Grodzisko Kaszowo


Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Corrupt JPEG data: 114095 extraneous bytes before marker 0xd9 in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: '//wp-content/gallery/grodzisko_kaszowo/grodzisko-kaszowo-2.jpg' is not a valid JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

grodzisko-kaszowo-2.jpg Grodzisko położone na południowym brzegu Baryczy, między Sułowem a Miliczem. Posiada plan koła i pochodzi z II poł. X – XI w. Istnieją hipotezy, że tu mieściła się pierwotna siedziba kasztelanii, przeniesiona później do Milicza. Gród został spalony prawdopodobnie w czasie najazdu księcia czeskiego Brzetysława I w 1038 r. Obok grodziska wiata i przystań kajakowa.

Zobacz mapę


Dodaj komentarz