzedaż. Bożanowem zainteresował się klasztor cystersów w Krzeszowie, który po długich negocjacjach uzyskał zgodę władz cesarskich Readmore..


Siedlimowice

siedlimowice-ruiny-palacu-1
Wieś w gminie Żarów. Wieś wzmiankowana w XIV w. jako posiadłość rycerska rodziny von Poseritz. Od 1325 r. w rękach znanego śląskiego rodu von Seidlitz. Przez cztery następne stulecia posiadłość kilkakrotnie zmieniała właścicieli, wśród których były znane śląskie rody jak von Tschirnhaus i von Pückler-Branitz. Ostatnio (do 1945 r.) wieś należała do rodziny Kornów, którzy nabyli ją w 1867 r. od Pücklerów. Według urzędowych ksiąg w 1936 r. majątek liczył 275,5 ha, były tu młyny (wodny i parowy). Readmore..


Pyszczyn

pyszczyn-palac-1
Wieś w gminie Żarów. Wzmiankowana w 1339 r. Już w XIII w. istniał we wsi zamek, który do 1277 r. należał do księcia wrocławskiego. W tym samym roku znalazł się w księstwie legnickim. W 1339 r. książę Bolko II podarował wieś Johannowi von Tschirn, którego potomkowie byli właścicielami do 1520 r. W tym czasie, przed 1365 r. istniał tu mały dwór obronny. W latach 1520-1725 Pyszczyn należał do rodziny von Reichenbach. Następnie, w 1727 r. biskup Ludwik Franciszek Neuburski wydzierżawił majątek Heinrichowi Gottfriedowi baronowi von Spaetgen. Readmore..

Świdnica

swidnica_kosciol_pokoju_02.jpg Jedno z większych i ważniejszych miast na Dolnym Śląsku (60 tysięcy mieszkańców), prawa miejskie otrzymało przed 1267 r. Dawniej stolica Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Świdnica była wtedy ważnym ośrodkiem kultury i rzemiosła. Po II wojnie światowej następuje rozwój przemysłu, co wpływa na jej rozbudowę. Obecnie miasto stanowi ośrodek przemysłowy (rozwinięty przemysł motoryzacyjny, elektrotechniczny, maszynowy oraz spożywczy) oraz ważny ośrodek kulturalny.

Readmore..