Jawornica


Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Corrupt JPEG data: 21982 extraneous bytes before marker 0xd9 in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

Warning: imagecreatefromjpeg() [function.imagecreatefromjpeg]: '//wp-content/gallery/jawornica/jawornica-kaplica.jpg' is not a valid JPEG file in /wp-content/plugins/nextcellent-gallery-nextgen-legacy/lib/gd.thumbnail.inc.php on line 179

jawornica-kaplica.jpg Mała wieś w gminie Lewin Kłodzki, położona we Wzgórzach Lewińskich. Wzmiankowana w 1477 r. jako część państewka homolskiego, do 1684 r. własność kamery śląskiej, później weszła w skład dóbr szczytnieńskich. W XVIII w. wydobywano w okolicy rudę hematytową, dostarczaną do huty w Kudowie. W XIX-XX w. ośrodek tkactwa chałupniczego. Obecnie znacznie wyludniona.

Zobacz mapę

Warto zobaczyć:

Kaplica z 1714 r.. fundacji D. Walke i Melchiora Fantza z ludowym wyposażeniem z XVIII/XIX w.


Dodaj komentarz