More from: Dolina Baryczy
Szklarka Śląska

szklarka-slaska-dwor
Wieś w gminie Sośnie. Wieś od 1739 roku znajdowała się w dobrach międzyborskich. W latach 1908-1940 właścicielami Szklarki wraz z Możdżanowem i okolicznymi stawami byli bracia Kazimierz i Wojciech Lipscy herbu GRABIE z Górzna. Na swą stałą rezydencję adaptowali dworek myśliwski w Możdżanowie. Na miejscowym cmentarzu znajduje się grób działacza społecznego, nauczyciela i dyrektora tutejszej szkoły – Jerzego Lanca. Readmore..


Sośnie

sosnie-kosciol-1
Wieś gminna w powiecie ostrowskim, położona przy linii kolejowej Oleśnica – Ostrów Wlkp. Jest to jedna z najstarszych wsi powiatu ostrowskiego, znana od 1268 roku. Historycznie położona jest na rubieżach Śląska. W początkach XIV wieku istniał tu zamek obronny. Od XVI wieku do 1886 roku należały do dóbr międzyborskich. W 1854 roku wybudowano pod Sośniami dla księcia brunszwicko-oleśnickiego Wilhelma pałac Moja Wola, a w 1886 wydzielono, należące do Daniela von Diergardt (a po 1891 do wdowy po nim, Agnes von Diergardt), dobra o tej samej nazwie, w których znalazły się także Sośnie. Readmore..Garki

garki-kosciol
Wieś w gminie Odolanów, położona przy linii kolejowej Oleśnica – Ostrów Wlkp. Przed 1932 rokiem miejscowość położona była w powiecie odolanowskim, w latach 1975-1998 w województwie kaliskim, w latach 1932-1975 i od 1999 w powiecie ostrowskim. W 1923 r. urodził się tu działacz kulturalny i fotografik Marian Kostrzewski. Garki położone są na złożach gazu ziemnego, znajdujących się na głębokości około 1200-1500 m. Readmore..
Koniowo

koniowo-kosciol-4
Wieś w gminie Trzebnica, położona w Kotlinie Żmigrodzkiej.
Pierwotnie osada leśna, nabyta w XIII w. przez klasztor w Trzebnicy. W 1623 r. wzniesiono kościół ewangelicki – określany jako cmentarny, we wsi istniał też zbór staroluterański z 2. poł. XIX w. Od 1815 r. wieś przechodzi na własność Hatzfeldów ze Żmigrodu, którzy wydzielili tu osobne leśnictwo. Readmore..
Brzyków

brzykow-dawna-kaplica
Wieś w gminie Trzebnica, położona w Kotlinie Żmigrodzkiej. Pierwotnie kolonia leśna, mieszkańcy zajmowali się bartnictwem. W 1203 r. zakupiona przez ks. Henryka I i nadana klasztorowi w Trzebnicy, który posiadał ją do 1810 r. W 1295 r. przeniesiona na prawo niemieckie, zasadźcą był rycerz Bogusco. W 1410 r. klasztor wykupił wyższe prawa sądownicze. W czasie reformacji większość mieszkańców przeszła na protestantyzm. Readmore..Dolina Baryczy Szlak czerwony Milicz – Krośnice

Szlak czerwony Milicz – Krośnice (15 km 3.45 h)
Przebieg: Milicz PKP – Sławoszowice – Staw Słupicki Stary – Ruda Milicka – Grabownica – Czatkowice – Grób Myśliwego – Czarne Stawy – Krośnice.

Szlak czerwony zaczyna się na stacji PKP w Miliczu. Idziemy w kierunku miasta, skręcamy w prawo w ul. Kolejową i przechodzimy pod wiaduktem kolejowym, w asfalcie widać ślady dawnej wąskotorówki. Wchodzimy na teren Sławoszowic, po chwili w prawo w gruntową ul. Krzywą, idziemy skrajem miejscowości wzdłuż dawnej wąskotorówki. Wracamy na asfalt, gdzie w prawo, po chwili po lewej Czatownia pod Rdzawoszyim i punkt widokowy na Staw Słupicki Stary. Readmore..

Czatkowice

czatkowice-jaz-3.jpg Wieś w gminie Milicz, położona w Dolinie Baryczy. Wzmiankowana w 1358 r., znajdowała się tutaj pierwotna siedziba ordynacji Nowy Zamek – Wierzchowice, powstałej po podziale baronatu milickiego w 1628 r. W dawnej gospodzie Ernsta Richtera urządzono kaplicę mszalną MB Królowej Polski. Przy ul. Rzecznej drewniane chałupy konstrukcji sumikowo-łątkowej z końca XVIII w. Przy stacji kolejowej Wierzchowice 400-letni dąb o obwodzie 678 cm, najgrubszy w gminie Milicz.

Readmore..


Czarne Stawy

czarne-stawy-dab-1.jpg Kompleks 13 stawów, położonych w Dolinie Baryczy w pobliżu Krośnic. Zaczęto je budować prawdopodobnie ok. 1600 r., część z nich już nie istnieje, z braku wody uległa wypłyceniu i zarośnięciu lasem. Największy jest staw Czarny Las liczący 119 ha. Hoduje się tu głównie karpie oraz liny, szczupaki, płocie i sumy. Występują tu rzadkie ptaki wodno-błotne np. orły bieliki, myszołowy, zimorodki, perkozy i wiele gatunków kaczek. Wodę na stawach pokrywa chroniona paproć wodna – salwinia pływająca, na groblach rosną pomnikowe dęby szypułkowe.

