Grzywacz

grzywacz-krzyz.jpg Szczyt 733 m we Wzgórzach Lewińskich, zbudowany z łupków łyszczykowych i piaskowców z wkładkami wapieni. Były tu kiedyś kamieniołomy i wapienniki, zachował się kamienny krzyż z XIX w.


Dodaj komentarz