More from: Wzgórza Ostrzeszowskie


Ostrzeszów

ostrzeszow-wieza-cisnien-1
Miasto powiatowe (14 659 mieszkańców) w województwie wielkopolskim, położone przy szosie i linii kolejowej Ostrów Wlkp. – Kępno. Pierwsza wzmianka o Ostrzeszowie pochodzi z 1283 r. Było to miasto królewskie na szlaku handlowym Wrocław–Kalisz–Toruń. Prawa miejskie otrzymał w latach 1244-79. W XIV w. wzniesiono zamek i otoczono miasto murami. W XVI-XVIII w. Ostrzeszów było starostwem grodowym, siedzibą powiatu i sądów ziemskich. Readmore..
Kobyla Góra (284 m)

kobyla-gora-krzyz-1
Najwyższe wzniesienie Wzgórz Ostrzeszowskich i całej Wielkopolski. W 1999 r. ustawiono tu Krzyż Wielkopolski, który stał się miejscem pielgrzymek i plenerowych koncertów. W 2006 r. obok Krzyża postawiono dzwonnicę z dzwonem Jana Pawła II, bijącym o 15.00 (godzina śmierci Chrystusa) i 21.37 (godzina śmierci papieża). Znajduje się tu także kaplica polowa, droga krzyżowa i przekaźnik RTV. Ze szczytu rozpościera się widok na południe. Readmore..


Koza Wielka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wieś w gminie Perzów, położona na pograniczu Równiny Oleśnickiej i Wzgórz Ostrzeszowskich, kulminujących na wschód od wsi w tzw. Kurzych Górkach. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od XIV-wiecznego właściciela folwarku, Władko de Cosla. Mieszkańcy mieli niegdyś zwyczaj strzelania na cztery strony świata w wigilię Bożego Narodzenia, co miało chronić wieś od czarownic. W 1872 r. doprowadzono linię kolejową Oleśnica – Readmore..


Słupia pod Bralinem

slupia-pod-bralinem-kosciol-1
Wieś w gminie Perzów, leżąca na południowym skraju Wzgórz Ostrzeszowskich, na południowym zboczu Góry Celnej. Przebiega tędy szosa Wrocław – Warszawa. Wg legendy stał tu za czasów pogańskich słup, który, gdy groziło wsi niebezpieczeństwo, oblewano smołą i zapalano. Wieś wzmiankowana w 1177 r. a kościół w 1285 r. Od k. XV w. należała do sycowskiego wolnego państwa stanowego. Wojska polskie wkroczyły tu 18 stycznia 1920 r.
Readmore..