More from: Wysoczyzna Ziębicka i Przedgórze Paczkowskie

Przyłęk

przylek-kosciol-4
Wieś w gminie Bardo, położona w dolinie Nysy Kłodzkiej, przy linii kolejowej Kłodzko – Kamieniec Ząbkowicki. W okolicy odkryto ślady osadnictwa kultury łużyckiej. Wieś wzmiankowana w 1198 r., w 1230 r. ks. Henryk Brodaty darował ją kapitule Św. Krzyża katedry wrocławskiej, a część Piasek klasztorowi augustianów (od 1247 r. cystersów) w Kamieńcu Ząbkowickim, prawdopodobnie wtedy nastąpiła lokacja na prawie niemieckim. W 1253 r. wzmiankowano wójta, prawdopodobnie wieś uzyskała prawa miejskie, jednak nie utrzymały się zbyt długo. W 1394 r. cystersi nabyli od kanoników katedralnych we Wrocławiu młyn nad Nysą Kłodzką. W czasie wojny 30-letniej wybuchła Readmore..


Dzbanów

dzbanow-dwor-1
Wieś w gminie Bardo, położona w dolinie Nysy Kłodzkiej, u północnych stóp Gór Bardzkich. Wzmiankowana w 1189 r. na terenie kolonizowanym przez augustianów (od 1249 r. cystersów) z Kamieńca Ząbkowickiego. Wieś znajdowała się częściowo w rękach prywatnych, całość zakupił opat Johannes w 1394 r. W 1529 r. opat Georg wydzielił ze wsi folwark. Po sekularyzacji w 1810 r. nabyła ją kr. holenderska Fryderyka Luiza Wilhelmina, a w 1838 r. odziedziczyła ks. Marianna Orańska. W 1836 r. powstała szkoła katolicka, w której uczył w latach 1885-87 poeta Hermann Stehr. Na północ od wsi Readmore..


Suszka

suszka-stacja-4
Wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, położona w dolinie Nysy Kłodzkiej, przy linii kolejowej Kłodzko – Kamieniec Ząbkowicki. Odkryto tu ślady 2 osad z okresu wpływów rzymskich. Wieś wzmiankowana w 1316 r., przed 1322 r. lokowana na prawie niemieckim. W 1403 r. zakupił ją klasztor cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim. Zniszczona w czasie wojny 30-letniej i opuszczona ok. 1645 r., ponownie zasiedlona po zakończeniu wojny. Po sekularyzacji dóbr kościelnych przeszła na własność kr. holenderskiej Fryderyki Luizy Wilhelminy, w 1838 r. odziedziczyła ją ks. Marianna Orańska. W 1874 r. Readmore..


Pawłowice

pawlowice-budynek
Wieś w gminie Ząbkowice Śląskie, położona w Obniżeniu Ząbkowickim. Wzmiankowana w 1260 r., w 1396 r. Peter de Kunczindorf sprzedał ją klasztorowi cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim. Istniało tu także wolne sołectwo. Po sekularyzacji w 1810 r. wieś nabyła kr. holenderska Fryderyka Luiza Wilhelmina, później przeszła w ręce Marianny Orańskiej.
Readmore..


Starczówek

starczowek-kosciol.jpg Wieś w gminie Ziębice, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Odkryto tu wczesnośredniowieczną ceramikę. Wieś powstała w I poł. XIV w. Od poł. XVI w. do 1654 r. kościół znajdował się w użytkowaniu ewangelików. W XIX w. wieś była posiadłością von Schlabrendorfów, podobno w dolinie Oławy znajdowało się źródło mineralne.

Warto zobaczyć:

Kościół Wniebowzięcia NMP, wzmiankowany w 1364 r., gotycka budowla Readmore..


Sosnowa

sosnowa-kosciol.jpg Wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, położona na pograniczu Pradoliny Nysy i Przedgórza Paczkowskiego. Została założona na przełomie XII i XIII w., pierwsza wzmianka pochodzi z 1210 r. W latach 1251-1810 własność klasztoru cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim. W 1302 r. lokowana na prawie niemieckim. Podobno w 1428 r. doszło w okolicy do bitwy z husytami. W czasie wojny 30-letniej wieś została całkowicie spustoszona. W 1900 r. zbudowano linię kolejową Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok, w Readmore..


Służejów

sluzejow-palac-2.jpg Wieś w gminie Ziębice, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Odkryto tu ślady osadnictwa z okresu wędrówek ludów, wieś wzmiankowana była w II poł. XIII w., a w 1318 r. lokowana była na prawie niemieckim. Podczas wojny 30-letniej Służejów został zniszczony, kościół spłonął wraz z mieszkańcami, którzy się w nim schronili. W XIX w. własność von Schlabrendorfów.