Readmore..


Dolina Baryczy Szlak niebieski Sułów – Milicz

Szlak niebieski Sułów – Milicz (11,8 km 3 h)

Przebieg: Sułów – Grodzisko Kaszowo – Koruszka – Ostoja – Milicz

Startujemy na rynku w Sułowie, dokąd szlak niebieski prowadzi ze Żmigrodu. Idziemy na południe ulicą Kolejową, mijając dawny ratusz i młyn. Przekraczamy most na Młynówce i skręcamy w lewo w ulicę Leśną. Mijamy miejsce dawnego zamku i kompleks ośrodków wypoczynkowych. Asfalt się kończy i dochodzimy do Jazu Sułów, gdzie przekraczamy Barycz. Po chwili w lewo, obchodzimy łukiem zabagnione starorzecze i wychodzimy na łąki nad Baryczą. Zbliżamy się do rzeki, mijamy dwa samotne domy i oddalamy od rzeki, po chwili mały las w którym Grodzisko Kaszowo. Readmore..


Rawicz

rawicz-ratusz-3.jpg Miasto powiatowe (21 tys. mieszkańców) w województwie wielkopolskim, położone na skraju Kotliny Żmigrodzkiej. Założone w 1638 r. przez Adama Olbrachta Przyjemskiego na terenie jego wsi Sierakowo na tzw. „surowym korzeniu”. Zasiedlone przez protestanckich emigrantów ze Śląska i z Czech. Od 1704 r. własność Sapiehów. W trakcie wojny północnej w latach 1705-1706 Rawicz był przez kilka miesięcy siedzibą króla Szwecji Karola XII. Miasto zostało wtedy zniszczone przemarszami wojsk. Readmore..
Grodzisko Kaszowo


Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Corrupt JPEG data: 114095 extraneous bytes before marker 0xd9 in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: '//wp-content/gallery/grodzisko_kaszowo/grodzisko-kaszowo-2.jpg' is not a valid JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

grodzisko-kaszowo-2.jpg Grodzisko położone na południowym brzegu Baryczy, między Sułowem a Miliczem. Posiada plan koła i pochodzi z II poł. X – XI w. Istnieją hipotezy, że tu mieściła się pierwotna siedziba kasztelanii, przeniesiona później do Milicza. Gród został spalony prawdopodobnie w czasie najazdu księcia czeskiego Brzetysława I w 1038 r. Obok grodziska wiata i przystań kajakowa.

Zobacz mapę
Readmore..Dolina Baryczy Szlak czarny Cieszków – Pakosławsko – Milicz

Szlak czarny Cieszków – Pakosławsko – Milicz (17,1 km, 4.25 h)
Przebieg: Cieszków – Guzowice – Pakosławsko – Dziadkowo – Stawiec – Milicz

Szlak czarny zaczyna się na stacji kolejowej w Cieszkowie. Ulicą Kolejową, dochodzimy do głównej drogi, którą prowadzi trasa Milicz – Krotoszyn. Skręcamy w prawo, w ulicę Krotoszyńską, mijamy poewangelicki kościół Chrystusa Króla, po lewej ryneczek i dawny park pałacowy. Readmore..


Wszewilki

wszewilki-dawny-cmentarz-1.jpg Wieś w gminie Milicz, położona w Dolinie Baryczy. Wzmiankowana w 1590 r., istniała tu cegielnia, która dała początek wsi. W 1632 r. wzmiankowano karczmę. W I poł. XIX w. działał piec do wytopu smoły drzewnej. Istniały tu niegdyś kościół i mały ryneczek, zniszczone podczas budowy linii kolejowej Oleśnica – Krotoszyn w 1875 r. Pochodzi stąd ekscentryczny ufolog Jan Pająk.

Warto zobaczyć:

Readmore..Grabownica

jaz-grabownica-4.jpg Wieś w gminie Milicz, położona w Dolinie Baryczy. Cały obręb wsi wchodzi w skład rezerwatu Stawy Milickie, Kompleks Stawno. Założona przez Kurzbachów w granicach ordynacji milickiej, wzmiankowana w 1591 r. Obok znajduje się największy ze Stawów Milickich, Staw Grabownica (283 ha).

Warto zobaczyć:

Drewniany jaz Grabownica na rzece Prądni, wybudowany w XIX Readmore..
Milicz

milicz-rynek-5.jpg Miasto powiatowe (12 tys. mieszkańców) w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, położone w Dolinie Baryczy.Gród milicki wymieniono po raz pierwszy w bulli papieża Innocentego II z 1136 r. jako Miliche, w 1155 r. istniała tu kasztelania, a w 1223 r. parafia. Po najeździe tatarskim Miliczowi nadano w 1245 r. prawa miejskie. Strategiczne położenie miasta, na granicy w Wielkopolską sprawiło, że król Czech Jan Luksemburczyk zagarnął gród w 1339 r., czym ściągnął na siebie Readmore..