More from: Garb Tarnogórski

Sieroty

sieroty-kosciol-1
Wieś w gminie Wielowieś, położona przy szosie Pyskowice – Zawadzkie. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Syrot. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1299 r. Od 1712 r. osada była w posiadaniu rodziny von Wrochem. Wraz z ręką Barbary von Wrochem (zm. w 1805 r.) zostały przejęte przez Gustawa Maurycego von Stockmann. Po II wojnie światowej wysiedlono większość mieszkańców pochodzenia niemieckiego.
Readmore..
Zbrosławice

zbroslawice-kosciol-1
Wieś gminna w powiecie tarnogórskim, położona przy dawnej linii kolejowej Zabrze Mikulczyce – Tworóg Brynek. Nazwa miejscowości pochodzi od słowiańskiego imienia osobowego Zbrosław złożonego z dwóch członów: Zbro- (borti – „walczyć, zmagać się”) i -sław („sława”). W 1295 r. w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis miejscowość wymieniona jest jako Sbroslawitz. W XIX w. właścicielami okolicznych dóbr była rodzina Baildonów z Łubia. W 1928 r. doprowadzono linię kolejową. W okresie narodowego socjalizmu Niemcy zmienili w 1936 r. historyczną nazwę Readmore..Wilkowice

wilkowice-palac-1
Wieś w gminie Zbrosławice. Wzmiankowana w 1256 r. jako wieś w diecezji wrocławskiej. W 1295 r. w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis miejscowość wymieniona jest jako Wilcow. Właścicielami wsi był znany śląski ród Larischów. W okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1936-45 nazwę miejscowości zmieniono na całkowice niemiecką Wolfstal.
Readmore..


ZPK Repty

repty-sztolnia-czarnego-pstraga-szyb-sylwester-6
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Park w Reptach i Dolina Dramy” znajduje się na terenie Tarnowskich Gór i gminy Zbrosławice. Utworzony uchwałą wojewody śląskiego 11 lipca 2002 r. Obejmuje obszar 475,51 ha, z czego 233,63 ha na terenie Tarnowskich Gór, a 241,88 ha w gminie Zbrosławice.
Park w Reptach założono w XIX w. W latach 1820-1945 właścicielami lasu była rodzina Henckel von Donnersmarck, która stworzyła tutaj park-zwierzyniec przeznaczony do polowań. W 1840 r. zbudowano zameczek myśliwski, a w latach 1893-98 powstał Readmore..
Laryszów

laryszow-kosciol-pomnik-poleglych
Wieś w gminie Zbrosławice. Kolonię Larischhof obecnie Laryszów założył w 1775 r. Gustaw Wenzel von Larisch. Osadnicy przybyli z pogranicza Moraw i Czech i byli wyznania protestanckiego. W latach 1921-39 wieś położona była przy samej granicy polsko-niemieckiej. W okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1936-45 miejscowość nosiła nazwę Alt Larischhof, ponieważ powstała w tym czasie gmina, składająca się z Miedar z Kopaniną, Wilkowicami i samym Laryszowem, sama nazywała się Larischhof.
Readmore..

Kamieniec

kamieniec-palac-1
Wieś w gminie Zbrosławice położona nad rzeką Dramą, przy dawnej linii kolejowej Zabrze Mikulczyce – Tworóg Brynek. Na wzgórzu nad wsią znajdowała się osada obronna kultury łużyckiej (650–400 p.n.e.). W tym samym miejscu w VII–IX w. funkcjonował gród, zniszczony przez ks. wielkomorawskego Świętopełka w 875 r. Wieś wzmiankowana w 1279 r. W 1295 r. w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis miejscowość wymieniona jest jako Kamen. W okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1936-45 nosiła nazwę Dramastein. W latach 1945-54 i 1973-77 miejscowość była siedzibą gminy Kamieniec. W 1928 r. doprowadzono linię kolejową.
Readmore..