Warto zobaczyć:

Kaplica mszalna Wniebowzięcia NMP, klasycystyczna z 1805 r., wewnątrz Readmore..Rososznica

rososznica-kosciol-2.jpg Wieś w gminie Ziębice, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Ciągłość osadnicza udokumentowana jest od IV tys. p.n.e. Miejscowy kościół wzmiankowano w 1287 r., w 1324 r. wieś przeniesiono na prawo niemieckie. Od poł. XVI w. do 1653 r. kościół był w użytkowaniu protestantów, podczas wojny 30-letniej wieś została zniszczona. Ewangelicy odzyskali kościół w 1706 r.

Warto zobaczyć:

Readmore..


Osina Wielka

osina-wielka-kosciol-1.jpg Wieś w gminie Ziębice, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Odkryto tu osadę z IV-VI w., z okresu wędrówek ludów. W 1292 r. część wsi nabył klasztor cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim, w 1293 r. lokowano ją na prawie niemieckim. Od 1361 r. do 1810 r. wyłączna własność cystersów. Po wojnie wzniesiono jednostkę wojsk łącznościowych i niewielkie koszary.

Warto zobaczyć:

Readmore..


Niedźwiedź

niedzwiedz-kosciol-2.jpg Duża wieś w gminie Ziębice, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Wzmiankowana w końcu XIII w., w XV i XVI w. należała do von Domanzów. Od połowy XVI w. do 1653 r. kościół użytkowali protestanci. W czasie wojny 30-letniej wieś doszczętnie zniszczono. W XIX w. własność von Schlabrendorfów.

Warto zobaczyć:

Kościół śś. Szymona i Tadeusza, pierwotny wzmiankowany w 1356 r., Readmore..


Niedźwiednik

niedzwiednik-kosciol-2.jpg Duża wieś w gminie Ziębice, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Odkryto tu osadę kultury przeworskiej i wczesnośredniowieczne cmentarzysko z IX-X w. Wieś powstała w I poł. XIII w. Od poł. XVI w. do 1644 r. kościół użytkowali protestanci. Wieś uległa zniszczeniu w czasie wojny 30-letniej. W 1662 r. wskutek ciężkich warunków życia doszło do masowego zbiegostwa 16 chłopów.

Warto zobaczyć:

Readmore..


Dębowiec

debowiec-kosciol-1.jpg Wieś w gminie Ziębice, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Wzmiankowana w 1351 r., w XVI w. należał do von Sebottendorfów, w XVIII w. von Auerspergów, w XIX w. von Schlabrendorfów.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Antoniego z 1834 r., skromna budowla o cechach architektury neobarokowej i klasycystycznej z półkolistym szczytem. Wewnątrz tryptyk z 1513 r., przeniesiony z Kamieńca Ząbkowickiego. Obok stoi budynek dawnej szkoły z pocz. XX w.
Readmore..


Doboszowice

doboszowice-kosciol-1.jpg Duża wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, położona na granicy Pradoliny Nysy i Wysoczyzny Ziębickiej. Wieś została założona w 1291 r. przez kolonistów niemieckich, już w 1293 r. wzmiankowano kościół. Doboszowice stanowiły własność rodów rycerskich m.in. von Schaffgotschów (1465-1537), von Promnitzów (1537-1585) i von Lichtensteinów (1687-1747), do 1816 r. wchodziły w obręb księstwa nyskiego, wtedy dopiero weszły w skład powiatu ziębickiego. W 1874 r. powstała linia kolejowa Kamieniec Ząbkowicki – Nysa, we wsi powstała wtedy stacja. W 1926 r. rozparcelowano majątek ziemski. Readmore..


Biernacice

biernacice-kosciol-2.jpg Wieś w gminie Ziębice, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Na terenie wsi odkryto cmentarzysko wczesnośredniowieczne, sama miejscowość była lokowana w 1310 r., a od 1396 r. do 1810 r. stanowiła własność cystersów z Henrykowa. Po 1945 r. w dawnym folwarku działała Stacja Hodowli Roślin, w latach 80. na skraju lasu pod wsią powstała nowoczesna strzelnica Związku Łowieckiego.

Warto zobaczyć:

Readmore..


Płonica

plonica-kosciol-4.jpg Wieś w gminie Złoty Stok, na Przedgórzu Paczkowskim. Powstała w XIV w. jako własność cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego, w których posiadaniu była do 1810 r.

Warto zobaczyć:

Barokowy kościół św. Mikołaja z 1777 r. wzniesiony wg projektu Kaufmanna, wewnątrz rokokowe wyposażenie z końca XVIII w. W murze kościelnym renesansowe epitafium z 1585 r.

Readmore..


Topola

topola-kosciol-nepomucen.jpg Wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, w dolinie Nysy Kłodzkiej. Wzmiankowana w 1293 r., od XIV w. do 1810 r. własność cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego, od 1838 r. ks. Marianny Orańskiej.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Bartłomieja fundacji opata z Kamieńca Ząbkowickiego, barokowy z lat 1754-1757, na miejscu wcześniejszego z 1317 r., wewnątrz rokokowy wystrój. Przy kościele barokowa figura św. Jana Nepomucena z Readmore..


Śrem

srem-kosciol.jpg Mała wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, leżąca na pograniczu Przedgórza Paczkowskiego i Pradoliny Nysy. Osadnictwo datuje się tu od czasów wpływów rzymskich. Wieś lokowana była w 1294 r., wkrótce potem stała się własnością klasztoru w Kamieńcu Ząbkowickim, była w jego posiadaniu do 1810 r.

Warto zobaczyć:

Kościół Ducha Św., pierwotny, barokowy powstał w 1666 r., Readmore..


Sieroszów

sieroszow-kosciol-1.jpg Wieś w gminie Ząbkowice Śląskie, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Osadnictwo datuje się tu od starszej epoki brązu (1800-1700 p.n.e.). Wieś wzmiankowana była w 1277 r. W 1653 r. podczas dokonywania tzw. redukcji kościoła (zwrotu katolikom) doszło we wsi do zamieszek, bowiem mieszkańcy byli ewangelikami. W latach 1688-1810 własność klasztoru w Henrykowie. W połowie XIX w. właścicielem wsi był Heinrich Diettrich, rosła tu najlepsza na Śląsku pszenica, za którą właściciel Readmore..


Ożary

ozary-nepomucen.jpg Wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, na Przedgórzu Paczkowskim. Założona przez cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego przed 1260 r., w ich posiadaniu do 1810 r. W 1344 r. książę ziębicki Mikołaj potwierdził von Haugwitzom przywilej górniczy, jednak prac tu nie podjęto.

Kościół św. Katarzyny z XIV-XV w., gruntownie przebudowany na barokowy w XVII-XVIII w., w latach 1853-1854 dostawiono kaplice, wystrój późnobarokowy i rokokowy. Readmore..


Krzelków

krzelkow-kosciol-4.jpg Wieś w gminie Ziębice, w Kotlinie Henrykowskiej. Znaleziono tu topór kamienny  z ok. 2000 r. p.n.e. Wieś wzmiankowana w 1241 r., lokowana na prawie niemieckim w 1321 r.  Częściowo, a od 1388 r. do 1810 r. w całości własność cystersów z Henrykowa.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Jadwigi wzmiankowany w 1241 r., obecny barokowy z 1709 r. z wieżą z 1741 r., wewnątrz gotycka figura MB z Dzieciątkiem z poł. XV w., Readmore..


Kamieniec Ząbkowicki

kamieniec-zabkowicki-zamek-1.jpg Duża wieś i siedziba gminy w dolinie Nysy Kłodzkiej. Osadnictwo datuje się od czasów kultury łużyckiej. Istnienie zamku Kamgruk wzmiankowano w 1094 r., w latach 1096-1105/07 zajęty przez Czechów. Vinzenz von Pogrell w 1210 r. założył tu klasztor augustianów, przejęty w 1248 r. przez cystersów. Klasztor był centrum rozległych dóbr ziemskich, sięgających Moraw. W czasie wojen husyckich klasztor został złupiony w 1426 i 1428 r., Readmore..


Grochowiska

grochowiska-kosciol.jpg Mała wieś w gminie Ząbkowice Śląskie, położona w Obniżeniu Ząbkowickim. Odkryto tu pozostałości osady z czasów kultury łużyckiej. Wieś jest jedną z najstarszych w okolicy, wymieniono ją już w 1155 r. w bulli papieża Hadriana IV. W latach ok. 1260 – 1810 własność cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego. 27 lutego 1741 r. w okolicy odbyła się potyczka prusko-austriacka, zwycięstwo wojsk austriackich zmusiło króla pruskiego Fryderyka II do ucieczki i ukrycia się w klasztorze w Kamieńcu Ząbkowickim. Readmore..


Czerńczyce

czernczyce-kosciol-1.jpg Wieś w gminie Ziębice, na Wysoczyźnie Ziębickiej. Odkryto tu osadę kultury łużyckiej, sama wieś powstała ok. 1300 r., od 1395 r. do 1810 r. własność klasztoru w Henrykowie.

Warto zobaczyć:

Kościół Wniebowzięcia NMP wzmiankowany w 1471 r., obecny barokowy z 1725-26 r., wyposażenie wnętrza barokowe. W murze kościelnym pomnik poległych w I wojnie światowej. Neogotycka Readmore..


Byczeń

byczen-kosciol-2.jpg Wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, w dolinie Nysy Kłodzkiej. Odnaleziono ślady człowieka z paleolitu, w średniowieczu istniał tu gródek. Wieś powstała ok. 1183 r., od 1349 r. do 1810 r. własność cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego. W czasie wojen husyckich w 1427 r. i wojny 30-letniej w 1632 r. i latach 1643-1646 wieś była niszczona.
Readmore..